Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ І Теоретичні засади оподаткування прибутку Еволюція прибуткового оподаткування Сутність та значення податку на прибуток підприємств Ухилення від сплати податку на прибуток та відповідальність платників податку Розділ ІІ Аналіз механізму оподаткування прибутку промислових підприємств та шляхи його вдосконалення Аналіз порядку сплати податку на прибуток на прикладі ЗАТ СП “Теріхем-Луцьк” Факторний аналіз прибуткової діяльності підприємства Види і оцінка рентабельності Розділ ІІІ Шляхи підвищення ефективності оподаткування прибутку промислового підприємства Особливості податку на прибуток у світовій практиці Механізм та перспективи покращення оподаткування прибутку підприємств Висновки Список використаної літератури Вступ Податок є платою з боку виробництва за сприятливі умови господарювання. Д. Мілль Актуальність теми. Одним із важливих шляхів підвищення ефективності функціонування українських підприємств є удосконалення механізму оподаткування прибутку, отриманого в результаті їх господарської діяльності. Незважаючи на той факт, що податок на прибуток підприємств на території України сплачується ще з 1990 року його механізм відпрацьовується по цей час і проблеми оподаткування прибутку постають дуже гостро. Стимулювання розвитку підприємництва – основне завдання прибутку в економіці з ринковими відносинами. Тільки завдяки одержано прибутку розвиватиметься підприємство. У сукупності це свідчить проте, що відбувається економічне зростання в державі. Прибуток, зокрема, є видом фінансових ресурсів підприємства. Тому наукове обгрунтування розподілу прибутку підприємств на державному рівні важливі е й об’єктивно необхідне. У західній фінансовій науці проблеми оподаткування прибутку корпорацій досліджуються досить інтенсивно. Можна відзначити роботи таких вчених, як А.Ауербах, А.Гаргербер, М.Фелдстайн, Дж.Стігліц, Ч.Баллард, Е.Аткінсон. Що стосується вітчизняних учених, то в останні роки в цій сфері фінансової науки з’явилися ряд досліджень, серед яких можна відзначити роботи В.Вишневського, П.Мельника, А.Соколовської, В.Федосова. Дослідження податку на прибуток в Україні має певні особливості зумовлені його яскраво вираженою специфікою, без урахування якої обгрунтувати правильні шляхи вирішення виникаючих проблем дуже складно. Метою курсової роботи є обгрунтування науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму оподаткування прибутку та підвищення його значення в діяльності промислових підприємств. При цьому для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: дослідити теоретичні основи оподаткування прибутку підприємств, його необхідність, здійснити проведення аналізу сплати податку на прибуток на прикладі ЗАТ СП “Теріхем-Луцьк”, визначити подальші шляхи вдосконалення. Предметом цього дослідження є процес оподаткування прибутку промислового підприємства, а об’єктом – ЗАТ СП “Теріхем-Луцьк”. Методи дослідження: загальнонаукові методи якісного аналізу і синтезу, індукції і дедукції – для дослідження ролі, сутності і функцій податку на прибуток підприємств, обгрунтування пропозицій щодо вдосконалення механізму оподаткування прибутку; кількісного аналізу економічних показників – для виявлення закономірностей протікання господарських процесів, характеристики структури і динаміки фінансово-економічних відносин між промисловими підприємствами і державою у зв’язку зі сплатою податку на прибуток.

Обсяг і структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури із 31 джерела, додатків та річної фінансової звітності. У першому розділі розкрито процес встановлення податку на прибуток в Україні, його сутність, необхідність та наведені основні причини ухилення від сплати податку, а також відповідальність, що несуть платники податку за недотримання законодавства. У другому розділі проведений аналіз сплати податку на прибуток на прикладі ЗАТ СП “Теріхем-Луцьк”, проаналізовано фактори, що вплинули на розмір одержаного прибутку. У третьому розділі проаналізовано основні шляхи оподаткування підприємств в Україні Розділ І Теоретичні засади оподаткування прибутку Еволюція прибуткового оподаткування Оподаткування підприємств в Україні має свою історію. До 1991 р. підприємства сплачували з прибутку різноманітні платежі, які по суті, були податками. До таких платежів відносились податок з обороту, а також плата за фонди, плата за ресурси, рентні платежі тощо. На той час вони тлумачились як різні форми вилучення і перерозподілу частини вартості додаткового продукту і сплачувались до бюджету країни за рахунок прибутку (крім податку з обороту) . При проведенні податкової реформи в 1930 р. були спроби запропонувати і встановити одну форму чистого доходу в державному секторі – прибуток. Але ці рекомендації були відхилені, що пояснюється наступним: “Державі для безперервного виконання функцій потрібен постійний, тривалий, гарантований дохід. Прибуток не завжди це забезпечує, так як з ряду об’єктивних і суб’єктивних причин план з прибутку може бути не виконаний, і запланована сума доходів не надійде в бюджет”. Наведений факт чітко і досить повно змальовує планову економіку та принципи її побудови і функціонування. Звідси видно, що для забезпечення запланованих потреб бюджету нехтувалось абсолютно всім, не стояло ніяких перешкод і не враховувалось найголовніше – ні розмір обороту, ні величина прибутку підприємства. Дискусії щодо вибору податку – податку з обороту чи податку на прибуток підприємств – тривали задовго до законодавчого закріплення в Україні поширеної в провідних країнах світу методології оподаткування підприємницьких структур. В зміну поглядів оподаткування підприємств зробили вагомий внесок багато відомих вчених: Д. Валовий. П. Жевтяк, Г. Ковалевський, В. Колесников, Є. Кульбицький, Г. Лапшина, Г. Лісічкін, Е. Лутохіна, Г. Роздовський, В. Ситнін, О. Смірнов. Стверджувалося, що податок з обороту є ефективнішим, ніж універсальний акциз (податок на додану вартість - ПДВ) в країнах з ринковою економікою: Франції та Німеччині (всезагальний податок з обороту), США і Канаді (податок з продажів) та інших промислово розвинених країнах. Однак, податок на додану вартість і податок на прибуток підприємств, які мали місце в країнах з ринковими відносинами, на відміну податку з обороту не розповсюджувались на основу промислового товаровиробництва – не здійснювалось оподаткування капіталу. Звичайно, проблема з податком на додану вартість сьогодні існує, але, як видно, не в такій мірі, оскільки він не такий нищівний, як податок з обороту.

Г. Вільсон відмічав, що податок на додану вартість (універсальний акциз) є “фіскальним чудовиськом”, що не дає бідним нічого і означає дар для багатих, веде до всезагального зростання цін та підвищення податків з працівників”. Тим не менше, податок на додану вартість, навіть взятий з податком на прибуток підприємств, наносять значно менше шкоди в умовах економіки з ринковими відносинами, ніж один окремо взятий податок з обороту. В останньому десятиріччі минулого тисячоліття принципи і підходи оподаткування прибутку підприємств в Україні суттєво змінились. В 1990 – 94 рр. базою стягнення податку періодично виступали то валовий прибуток, то валовий дохід підприємства; їх постійна зміна напружувала атмосферу в економічній системі. З 1995 р. податок стягується з балансового прибутку на основі Закону України “Про податок на прибуток підприємств”(таблиця 1). Сьогодні в Україні прибутковий податок з підприємств стягується на основі Законів України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про податок на прибуток підприємств” та “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про систему оподаткування”, прийнятих в 1997 р. Однак, значні зміни, що відбулись у фінансово- економічній системі України з 1997р., свідчать про необхідність чергового докорінного перегляду вказаних правових актів, які є основними для підприємств в плані оподаткування. Таблиця 1.1 Оподаткування підприємств в Україні в 1991 –2006 рр. Роки Об’єкт оподаткування Ставка податку, % 1991 Балансовий прибуток 35 1992 Валовий прибуток 18 1993 (І квартал) Балансовий прибуток 30 1993 (ІІ-ІV квартал) Валовий прибуток 18 1994 Валовий прибуток 22 1995 Балансовий прибуток 30 1997 Балансовий прибуток 30 2000 Балансовий прибуток 30 2003 Балансовий прибуток 30 2004 Балансовий прибуток 25 2006 Балансовий прибуток 25 Слід звернути увагу на те, що саме прибуток підприємств упродовж всього періоду невипадково був об.єктом особливої уваги держави, оскільки: ― в усіх країнах з розвинутою ринковою економікою якраз прибуток акціонерних товариств виступає базою для стягнення податку; ― частка податку на прибуток підприємств була найвищою в доходах Державного бюджету; ― механізм сплати податку на прибуток був найбільш зрозумілим і прийнятним для українських платників податків тощо. Оподаткування валового доходу надає перевагу з фіскальної точки зору, оскільки розширюється база для стягнення податку і, відповідно, збільшуються доходи бюджету. В цьому випадку простежується подвійне оподаткування заробітної плати: спочатку в складі валового доходу підприємства, а далі як особистого доходу фізичних осіб. Виникає суперечність, оскільки заробітна плата є елементом витрат підприємства, тому вона не може бути об’єктом для стягнення податку. Оподаткуванню у складі валового доходу підлягають і частини капіталу підприємства – оборотні кошти, амортизація та інші елементи, що є недоречними і несумісними з ринковою економікою, оскільки повністю виключає їхнє істинне призначення. До основних переваг податку на прибуток підприємств над податком на валовий дохід належать наступні: ― ліквідація подвійного оподаткування заробітної плати; ― надання активного призначення прибутку в процесі виробництва, його функції нагромадження, оскільки податок на валовий дохід зводить нанівець стимулюючу функцію прибутку, роблячи його пасивним у відтворювальному процесі; ― податок на валовий дохід створює значні фінансові труднощі для окремих підприємств (малорентабельних і збиткових), оскільки вони змушені відраховувати не тільки увесь отриманий прибуток, щоби сплатити до бюджету країни податок на валовий дохід,але віддати до того ж деяку частину оборотних коштів тощо.

У Каменяша було мнмальне фнансування - тльки в област" Привертають увагу слова, що О. Каменяш працював проти В. Балоги, тобто тодшнього лдера «Нашо Украни». Ось вам  ще один доказ того, як БЮТ пдступно дяв на виборах проти свого ж союзника - «Нашо Украни», мнмзуючи його результат. А тепер вимагають з ними днатися! Вдомо, що О. Каменяш ма вплив на ряд пдпримств у Закарпатт, зокрема на ЗАТ "Алекс", яке спецалзуться по випуску мнерально води у Сваляв. 5. Писаренко Валерй Володимирович, 74 (у списку 2006 р. - 75). "Я знаю, що вн брав участь у нормальному фнансуванн", - заявив М. Бродський. Варто звернути увагу на той факт, що В. Писаренко народився у 1980 р., на час перших для нього виборв у 2006 р. цей молодий  практично не вдомий адвокат уже здйснював "нормальне фнансування", тобто за найвищою шкалою у БЮТ. То як тут не висловити припущення, що за цим молодим чоловком стоть хтось з представникв великого бзнесу? Але хто? 6. Крук Юрй Борисович, 77. "Займався Одесою. Ледь-ледь фнансував". 7

1. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

2. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

3. Система маркетингового планування на підприємстві

4. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

5. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

6. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
7. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
8. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

9. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

10. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

11. Оподаткування підприємств

12. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

13. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

14. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

15. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

16. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Податок на прибуток підприємств

18. Суть комерційної діяльності на підприємстві

19. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

20. Організація оплати праці на підприємстві

21. Реструктуризація підприємств

22. Економічний аналіз підприємств
23. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
24. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

25. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

26. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

27. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

28. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

29. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

30. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

31. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

32. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

34. Бухгалтерський облік на підприємстві

35. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

37. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

38. Облік неопераційних витрат на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

44. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

45. Розподіл прибутку державних підприємств

46. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

47. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

48. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

49. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

50. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

51. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

52. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

53. Комерційна діяльність підприємств

54. Маркетингові дослідження на підприємстві
55. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
56. Організація збутової діяльності на підприємстві

57. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

58. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

59. Управління запасами матеріалів на підприємстві

60. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

61. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

62. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

63. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

64. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Дослідження та розробки на підприємстві

66. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

67. Організація виробництва на металургійному підприємстві

68. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

69. Особливості діяльності інноваційних підприємств

70. Персонал на підприємстві
71. Проблема управління прибутком на підприємстві
72. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

73. Стратегічне планування і управління на підприємстві

74. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

75. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

76. Управління якістю на підприємстві

77. Бізнес-планування на підприємстві

78. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

79. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

80. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

81. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

82. Інноваційний розвиток готельних підприємств

83. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

84. Грошові розрахунки підприємств

85. Державна фінансова підтримка санації підприємств

86. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
87. Кредитування підприємств
88. Методика інвестування підприємств

89. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

90. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

91. Основи фінансів підприємств

92. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

93. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

94. Фінанси підприємств

95. Фінансова санація та банкрутство підприємств

96. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

97. Фінансовий облік на підприємстві

98. Форми фінансування підприємств

99. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.