Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вихідні дані до завдання на курсову роботу. Варіант Ц-22 Повідомлення неперервного джерела передається каналом зв’язку методом ІКМ. У дискретному каналі зв’язку використовується завадостійке кодування. Для передачі неперервним каналом зв’язку з постійними параметрами й адитивним білим гаусовим шумом використовується модуляція гармонічного переносника. Наведемо вихідні дані : 1. Джерело повідомлень задане характеристиками первинного сигналу b( ): середнє значення дорівнює нулю; густина ймовірності миттєвих значень Рb - гаусовим розподіл (ГР), двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл на інтервалі (-bmax,bmax) (РР); середня потужність сигналу Pb=1.4 В ; коефіцієнт амплітуди Ka=6.5; максимальна частота спектра Fmax=9.5кГц. 2. Допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача ?вих.доп.=37дБ. 3. ІКМ перетворення неперервного сигналу в цифровий виконується з використанням рівномірного квантування, допустиме відношення сигнал/шум квантування ?кв.доп=40дБ. 4. Метод модуляції гармонічного переносника ЧМ-4. 5. Спосіб прийому – некогерентний. 6. Енергетичний виграш кодування ЕВК=1.1дБ. 7. ЗМІСТ Стор. Вступ. 6 1. Структурна схема ЦСП. 7 2. Розрахунки параметрів АЦП і ЦАП.10 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. 12 4. Розрахунок завадостійкості демодулятора.14 5. Вибір коректуючого коду та розрахунок завадостійкості системи зв’язку з кодуванням.16 6. Розрахунки основних параметрів аналогової системи передачі.18 7. Розрахунки і порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень.20 8. Висновки.24 Перелік посилань.24 Вступ. Ціллю цієї курсової роботи являється закріплення знань основних положень курсу “Теорія Електричного зв’язку ”, шляхом проведення розрахунків характеристик різних систем передачі електрозв’язку та порівняння їх за допомогою розрахованих характеристик. Одним із пунктів курсової роботи являється підбір коректуючого коду. Використання коректуючих кодів, дозволяє знаходити та виправляти помилки, що виникають в каналі, являється одним із засобів підвищення якості передачі. В останньому пункті курсової роботи буде оцінено ефективність систем зв’язку. Під ефективністю систем зв’язку розуміють степінь використання якихось матеріалів, засобів, ресурсів, часу і т.д. В системах зв’язку основними ресурсами можна вважати пропускну можливість каналу С, ширину смуги частот , потужність сигналу . Для оцінки степені їх використання проф. Зюко було запропоновано порівняння їх зі швидкістю передачі інформації R. Наведені ним коефіцієнти, що використовувалися при розрахункові курсової роботи, являються найважливішими технічними показниками систем передачі інформації. 1. Структурна схема ЦСП. Зобразимо структурну схему цифрової системи передачі неперервних повідомлень. Рис. 1 Структурна схема ЦСП. Призначення кожного блоку. 1) джерело повідомлення призначено для подачі в систему цифрової передачі аналогового сигналу. 2) АЦП призначений для перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий. 3) кодер коректуючого коду призначений для підвищення завадостійкості цифрової системи передачі, шляхом внесення в коди залишку.

4) модулятор призначений для узгодження сигналу із каналом зв’язку та для ущільнення каналу. Канал зв’язку – це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечують при підключенні конечних абонентських приладів, передачу повідомлень будь-якого виду від джерела до одержувача за допомогою електрозв’язку. 5) демодулятор призначений для знаходження потрібного сигналу в каналі зв’язку, та вилучення його (первинного сигналу ) з отриманого. 6) канал зв’язку – середовище розповсюдження електричного сигналу. 7) декодер коректуючого коду виправляє неправильні рішення демодулятора, використовуючи залишок прийнятих кодів, відновлює первинний код. 8) ЦАП перетворює кодів комбінації в аналоговий сигнал. 9) одержувач повідомлень приймає аналоговий сигнал із системи цифрової передачі неперервних повідомлень. 10) Основні параметри, характеризуючі кожний блок. 1. Джерело повідомлень. 1) епсилон - ентропія джерела HE(B) – мінімальна кількість інформації, що знаходиться в повідомленні В( ) ( прийнятому повідомленні ) відносно B( ) (переданому повідомленню), при якому вони ще еквівалентні. 2) коефіцієнт залишку джерела ? - це відношення, визначаюче яка доля максимально можливої при даному алфавіті ентропії не використовується джерелом. 3) продуктивність джерела, Rg – це сумарна ентропія повідомлень, переданих джерелом за одиницю часу. 4) щільність ймовірності миттєвих значень сигналу P(b). 2. Параметри АЦП та ЦАП. 1) частота дискретизації fд – мінімальна частота взяття відліків, по якій можна відновити аналоговий сигнал з задовільною щільністю. 2) інтервал дискретизації Т – максимальний інтервал часу між відліками, при якому можна відновити сигнал по ним із заданою точністю. 3) число рівнів квантування L. До цих дискретних рівнів АЦП прирівнюються неперервні по амплітуді відліки первинного сигналу. 4) крок квантування ?b – різниця між двома ближніми рівнями квантування. 5) значимість війкового коду АЦП – число розрядів кодової комбінації на виході АЦП, якою кодуються рівні квантування. 3. Параметри кодера коректуючого коду. 1) значимість коректуючого коду – розрядність кодової комбінації коректуючого коду. 2) число інформаційних символів кодової комбінації К. 3) кратність помилок, що виправляються gи – максимальне число помилково прийнятих розрядів кодової комбінації коректуючого коду, які можуть бути виправленими. 4.Параметри модулятора та демодулятора. Вид модуляції, способи прийому. Параметром каналу зв’язку являється ширина смуги пропускання каналу. Часові діаграми сигналів на входах та виходах блоків зобразимо на рис.2 Рисунок 2. 2. Розрахунки параметрів АЦП та ЦАП. 1) Зобразимо структурну схему АЦП. Рис.2 Структурна схема АЦП. Опис роботи АЦП. ФНЧ пропускає нижню частину сигналу, достатню для заданої точності відновлення цього сигналу. Потім дискретизатор визначає миттєві значення повідомлень через відрізок часу ? д, визначений згідно з теоремою Котельникова та потрібною точністю передачі інформації. Квантувач встановлює рівні, дозволені для передачі. Якщо значення відліку попадає в інтервал між дозволеними рівнями, то він округляється до найближчого дозволеного рівня.

Кодер перетворює квантовані відліки в двійкові кодові комбінації, які відповідають рівням квантування. 2) Зобразимо структурну схему ЦАП. Рис.3 Структурна схема ЦАП. Опис роботи ЦАП. Кодові комбінації, що надійшли, декодер перетворює в квантовану послідовність відліків, тобто в АІМ- сигнал, який детектується ФНЧ. 3) Визначення інтервалу дискретизації Тд та частоти дискретизації fд. Для того, щоб ФНЧ не вносив лінійних спотворень в неперервний сигнал, граничні частоти смуг пропускання ФНЧ повинні відповідати умові : (2.1) Для того, щоб ФНЧ не були надто складними, відношення граничних частот вибирають із умови: (2.2) Граничні частоти смуг затримки ФНЧ повинні відповідати умові: (2.3) Підставляючи нерівності 2.3 та 2.1 в рівняння 3 отримаємо: , де - частота дискретизації. Тепер знайдемо інтервал дискретизації , де - частота дискретизації. 4) Визначимо L, , та Тб. Для визначення числа рівнів квантування використаєм формулу: (2.4) 5) Знаючи допустиме відношення сигнал/шум квантування і коефіціент амплітуди первинного сигналу (Ка) виведемо з формули (2.4) допустиме число рівнів квантування: (2.5) Переведемо ?кв.доп з дБ в рази по формулі: ?кв.доп =100,1 40 =10000 Підставимо у формулу (2.5) числове значення, отримаємо: =147.19 Визначимо значність двікового коду АЦП =log2L, є ціле число. Тому число рівнів квантування L вибирається як ціла степінь числа 2, при якій . , . Число рівнів квантування L=256, значність двійкового коду =8. Визначимо тривалість двійкового символу на вході АЦП: Розрахуємо відношення сигнал/шум квантування при розрахованних параметрах АЦП. Відношення сигнал/шум квантування знаходиться по формулі: , де L- число рівнів квантування, Ка- коефіцієнт амплітуди. Переведемо ?кв.доп з раз у дБ ?кв.доп=10lg 20695.57=43.15 дБ 6) Розрахуємо допустиму ймовірність помилки двійникового символу (?.доп) на виході ЦАП., яка знаходиться за формулою: де - середнє значення потужності шума хибних імпульсів на вих. ЦАП ?b – крок кватування; - довжина двійникового коду АЦП можемо визначити за формулою: де ? - середня потужність завади на вході приймача; в. – середня потужність шуму квантування; Визначемо ці величини за формулами: ; та ; де ?в – середня потужність сигнала; ?вих – відношення сигнал/шум на віході (допустимо, що ?вих = ?вих.доп ) ?кв.- відношення сигнал/шум квантування (?кв = 20695.57) Т.я. первинний сигнал b( ) перетворений у цифровий, приймаються значення від (lmi , lmax), і крок квантування визначаеться за формулою: У сигналів з середнім значенням bmi = bmax. Значення bmax визначається по формулі: bmax= 9.5 ?1.4 = 11.24, відл. ?b=2 11.24 / 256 = 0.087 B Знайдемо ?2 та ?кв2 : (?вих=100,1 3.7=5011.87) ?2= 1.4 / 5011.87 = 0.279 мВт ?кв2 = 1.4 / 20695.57 = 0.067 мВт Звідси ?х.і.2 = 0.279 - 0.067 = 0.212 мВт Згідно формули (2.6) виразимо ?доп : ; ?доп = 3 0.212 10-3 / (0.087)2 (49 – 1) = 0.31 10-6; 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. Повідомлення неперервного джерела перетворюється в первинний аналоговий сигнал b( ) за звичай без втрати інформації, тому розрахунки ін формаційних характеристик джерела будемо проводити для первинного сигналу.

Он писал следующее: "Вообще трагедию можно подобно опере и балету считать самой безвредной отраслью драматического искусства". И в другом месте: "Если трагедии представить более обширное поле, этим уменьшится влияние комедии. Публика, видевшая "Короля Лира", с меньшим участием будет смотреть "Ревизора". Нашед в трагедии удовольствие чисто литературное и художественное, она не будет с такой жадностью искать намека к комедии". Совершенно ясно, что трагедия, в частности, греческая трагедия и трагедия Шекспира, в свое время имела резкую направленность. Но позднее (ко времени Ольдекопа) трагедия сделалась "литературным удовольствием". При учете значения учебы у классиков несомненно нужно учитывать этот характер "литературного удовольствия", связанного с самим понятием классичности. IV. 8. Вскрытие имманентных законов истории литературы (resp. языка) позволяет дать характеристику каждой конкретной смены литературных (resp. языковых) систем, но не дает возможности объяснить темп эволюции и выбор пути эволюции при наличии нескольких теоретически возможных эволюционных путей

1. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

2. Расчёт технических характеристик систем передачи дискретных сообщений

3. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

4. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

5. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

6. Разработка програмного обеспечения для расчёта дисперсионной характеристики планарного волновода
7. Принципи мережевого аналізу та оптимізації
8. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

9. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

10. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

11. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

12. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

13. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

14. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

15. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

16. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие

17. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

18. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

19. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

20. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

21. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

22. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
23. Расчёт аэродинамических характеристик самолёта "T-30 KATANA"
24. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

25. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

26. Оптимізація внесення мінеральних добрив

27. Оптимізація трудових ресурсів

28. Численные методы интегрирования и оптимизации сложных систем

29. Анализ и пути оптимизации характеристик обучения потребителей

30. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

31. Влияние среды распространения на точностные характеристики оптических измерительных систем

32. Сравнительная характеристика тоталитарных систем Восточной Европы

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Расчет технических характеристик систем передачи дискретных сообщений

34. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

35. Определение характеристик эффективности стандартных сетевых и информационных систем

36. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

37. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

38. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
39. Сравнительная характеристика партийных систем зарубежных государств (на примере США и ФРГ)
40. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

41. Сравнительная характеристика файловых систем FAT32 и NTFS

42. Частотные характеристики линейных систем управления

43. Информационные характеристики систем передачи сообщений

44. Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

45. Характеристика та використання систем відеоспостереження

46. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

47. Характеристика и сравнительная оценка вертикальных и горизонтальных решений позиционирования информационных систем в менеджменте организаций

48. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Основные характеристики пусковых систем

50. Розрахунок систем теплопостачання

51. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

52. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

53. Влияние дисперсности алюминия и каталитических добавок на характеристики горения систем на основе активного горючего-связующего

54. Сравнтительная характеристика экономических систем. Экономическая рента
55. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)
56. Расчёт статистических и вероятностных показателей безопасности полётов

57. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

58. Характеристика звезд

59. Общая характеристика процесса научения

60. Редкие растения, краткая характеристика

61. Развертывание систем персонального радиовызова

62. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

63. Строительство и наладка систем обеззараживания питьевой воды

64. Экономико-географическая характеристика Юга США

Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие

65. Австралия - экономико-географическая характеристика

66. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

67. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

68. Характеристика Австралии

69. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

70. Экономико-географическая характеристика Московского региона
71. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)
72. Экономико-географическая характеристика Японии

73. Комплексная характеристика Бразилии

74. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

75. Общая характеристика Туниса

76. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

77. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

78. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

79. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

80. Комплексная характеристика Словении

Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки

81. Китай. Характеристика страны

82. Социально-экономическая характеристика Индии

83. Экономическая характеристика Псковской области

84. Характеристика политико-географического положения Китая

85. Страноведческая характеристика Грузии

86. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований
87. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения
88. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

89. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

90. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

91. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

92. Конституция США: Общая Характеристика

93. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

94. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

95. Правовое обеспечение информациооных систем

96. Страховой рынок Украины и его характеристика

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

98. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

99. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

100. Краткая характеристика культуры Древнего Египта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.