Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Факультет менеджмента Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дипломної роботи магістра спеціальності 8.050102 Економічна кібернетика на тему: «Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод» Виконавець: Мітейко С. Г. Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис роботи Кочура Є. В. розділів: фінансовий Кочура Є.В. спеціальний Кочура Є. В інформаційний Нецветаев В. А. охорона праці Кочура Є. В Рецензент Нормоконтроль Кочура Є. В Дніпропетровськ 2009 РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 140 сторінок, 20 рисунків, 31 таблиця, 40 джерел. Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність підприємства . Мета дипломної роботи – оцінка й оптимізація інноваційних проектів, що приведе до підвищення ефективності роботи ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод». Методи дослідження. Проведені в дипломній роботі дослідження базуються на наукових розробках вітчизняних і зарубіжних вчених з питань удосконалювання організації інноваційної діяльності, оцінки ефективності інноваційних проектів, а також на законах і нормативних актах, що регламентують інноваційну діяльність в Україні. У процесі дослідження застосовувалися методи логічного узагальнення і техніко-економічного аналізу, прогнозування, економіко-математичного моделювання, методи експертних оцінок. У першому розділі були розглянуті особливості інноваційного процесу в Україні, теоретичні аспекти економічного обґрунтування інноваційних проектів. У другому розділі проведений аналіз господарської і фінансової діяльності підприємства ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод». У третьому розділі представлені результати розрахунку інноваційних проектів, так само їхня оцінка й оптимізація. У четвертому розділі була розроблена автоматизована інформаційна система «ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод»». У п'ятому розділі виявлені і систематизовані шкідливі і небезпечні виробничі фактори на підприємстві, актуалізовані першочергові заходи щодо поліпшення умов праці і підвищенню його безпеки. ЗМІСТВСТУП 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ Й ЕКОНОМІЧНОГО БҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Актуальність здійснення інноваційної діяльності підприємствами 1.2 Роль економічного обґрунтування нововведень у процесі їхньої мотивації 1.3 Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні 2 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Характеристика підприємства і його положення на ринку лакофарбової продукції України 2.2 Аналіз господарської діяльності ВАТ «ДЛФЗ» 2.2.1 Аналіз економічних показників роботи ВАТ «ДЛФЗ» 2.2.2 Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції 2.2.3 Аналіз собівартості продукції, прибутку і рентабельності ВАТ «ДЛФЗ» 2.2.4 Аналіз фінансового стану ВАТ «ДЛФЗ» 3 МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 3.1 Сучасні методи та проблеми економічної оцінки інноваційних проектів 3.2 Розрахунок інвестиційних проектів 3.2.1 Характеристика інноваційних проектів 3.2.2 Розрахунок таблиці інвестиційних потреб і джерел фінансування 3.2

.3 Розрахунок графіка обслуговування боргу 3.2.4 Прогноз прибутку 3.2.5 Прогноз балансу інвестиційного проекту 3.2.6 Прогноз грошових потоків 3.3 Оцінка ефективності інноваційних проектів 3.3.1 Чиста приведена вартість ( PV) 3.3.2 Індекс рентабельності інвестицій (PI) 3.3.3 Внутрішня норма прибутку інвестицій.(IRR) 3.3.4 Дисконтований строк окупності (DPP) 3.3.5 Модифікована внутрішня норма прибутковості (MIRR) 3.3.6 Облік впливу інфляції і ризику 3.3.7 Модель оптимізації інноваційних проектів 4 ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 4.1 Загальна характеристика інформаційної системи 4.2 Обґрунтування вибору використовуваних програмних засобів 4.3 Обґрунтування вибору типу інтерфейсу користувача 4.4 Створення інтерфейсу користувача 4.5 Призначення інформаційної системи 4.6 Інструкція користувача 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 5.1 Охорона праці на підприємстві 5.2 Оцінка умов, в яких проводилася дипломна робота 5.3 Заходи по забезпеченню безпечних та здорових умов праці 5.4 Характеристика приміщення за вибухо- та пожежною небезпекою 5.5 Протипожежні заходи 5.6 Засоби гасіння пожеж ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ А – Дані про фінансовий стан ВАТ «ДЛФЗ» з 2002 по 2004 р Б – Результати розрахунку інноваційного проекту №2 ВСТУП Важливою проблемою сучасного етапу розвитку економіки України є вдосконалювання управління інноваціями в організаціях. Тільки на цій основі можна досягти макроекономічної стабілізації і забезпечити економічний зріст. Значимість проблеми зростає з урахуванням сучасного стану економіки України, що характеризується кризовими явищами, низькою конкурентоспроможністю, недостатнім сприйняттям підприємствами нововведень. Одною з причин становища, що утворилося, є недостатня увага державних органів протягом тривалого періоду часу до проблем інноваційної діяльності. На низькому рівні знаходиться використання прогресивних технологій у більшості галузей економіки, що призводить до науково-технічного відставання від розвинутих країн. Водночас у ринкових умовах інноваційна діяльність є основою для випуску конкурентоспроможної продукції, зміцнення конкурентних позицій підприємств, підвищення ефективності виробництва. Різним аспектам даної проблеми присвячено роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: П.Н. Завліна, С.М. Ілляшенка, А.К. Казанцева, М.К. Коноваленко, В.Г. Мединського, П.Г. Перерви, С.Ф. Покропивного, З.Л. Рум'янцевої, М.О. Саломатіна, В.М. Тимофєєва, Л.Г. Шаршукової, А.І. Яковлєва, Б. Санта, Б. Твісса, І. Шумпетера та ін. Проте ряд питань цієї складної проблеми потребує подальшого теоретичного і практичного обґрунтування. Актуальність теми. Одним з головних завдань сучасного етапу розвитку економіки України є подолання кризи, розробка та застосування сучасних методів і форм управління інноваційною діяльністю, створення умов для її активізації і підвищення ефективності. У наукових дослідженнях управління інноваційною діяльністю недостатньо розробленими є питання організації інноваційної діяльності, а також комплексної оцінки ефективності інноваційних проектів. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунтування і розробка науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалювання управління інноваціями в організаціях та підвищення їх ефективності.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі: - узагальнення теоретичних підходів до обґрунтування понять інноваційної діяльності підприємства; - досліджено тенденції розвитку інноваційних процесів в Україні; - виявлено особливості управління інноваційною діяльністю на підприємстві; - обґрунтування підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів; - розроблено модель оптимізації інноваційної діяльності. Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність підприємства. Предмет дослідження – інновації у сфері нових видів продукції та технологій, їх ефективність. Методи дослідження. Проведені в дисертації дослідження базуються на наукових розробках вітчизняних і зарубіжних вчених з питань удосконалювання організації інноваційної діяльності, оцінки ефективності інноваційних проектів, а також на законах і нормативних актах, що регламентують інноваційну діяльність в Україні, офіційних статистичних даних. У процесі дослідження було використано такі наукові методи: логічного узагальнення і техніко-економічного аналізу; прогнозування; економіко-математичного моделювання; методи експертних оцінок. Новизна одержаних результатів полягає в такому: - методика оцінки ефективності інноваційних проектів, яка передбачає комплексне використання формальних методів розрахунку кількісних показників, що дозволить всебічно проаналізувати проект ; - використовується модель оптимізації інноваційних проектів, яка підвищує їх ефективність. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання сприятиме підвищенню ефективності інноваційної діяльності. Так, застосування методик оцінки ефективності інноваційних проектів дозволить обґрунтовано оцінити проект, уникнути втрат при прийнятті інноваційних рішень. Запропонована методика оцінки ефективності інноваційних проектів та їх оптимізація впроваджені у практичну діяльність ВАТ ДЛФЗ (акт від 25.03.05 р. № 101). Особистий внесок. Усі результати, представленій у дипломній роботі, одержано автором одноособово. Апробація результатів. Основні висновки і положення дипломної роботи оприлюднені на VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта ” (Дніпропетровськ, 2009 р.). Основні положення і висновки обговорювалися також на засіданнях кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій НГУ. Публікації. Результати дипломної роботи опубліковано в матеріалах і тезах конференцій загальним обсягом 2,41 сторінки. Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, п'ятьох розділів, висновків та додатків. Повний обсяг дипломної роботи – 140 сторінок машинописного тексту, з них на 8 сторінках викладено 6 додатків, на 10 сторінках – 31 таблиці, на 10 сторінках – 20 рисунки, на 3 сторінках – список використаних джерел з 40 найменувань. 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ Й ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Актуальність здійснення інноваційної діяльності підприємствами Сучасні темпи здійснення інноваційної діяльності в Україні є вкрай незадовільними. В останні роки кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, не перевищує 15%, а чисельність мало відхідних і ресурсосберігаючих технологічних процесів, освоєних ними в порівнянні з 1995 р.

Мохсоголлох Мохсоголло'х, посёлок городского типа в Орджоникидзевском районе Якутской АССР. Пристань на левом берегу р. Лены, в 100 км выше Якутска. Комбинат стройматериалов (с заводами цементным, крупнопанельного домостроения, железобетонных изделий, минеральной ваты, известковым), ремонтно-механический завод. Мохэ Мохэ', уги, учзи, общее название группы тунгусских племён, населявших в 5—8 вв. территории Маньчжурии и Южного Приморья. Ряд учёных считает, что М. ассимилировали и оттеснили аборигенов — палеоазиатов. В китайских источниках под общим названием «М.» различаются племена: сумо, боду, аньчэгу, фуне, хаоши, хэйшуй, байшань, юэси, находившиеся на разных стадиях разложения родового строя. У М. были развиты плужное земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, гончарное производство, обработка металлов, ткачество. Объединялись в племенной союз. Нередко участвовали в войнах с Китаем на стороне корейского государства Когурё . В конце 7 — начале 8 вв. у наиболее развитого племени сумо сложилось государство Чжэнь, в дальнейшем называемое Бохай

1. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

2. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

3. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

4. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

5. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

6. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
7. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
8. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

9. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

10. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

11. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

12. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

13. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

14. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

15. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

16. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

18. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

19. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

20. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

21. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

22. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
23. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області
24. Державне регулювання інноваційної діяльності

25. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

26. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

27. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

28. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

29. Організаційні форми інноваційної діяльності

30. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

31. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

32. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

34. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

35. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

36. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

37. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

38. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості
39. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі
40. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

41. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

42. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

43. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

44. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

45. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

46. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

47. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

48. Державне регулювання комерційної діяльності

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Інтегральна ефективність діяльності

50. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

51. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

52. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

53. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

54. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL
55. Економічна ефективність виробництва
56. Економічна ефективність виробництва соняшника

57. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

58. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

59. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

60. Виробництво зерна, його економічна ефективність

61. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

62. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

63. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

64. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

65. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

66. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

67. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

68. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

69. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

70. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
71. Ефективне управління виробництвом
72. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

73. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

74. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

75. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

76. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

77. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

78. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

79. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

80. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

81. Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом

82. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

83. Психологія професійної діяльності

84. Паливо для карбюраторних двигунів. Підвищення октанового числа бензину

85. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

86. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)
87. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
88. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

89. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

90. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

91. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

92. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

93. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

94. Особливості інноваційної політики розвинених країн

95. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

96. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

98. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

99. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.