Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міжрегіональна Академія управління персоналом Павлоградське відділення Кафедра правознавства Трудове право України „Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України” Курсова робота студента ІV курсу денної форми навчання В12 10-00-Б1П (3, 10д), комерційне та трудове право Яцкова Євгена Федоровича Науковий керівник Шлєга Юрій Георгійович, викладач м. Павлоград 2003 р. Зміст. Розділ 1. Загальна характеристика охорони праці.5 Розділ 2. Охорона праці неповнолітніх: права, норми виробітку, 2.1.Права неповнолітніх у трудових 2.2.Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.10 2.3.Норми виробітку для неповнолітніх . .13 2.4.Відпустки неповнолітніх працівників . .14 2.5.Робочий час неповнолітніх Розділ 3. Забезпечення зайнятості молоді. .17 Розділ 4. Органи, які здійснюють контроль за охороною праці Список використаної Вступ. Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, тобто діяльність, спрямована на створення матеріальних цінностей. Праця становить єдність двох функцій: засобу до життя і сферу ствердження особи. Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтуванні працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою. Загальновідомо, що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни, що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу, як і до становища працівника на робочому місці, умов його праці, ставлять підвищені вимоги до безпеки праці. Особливо потерпають від цього ті групи працюючих, що вже перебувають у невигідному становищі: жінки, працівники похилого віку, неповнолітні. Мова в роботі йтиме про охорону праці неповнолітніх. Актуальність цієї теми в тому, що на ринку праці молодь – категорія багаточисельна. Її готовність до виробничої праці є життєво важливою складовою успішного економічного розвитку суспільства в майбутньому. Значущість цього ресурсу невпинно зростає. В той же час, ті, кому крім молодості та амбіційності, здебільшого, немає, що запропонувати роботодавцю, відчувають гостру потребу в особливій увазі з боку суспільних та державних структур. Виходячи з цього, метою даної курсової роботи є дослідження та аналіз стану виконання державної політики по охороні праці неповнолітніх. Для написання роботи використані як нормативні (КЗпП, закони і т.д.), так і наукові джерела. Розділ 1. Загальна характеристика охорони праці. Проведення соціально-економічних реформ в нашій країні привело до активного розвитку різних форм власності господарських суб’єктів, що, в свою чергу, відбилося на трудових відносинах між робітником та працедавцем. Відомо, що охорона праці тісно пов’язана із станом економіки, технічним станом виробництва та сферою соціальної підтримки в державі. На цьому несприятливому фоні проблеми, пов’язані з охороною праці, вирішуються повільно. Охорона праці молоді потребує належної уваги з боку держави. Взагалі, охорона праці – це система забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників в процесі трудової діяльності ,що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи, що формують організаційно-правовий механізм реалізації конституційного права громадян на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни.

Система охорони праці робітника включає права: на робоче місце, захищене від впливу шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, які можуть викликати виробничу травму, професійне захворювання або зниження працездатності; на відшкодування шкоди, завданої йому травмою, професійним захворюванням або іншим пошкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків; на отримання достовірної інформації від роботодавця чи державних або суспільних органів про стан умов і охорони праці на робочому місці працівника, про існуючий ризик пошкодження здоров’я, а також про прийняття міри по його захисту від впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів; на відмову без будь-яких наслідків для нього від виконання робіт у випадку виникнення безпосередньої небезпеки для його життя і здоров’я до усунення цієї небезпеки; на забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту у відповідності з вимогами законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці за рахунок коштів роботодавця; на професійну перепідготовку у випадку призупинення діяльності або закриття підприємства, цеху, участку або ліквідації робочого місця внаслідок незадовільних умов праці, а також у випадку втрати працездатності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням; на звернення із скаргою у відповідні органи державної влади, а також в профспілки та інші представницькі органи у зв’язку з незадовільними умовами охорони праці; на участь в перевірці і розгляді питань, пов’язаних з покращенням умов охорони праці; на проведення інспектування органами державного нагляду та контролю або суспільного контролю умов охорони праці, в тому числі за запитом працівника на його робочому місці; на його навчання щодо безпечних методів і засобів праці за рахунок коштів роботодавця, та інші. Розділ 2. Охорона праці неповнолітніх: права, норми виробітку, відпустки. 2.1.Права неповнолітніх у трудових відносинах. Згідно ст. 187 КЗпП, неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Умови праці неповнолітніх на виробництві повинні відрізнятися від умов праці дорослих працюючих. Це пояснюється як фізіологічними особливостями організму підлітків, який тільки формується, так і відсутністю у більшості з них відповідної професії і спеціальності. Саме ці обставини і визначили відмінність правового регулювання їх праці, хоч за загальним правилом на неповнолітніх повністю поширюється законодавство про працю, а їх права щодо трудового договору прирівнюються до прав повнолітніх працюючих. У той же час в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці їм надаються пільги. З метою охорони здоров’я неповнолітніх ст.188 КЗпП не допускає прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. Як виняток, можуть прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років при письмовій згоді одного з батьків або особи, що їх замінює.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення ними двадцяти одного року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу неповнолітніх) та щорічного обов’язкового медичного огляду до досягнення ними 21 року. Для прийняття на роботу молоді місцеві органи державної виконавчої влади визначають в межах Закону України „Про зайнятість населення” квоту робочих місць. Ці місця використовуються для направлення на виробництво осіб, які закінчили загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб молодше 18 років. Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання особам, направленим в рахунок броні, забороняється. Така відмова може бути оскаржена у судовому порядку. Праця молоді віком до 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах заборонена. На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли віку 18 років, із зазначенням їх дати народження. Це робиться з метою дотримання наданих їм прав та контролю за умовами праці молоді на підприємствах, в організаціях, установах з боку органів нагляду та контролю. Ст. 199 КЗпП встановлює, що батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси. Такі особи, державні органи і посадові особи зобов’язані подати докази про неможливість продовження трудового договору неповнолітнього у зв’язку з загрозою здоров’ю неповнолітнього або порушенням законних інтересів неповнолітнього на даному підприємстві, в установі, організації. 2.2. Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Список таких робіт затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України №46 від 31 березня 1994 р. (Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх). В ст.190 КЗпП передбачена заборона залучення неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Такі норми містяться в Наказі Міністерства охорони здоров’я України №59 від 22 березня 1996 р., яким, зокрема, передбачається, що: до тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються; робота неповнолітніх з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу; вага окремого вантажу, який можуть підіймати та переміщувати неповнолітні, не повинна перевищувати наведені нижче граничні норми.

Власник або уповноважений ним орган ма право розрвати трудовий договр не пзнш як через мсяць з дня одержання згоди виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника). Якщо розрвання трудового договору з працвником проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника), суд зупиня провадження по справ, запиту згоду виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника)  псля  одержання або вдмови виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) в дач згоди на звльнення працвника (частина перша ц статт) розгляда спр по сут. Законодавством можуть бути передбачен й нш випадки розрвання трудового договору з нцативи власника або уповноваженого ним органу без згоди вдповдного виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника). Стаття 44 Вихдна допомога При припиненн трудового договору з пдстав, зазначених у пункт 6 статт 36 та пунктах 1, 2  6 статт 40 цього Кодексу, працвников виплачуться вихдна допомога у розмр не менше середнього мсячного заробтку; у раз призову або вступу на вйськову службу, направлення на альтернативну (невйськову) службу (пункт 3 статт 36) не менше двомсячного середнього заробтку; внаслдок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статт 38  39) у розмр, передбаченому колективним договором, але не менше тримсячного середнього заробтку

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

3. Законодавство України про військову службу

4. Законодавство України про цивільну оборону

5. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

6. Поняття, функції та система трудового права України
7. Право приватної власності за законодавством України
8. Спадкування за законом в цивільному законодавстві України

9. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

10. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

11. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

12. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

13. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

14. Охорона праці в загальноосвітніх школах

15. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

16. Правовий режим використання і охорони надр України

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Козацтво на охороні кордонів України

18. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

19. Правова охорона природно-заповідного фонду України

20. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

21. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

22. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
23. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
24. Громадянство України

25. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

26. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

27. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. Історія України

30. Історія соборності України

31. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

32. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

33. Походження людини та її поява на території України

34. Історія держави та права України

35. Культура України в 30-х рока

36. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

37. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

38. Податкова політика України
39. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
40. Основні напрямки зовнішньої політики України

41. Господарське право України

42. Поняття, форма та функції Конституції України

43. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

44. Суверенітет України

45. Бюджет України: актуальні проблеми

46. Державній бюджет України

47. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

48. Управління фінансами України

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

50. Організаційна система управління природокористуванням України

51. Машинобудування України

52. Бідність в України

53. Міжнародний ринок туристичних послуг України

54. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
55. Особливості перехідної економіки України
56. Роль і значення АПК для господарства України

57. Авіаційний транспорт України

58. Чорна металургія України

59. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

60. Банківська система України

61. Механізм кредитування банками України

62. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

63. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

64. Інформаційна політика України

Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески

65. Конституційні засади виконавчої влади України

66. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

67. шпори з цивільного права України

68. Заповідники України

69. Культура та побут населення України

70. Легка промисловість України i транспорт
71. Сільське господарство i харчова промисловість України
72. Електроенергетика України

73. Регіональний розвиток харчової промисловості України

74. Діяльність уряду України в галузі екології

75. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

76. Легка промисловість України укр

77. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

78. Аграрне право України

79. М.О. Скрипник - видатний діяч України

80. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол

81. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

82. Ліквідність банківської системи України

83. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

84. Національний банк України

85. Національний банк України та особливості його функціонування

86. Проблеми функціонування фінансових бірж України
87. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
88. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

89. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

90. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

91. Функції Національного банку України

92. Банківська система України

93. Банківська система України та проблеми її реформування

94. Державний ощадний банк України

95. Фінансування охорони праці

96. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Державна політика в галузі охорони праці

98. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

99. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.