Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Є.О. Дідоренка Кафедра: “Теорії та історії держави і права” Курс: “Теорія держави і права” КУРСОВА РОБОТА за темою: ”Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні” Виконав: студентка I –го курсу на базі вищої освіти Удовенко Олександра Геннадіївна Факультету права, навч. група Донецьк – 2008 ЗмістВступ 1 Загальні положення теорії розподілу влади Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо. 1.1. Ідеї Дж. Локка про розподіл влади 1.2. Ш.Л. Монтеск’є про розподіл влади 1.3. Ж.Ж. Руссо про розподіл влади 2 Розподіл влади у зарубіжних країнах Європи. 2.1. Розподіл влади в парламентарних монархіях і республіках 2.2. Розподіл влади в країнах зі змішаною формою правління. Принцип розподілу влади у практиці конституціоналізму України. 3.1. Президент України 3.2. Законодавча влада 3.3. Виконавча влада 3.4. Судова влада Висновки Список використаної літератури Вступ У сучасній політичній, державно-правової теорії важливе місце займає концепція розподілу влади. У західній академічній і популярній літературі вона відвіку вважається традиційною. Інтерес до даної концепції у міру розвитку суспільства не тільки не слабшає, а, навпаки, ще більш зростає. Є всі підстави вважати, що подібна тенденція збережеться і в осяжному майбутньому. Причин для цього достатньо багато. Головні з них зводяться до наступного: незаперечної дієвості і значущості теорії розподілу влади; життєвості багатьох її концептуальних положень і вимог; перспективності її як засобу запобігання концентрації влади в руках однієї особи або групи осіб і можливості встановлення їх диктатури або таранення. Кажучи про важливість і перспективність теорії розподілу влади, не слід, проте, перебільшувати її можливості, ідеалізувати і абсолютизувати її значення. Не слід забувати при цьому, як показує історичний і сучасний політичний і правовий досвід багатьох держав, що далеко не всі вони офіційно сповідали і сповідають в своїй повсякденній життєдіяльності принцип розподілу влади. Кажучи про концепцію розподілу влади і її значення, не слід упускати з вигляду, по-перше, те, що вона застосовна лише до формально-юридичного, а не до реального, фактичного рівня функціонування властей і що в цьому виявляється один з елементів її обмеженості. А, по-друге, при розгляді концепції розподілу влади і оцінці її значення слід мати зважаючи на те, що іноді визнання її як демократичної доктрини на словах зовсім не означає реалізації основних її вимог на ділі. Актуальність вибраної теми пояснюється не тільки ситуацією, яка склалася всередині і навколо Верховної Ради України і трагічними сторінками історії парламентаризму останніх років в Білорусії і Україні. Вона пояснюється самою постановкою питання - як повинна управлятися країна, що здійснює перехід від тоталітарного до демократичного ладу, які органи повинна вона утворювати, щоб управляючі імпульси, що приходять від одних органів до інших і до народу, були б дієвими, близькими до оптимальних і приводили б до поступового усунення проблем, що стоять перед країною.

Кращі уми людства споконвіку шукали відповіді на ці питання. Від Сократа, Платона і Аристотеля людська думка прийшла у вісімнадцяте століття, до Гегелю, Локку, Монтеск’є і Джефферсону, до класиків ліберальної ідеї, що сформулював &quo ;якнайкраще з найгірших&quo ; на сьогоднішній день будова держави через систему розподілу влади. Країнам, що входять до цивілізованих держав, для вибору якнайкращого для себе політичного устрою треба, як заглядати в глибини своєї історії, так і використовувати цивілізаційний досвід, накопичений іншими народами. Саме так, на досвіді нечисленних тоді ще демократій, перш за все США і Швейцарії, в світі, де зовсім ще недавно панували і безупинно схльостувалися один з одним великі тиранічні імперії, намагалися деякі країни вийти на цивілізований шлях після першої світової війни. На жаль, в багатьох з них боязкі і незграбні спроби перенесення на свій ґрунт інститутів демократії привели до протилежного результату. Криза початку століття, що йде, криза не тільки економічна і політична, але, перш за все, ментальна підвела провідні країни Європи до встановлення ще жорстокіших і кривавіших тоталітарних систем влади. Розподіл влади між політичними інститутами і механізми інтеграції політичних рішень гілок в одне, загальнодержавне рішення, є фундаментальними питаннями, з яким стикається демократична влада на ранніх стадіях становлення. 1 Загальні положення теорії розподілу влади Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо 1.1 Ідеї Дж.Локка про розподіл влади Політичні теорії Локка зробили досить сильний вплив на багато держав миру. Так, до його ідей зверталися в США при створенні Американської конституції і Декларації про незалежність, особливо в пунктах, присвячених розподілу влади і відділенню церкви від держави. Британська Конституція так само спиралася на його ідеї. Завдяки Вольтеру, Руссо і Монтеск’є його ідеї набули поширення і у французькому освіченому суспільстві. Локк передбачає особливий конституційний механізм, що заважає державі виходити за рамки своїх повноважень, стаючи тим самим деспотичним. Його найважливіші компоненти - принципи розподілу влади і законності. Щоб не допускати концентрації влади в руках керівництва, яке дістало б тим самим можливість обернути до своєї вигоди і створення законів і втілення їх в життя, Локк пропонує не сполучати законодавчу і виконавчу владу і підпорядкувати законодавців дії ними ж створених законів, здійснюваних виконавчою владою. Окрім законодавчої і виконавчої, Локк виділяє федеративну гілку влади, яка представляє державу як ціле в стосунках з іншими державами. Законодавчій владі Локк відвів верховну, але не абсолютну владу, і на користь народу її слід обмежувати. Локк перераховує чотири головні умови, що обмежують законодавчу владу: 1.Закон повинен бути рівним для всіх, для багатих і для бідних, для фаворита при дворі і для селянина за плугом. 2.Закон створюється не для придушення людей, а для їх блага. 3. Без згоди народу не можна збільшувати податки. 4.Законодавці нікому не можуть передовіряти свої функції. Швидше за все, мудрий філософ набагато більше побоювався перетворення в тиранення влади виконавчої, втіленої в одній людині, ніж парламенту, що складається з багатьох осіб.

Виконавча влада, вважає Локк, є підлеглою по відношенню до законодавчої. Главі виконавчої влади належить виконувати функцію верховного виконавця закону. Коли ж він сам порушує закон, то не може розраховувати на покору членів суспільства, перетворюється на приватну особу без влади і без волі. Суверенітет народу вищий і за парламент, і за короля. 1.2 Монтеск’є про розподіл влади В обґрунтування класового компромісу між ворогуючими соціальними групами з урахуванням реального співвідношення їх сил і впливу у Франції у середині XVIII століття полягала істота доктрини розподілу влади, розробленої Ш. Л. Монтеск’є. Щоб не було можливості зловживати владою, необхідний такий порядок речей, при якому законодавчі, виконавчі і судові власті були б розділені і могли взаємно стримувати один одного. Все загинуло б, підкреслював Монтеск’є, якби в одній і тій же особі або установі, складеній з сановників, з дворян або простих людей, були б сполучені ці троє властей. Виходячи з цього, Монтеск’є пропонує кожному стану (класу) надати частину верховної влади. Так, законодавчу владу, на його думку, необхідно поділити між буржуазією і феодалами, утворивши двопалатний парламент, що складається із зборів представників народу і з аристократичної знаті. Виконавчу владу можна зберегти у дворянства, залишивши її королівському уряду, який, проте, повинен стати відповідальним перед народним представництвом, тобто буржуазією. Судова влада, яку Монтеск’є спеціально виділив в тріаді властей, може бути довірена не якому аби постійному органу, а виборним особам з народу що привертаються до відправлення правосуддя на певний час. Потрібно, щоб судді були одного суспільного положення з підсудним, рівними йому, щоб йому не показалося, що він потрапив до рук людей, схильних гнобити його. У разі важливих звинувачень підсудному надається право відведення суддів. Задача суду полягає в тому, щоб рішення і вироки завжди були лише точним застосуванням закону. Завдяки такій її організації судова влада стає соціально і політично нейтральною і не зможе перетворитися на деспотичну. Тому, робить висновок Монтеск’є, «з трьох властей. судова у відомому значенні зовсім не є владою» і, отже, немає необхідності як в її обмеженні іншими властями, так і у втручанні суду в законодавство і управління. Виходячи з цього, надалі Монтеск’є міркує, в основному, про розділення політичних сил і повноважень між законодавчими і виконавчими владами. Особливе значення Монтеск’є надавав своїй ідеї рівноваги властей і системі «стримань і противаг». Він вважає за необхідне встановити такі взаємостосунки між виділеними їм властями, щоб вони, самостійно вирішуючи державні задачі, кожен своїми правовими засобами, могли в той же час врівноважувати один одного, запобігаючи можливості узурпації повноважень верховної влади якою-небудь однією установою. Так, виконавча влада, будучи, на думку Монтеск’є, підзаконної, повинна, проте, обмежувати дію законодавчих зборів, які інакше зосередять в собі деспотичну владу. Тому монарх, особа яка священна, наділяється правом вето при затвердженні законопроектів, володіє законодавчою ініціативою, по його указу скликається і розпускається парламент.

руху, більшовики пішли на підступний крок: з метою дезорганізації українського табору вони вирішили «пробачити» тим, хто боровся проти окупантів. «Амністію» проголосив 5-й Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 3 березня 1921 року.»…5-й всеукраїнський з’їзд Рад… — зазначали делегати, — вважає за бажане надати всім, що порушили свій обов’язок перед робітничо-селянською республікою, змогу повернутися на шлях чесної і сумлінної праці, і тому постановив: 1. Винних у бандитизмі, якщо вони добровільно з’являться у розпорядження місцевих властей не пізніше 15 квітня ц. р., передадуть всю, що є у них, зброю і зобов’яжуться не брати участи у збройних виступах проти радянської влади, — від відповідальності звільнити… 3. Тих, хто заподіяли до моменту видання цієї постанови вчинки або злочини, за які в судовому або адміністративному порядку вже визначено або може бути визначено кару, опріч вищої міри покарання і позбавлення волі, — від відповідальності звільнити… 10. Чинність цієї амністії

1. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

2. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

3. Облік готової продукції та її реалізації

4. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

5. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

6. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"
7. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів
8. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

9. Форма розподілу праці в цеху

10. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

11. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

12. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

13. Вивчення законів нормального розподілу Релея

14. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

15. Звичаї та обряди на Україні

16. Поняття, форма та функції Конституції України

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

17. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

18. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

19. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

20. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

21. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

22. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції
23. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
24. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

25. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

26. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

27. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

28. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

29. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

30. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

31. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

32. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

33. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

34. Експертиза та контроль реалізації товару

35. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

36. Геополітика та геостратегія України

37. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

38. Імідж ділової людини та організації
39. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
40. Обрання та функції Президента України

41. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

42. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

43. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

44. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

45. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

46. Підсобні промисли та художні ремесла українців

47. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

48. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

50. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

51. Соціал-демократична концепція держави та влади

52. Виконавча влада

53. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

54. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
55. Діловодство та судове діловодство
56. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

57. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

58. Місце й роль судової влади

59. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

60. Поняття принципу поділу державної влади

61. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

62. Судова система США та Франції

63. Уряд – основний орган виконавчої влади Польщі

64. Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

65. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

66. Київська Русь - теорії походження та розвиток

67. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

68. Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв

69. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

70. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців
71. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
72. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

73. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

74. Конфлікт парламентської та президентської влади

75. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

76. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

77. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

78. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

79. Ефект Доплера в класичній та релятивійській теорії

80. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

81. Формування та розподіл прибутку

82. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

83. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей

84. Розподіл витрат допоміжного підрозділу

85. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

86. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
87. Теории и гипотезы о Луне
88. Динозавры. Факты и теории

89. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

90. Теория Эволюции (шпаргалка)

91. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

92. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

93. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

94. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

95. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

96. Иск в гражданском процессе: теория и практика

Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши

97. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

98. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

99. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.