Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Ціноутворення та цінова політика підприємства

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Чернігівський радіомеханічний технікум КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни „ЦІНОУТВОРЕННЯ” Тема: Ціноутворення та цінова політика підприємства ЗМІСТ1 Характеристика політики індивідуалізації цін 2 Характеристика стратегії ступеневих премій 3 Задача Література 1 Характеристика політики індивідуалізації цін Важливою складовою частиною маркетингу є формування цінової політики по відношенню до просувним на ринок товарів і послуг. Кожний підприємець самостійно встановлює ціну за свій товар. Є два підходи до ринкового ціноутворення: встановлення індивідуальних цін або єдиних цін. Встановлення індивідуальних цін формується на договірній основі в результаті переговорів між покупцем і продавцем, забезпечуючих узгодження інтересів сторін. Встановлення єдиних цін характерний тим, що всі покупці придбавають товар за однаковою ціною. Упровадження єдиних цін для всіх споживачів пов'язано звичайно з особливостями ринку конкретного товару або з технічною складністю і крупними витратами при диференціації цін. Ціна була і залишається найважливішим критерієм ухвалення споживацьких рішень. Для держав з невисоким рівнем життя, для бідних верств населення, а також стосовно товарів масового попиту це характерний. Але за останній час отримали широкий розвиток інші, нецінові чинники конкуренції. Проте, ціна зберігає свої позиції як традиційний елемент конкурентної політики, робить дуже великий вплив на ринкове положення і прибуток підприємства. Фірмам необхідно мати методику розрахунку початкових цін на свої товари. Ф. Котлер в роботі “Основи маркетингу” розглядає методику розрахунку цін, що складається з наступних етапів: постановка задач ціноутворення; визначення попиту; оцінка витрат; аналіз цін і товарів конкурентів; вибір методу ціноутворення; встановлення остаточної ціни. Перш за все, фірмі необхідно визначитися з метою цінової політики. Звичайно цієї мети дещо. Серед них забезпечення існування фірми на ринках. Задачі ціноутворення. Максимізація прибутку. Багато підприємців хотіли б встановити на свій товар ціну, яка забезпечувала б максимум прибутку. Для цього визначають можливий попит і попередні витрати по кожному варіанту цін. З альтернатив вибирається та, яка принесе в короткостроковій перспективі максимальний прибуток. В реалізації даної мети орієнтуються на короткострокові очікування прибутку і не враховуються довгострокові перспективи, визначувані використовуванням всіх Інших елементів маркетингу, політикою конкурентів, регулюючою діяльністю держави; Максимальне розширення обороту. Ціну, направлену на максимізацію обороту, застосовують тоді, коли продукт проводиться корпоративно і складно визначити всю структуру і функції витрат. Тут же важливо оцінити попит. Реалізувати дану мету можна за допомогою встановлення відсотка комісійних від об'єму збуту. Оптимальне збільшення збуту. Підприємці, вважають, що збільшення об'єму збуту, приведе до зниження витрат на одиницю продукції і до збільшення прибутку. Виходячи з можливостей ринку, встановлюють ціну якнайнижче, що іменується “цінова політика настання на ринок''.

Фірма знижує ціни на свою продукцію до мінімально допустимого рівня, підвищуючи частку свого ринку, добивається зниження витрат одиниці товару і на цій основі може і далі знижувати ціни. Але така політика приносить успіх тільки якщо чутливість ринку до цін велика, якщо реально зменшити витрати виробництва і розподілу в результаті розширення об'ємів виробництва і, нарешті, якщо зниження цін відсуне конкурентів убік; “Зняття вершків” . Завдяки встановленню високих цін. Фірма встановлює на кожне своє виробниче нововведення максимально можливу ціну завдяки порівняльним перевагам новинки. Коли збут за даною ціною скорочується, фірма знижує ціну, привертаючи до себе наступний шар клієнтів, досягаючи в кожному сегменті цільового ринку максимально можливого обороту; - лідерство в якості. Фірма, яка здатна закріпити за собою таку репутацію, встановлює високу ціну, щоб покрити великі витрати, пов'язані з підвищенням якості і необхідними для цього витратами. Скажімо, фірма “Катерпіллар” пропонує будівельні машини вищої якості і відмінне сервісне обслуговування. Вона може собі дозволити досягнення мети лідерства, в якості при більш високих цінах, ніж у її конкурентів. Вказана мета цінової політики співвідноситься між собою, далеко не завжди співпадаючи. На різних етапах фірма може надавати пріоритетну увагу різній меті. Методи розрахунку цін вельми багатоманітні. Розглянемо, перш за все, витратні методи ціноутворення. Такі методи забезпечують розрахунок продажної ціни на товари і послуги за допомогою надбавки до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. Е.А. Уткін підрозділяє дану сукупність методів на: а) метод “витрати плюс”; б) метод мінімальних витрат; в) метод ціноутворення з підвищенням ціни за допомогою надбавки до неї; г) метод цільового ціноутворення. Один з найпоширеніших - метод “витрати плюс”. Даний метод припускає розрахунок ціни продажу за допомогою надбавки до ціни виробництва і до ціни закупівлі і зберігання матеріалів і сировини фіксованої додаткової величини - прибули. Цей метод ціноутворення активно використовується при формуванні ціни по товарах найширшого кола галузей. Головна трудність його застосування - складність визначення рівня додаткової суми, оскільки немає точного способу або форми її розрахунку. Все міняється залежно від виду галузі, сезону, стани конкурентної боротьби. Рівень доданої суми до собівартості товару або послуги, що влаштовує продавця, може не бути прийнятий покупцем. Звичайно під витратами розуміються витрати, включаючі постійні і змінні витрати. Витрати також розраховуються на певну одиницю продукції, і тоді визначають середні витрати, що складаються з середніх постійних витрат і середніх змінних витрат. Визначають і граничні витрати, що дозволяють оцінити межі змін витрат на одиницю продукції по відношенню до зростання об'єму виробництва і продажів. Багато менеджерів вважають за краще встановлювати відносно високу первинну ціну на просувний на ринок товар, щоб швидше окупити витрати, здійснені на стадії його розробки і упровадження на ринок, коли об'єми продажів відносно невеликі.

Проте у міру нарощування об'ємів продажів відбувається зниження ціни виробництва і ціни продажів, одночасно активізуються зусилля по оптимізації каналів збуту для зведення до мінімуму втрат при організації масових продажів. Ще один метод - мінімальних витрат. Даний метод припускає встановлення ціни на мінімальному рівні, достатньому для покриття витрат на виробництво конкретної продукції, а не за допомогою підрахунку сукупних витрат, що включають постійні і змінні витрати на виробництво і збут. Граничні витрати звичайно визначаються на рівні, при якому можна було б тільки окупити суму мінімальних витрат. Продаж товару за ціною, підрахованою по такому методу, ефективний у стадії насичення, коли немає зростання продажів, і фірма ставить свою за мету зберегти об'єм збуту на певному рівні. Подібна політика ціноутворення раціональна також при проведенні кампанії по упровадженню нового товару на ринок, коли слід чекати значного збільшення об'ємів продажів вказаного товару в результаті пропозиції його за низькими цінами. Добрі результати можуть бути досягнутий у тому випадку, коли продаж за низькими цінами здатний привести до активного розширення збуту, що, не дивлячись на низьку ціну, дає достатній прибуток за рахунок масштабів збуту. Але при невмілому використовуванні даної методики фірмі загрожують збитки. Оскільки ціни визначають постачальники товару, при цьому не завжди враховуються запити ринку і стан конкурентної боротьби. Крім того, не дивлячись на низький рівень цін, споживач нерідко відмовляється придбавати даний товар. Тому так важливо встановити ціну на рівні, який забезпечує певну величину прибутковості для фірми (трохи вище за граничні витрати), уміло поєднувати цільовий прибуток з формуванням умов для ухвалення даної ціни цільовим ринком. Наступний метод - надбавки до ціни. Розрахунок ціни продажу в цьому випадку пов'язаний з множенням ціни виробництва, ціни закупівлі і зберігання сировини і матеріалів на певний коефіцієнт додаткової вартості по формулі: Собівартість одиниці продукції = ціна продажу X (1 коефіцієнт, що підвищує) Вказаний коефіцієнт визначається розподілом загальної суми прибутку від продажів на собівартість. Можливий також підрахунок даного коефіцієнта розподілом загальної суми прибутку від продажів на ціну продажів. Ще один метод - цільового ціноутворення. Інакше даний метод іменують методом визначення цільової ціни або визначення ціни відповідно до цільового прибутку. На його основі розраховується собівартість на одиницю продукції з урахуванням об'єму продажів, який забезпечує отримання наміченого прибутку. Якщо собівартість трансформується через зменшення або збільшення завантаження виробничих потужностей і об'ємів збуту, використовують показники ступеня завантаження виробничих потужностей з урахуванням впливу кон'юнктури і інших чинників, після чого визначають ціну продажу на одиницю продукція, яка за цих умов забезпечила б цільовий прибуток. Але при цьому методі ціна підраховується виходячи з інтересів продавця, і не береться до уваги відношення покупця до ціни, що розраховується. Звідси вказаний метод потребує певному коректуванні, щоб врахувати, чи передбачувані покупці придбаватимуть даний товар за розрахунковою ціною чи ні.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

2. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

3. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

4. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

5. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

6. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
7. Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення
8. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

9. Соціальна політика та соціальне партнерство

10. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

11. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

12. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

13. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

14. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

15. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

16. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

18. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

19. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

20. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

25. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

26. Виникнення та еволюція світової політичної думки

27. Теорема Остроградського-Гаусса, потенціальний характер електростатичного поля та діелектрики в електричному полі

28. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

29. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

30. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

31. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

32. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

33. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

34. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

35. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

36. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

37. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

38. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
39. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
40. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

41. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

42. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

43. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

44. Фінансова санація та банкрутство підприємств

45. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

46. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

47. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

48. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

50. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

51. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

52. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

53. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

54. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
55. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
56. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

57. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

58. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

59. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

60. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

61. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

62. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

63. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

64. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

65. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

66. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

67. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

68. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

69. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

70. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
71. Принципи розробки та оцінки державної політики України
72. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

73. Китайська стіна, шовковий шлях та їх історичне значення

74. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

75. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

76. Царювання та політика Павла І

77. Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна

78. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

79. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда

80. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

81. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

82. Управління ціновою політикою підприємства

83. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

84. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

85. Корекція екпериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур

86. Патологія жовчного міхура та жовчних шляхів
87. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
88. Міжнародні відносини та зовнішня політика

89. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

90. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

91. Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження

92. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

93. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

94. Суїцид та шляхи його попередження

95. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

96. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів форсованих дизелів шляхом локального охолодження

98. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

99. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.