Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат Дипломна робота на тему «Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка» вміщає 72 сторінки тексту, 4 рисунка, 7 таблиць, 48 переліків посилань та 3 додатка. Метою дипломної роботи є аналіз ефективності управління персоналом, виявлення необхідності проведення організаційних змін і рекомендації з удосконалення управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка». Метод проведення роботи полягає у дослідженні економічних основ управління персоналом на підприємстві; аналізу стану та ефективності управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів; розробки рекомендацій щодо удосконалення ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка». Реферат Дипломная работа по теме «Анализ эффективности управления персоналом базы отдыха «Чорноморка» состоит с 72 страниц текста, 4 рисунков, 7 таблиц, 48 списков литературы и 3 дополнений. Цель дипломной работы: анализ эффективности управления персоналом, определение необходимости проведения организационных изменений и рекомендаций с усовершенствования управления персоналом базы отдыха «Чорноморка». Метод проведения работы заключается в исследовании экономических основ управления персоналом на предприятии; анализа состояния и эффективности управления персоналом в условиях рационального использования трудовых ресурсов; разработка рекомендаций для усовершенствования эффективности управления персоналом базы отдыха «Чорноморка». Зміст Вступ 1. Теоретичні передумови для дослідження економічних основ управління персоналом на підприємстві Формування персоналу підприємства Основний зміст системи управління персоналом на підприємстві Удосконалення управління персоналом на підприємстві Кадрова політика підприємства 2. Аналіз стану та ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка» в умовах раціонального використання трудових ресурсів 2.1 Характеристика організаційної структури та характеристика бази відпочинку «Чорноморка 2.2 Аналіз забезпеченості бази відпочинку «Чорноморка» персоналом 2.3 Аналіз продуктивності праці бази відпочинку «Чорноморка» 3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка» 3.1 Аналіз ефективності використання персоналу бази відпочинку «Чорноморка» 3.2 Рекомендації з удосконалення управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка» 3.3 Використання сучасних технологій в управлінні персоналом бази відпочинку «Чорноморка» 4. Охорона праці із забезпечення працівників бази відпочинку «Чорноморка» електробезпечними умовам Висновки Бібліографічний список Додаток А. Звіт «Про кількість працівників бази відпочинку «Чорноморка» та їх професійний склад» Додаток Б. Аналіз використання персоналу бази відпочинку «Чорноморка» у звітному періоді від 01.04.09 р. до 01.10.09 р Додаток В. Фонд робочого часу бази відпочинку «Чорноморка» Вступ Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання, управління персоналом, активізації виробництва, ініціативи і т.д

. Вивчення економіки підприємства чи організації неможливе без аналізу. Економічний аналіз - це науковий спосіб показання сутності економічних явищ і процесів, заснований на розподіленні їх на окремі складові частини і вивченні їх у різноманітті зв'язків і залежностей. Управління персоналом – це спосіб побудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, що забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто &quo ;система управління &quo ; (ОСУ) – одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структура управлінської системи, будується для того, щоб усі процеси, які в ній відбуваються, здійснювалися вчасно і якісно. Звідси та увага, яку керівники організацій приділяють принципам і методам побудови структур організації, вибору їх типів і видів, вивченню тенденцій зміни й оцінкам відповідності задачам організацій, – це показує актуальність і важливість даної теми в сучасних умовах. Тому, саме проблема ефективності управління персоналом є основою наукових досліджень даної дипломної роботи. Метою дипломної роботи є аналіз ефективності управління персоналом, виявлення необхідності проведення організаційних змін і рекомендації з удосконалення управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка». Об'єктом вивчення є відокремлений структурний підрозділ база відпочинку «Чорноморка» ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара». Предмет вивчення – існуюча на підприємстві система управління персоналом. Головними задачами даної роботи є: вивчення і систематизація теоретичних питань, що дозволяють удосконалювати систему управління; проведення аналізу діяльності підприємства і його систем управління; розробка пропозицій з удосконалюванню системи управління, а також розрахунок ефективності управління. Дипломної робота містить у собі теоретичний матеріал, для дослідження економічних основ управління персоналом на підприємстві. Тут розкрито основний зміст системи управління персоналом, методи формування персоналу, удосконалення управління персоналом, а також кадрова політика підприємства. В ній, також, дається коротка загальна характеристика бази відпочинку «Чорноморка», розглядаються організаційна структура, місія і пріоритетні цілі досліджуваного об’єкта. Проведено аналіз таких показників, як забезпеченість персоналом, використання фонду робочого часу,продуктивність праці та ефективність використання персоналу бази відпочинку «Чорноморка». На основі проведених досліджень і визначених показниках у дипломній роботі розроблено рекомендації щодо удосконалення ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка». Для поліпшення управління персоналом вноситься ряд пропозицій,які дозволять досягти більше позитивних результатів: посилення мотивації (матеріальної та нематеріальної) персоналу; впровадження контрактної системи оплати праці; поліпшення системи контролю за обліком робочого часу, для підвищення ефективності його використання; організація усередині підприємства семінарів для вивчення основ суміжних спеціальностей; оптимізація інформування трудового колективу про стан справ на підприємстві; організація психологічних тренінгів; автоматизована обробка даних анкетування і тестування потенційних співробітників організації; ведення адміністративної практики організації тощо.

Рішення основної частини перерахованих завдань можливе з використанням локальної обчислювальної мережі, яка на даному підприємстві майже відсутня. Тому у дипломній роботі пропонується керівництву бази відпочинку «Чорноморка» впровадити програму перебудови менеджменту і радикального його удосконалення, за рахунок використання новітньої технології заснованої на комп’ютерній техніці, що значно розширює можливість використання підприємством інформаційних ресурсів. Для проведення аналізу ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка» та надання доцільних рекомендацій використано звітно-документальну, навчальну, навчально-методичну, законодавчу та електронну літературу. 1. Теоретичні передумови для дослідження економічних основ управління персоналом на підприємстві 1.1 Формування персоналу підприємства Ключовим принципом управління персоналом підприємства виступає принцип підбору і розміщення кадрів за їх особистісними і діловими якостями. Адміністративні органи підприємства, реалізуючи даний принцип, формують стабільний трудовий колектив, здатний в умовах ринку досягати високих кінцевих результатів. Реалізуючи даний принцип, підприємство тим самим забезпечує відповідність кадрів зростаючим вимогам сучасного виробництва, розвиває у працівників діловитість і відповідальність за рішення завдань підприємства, підвищує їхня зацікавленість у максимальній продуктивності праці, домагається, щоб кожен співробітник тримався свого робочого місця. Даний принцип реалізується через систему заходів що передбачають: - спадкоємність кадрів на основі систематичного підбора і підготовки нових працівників; - забезпечення умов для постійного підвищення ділової кваліфікації кадрів; - визначення прав, обов'язків і відповідальності кожного працівника; - сполучення досвідчених працівників з молодими кадрами; - забезпечення умов для професійного і посадового просування кадрів на основі обґрунтованих критеріїв оцінки їхньої діяльності і особистісних якостей; - сполучення довіри до кадрів з перевіркою виконання . Методи управління персоналом - вирішують завдання з керування персоналом відповідно до певних принципів. Методи підрозділяються на три основні групи: економічні, організаційно-розпорядницькі або адміністративні, а також соціально-психологічні. Система даних методів спрямована на забезпечення підприємства або фірми кадрами необхідної кваліфікації і їхнє ефективне використання . До економічних методів ставляться прогнозування і планування кадрової роботи, розрахунок балансу робочих місць і трудових ресурсів, визначення основної і додаткової потреб у кадрах і джерел її забезпечення, включаючи оцінку і стимулювання якості роботи, удосконалювання системи оплати і нормування праці, утворення і використання прибутку підприємства. Адміністративні методи являють собою різні способи впливу на працівників і ґрунтуються на використанні встановлених організаційних зв'язків, правових положень і норм. До них ставляться підбор, розміщення, атестація і просування кадрів; розробка і впровадження стандартів якості роботи, положень і посадових інструкцій, техніко-економічних нормативів; накази, вказівки, розпорядження адміністрації; інструктування і контроль над їхнім використанням.

Такі тоді відбулися події. До мілетянина Гістіая, коли він був біля Візантія і захопив торговельні кораблі іонійців, що поверталися з Понту, дійшла відомість про події в Мілеті. Тоді він доручив управління містами на Геллеспонті Бісалтові, сину Аполлофана, з Абідоса, а сам із лесбосцями попрямував на Хіос(1), і, оскільки хіоські вартові не мали наміру допустити його, він уступив із ними в бій в місцевості цього острова, що називається Койла. Багатьох із них він повбивав і з допомогою лесбосців заволодів і всім Хіосом, мешканці якого були виснажені після морської битви. Як базу своїх заповзять він використовував містечко Поліхну (2) на Хіосі. 27. Часто божество повідомлює знаменнями, коли йдеться про великі нещастя в якомусь місті або для якогось народу. Отже, і хіосцям перед їхніми нещастями з'явилися зловісні знамення. Перше, коли вони послали в Дельфи сто юнаків для участі у виставі, з них лише двоє повернулися, а дев'яносто вісім загинуло від джуми. Друге нещастя, що тоді сталося незадовго перед морським боєм, це коли в місті діти навчалися в школі, на них упав дах і з ста двадцяти лише один урятувався

1. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

2. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

3. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

4. Системний підхід до управління персоналом фірми

5. Системи управління базами даних

6. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
7. Ефективне управління виробництвом
8. Заохочення працівників як метод управління персоналом

9. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

10. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

11. Організаційна структура управління персоналу підприємства

12. Основи управління персоналом підприємств

13. Поняття та сутність ефективності управління

14. Система управління персоналом

15. Управління персоналом

16. Управління персоналом

Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Управління персоналом в соціальній сфері

18. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

19. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

20. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

21. Ділові взаємовідносини в апараті управління

22. Методи управління підприємством
23. Процес управління та його основні стадії
24. Управління запасами

25. Управління проектами

26. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

27. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

30. Управління утворенням прибутку підприємства

31. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

32. Акти державного управління

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Мораль і соціальне управління

34. Методи управління банківськими ризиками

35. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

36. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

37. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

38. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
39. Управління ризиками
40. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

41. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

42. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

43. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

44. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

45. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

46. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

47. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

48. Поняття і наукові засади державного управління

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

49. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

50. Структура державного управління

51. Сучасні принципи державного управління

52. Теорія і методологія дослідження управління

53. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

54. Форми державного управління
55. Функції управління в аграрному праві
56. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

57. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

58. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

59. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

60. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

61. Інформаційні технології управління маркетингом

62. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

63. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

64. Управління ціновою політикою підприємства

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

65. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

66. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

67. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

68. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

69. Аналіз стартегічного управління підприємством

70. Діяльність органів управління освітою
71. Економічні та правові основи управління організацією
72. Закономірності формування корпоративного управління

73. Контроль – функція управління

74. Корпоративне управління акціонерним товариством

75. Менеджмент та система управління

76. Механізм і методи управління фірмою

77. Моделі корпоративного управління

78. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

79. Організаційна структура управління підприємством

80. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

81. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

82. Особливості антикризового управління

83. Особливості управління організацією

84. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

85. Проблема управління прибутком на підприємстві

86. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
87. Психологія управління
88. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

89. Стратегічне планування і управління на підприємстві

90. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

91. Стратегія управління як основа менеджменту

92. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

93. Сучасні методи управління проектами

94. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

95. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

96. Управління виробничими витратами

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Управління енергетичною безпекою

98. Управління інноваційним розвитком підприємств

99. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.