Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Формування та розвиток банківської системи України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та банків різних видів і форм власності. Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та недепозитне залучення коштів; кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян, вкладання у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій. Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами. Ціллю дослідження є визначення: Теоретичних аспекти формування існуючої банківської системи Сучасного стану банківської системи Проблем банківської системи України Завданням дослідження є: 1 Формування та розвиток банківської системи 2 Політика Національного Банку України 3 Банківська політика 4 Динаміка розвитку банківської системи з 1991–2007 рік Актуальність курсової роботи дуже величезна, адже сучасний стан банківської системи України досить складний. Причинами цього є як кризовий стан економіки в цілому, так і проблеми становлення і розвитку банківської системи. Головна мета банку, як комерційного підприємства – одержання прибутку. У нормально працюючій економіці, основне джерело прибутку для банку – надання в позичку своїх кредитних ресурсів. У теж час основні збитки банки терплять від безпосередньо кредитної діяльності. Причиною такого положення є проведення деякими банками занадто ризикованої кредитної політики. Природно, цілком уникнути ризику неможливо, оскільки надання кредитів це споконвічно ризикований вид бізнесу. Тому однієї з головних задач банку є мінімізація кредитного ризику. Ця діяльність дозволить банкам максимізувати прибуток і знизити утрати від проведення кредитних операцій. 1. Теоретичні аспекти формування та розвитку банківської системи України 1.1 Формування та розвиток банківської системи Розглянемо структуру та функції банківської системи в економіці України. В такій економіці кредитно-банківська система представлена великим набором банків та пов'язаних з ними різноманітних кредитно-фінансових установ. В організаційному аспекті банківська система є сукупністю взаємопов'язаних та взаємодіючих банків, кожний з яких виконує функції, які випливають з його призначення. Розрізняють емісійні, комерційні, інвестиційні, іпотечні, ощадні банки, різні фінансові компанії (пенсійні, соціальні, інноваційні).

В сукупності всі ці фінансово-кредитні установи утворюють банківську кредитну систему. Банківська система в Україні має дворівневу побудову: на першому рівні – Національний банк України, на другому – комерційні банки. Провідне місце в банківській системі належить Національному банку України (НБУ). Він покликаний провадити єдину політику в сфері грошового обігу, зміцнення національної грошової одиниці – гривні. Національному банку України надано монопольне право на випуск грошей (емісію). Він виконує роль емісійного центру. Банк зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали, у тому числі золото, валютні запаси. Національний банк України обслуговує державний борг країни, дає дозвіл на створення (реєстрацію) комерційних банків. Зміст діяльності Національного банку України проявляється в його функціях, основних напрямах функціонування. Для виконання завдань, покладених на цей орган державного управління спеціальної компетенції, Статутом передбачені такі функції: а) брати участь у розробці основних напрямів і тенденцій економічного й соціального розвитку народного господарства України, державного бюджету України, прогнозу грошових доходів і витрат населення; б) розробляти основні напрями єдиної грошово-кредитної політики, відповідно до яких здійснюється регулювання грошового обігу в Україні; в) концентрувати кредитні ресурси, створені за рахунок коштів статутного та інших фондів, залишків коштів державного бюджету, коштів на депозитних рахунках, коштів в обігу та в міжбанківських розрахунках, а також переданих за плату Ощадним банком коштів, які формуються за рахунок вкладів населення; г) продавати й купувати на договірних засадах кредитні ресурси; д) утворювати фонд регулювання кредитних ресурсів банківської системи держави за рахунок частини залучених банками ресурсів і депозитів, визначати розміри формування цього фонду; е) організовувати і проводити інкасацію, перевезення грошових знаків та інших цінностей; ж) проводити єдину кредитну політику в державі, встановлювати правила розрахунків і ведення касових операцій, порядок ведення обліку й звітності у банках, визначати розмір плати за залучені з інших банків ресурси, виходячи із загальної процентної політики; з) здійснювати регулювання рівня банківських процентних ставок; й) організовувати касове виконання державного бюджету; к) зосереджувати на рахунках у своїх установах валютні кошти валютного фонду Кабінету Міністрів України, брати участь у розробці зведеного валютного плану, забезпечувати проведення єдиної валютної політики в державі; л) здійснювати обслуговування державного боргу, виконувати операції, пов'язані з розміщенням державних позик, їх погашенням і виплатою процентів по них; м) давати дозвіл на утворення комерційних банків за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, реєструвати комерційні банки і встановлювати для них економічні нормативи тощо. Разом із тим Національному банку надаються такі права, що зумовлені його специфікою: встановлювати для комерційних банків та їх філій обсяг і форми звітності інформаційних матеріалів, необхідних для прогнозування і планування з метою здійснення Єдиної державної політики в області грошового обігу, кредитування, розрахунків, цінних паперів і валютних операцій; встановлювати за узгодженням з комерційними банками, які здійснюють касове обслуговування підприємств, організацій, ліміт залишку грошей в операційній касі, визначати вид національних грошових знаків, їх номінал, встановлювати визначальні ознаки і порядок платіжності, систему захисту; одержувати в іноземних і міжнародних банках та в інших фінансово-кредитних організаціях кредити, розміщувати позики, здійснювати операції в іноземній валюті; давати дозвіл організаціям України залучати кредити з-за кордону в межах загального ліміту зовнішньої заборгованості держави, який встановлюється Верховною Радою України; визначати ціни й тарифи на надані Національним банком і його установами послуги, якщо вони не встановлені законодавством України; утворювати у своєму підпорядкуванні підприємства і бути пайовиком або акціонером підприємств, необхідних для виконання завдань Національного банку, в тому числі щодо виготовлення паперових грошей, виробництва необхідного для цієї мети паперу, виготовлення монет та інші права.

Правове становище Національного банку України, його особливе правове регулювання зумовлює виконання специфічних для нього банківських операцій. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк виконує такі операції: – видає комерційним банкам кредити на строк за домовленістю з позичальниками; – провадить рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахункове касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних установ; – купує та продає цінні папери, що випускаються державою; – видає кредити банкам під заставу векселів і цінних паперів; – здійснює емісію приватизаційних паперів; – виступає гарантом кредитів, що надаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного та іншого державного майна України; – купує і продає іноземну валюту і платіжні документи в іноземній валюті; – проводить операції з резервними фондами грошових знаків; – здійснює інші операції відповідно до своїх функцій, передбачених законодавством. Емісійний банк (центральний банк) – має монопольне право виписку білетів (грошових знаків, банкнот). Основним його завданням є проведення державної політики в сфері грошового обігу, кредиту, регулювання діяльності всієї банківської системи. Цей банк завжди націоналізований і його діяльність знаходиться під контролем держави. Тому його називають державним або центральним банком. Інвестиційні банки – спеціалізуються на фінансуванні та довгостроковому кредитуванні різних підприємств і цілих галузей. Розрізняють фінансові інвестиції, здійснювані шляхом купівлі банком цінних паперів, а також реальні інвестиції, що здійснюються шляхом вкладання капіталу в промисловість, будівництво та інші. Іпотечні банки – спеціалізуються по наданню довгострокових позик під заставу нерухомості. Інноваційні банки (або фонди) – здійснюють кредитування (в основному пов'язані з деяким ризиком) на всіх етапах інноваційного процесу створення і впровадження різних наукових розробок. Ощадбанки – є простими фінансово-кредитними установами для заохочення вільних грошових коштів населення, включаючи операції з цінними паперами. Комерційні банки – найбільш універсальний тип банків, що займаються широким колом операцій, в тому числі надання кре­дитів промисловим, торговим та іншим підприємствам переважно за рахунок грошових коштів у вигляді депозитних вкладів. Такі банки здійснюють також різноманітні комерційні послуги та операції. Звичайно, вони не є державними. Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, яка включає в себе кредитні установи, які здійснюють різні банківські операції для своїх клієнтів на базі комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але й залучений фінансовий капітал у вигляді вкладень, депозитів міжбанківських кредитів та інших джерел. При цьому залучені кошти, як правило, значно перевищують обсяги власного капіталу комерційних банків. На початку своєї діяльності комерційні банки створювалися переважно як галузеві. Так, в Україні були створені Укрлегбанк, Укрбудбанк, Укрмонтажспецбанк, Укрміжвузбанк, Енергобанк, Поштбанк та інші.

Податкова систама буде сперта на засад единого, рвномрного поступового й безпосереднього податку при залишенн обмежено клькости посореднх податкв. Держава дбатиме про розвиток банквництва в усх галузях господарського життя. Емесйний банк буде установою найбльш незалежною вд сутополтичних чинникв та пдлягатиме контрол з боку виконавчо влади та громадянства. Справа регуляц державних боргв, що припадуть на укранску державу, як частина боргв окупацйних держав, буде упорядкована за засадами справедливости й в рамках господорсько спроможности. 6.PСоцяльна полтика. Регулювання взамовдносин помж суспльними групами, зокрима право остаточного арбтражу в справах суспльних конфлктв, буде належати держав, яка дбатиме про спвпрацю виробничих верств Укранско Нац. Члени всх суспльних груп будуть мати право коалц, на основ якого вони будуть обднуватись у професйн огранзац з правом синдикалзування за територяльним принципом  за галузями виробництва та матимуть сво представництво в огранах державно влади

1. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

2. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

3. Банківська система України

4. Банківська система України

5. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

6. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
7. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок
8. Формування податкової системи України

9. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

10. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Судова система України

13. Валютний ризик в діяльності банківської системи

14. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

15. Місце правової системи України серед правових систем світу

16. Правова система України

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

17. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

18. Судова система України. Конституційний Суд України

19. Виборчі системи України

20. Партійна система України. Політичний маркетинг

21. Організаційна структура митної системи України

22. Бюджетна система України
23. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи
24. Фінансова система України

25. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

26. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

27. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

28. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

29. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

30. Поняття, функції та система трудового права України

31. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

32. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

34. Система митних органів України та їх повноваження

35. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

36. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

37. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

38. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
39. Історія держави та права України
40. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

43. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

44. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

45. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

46. Етикет України та Росії

47. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

48. Національний банк України

Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

49. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

50. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

51. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

52. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

53. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

54. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
55. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
56. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

57. Безпека банківської діяльності в Україні

58. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

59. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

60. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

61. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

62. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

63. Предмет та методологія інформаційного права України

64. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

65. Система цивільного права України

66. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

67. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

68. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

69. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

70. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни
71. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності
72. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

73. Пилип Орлик та перша Конституція України

74. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

75. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

76. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

77. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

78. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

79. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

80. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки

81. Культурний розвиток України

82. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

83. Українська культура: становлення та розвиток

84. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

85. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

86. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
87. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки
88. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

89. Напрями співробітництва України та Угорщини

90. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

91. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

92. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

93. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

94. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

95. Вища освіта України і Болонський процес

96. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

97. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

98. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

99. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.