Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Історія України до ХVI ст

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Тема 1: Вступ до курсу «Історія України». План: Історія України як наука, предмет її дослідження; Принципи, методи, функції, періодизація історії України; Джерела історії України. Історія України як наука, предмет її дослідження Слово «Україна» виникло в 5 ст. до н.е. Слово «Історія» виникає в Давній Греції (історик Геродот) – озн. «оповідання про минуле». Історик Геродот – родоначальник і батько історії. На сьогодні існують 2 підходи до визначення історії: широкий – загальний процес розвитку; вузький – пізнання процесів розвитку людського суспільства. Історія як наука пізнання реалізовується як процес вивчення законів «діалектики» (філософії). Закони діалектики базуються на 3 х постулатах: заперечення заперечення; перехід кількісних показників в якість; єдність та боротьба протилежностей. Історія України являє собою: частину Світової історії; є самостійною наукою, що вивчає розвиток суспільства в межах території суч. України. Принципи історії України: історизму (хронологічної послідовності); об’єктивізму; наукового плюралізму. Об’єктивізм: хронологія виникнення явища (КОЛИ?); причини виникнення явища (ЧОМУ?); результати дії явища (прогресивні або рецесивні (регресивні)); з’ясування наслідків (позитивні або негативні). Причини виникнення явища: об’єктивні та суб’єктивні; внутрішні та зовнішні; економічні, політичні, культурні і т.ін. Етапи розвитку історичного явища: зародження; кульмінація; завершення. Принципи, методи, функції, періодизація історії України Науковий плюралізм – принцип, що враховує існування різних точок зору (теорій) до тих пір поки не з’явились нові більш обґрунтовані т.з. Методи наукового дослідження: порівняльного аналізу; математико статистичний; логічний; моделювання подій; прогнозування; реконструкції. Порівняльний аналіз – порівняння історичних явищ і подій дає можливість з’ясувати особисті риси явища (події) і загальні (закономірні) риси іст. явища (події). Порівнювати можна тільки рівнозначні за смислом іст. події. Порівняння іст. подій існує вертикальне та горизонтальне. Математико статистичний – кількісні показники, що можуть охарактеризувати економічні рівні розвитку. Логічний метод – синтез та аналіз подій шляхом дедукції та індукції. Моделювання прогнозування – на підставі відомих історичних даних прогнозування майбутніх подій. Реконструкція – археологічні розкопки, знахідки. Функції історії: комунікативна (зв'язок минулого покоління з сучасним – загальна іст. доля); належність до історії. Джерела історії України Історія є наукою доведених доказів, тому основними джерелами є: речові джерела; письмові джерела; лінгвістичні джерела; усні джерела. Речові докази – археологічні відкриття: предмети побуту, архітектура, прикраси і т.ін. Письмові джерела: Група: давньогрецькі письмена; давньоримські письмена; арабські письмена; зах. – європейські письмена; візантійські письмена. Група: з 5 ст. до н.е. по 11 ст. н.е. – давньоруські письмена (Літописи). Група: релігійна давньоруська література (повчання, хождіння, моління ); актові документи (конституції, договорчі, накази, постанови, директиви); документи політичних партій та суспільних організацій; СМІ матеріали; мемуари; документи та матеріали правоохоронних органів.

Лінгвістичні джерела – вивчають мовні процеси. Усні джерела: міфи; легенди; думи; билини; казки; історичні пісні; приказки. Тема 2: Історія Стародавньої України План: Первісно-общинний лад на території України; Кочові народи в Україні; Античні міста – держави на території Пн. Причорномор’я. Первісно-общинний лад (ПОЛ) на території України Не має єдиного погляду вчених на періодизацію даного періоду. Поява первісно – общинного ладу коливається від 1 млн. мінімум до 1,5 млн. років максимум. Первісно – общинний лад – перший сусп. лад, який характеризується: примітивними матеріалами для виготовлення знарядь праці (камінь, дерево, кістка); примітивними знаряддями праці (ручне рубило, дубина, палиця – копалиця); примітивними заняттями (збиральництво, полювання, рибальство); примітивним устроєм (плем’я з давніх часів жило колективами або ж общинами); відсутність приватної власності на засоби виробництва та ресурси; результати праці розподілялись порівну між членами родини або общини; матріархат (рід вівся по лінії матері); релігія – фетишизм, анімізм, магія, тотемізм. Еволюція общини: стадо; ранньо – родова община; родова община; родо – племінна община; сусідська община (сімейні общини); первісні держави (військово-політичні союзи). Тотеми – тварини, рослини, природні явища з якими споріднювала себе людина. Фетишизм – надприродні властивості речей (напр., лялька «вуду»). Анімізм – віра в безсмертя душі і пов’язані з нею поховальні обряди (згодом традиції). Магія – обряди за принципом «подібності» явищ. ПОЛ має свою періодизацію: Підхід до періодизації – формаційний, за яким ПОЛ тривав з 1,5 млн. років до н.е. по 1 тис. до н.е.; Підхід до періодизації – цивілізаційний, за яким ПОЛ (або ж до індустріальне сусп.) визначався тривалістю «варварського» або ж «дикунського» періоду. Періодизація: палеоліт (давній період) 210 тис. рік до н.е.; мезоліт (середній) 9 – 6 тис. років до н.е.; неоліт (новий) 6 – 3 тис. до н.е.; мідно – бронзовий вік 2 – 1 тис. до н.е.; вік заліза з 1 тис. до н.е. 50 – 35 тис. до н.е. виникає «homo sapie s» – людина сучасного типу (витісняє «людину працьовиту» або ж неандертальця). Палеоліт: це зародження нового суспільного стану (родова община); люди «опанували» силу вогню і відкрили нові види зброї; появились трипільські поселення. Згідно постанови ЮНЕСКО, 1993 рік був визнаний роком «Трипільської культури». ПОЛ став періодом, коли людство перейшло: 1) від каменю до металів; 2) від не відтворюваного виробництва до відтворюваного виробництва. Період неоліту відзначився першою в історії людства революцією1: модернізація обробки каменю – шліфовка та свердління; перші металеві (мідні) знаряддя праці – ножі, мотики, серпи; перший штучний метал – бронза (сплав міді та олова); вдосконалились заняття – землеробство, скотарство, ремесла; зросла продуктивність праці з’явились залишки продуктів праці; відбувся перехід від родо – племінної общини до сусідської общини; матріархат змінився патріархатом; відбувся перехід до політеїзму (язичництво та ідолопоклонство); відбувся перехід від майнової та соціальної рівності до нерівності; на зміну колективної власності прийшла приватна власність; утворились перші військово-племінні союзи.

Т.ч. відбувся поступовий розпад первісно – общинного ладу. Кочові народи в Україні. В період неоліту стався перший соціальний розподіл праці: з’явились скотарські мігруючі поселення та землероби. На поч. 1 тис. н.е. – кіммерійці («Споживачі кобилячого молока»), 8 – 7 ст. н.е. з’явились нові скотарські племена «скіфи» (зг. Геродота, існ. 4 групи цих племен – скотарі, землероби, орачі та завойовники, або ж «царські скіфи»). В 3 ст. до н.е. під впливом греків у скіфів почало формуватись рабовласницьке суспільство, його називали «Мала скіфія» зі столицею Неаполь – скіфський близь міста Севастополя (Крим, Україна). Згодом «Мала скіфія» змінилась в території на «Велику скіфію». Якщо звернути увагу на більш давні поселення кочових племен, згадаємо, що залізний вік в Україні почався з кіммерійців: вони виплавляли залізо та виготовляли нього знаряддя праці та зброю, побутові речі та прикраси. Кочові племена на території суч. України з’являлись з такою періодизацією: Скіфи – 7 – 8 ст. до н.е. по 2 ст. до н.е. (кочові іраномовні войовничі племена)2; Сармати – 2 ст. до н.е. по 2 ст. н.е. (іраномовні племена амазонки); Готи – 2 ст. н.е. (кочові германомовні племена); Гуни – 3 – 4 ст. до н.е. по 7 ст. н.е. (варварські кочові племена, споч. полководець – Атилла). З початком переселення на територію України гунів, почалось Велике переселення народів (ВПН). Почалась диференціація слов’янського світу: Пд. слов’яни; Сх. слов’яни; Зх. слов’яни. Відкрився шлях до походів тюркських народів в Європу. Античні міста – держави на території Пн. Причорномор’я У 7 ст. до н.е. виникають перші грецькі міста – держави (існ. до 4 – 5 ст. н.е.). Першими з них стали – Ольвія («Olvio» – гр. «щаслива»), Пантікапей, Херсонес. Усі вони були рабовласницькі. Демократичні – Ольвія та Херсонес; аристократичні – Пантікапей. «Босфорське царство» – антична монархія. В сферу впливу якої були втягнуті усі сусідні народи. Зг. фактам в Босфорському царстві існ. знання про різні форми управління та політ. устрою. Заняття: ремесла (ювелірна справа та гончарство), землеробство, виноградарство та скотарство. Виготовляли предмети розкоші, побутовий та святковий посуд (розписаний меандром, 2 види розпису – чорно фігурний та червоно фігурний). На розвиток Європи великий вплив вчинили античні міста – держави на терит. України. Тема 3: Київська Русь План: Утворення Русі. Періодизація. Галицько-Волинське князівство (Русь Галицько-Волинського періоду 2 пол. 12 ст. – 1 пол. 14 ст.). Утворення Русі. Київська Русь: кін. 9 ст. – поч. 13 ст. Існує багато т.з. про утворення Київської Русі: Норманська. Німецькі вчені у 18 ст. – Шльоцер, Міллер, Бауер. Вони звернулись до найдених письмових документів Нестора Літописця, згідно яких, К.Р. утворили нормандці (варяги – германці). Русь заснували нормандці; Слов’яни були нижчі рівні розвитку ніж нормандці, тому не могли заснувати державу (були другорядними). Слов’янська теорія. Анти-нормандська теорія полягала у тому, що Русь утворили слов’яни, які були набагато чисельнішими ніж германці, що прийшли у 9 ст.

Полковник Шовкуненко розповда // Комунст Украни. 1990. 1. Вихристенко В.¶. Спецслужби в геноцид Украни. Одеса: Маяк, 2002. Войцеховский А.А., Ткаченко Г.С., Ткачук А.В. и др. Без срока давности. Харьков: «Фактор», 2001. Вчен ¶нституту стор Украни. Бобблографчний довдник. Вип.1. - К, 1998. Гавяз М.Л. Нова доба органв держбезпеки // Борис Шульженко. Особистсть  час: Документи, спогади, матерали. К.: АДЕФ-Украна, 2006. Гайдай О., Хаварвський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армя Крайова на Терноплл. Тернопль, 1996. Горднко М. З волинських  полських рейдв. Торонто: «Укранське ехо», 1959. Грицько-Цяпка Д. Горить лс! Спомини колишнього вояка УПА. Лондон: Укранська Видавнича Сплка. 1975. Данилюк М. (Блакитний). Повстанський записник. К.: Видавництво м.. О. Телги, 1993. Деклараця Проводу Органзац Укранських Нацоналств псля закнчення друго свтово вйни в ґвроп [травень 1945 р.]. Б.м., б.в., 1948. Деятельность органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. (1941 1945)

1. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

2. Значення Кримського ханства в історії України

3. Питання з історії України

4. Предмет і завдання історії України

5. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

6. Історія України
7. Історія держави та права України
8. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

9. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

10. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

11. Історія створення Державного Гімну України

12. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

13. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

14. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

15. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

16. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

17. Історія міжнародних відносин України

18. Історія розвитку України

19. Історія України

20. Історія України. Соціально-політичні аспекти

21. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

22. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
23. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
24. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

25. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

26. Культура України XIX сторіччя

27. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

28. Православна церква України в XVI ст.

29. Історія становлення митної системи на теренах України

30. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

31. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

32. Містами України. Історія. Природа. Мистецтво

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

34. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

35. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

36. Громадянство України

37. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

38. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
39. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
40. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

41. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

42. Господарство України періоду утвердження капіталізму

43. Походження людини та її поява на території України

44. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

45. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

46. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

47. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

48. Економічне районування України

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

49. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

50. Основні напрямки зовнішньої політики України

51. Господарське право України

52. Конституційний суд України

53. Цивільне право України

54. Суверенітет України
55. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
56. Проект кримінального кодекса України

57. Бюджетна ситема України

58. Державний бюджет України і бюджетне право

59. Сбалансованість бюджета України

60. Фінансова система України

61. Організаційна система управління природокористуванням України

62. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

63. Інтеграція України у світове господарство

64. Використання трудових ресурсів Західної України

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Міжнародний ринок туристичних послуг України

66. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

67. Особливості перехідної економіки України

68. Роль і значення АПК для господарства України

69. Авіаційний транспорт України

70. Чорна металургія України
71. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
72. Банківська система України

73. Механізм кредитування банками України

74. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

75. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

76. Закон україни про міліцію

77. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

78. шпори з цивільного права України

79. Заповідники України

80. Культура та побут населення України

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Легка промисловість України i транспорт

82. Сільське господарство i харчова промисловість України

83. Електроенергетика України

84. Регіональний розвиток харчової промисловості України

85. Зародження партійно-радянської преси України

86. Проблеми золотоносності надр України
87. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
88. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

89. Верховна Рада України в системі органів влади

90. Ґрунти України

91. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

92. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

93. Етикет України та Росії

94. Методики оцінки фінансового стану банків України

95. Національний банк України

96. Національний Банк України

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

98. Ринок цінних паперів України

99. Страховий ринок України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.