Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Ролевые игры на уроках английского языка

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова Кафедра англійської філології Курсова робота на тему: Рольова гра на уроках англійської мови як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземної мови Студента ІV курсу факультету іноземної філології заочної форми навчання Стаценко Любові Петрівни Науковий керівник: доц. Колодько Тетяна Миколаївна 2002-2003 навч.рік План Вступ .3 1.Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови .8 2.Основні етапи підготовки до проведення рольових ігор. Класифікація рольових .17 3.Використання рольових ігор у підручниках Projec .24 .30 .31 .36 Вступ Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. Продекларовані в рішенні Колегії Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2000р. та в Концепції розвитку загальної середньої освіти зміни вимагають розуміння та організації процесу навчання як процесу співпраці. "Єдиноправильним і продуктивним підходом до розбудови системи освіти України в сучасних умовах може бути лише особистісно- зорієнтована педагогіка." Остання чверть XX та початок XXI століть орієнтовані на комунікацію як мету навчання іноземних мов дітей та дорослих. Сучасна методика викладає такі ідеї та принципи в навчанні: . визнання першорядності процесу пізнання та доступності інформації; . цінність співпраці ; зокрема використання діалогів, полілогів, імпровізацій та рольових ігор як основних форм роботи; . визнання рівності пізнавальних та творчих можливостей усіх учнів, а також свідомої участі учнів у процесі навчання; . активна позиція учня в процесі навчання; . принцип комунікативності, який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації; . урахування індивідуально-психологічних особливостей учня в процесі навчання. Усі вищезгадані принципи взаємопов'язані. Реалізація кожного принципу окремо не може не привести до певного підвищення ефективності навчання, але значно ефективнішим є запровадження усієї методичної системи в цілому. Найбільш повно ці ідеї та принципи можуть бути реалізовані лише в взаємодії вчителя та учня, або учнів між собою, тобто в їх синергетиці ( від грец. sy ergos - наука про співпрацю ) освіти. Досягнення такої взаємодії можливе в колективних формах та методах навчання, якими зокрема є і рольові ігри. Важливу роль у навчанні іноземних мов відіграють процеси сприймання. Індивідуальні особливості сприймання виявляються в його повноті, точності, швидкості. Вони можуть характеризуватися цілісністю, емоційністю, якщо увагу учня привертають самі факти ( синтетичний тип ), або переважаючою аналітичністю, коли увага спрямовується на значення і пояснення фактів ( аналітичний тип ), іноді спостереження та опис фактів поєднуються з їх поясненням ( аналітико-синтетичний тип ). Це свідчить про необхідність індивідуалізації засобів та форм навчання, особистісно-зорієнтованого підходу. Загальновідомо, що різна навчальна інформація сприймається по- різному.

Піраміда засвоєння навчальної інформації вказує , що 70% інформації засвоюється під час навчальних дидактичних ігор, 50% - у групових дискусіях, У той час як інші стратегії та методи навчання не дають таких результатів засвоєння інформації , а отже і навчального матеріалу. Серед провідних методів навчання, які відносяться до найінформативніших та результативних з точки зору сприйняття , виокремлюють такі, як: . дебати . рольові ігри . дискусії . ігри Якість оволодіння учнем іншомовною діяльністю значною мірою зумовлена і мотивацією, яка викликає цілеспрямовану активність, стимулює вибір засобів та прийомів для досягнення мети. Психологи називають мотивацію "запускним механізмом" діяльності, у тому числі й мовленнєвої. Майже всі учні бажають оволодіти іноземною мовою, але , зіткнувшись з різноманітними труднощами на шляху до досягнення мети, їх мотивація може знижуватись, зникає активність, послаблюється воля, погіршується успішність. Слід пам'ятати, що мотивація відноситься до суб'єктивних якостей учня і вона визначається його особистими спонуканнями, пристрастями і потребами. Тому вчитель може вплинути на неї лише опосередковано, створюючи умови, на основі яких виникає особиста зацікавленість у роботі. Важливо глибоко продумати стимули для мовлення, заохочувати учнів до активних мовленнєвих дій у зв'язку з певною ситуацією. Таким чином буде реалізована взаємодія та співпраця вчителя з учнем, а також розвиток інтересу учня до вивчення мови. За наявності в учнів інтересу до мови, вивчена мова не забувається учнями, навіть якщо знання цієї мови не буде використовуватись протягом довгого часу. Одним з основних стимулів є гра. З психології відомо, що дитина грає завжди. Гра - рід діяльності, вільної та свідомої, яка дає дитині не тільки насолоду, але й дозволяє самостверджуватись у заняттях, які її цікавлять. Гра - розумна, планомірна, підпорядкована відомим правилам система поведінки. За визначенням Виготського Л.С. гра є природньою формою праці дитини, властивою лише їй формою діяльності. Особливість дитячої гри в тому, що її мотив не в результаті, а в змісті ігрової дії. Ігрові ситуації сприяють створенню особливого простору навчальної діяльності, у якому учень готується до рішення життєвоважливих проблем і реальних ускладнень. За допомогою мовної гри реалізується активна позиція учня в навчальному процесі, адже учень передає не лише інформацію, але й своє ставлення до неї, а також фіксує і враження інших учасників гри. Одним із видів мовної гри є рольова гра. "В основі концепції рольової гри лежить звернення до учня з проханням представити себе чи когось іншого в конкретній сутуації, потім гравцям пропонують поводитись відповідно до того, що б вони очікували від цієї людини." У результаті кожен гравець виступає як частина соціального оточення інших і демонструє шаблон, у рамках якого вони можуть спробувати свою власну поведінку. Сама назва "рольові ігри" свідчить про ті, що в ній учні отримують певну роль, яку вони повинні зіграти. Рольові ігри: . сприяють пізнанню про процеси та почуття інших учасників гри . створюють умови, коли учні розв'язують певну проблему, обігруючи ролі .

створюють сприятливі умови для обговорення Кінцева мета рольової гри - набуття нових знань та їх відпрацьовка до рівня навичок, процес пізнання визнається першорядним. Ідея використання рольової гри полягає в тому, щоб дати можливість учням потренуватись у спілкуванні з оточуючими, взявши на собі ролі за сценарієм. Крім того гра - це змагання, воно активізує пам'ять дітей, відображує сприйняття ними світу. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної тими, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її. Вони цікавляться думкою інших, погоджуються, сперечаються, відстоюють свою позицію. Гра проходити в жвавій творчій атмосфері, і, зрештою, розмова стає невимушеною. Згідно всього вищезазначеного виокремлюються такі основні завдання курсової роботи: . розглянути місце рольових ігор у сучасній методиці викладання іноземних мов, зокрема в комунікативному та особистісно- орієнтованому підходах до вивчення іноземних мов; . довести доцільність використання рольових ігор як елементів комунікативного та особистісно-орієнтованого підходу; . виділити основні етапи підготовки до проведення рольових ігор; . показати можливості практичного використання рольових ігор на основі підручника Projec . Мета цієї роботи полягає в тому, щоб показати можливості використання рольових ігор у навчанні іноземної мови як елементу комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів на основі підручника Projec E glish згідно з сучасними методологічними засадами вивчення іноземних мов. Місце рольової гри в методиці викладання англійської мови Основними умовами для продуктивного оволодіння іноземною мовою, як і рідною, є: . включення учня в предметно-комунікативну діяльність; . тісне спілкування; . сукупність реалізації соціальних функцій. Як організувати навчальний процес так, щоб забезпечити реалізацію цих умов? Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. Термін "підхід" означає стратегію навчання. Під особистісно-орієнтованим підходом мається на увазі навчання учнів іноземного мовлення у класі за єдиною програмою, але з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей. Вчені визначають такі основні завдання та цілі особистісно-орієнтованого підходу: . заповнення прогалин у вихідному рівні володіння учнем іншомовним мовленням і своєчасне усунення нового відставання, якщо таке з'являється; . розвиток інтелектуального кругозору, психичних процесів і якостей особистості учня, які відіграють провідну роль у навчанні іншомовного мовлення; . активізація та стимулювання навчальної та навчально-виховної діяльності учнів тощо. Перелічені цілі та завдання можуть бути реалізовані практично шляхом використання різних видів індивідуалізації. Найвищий рівень інтересу та успішності при вивченні іноземної мови досягається при співвідношенні зовнішньої та внутрішньої мотивації як 70% до 30%, отже, мова іде про так звану мотивуючу індивідуалізацію. Вона передбачає врахування сталої системи мотивів оволодіння учнем іноземним мовленням та цілеспрямоване формування нових, складніших мотивів та поки що відсутніх у них видів мотивації.

Дальше этого дело у нас не пошло. Позднее, мы еще ездили на уроки английского языка к одной обрусевшей датчанке, которая была замужем за англичанином, механиком адмиралтейства. Она учила нас "по методе Робертсона. Ей я обязан тем, что могу и теперь еще читать английские журналы и книги, не без напряженной помощи, однако, лексикона. Но, разговорный английский язык, со своим условным произношением, которым плохо владела и сама учительница наша, так и остался для меня недосягаемым. Когда, гораздо позднее, мне удалось побывать в Лондоне, меня любезно выслушивали, но не понимали. На немецком языке мама, почему-то, не настаивала и нас с детства ему не учили. Появление в нашем доме "mademoiselle Clоtilde Jacoto" имело место в конце лета. Мы гостили в Кирьяковке у бабушки, где она жила обыкновенно до глубокой осени, когда нарочный привез маме известие, что давно ожидаемая гувернантка прибудет со следующим пароходом из Одессы. Волнение наше стало неописуемым. Мама хотела было одна ехать встречать ее, но мы решительно "увязались" за нею и она порешила, взяв нас, совсем переехать в город, чтобы разом наладить наш новый режим

1. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

2. Роль предлога в конструкции вынужденного движения в английском и русском языке в аспекте грамматики

3. Феномен игры: ее место и роль в культурной жизни человека и культура ее бытия

4. Анализ фразеологизмов английского языка с именами собственными и их эквивалентов в русском языке

5. Фразеологизмы английского языка с компонентами – зоонимами с их эквивалентами в русском языке

6. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка
7. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе
8. Урок-игра, английский язык

9. Кружок русского языка – наиболее распространённый вид групповой внеклассной работы по русскому языку

10. Роль чтения в процессе обучения речевому общению на уроках английского языка

11. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

12. Планы уроков английского языка

13. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

14. Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках английского языка

15. Использование Интернет-ресурсов на уроках английского языка

16. Обучение речевому этикету на уроках английского языка

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Разработки мероприятий и уроков по английскому языку

18. Использование проектной работы на уроках английского языка в 7-8 классах в процессе формирования языковой компетенции

19. Использование учебного проекта на уроках английского языка в средней школе

20. Обучение монологической речи с использованием виртуальных туров на уроках английского языка на среднем этапе обучения

21. Особенности использования песенного и поэтического материала (стихов и рифмовок) как средства повышения эффективности урока английского языка

22. Развитие грамматических навыков при использовании игр на уроках немецкого языка в шестом классе
23. Развитие лексических навыков на основе использования ролевых игр на уроке немецкого языка
24. Специфика взаимодействия учителя и ученика на уроках английского языка в начальной школе

25. Формирование навыка произношения у младших школьников средствами стихов и рифмовок на уроках английского языка

26. Правила речевого этикета на уроках английского языка в начальной школе

27. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

28. Игры и игровые ситуации на уроках природоведения и их образовательная функция

29. Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языка и математики

30. Применение программы "BAND in-a-BOX" на уроках обучения игре на синтезаторе

31. Игра как способ активизации учебной деятельности младшего школьника на уроках окружающего мира

32. Использование занимательных игр в развитии познавательного интереса младших школьников на уроках математики

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

33. Роль нетрадиционных уроков в формировании коммуникативных навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам

34. Дидактическая игра, как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики

35. Топики для сдачи экзамена по английскому языку в 11-ом классе (Шпаргалка)

36. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

37. Название всех стран, жители, столицы, языки (на английском языке)

38. Образцы писем делового характера по английскому языку
39. Зачетные темы по английскому языку для школы
40. Контрольная работа по Английскому языку

41. Образцы писем делового характера на английском языке

42. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

43. Топики для сдачи экзаменов по английскому языку

44. Топики по английскому языку

45. Формы обращения в английском языке

46. Грамматические трансформации при устном переводе с русского языка на английский

47. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

48. Билеты по английскому языку для 9 класса (2002г.)

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

50. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

51. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)

52. Особенности языка и стиля английской научной прозы

53. Шпаргалки по английскому языку

54. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере переводов романа С. Кинга “Долгий путь”)
55. Синтактико-семантический анализ составляющих сложносоставных слов в английском языке
56. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

57. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

58. Времена глаголов в английском языке

59. Формы обращения в английском языке

60. Иностранные заимствования в лексике английского языка

61. Латинские заимствования в английском языке

62. Сопоставительный анализ употребления перформативных глаголов в русском и английском языках

63. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

64. Русские заимствования в английском языке (Russian borrowings in English language)

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

66. Формы обращения в английском языке

67. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

68. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника

69. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

70. Аудирование на уроках немецкого языка
71. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка
72. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

73. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

74. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

75. Гражданская война в США и ее отражение на английском языке

76. Особенности перевода поэзии на английский язык

77. Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка

78. Билеты для сдачи кандидатского минимума по английскому языку аспирантам специальностей правовед, бухгалтер, экономист, философ

79. Внеклассная работа как часть изучения английского языка в старших классах

80. Психолого-педагогические основы контроля и оценки деятельности учащихся на уроках русского языка

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Игровые формы уроков русского языка

82. Как сделать урок русского языка интересным?

83. Роль фантазии в игре детей

84. Роль игры в развитии личности школьника

85. Методический аспект лексико-семантического анализа на уроках русского языка

86. История английского языка по книге Bill Bryson The Mother Tongue
87. Сборник экзаменационных билетов по английскому языку
88. Фразеологизмы современного английского языка

89. История английского языка и введение в спецфилологию

90. Английские фразеологизмы, содержащие в своей семантике элемент цветообозначения и особенности их перевода на русский язык

91. Английский язык

92. Принципы классификации тезаурусов английского языка

93. «Оценка человека”: стилистическисниженные единицы в разговорно-сленговой сфере английского языка и их перевод на русский язык

94. Передача переносных значений английских прилагательных цветообозначения на русский язык

95. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале русского и английского языков)

96. Английский язык

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

97. Языковой материал для английского языка

98. 2 топика по английскому языку english

99. 10 сочинений на английском языке

100. Cравнительная характеристика современных методик преподавания английского языка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.