Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками у відповідності з П(С)БО Загальні поняття положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 &quo ;Дебіторська заборгованість» Порушення та розбіжності при розрахунках з покупцями та замовниками Удосконалення роботи з покупцями та замовниками на етапі реалізації продукції рекламного агентства та підвищення системи збуту Розділ 2. Методологія обліку розрахунків з покупцями та замовниками Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками Синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками Документальне оформлення господарських операцій з обліку розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками Розділ 3. Фінансовий облік розрахунків з покупцями та замовниками у ТОВ «АФЕНИ» Коротка економічна характеристика ТОВ «АФЕНИ» та його облікова політика Загальний журнал господарських операцій по обліку розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками за 4 квартал 2008 року Оборотно-сальдова відомість за 4 квартал 2008 року Баланс ТОВ «АФЕНИ» за 4 квартал 2008 року Висновки Список літератури Додатки: А - Статут ТОВ «АФЕНИ», Б - Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс на 31.12.08р.; Звіт про фінансові результати за 2008рік), В – Звіт про обсяги реалізованих послуг; Г – Звіт про рекламну діяльність; Д – пакет документів ТОВ «АФЕНИ»: первинна документація за 4 квартал 2008 року, регістри документів, книга обліку продаж, журнали-ордери по рахунках бухгалтерського обліку, касова книга, звіти касира, дані з Головної книги ВСТУП Підприємства, організації та інші юридичні особи незалежно від форм власності при формуванні і узагальненні у бухгалтерському обліку і звітності інформації про дебіторську заборгованість повинні використовувати норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “дебіторська заборгованість”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. під № 237, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.99р. під № 725/4018. П(С)БО 10 визначає методологічні основи формування в бухгалтерському обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про дебіторську заборгованість з обліком особливостей оцінки, встановленої іншими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Структура П(С)БО 10 така: у розділі першому «Загальні положення» містяться визначення термінів; у розділі другому «Визнання й оцінка дебіторської заборгованості» визначається порядок відображення в обліку і звітності дебіторської заборгованості, включаючи безнадійну і резерв сумнівних боргів; у розділі третьому «Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у застосуваннях до фінансової звітності» приведений порядок заповнення приміток до фінансової звітності в частині дебіторської заборгованості і сутність відбиваної в них формації. Норми цього положення застосовуються згідно з особливостями оцінки і розкриття інформації відносно дебіторської заборгованості, встановлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Треба сказати, що норми П(С)БО 10 не застосовуються у бюджетних установах.

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену їм продукцію та виконані роботи визначаються заздалегідь укладеними договорами. Договір — це юридичний і економічний документ, що визначає номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид транспортування, форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов договору. Оформляється виникнення дебіторської заборгованості транспортними документами на відвантаження продукції, актами виконаних робіт і платіжними документами. Для обліку розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію і замовниками за виконані роботи (послуги) передбачений рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок має субрахунки: 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». При реалізації продукції бухгалтерією підприємства-постачальника виписується відповідний первинний документ. До цих первинних документів належать: накладні; рахунки-фактури, акти прийому виконаних робіт ( послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні накладні. Один примірник зали­шається в бухгалтерії підприємства і є підставою для здійснення запису в облікові реєстри про виникнення дебіторської заборгованості. Дана курсова робота на тему «Організація фінансового обліку розрахунків з покупцями та замовниками у відповідності з П(С)БО» виконана на основі даних підприємства – ТОВ «АФЕНИ», основною діяльністю якого є надання рекламних послуг, тобто поклейка біг-бордів, сіті-лайтів. Виготовлення біг-бордів на виробництві, що знаходиться на території КП «Житло», що по вулиці Об’їзній, м. Івано-Франківськ. Підприємство є прибутковим. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЗГІДНО З П(С)БО Загальні поняття положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 &quo ;Дебіторська заборгованість&quo ; П(С)БО 10 визначає методологічні основи формування в бухгалтерському обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про дебіторську заборгованість з обліком особливостей оцінки, встановленої іншими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Терміни, використовувані в П(С)БО 10 (дивись додаток 1), мають наступне значення: дебітори - юридичні і фізичні особи, що унаслідок минулих подій заборгували підприємству визначені суми коштів, їхніх чи еквівалентів інших активів; дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на визначену дату. Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (короткострокову) і довгострокову, причому кожна з них може у визначений момент стати безнадійної: поточна дебіторська заборгованість — така сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного чи циклу буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу; довгострокова дебіторська заборгованість — така сума дебіторської заборгованості, що не виникає в ході нормального операційного чи циклу буде погашена після плину 12 місяців з дати балансу; безнадійною дебіторською заборгованістю, згідно П(С)БО 10, є поточна дебіторська заборгованість, у відношенні якої існує впевненість у її неповерненні чи боржником по який минув термін позову.

Практично таке визначення не дозволяє відносити до кредиторської заборгованості довгострокову дебіторську заборгованість, у неповерненні якої є впевненість, але термін позову по який не минув - сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги, по якій існує непевність її погашення боржником. Таким чином, дебіторську заборгованість можна класифікувати по трьох напрямках: 1) дебіторська заборгованість, по якій мається впевненість у погашенні її боржником; 2) дебіторська заборгованість, по якій мається непевність у погашенні її боржником; 3) дебіторська заборгованість, по якій немає впевненості в погашенні її чи боржником минув термін позову. Перехід у другу групу зв'язаний з появою на балансі резерву сумнівних боргів, оскільки дебіторська заборгованість стала сумнівної в стягненні з платника, перехід у третю групу вимагає визначеного списання з балансу дебіторської заборгованості, оскільки вона перестає відповідати визначенню активу, чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості (рядок 160 активу балансу П(С)БО 2) - сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з урахуванням резерву сумнівних боргів. Згідно П(С)БО 2 дана сума на балансі підприємства визначається вирахуванням із загальної суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, продукцію (рядок 161 активу балансу П(С)БО 2) резерви сумнівних боргів (рядок 162 активу балансу П(С)БО 2), тобто ті суми заборгованості, по якій мається непевність у погашенні її боржником. Практично це означає, що в нарахуванні резерву сумнівних боргів у порівнянні з існуючими нормами і правилами нічого не змінилося. Дебіторська заборгованість визнається активом у такому ж порядку, як і інші статті, тобто у випадку. якщо існує імовірність одержання підприємством економічної вигоди і може, бути вірогідно визначена її сума. Однак з визначення зникла фраза «як очікується», тобто дебіторська заборгованість сформульована більш конкретно: імовірність одержання вигод повинна існувати без усяких чекань. Крім того, повинне мати місце і друга подія: сума дебіторської заборгованості повинна бути вірогідно визначена. При відсутності даних ознак дебіторська заборгованість не є активом і не може бути відбита на балансі. Визнання дебіторської заборгованості активом підприємства здійснюється одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції робіт, послуг по методу нарахування й оцінюється по первісній вартості, тобто за допомогою здійснення бухгалтерської проводки: Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками в частині дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги» (відповідний субрахунок другого порядку за новим Планом рахунків 361 «З вітчизняними чи покупцями замовниками», 362 «Із закордонними покупцями і замовниками»); К-т 70 «Доходи від реалізації» (по відповідним субрахунках другого порядку за новим Планом рахунків: 701 «Доходи від реалізації готової продукції», 702 «Доходи від реалізації товарів», 703 «Доход від реалізації робіт, послуг»). Оскільки на балансі підприємства дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги враховується не тільки по первісній вартості, і до того ж у підсумок балансу включається не первісна, а чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, те це означає, що необхідно відбити в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності резерв сумнівних боргів, що віднімається з первісної вартості дебіторської заборгованості для визначення чистої реалізаційної її вартості.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Податковий облік і звітність

2. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

3. Звітність

4. Звітність сільськогосподарських підприємств

5. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

6. Фінансова звітність в Україні
7. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці
8. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

9. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

10. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

11. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

12. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

13. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

14. Облік розрахунків з бюджетом за податками

15. Облік і аналіз фінансових результатів

16. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

17. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

18. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

19. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

20. Фінансовий облік на підприємстві

21. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

22. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
23. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
24. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

25. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

26. Основи побудови обліку праці та її оплати

27. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

28. Діюча практика обліку операцій з векселями

29. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

30. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

31. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

32. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

34. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

35. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

36. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

37. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

38. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
39. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
40. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

44. Організація обліку

45. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

46. Організація обліку власного капіталу підприємства України

47. Організація обліку запасів на підприємствах

48. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

50. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

51. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

52. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

53. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

54. Організація управлінського обліку
55. Основи бухгалтерського обліку
56. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

57. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

58. Рахунки бухгалтерського обліку

59. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

60. Система та процес бухгалтерського обліку

61. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

62. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

63. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

64. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее

65. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

66. Форми бухгалтерського обліку

67. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

68. Аналіз обліку витрат виробництва

69. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

70. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют
71. Автоматизація процесу обліку
72. База даних по обліку вогнепальної зброї

73. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

74. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

75. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

76. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

77. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

78. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

79. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

80. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

82. Організація обліку грошових коштів в касі

83. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

84. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

85. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

86. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии
87. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")
88. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

89. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

90. Інвестиційна діяльність страхових компаній

91. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

92. Александр Ханжонков против Шарля Пате

93. Життя і творчість Івана Франка

94. Маркетингова сутність реклами

95. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

96. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

98. Сутність та зміст сучасного менеджменту

99. Звіт про проходження практики в ДПІ

100. Демократія: сутність, доктрини, різновиди


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.