Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА Економічний факультет Кафедра міжнародної економіки Випускна робота Особливості економічного зростання США в сучасних умовах Харків 2006 Вступ Актуальність теми. Останні десятиліття лідером у світовій економіці залишаються США. Економіка США характеризується високою динамічністю розвитку. Хоч Сполучені Штати, як і всі країни з ринковою економікою не позбавлені впливу економічного циклу, їх економічний розвиток відносно більшою стабільністю порівняно з деякими іншими країнами. І незважаючи на те, що економічна складова їхнього лідерства вже не настільки значна, як колись американська економіка все-таки є головним стабілізатором і локомотивом світової економіки. На сучасному етапі лідерство США у світовій економіці забезпечується головним чином їхньою перевагою над іншими країнами по масштабах і багатству ринку, ступеня розвитку ринкових структур, рівню науково-технічного потенціалу, потужній і розгалуженій системі мирохозяйственных зв'язків з іншими країнами по лінії торгівлі, інвестицій і банківського капіталу. Нинішнє лідерство США в глобальній економіці забезпечується в значній мірі масштабами й високим платоспроможним попитом внутріамериканського ринку. Висока ємність внутрішнього ринку забезпечує США унікальне місце у світовій економіці. Вплив США на світову економіку здійснюється не тільки величиною їх внутрішнього ринку. Американські компанії, які в переважній мірі є основою світової мережі ТНК, контролюють виробництво товарів та послуг у багатьох країнах. Американські фірми лідирують за обсягом прямих іноземних інвестицій. Але найголовнішим чинником впливу США на розвиток економіки сьогодні є, безумовно, їх технологічне лідерство. Найвищий рівень ВНП у світі означає, що США витрачають більше будь-якої іншої країни на поточне споживання й інвестиції. При цьому фактором, що характеризує споживчий попит у США, є загальний високий рівень доходів щодо інших країн і великий шар середнього класу, орієнтованого на високі стандарти споживання. Величезний економічний потенціал США визначає їхню політичну могутність, яка виявляється також і в міжнародних економічних відносинах. В глобалізаційному процесі Сполучені Штати є локомотивом, який тягне за собою світову економіку і через це формує і світову політику. Піднесенню позицій США у світовій економіці сприяє гнучка й ефективна економічна політика уряду, яка кожного разу виводила країну з кризових становищ й надавала імпульсу для нового прискорення. Зараз США є безумовним лідером не тільки у військовій й економічної, але й у науковій і культурній сферах. Тому дана тема є досить актуальною й своєчасною. Ступінь наукової розробленості проблеми. Теоретичну основу дослідження сутності економічного зростання заклали роботи Т. Мальтус, Ф. Ліст та інші вчені. Дослідження специфіки і динаміки економічного зростання США здійснено у наукових дослідженнях Базелевич В.Д., Булатов А.С., Кудров В.М., Козак Ю.Г., Панчишин С., Філіпенко А.С., Давидов А.Ю. та інших. Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є вивчення теоретичного обґрунтування внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на економічне зростання США в сучасних умовах.

Досягнення мети здійснено вирішенням наступних завдань: – розкрити сутність та фактори економічного зростання; – надати характеристику типів економічного зростання; – розглянути структуру і динаміку розвитку США; – виявити внутрішні та зовнішні фактори економічного розвитку США. Об’єктом дослідження є економіка США. Предметом є особливості економічного зростання США в сучасних умовах. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи економічного аналізу: спостереження і узагальнення, аналіз і синтез, єдність логічного і історичного підходів, методи експертної оцінки, а також прикладні матеріали: порівняння і угрупування, екстраполяції, статистичного аналізу, логічного моделювання. 1. Теоретичні основи дослідження сутності економічного зростання 1.1 Сутність та фактори економічного зростання Наприкінці XVIII ст. Томас Мальтус пророкував, що внаслідок зростання чисельності населення збільшення національного продукту супроводжуватиметься зниженням життєвого рівня людей. На його думку, обсяг виробництва зростає повільніше, ніж чисельність населення. Причину цього він бачив в тому, що нові працівники прикладають робочу силу до обмежених ресурсів землі. Кожен працівник тепер має менше землі для обробітку. Граничний продукт землі зменшується, і знижується реальна заробітна плата. Отже, Т. Мальтус уважав, що економічне зростання та збільшення кількості населення ведуть до того, що робітники одержуватимуть лише мінімум засобів існування. Однак учений не передбачив майбутнього внеску наукових відкриттів, розвитку техніки в економічне зростання та збільшення національного доходу. Більш як півтора століття тому німецький економіст Ф. Ліст у праці «Національна система політичної економії» (1841 р.) розділив історію суспільства на стадії. Цю класифікацію розвинув К. Маркс. Згідно з їхніми поглядами, кожне суспільство еволюціонує в одному напрямі, – тобто послідовно прогресує. На зміну примітивним культурам, основу яких становили мисливство й землеробство, прийшло рабство. За середньовіччя склалося командне управління, яке ґрунтувалося на земельній власності – феодалізмі. Ренесанс і реформація підготували промислову революцію, що сприяла зміні феодалізму капіталізмом. Прихильники Маркса вважали, що капіталізм, або ринкова система, також мусить зійти з історичної сцени і поступитися місцем соціалізму або комунізму. Однак перебіг реального життя не завжди підтверджує думки економістів та істориків. Усупереч передбаченням К. Маркса капіталізм не зник. Навпаки, ринкова система забезпечила небувале прискорення економічного розвитку багатьох країн. Друга половина XX ст. позначилася високими темпами економічного зростання в Японії, Німеччині, скандинавських країнах, державах Північної Америки, нових індустріальних країнах та ін. Реалії свідчать, що сучасна ринкова економіка функціонує ефективніше, ніж у XIX – першій половині XX ст. Країни, які обрали марксистську схему організації національної економіки, нині повертаються до ринкової системи, їхній експеримент із командною економікою виявився невдалим .

З огляду на високі щорічні темпи економічного зростання у другій половині XX ст., економісти починають міркувати над тим, чи може воно тривати й у XXI та наступних століттях. Нині вони дають на нього дві протилежні відповіді. Противники економічного зростання вказують на те, що світова система використовує ресурси і нагромаджує відходи темпами, які планета не може витримати. Розвиток сучасної промисловості залежить від не відтворюваних природних ресурсів, які вичерпуються. Згідно з цим поглядом, людство невдовзі цілком використає певні природні ресурси – нафту, мідь, вугілля, орні землі, що життєво важливі для процесу виробництва. Надмірне навантаження на землю внаслідок украй інтенсивного її обробітку, витоптування травостою перетворюють її в пустелю, а здатність планети прогодувати населення зменшується. Вилов риби зі Світового океану відбувається такими темпами, що вона не встигає поновлюватися. Зростання відходів, що є неминучим результатом економічного зростання, пригнічує абсорбційну здатність світової екологічної системи. До того ж інтенсивно забруднюється довкілля, вичерпується озоновий шар, змінюється клімат планети. Критики економічного зростання стверджують, що подальший прогрес у розвинутих країнах здебільшого означає задоволення щораз менш значущих потреб коштом посилення загрози екологічній системі й самому життю на Землі. Вони заявляють, що темпи економічного зростання необхідно уповільнити і перейти до «нульового зростання». На їхню думку, треба різко обмежити використання не поновлюваних ресурсів, а також відновлюваних ресурсів, щоб ті могли поновлюватися. Обсяг викидів не повинен перевищувати абсорбційну здатність довкілля . Прихильники економічного зростання переконані, що це – єдиний шлях до поліпшення матеріального достатку й підвищення життєвого рівня. Збільшення виробництва товарів і послуг та доходів забезпечує людності кращі освіту й медичне обслуговування, триваліший відпочинок, продовжує середню тривалість життя тощо. Науково-технічний прогрес дає змогу збільшувати розвідані запаси ресурсів і створювати нові, відкривати або розробляти замінники наявних ресурсів, тощо, тобто запаси ресурсів залежать від розвитку технічних знань. Зв'язок між економічним зростанням і станом довкілля, на думку адептів зростання, перебільшений. Прискорення економічного зростання не обов'язково означає посилення забруднення. Вони вважають, що забруднення є не стільки побічним продуктом зростання, скільки наслідком того, що частина довкілля – річки, озера, моря, океани, повітря – трактується як спільна для використання власність. Ця власність стала нашим смітником. Для зменшення забруднення довкілля прихильники економічного зростання пропонують запровадити законодавчі обмеження або спеціальні податки. 3 нинішньої полеміки про економічне зростання випливає, що воно не є абсолютним благом. Наслідки безперервного зростання обсягу виробництва для довкілля та способу життя потрібно обов'язково враховувати за будь-якого підходу до оцінки майбутнього економічного стану . Економічне зростання – основний показник розвитку і добробуту будь-якої країни – є однією з головних макроекономічних цілей, досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу в порівнянні із зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні .

Там, де потрібно, — фінансовий зашморг затягується, а де не потрібно — ослаблюється. Міжнародний тероризм — це дитя їхніх спецслужб, інструмент глобальної політики», — так бачить ситуацію у світі віце-президент Академії геополітичних наук (Росія) генерал-полковник Л. Г. Івашов. На мій погляд, Л. Івашов, розділяючи США і світовий фінансовий капітал, помиляється, тому що сіоністські лідери давно вже керують Америкою і не тільки нею. Закономірно постає питання: а яка ж істинна ситуація у самих США? Для відповіді звернімося до роботи обізнаного сіоніста М. Князева — ось його узагальнюючі висновки: «Якщо подивитися останнє, за 1988 р., енциклопедичне видання довідника «Сполучені Штати Америки», то жах проймає від того, що ця країна ще існує в межах своїх кордонів. Стан у соціальній сфері, сімейні відносини, хвороби, рівень і розвиток злочинності, освіти, культури, імпорт товарів й інтелекту, екологія, наркоманія, гомосексуалізм і лесбіянство — все це перебуває в такому стані, що складається несхибна впевненість: від держави залишилася лише сама оболонка

1. Особливості економічного розвитку Київської Русі

2. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

3. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

4. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

5. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

6. Соединенные Штаты Америки
7. Конституция Соединенных Штатов Америки
8. Тенденции развития социальной рекламы в Соединенных Штатах Америки

9. Соединенные Штаты Америки

10. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Ревізія як елемент методу економічного контролю

13. Силы специальных операций Соединенных Штатов Америки

14. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

15. Горнодобывающая промышленность Соединенных Штатов Америки

16. Государственное управление в странах с федеративной формой правления на примере Соединенных Штатов Америки

Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Конституция Соединенных Штатов Америки

18. Общая характеристика Конституции 1787 г. Соединенных Штатов Америки

19. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

20. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

21. Гражданская война в Соединенных Штатах Америки 1861-1865 годов

22. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки
23. Литература Соединенных Штатов Америки
24. Иностранный экономический и зарубежный сектор в Соединенных Штатах Америки: сравнительный анализ

25. Отношения Соединенных Штатов Америки и Палестинской автономии с начала 90-х годов XX века по настоящее время

26. Роль Соединенных Штатов Америки в международных экономических отношениях стран Азиатско-Тихоокеанского Региона

27. Ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки

28. Управление персоналом в Соединенных Штатах Америки

29. Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

30. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть

31. Развитие въездного туризма в Соединенных Штатах Америки

32. Транспортная инфраструктура Соединенных Штатов Америки

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Налоговая система Соединенных Штатов Америки

34. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

35. Рынок электронных денег в Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе

36. Екологічні аспекти економічного розвитку

37. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

38. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини
39. Економічне зростання. Транспортні послуги
40. Історія розвитку економічного аналізу

41. Основні показники економічного стану України

42. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

43. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

44. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

45. Экономика Соединенных Штатов Америки

46. Концепції історичних етапів економічного розвитку

47. Циклічні коливання економічного розвитку

48. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. АПК в сучасних умовах господарювання

50. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

51. Цивільна оборона в сучасних умовах

52. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

53. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

54. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
55. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах
56. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

57. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

58. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

59. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

60. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

61. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

62. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

63. Особливості і характер сучасної культури

64. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

65. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

66. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

67. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

68. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

69. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

70. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом
71. Особливості перебігу хронічного гепатиту с в залежності від генотипу вірусу
72. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

73. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

74. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

75. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

76. Особливості різних етапів психологічного консультування

77. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

78. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

79. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

80. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

82. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

83. Особливості світового господарства материка Північна Америка

84. Сучасний стан державних органів управління економікою

85. Сучасні моделі державного регулювання економіки

86. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України
87. Латинская Америка
88. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

89. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

90. Северная Америка

91. Внутренние воды Северной Америки

92. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

93. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

94. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

95. Alaska’s Wildlife: on the Verge of Extinction (Живая природа Штата Аляска на грани исчезновения)

96. American Cinema (Кино и театры Америки)

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

97. Культура Доколумбовой Америки

98. Политические отношения между Испанией и Латинской Америкой в конце 70-х - начале 80-х годов

99. История Европы и Америки в новое время (шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.