Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Релігія як духовний феномен і суспільне явище

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат на тему Релігія як духовний феномен і суспільне явище ПЛАН Ідея єдності людини і Бога. Релігія — засіб утвердження людини у світі. Пошук Бога як відкриття себе. 4. Релігія — шлях людини до вічності Моральний сенс ідеї безсмертя. 6. Використана література Ідея єдності людини і Бога. Ідею єдності людини з божественною субстанцією можна знайти вже у ранньофі-лософських вченнях. Так, про божественну частку в людині говорив давньогрецький філософ Платон (427—347 до н. е.). Щоправда, ця частка в його розумінні має «демоністичний характер». Притаманна людині надприродна субстанція з часом абсолютизується, а тому гностичні вчення, наприклад, не задовольняючись традиційним поділом на душу і тіло, виділяли третій центр — «внутрішнього Бога». Цей духовний центр набуває властивостей іскри, яка то ледь тліє, то розгоряється, перевтілюючи все людське єство у світло. Влада цієї іскри абсолютна, оскільки навіть незначний її порух здатний зруйнувати на перший погляд непорушний світ. Образ іскри, що тліє в людині, був властивий не тільки гностичним мислителям. Він близький і неоплатонікам, і першим християнським богословам. Основоположник християнської антропології, теолог Августин Аврелій (354—430) також мав подібні погляди, висловлюючи думку, що люди не шукали б Бога, якби в певному розумінні його вже не мали. Ідею природного походження релігії розвивав і французький математик, фізик, філософ Блез Паскаль (1623—1662). Його філософська антропологія хоча і сягала своїми витоками релігійно-філософського вчення Августина, однак була наповнена новим змістом і позначена свіжістю висновків. У філософській концепції Августина людина — субстанція, побудована з двох компонентів — безсмертної нематеріальної душі і смертного тіла. Вони хоч і мають одне джерело походження — Бога, все ж докорінно відрізняються один від одного: душа домінує абсолютно, а тіло постає лише як знаряддя душі. У філософії Паскаля людина вже цілісна, переважно духовно-природна істота, яка має свої власні ціннісні характеристики і самостійний творчий потенціал. Але ця цілісність переповнена глибокими духовно-моральними суперечностями. Вона не тільки наділена здатністю усвідомлювати, мислити, а й переобтяжена пристрастями. Маючи і розум, і пристрасті, людина безперервно воює сама із собою, оскільки мириться з розумом тільки тоді, коли бореться з пристрастями, і навпаки. Тому вона завжди страждає, її повсякчас роздирають суперечності. За таких умов індивід потребує онтологічного гаранта свого буття. Паскаль на основі християнської віри намагався віднайти начало, яке б дало змогу привести антиномії людського існування до єдиного знаменника. Філософ хотів подолати ситуацію, коли навколо нас немає нічого непорушного, і ми жадаємо отримати нарешті твердий ґрунт та спорудити на ньому вежу, вершина якої б сягала безконечності. Мислитель будує таку вежу як ієрархією цінностей: тілесні — найнижчі, духовні — вищі й надприродні блага — найвищі. Ця ієрархія є не що інше, як тлумачення плато-нівсько-християнської ідеї Августина. Та все ж специфічного звучання концепції Паскаля надає апофеоз «порядку серця», «логіки серця» як найвищої, вкоріненої у надприродному, емоційно цілісної пізнавальної інстанції особливого ґатунку, що перебуває над чуттєвістю і розумом і безмежно їх переважає.

Знаменитий афоризм Паскаля «серце має свої резони, яких не знає розум» свідчить, що образ серця в його інтерпретації набуває рис містично-ірраціонального начала. Воно здатне до безпомилкового інтуїтивного осягнення надприродних сутностей, доступних не розуму, а вірі. Отже, «серце» набуває рис своєрідного «інструмента» віри, що має власну логіку, відмінну від логіки звичайного мислення. «Логіка серця» Паскаля мала величезний вплив на творчість М. Шелера — творця нової парадигми розуміння місця людини у світі. її специфіка полягала в усвідомленні того, що становище людини не вміщується в наявні онтологічні координати. Тому буття людини є парадоксальним: з одного боку її становище є привілейованим (вона нібито панує над світом), з іншого — вона є недостатньою істотою порівняно з твариною. Цей погляд поділяли також німецькі філософи Йоган-Готфрід Гердер (1744— 1803) і Арнольд Гелен (1904—1976) та ін. Релігія — засіб утвердження людини у світі. Поставивши себе поза природою, людина завжди потребувала засобів утвердження у світі. З непоборним бажанням порятунку (як індивідуального, так і родового), на основі й за допомогою багатої уяви вона населяла світ різними образами. Вони захищали, допомагали чинити опір страху перед невідомим, смертю, небуттям. Спочатку засобом подолання такого страху був ритуальний танок, під час якого людина зливалася із сакральним, у неї з'являлося відчуття життєвої повноти, власної вкоріненості у світі. Потім з'являється міф (або «природна релігія»). Його принцип — «усі є все» чи «всі у всьому». У міфі людина шукає опори не в «мікрокосмі» власної свідомості, а в «макрокосмі» навколишньої дійсності. У міфологічній картині світу, де все з усім пов'язано, індивід почувається гвинтиком у механізмі космічного світопорядку. Гасло такого індивіда — «без мене Космос неповний, але і я без Космосу ніщо». Із плином часу цей принцип втрачав свою значущість. Віра в надчуттєву реальність змінює статус міфа. Наповнюючись релігійним змістом, він перестає бути універсальним засобом освоєння світу. Згодом людина починає шукати основи свого буття не у зовнішньому світі, а у власному, внутрішньому. И інтуїтивно знаходить у самій собі Бога — надприродне, яке пронизує все її єство. Засобом спілкування з ним стає релігійна віра. Пошук Бога як відкриття себе. Релігійна віра показує людині, що Бог пронизує і душу, і тіло. Ось чому в релігії людина самостверджується як духовно-тілесна істота. Якби шлях до Бога проходив тільки через абстрактне мислення, то віра була б надбанням невеликої групи людей. Насправді вона притаманна як малоосвіченому селянинові, так і вченому, що стоїть на вершині наукових знань. Адже духовне пізнання є плодом живої інтуїції. Буття Бога нерозривно пов'язане з відчуттям його реальної присутності в житті. Це відчуття з'являється як безпосереднє «бачення», наповнене такою ж внутрішньою достовірністю, яку має бачення власного «Я». Лише завдяки інтелектуальному осмисленню буття набуває форми вираження в поняттях і символах. Недаремно ще давньогрецький філософ Плотін (205— 270) говорив, що коли ми бачимо Бога, то бачимо його не розумом, а чимось вищим, ніж розум.

Поза таким живим спогляданням й живою вірою будь-яке уявлення Бога залишається мертвою схемою. Релігійні почуття не можна звести до жодної зі сфер людського духу — ні до моралі, ні до мистецтва тощо. Це — своєрідні, неповторно індивідуальні почуття благоговіння. Вони переконують людину в реальності божественного світу не тим, що різними раціональними доказами доводять його існування, а тим, що свідчать про живий, безпосередній зв'язок із Богом. Повірити — означає узріти Бога. Людині притаманна потреба пов'язувати своє існування з чимось вищим, священним, щоб пізнавати непізнане, пояснювати саму себе, створювати у свідомості всеосяжну картину світу, що давала б їй змогу відповідати на питання, де вона є і що мусить робити. У той же час своє життя нона мусить прожити сама, не наслідуючи зразків роду, кожен раз беручи відповідальність за власні вчинки на себе. Бо людський дух є не родовим, а особистим. Тому він здатний до індивідуального розвитку, до вільного вибору й до вільної постановки мети життя і діяльності. Людський дух — здатність людини відчувати, виявляти вольові зусилля, визначати мету життя і творчо діяти. Завдяки релігії до людини приходить відчуття реальності першооснови, першоджерела, що стоїть над будь-яким буттям. Ця першооснова відкривається духу, що усвідомлює свої власні глибини, як сама очевидність, як сама абсолютна правда. Перед цією глибинною надбуттєвою реальністю всі слова та імена є справді, як говорить Фауст, «звук і дим». Яке б слово чи ім'я ми не вживали, воно не буде адекватним таємничій, незбагненній глибині та всеохоплюючій повноті того, що мається на увазі, бо повністю видозмінюватиме чи звужуватиме його зміст. Найчастіше цю першооснову називають Богом, Святинею, божеством, що не є ані частиною, ані елементом предметного буття. Бог — перешооснова реальності, верховна надприродна сутність, яка наділена вищим розумом, абсолютною досконалістю і всемогутністю, є творцем світу і причиною всього, що в ньому відбувається. Бог не постає перед людиною на зразок певних явищ. Людина не «зустрічає», не «бачить» Бога у зовнішньому світі, а відчуває його, відкриває для себе в собі таємничим актом прозріння. Відтак сама людина є «місцем Бога». її завдання — власними внутрішніми зусиллями, творчою працею пробудити у глибинах власної душі божественне, актуалізувати його. У цьому процесі духовного творення зусилля розуму, почуттів і волі мають солідаризуватися. Тому буття-з-Богом завжди є глибинно-внутрішнім, потаємно-інтимним життям душі. Цей акт внутрішнього спілкування з Богом збагачує особистісний ціннісний світ, людини необхідними істинами, що формують її духовність, застерігаючи від збочення до бездуховності буденного життя. Тож піднятися до Бога — означає відкрити в собі самого себе, знайти в собі глибинну таємницю і перевершити себе. Буття з Богом — внутрішнє саморозкриття людини стосовно Бога через акт прозріння. Тож Бог необхідний як вічна твердиня, вічне життя, абсолютне благо і всеохоплююче світло розуму. Щоб людина, незважаючи на її безсилля, сліпоту, згубність пристрастей та швидкоплинність життя, була не тільки «творінням» Бога, його «рабинею», а й вільною учасницею Божого життя.

Цветаева рассказывала мне об одном своем знакомом, как во время допросов на него пытался воз действовать гипнотизер. Этот человек молился про се бя, а гипнотизер приходил все в большее напряжение, пока не закричал с гневом: "Перестаньте так мыслить!" Это, конечно, не единственный пример такого рода, который я знаю. Механизм гипноза нам до конца не известен. Однако ясно одно: того, у кого в сердце мо литва, не загипнотизируешь! Психологических, исторических, биологических и каких угодно объяснений можно дать предостаточно, но с нашей точки зрения, это прежде всего духовный феномен не столько Кашпировского, Чумака или еще кого-то им подобного, сколько целого народа, когда-то христианского, а теперь полуязыческого, который вме сто покаянного возвращения к истине начинает вдруг ниспадать в самое примитивное шаманство. Долг Церкви, которая занимается именно духов ной стороной жизни, дать ясный ответ вопрошающим - как она к этим "чудесам" относится. Тем более что в своих интервью "целители" беззастенчиво заявляют, что Церковь чуть ли не одобряет их деятельность При этом они сравнивают себя с Самим Христом, не ведая, видимо, что, с точки зрения христианства, такое кощунственное сравнение может осмелиться сде лать только разве антихрист

1. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

2. Політика, як суспільне явище

3. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

4. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

5. Влада як суспільне відношення

6. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
7. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства
8. Наука й релігія в первісному суспільстві

9. Приватизація як засіб припинення державної власності

10. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

11. Агресія як форма поведінки підлітків

12. Ревізія як елемент методу економічного контролю

13. Політична географія як складова частина СЕГ

14. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

15. Музычная рэцэнзія як крытычны жанр

16. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

17. Культурологія як наукова дисципліна

18. Літературна династія як наукова проблема

19. Санітарна мікробіологія як наука

20. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

21. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

22. Демократична консолідація як шлях зміцнення демократії
23. Політологія, як наука
24. Позитивна "Я-концепція" як умова вашого успіху

25. Психологія як наука

26. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

27. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

28. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

29. Соціологія як наука

30. Соціологія як соціальна система

31. Філософія як галузь наукового знання

32. Агроекологія як наука

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Демекологія як екологія популяцій

34. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

35. Концесія як механізм розвитку економіки держави

36. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

37. Суспільне виробництво

38. Іслам як монотеїстична релігія
39. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри
40. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

41. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

42. Планування як функція менеджменту

43. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

44. Філософія інформаційного суспільства

45. Суспільно-господарська районологія

46. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

47. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

48. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

50. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

51. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

52. Теорія суспільного договору походження держави

53. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

54. Історія первісного суспільства на українських землях
55. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
56. Феномен славянства в книге Н.Я. Данилевского "Россия и Европа"

57. Українське бароко як явище світової культури

58. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

59. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

60. Планерування як загальна функція маркетингу

61. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

62. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

63. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

64. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток

65. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

66. Управління, як соціальний феномен

67. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

68. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

69. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

70. Громадянське суспільство і демократія
71. Лобізм як явище сучасної політики
72. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

73. Трансформація суспільства та політична модернізація

74. Інтерес і еволюція суспільства

75. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

76. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

77. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

78. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

79. Еволюція релігійних вірувань первісних людей

80. Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

82. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

83. Релігієзнавство як галузь науки

84. Релігійна ситуація у Рівненській області

85. Релігія в глобалізованому світі

86. Релігія в сучасному житті
87. Релігія ісламу
88. Суспільні функції релігії

89. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

90. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

91. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

92. Соціально-педагогічна діяльність як професія

93. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

94. Соціологія релігії

95. Суспільство як цілісна соціальна система

96. Освіта як соціокультурний феномен

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Детермінація суспільних стосунків

98. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

99. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.