Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міжрегіональна Академія управління персоналом Інститут міжнародної економіки і інформаційних технологійКафедра маркетингуЗВІТпро виконання програми виробничої практики студентки група Е-10-06-БМР(2,3 з) Спеціальність маркетингу Спеціалізація міжнародний маркетинг і реклама Кваліфікаційний рівень бакалавр База практики ЧП “ФЕНАФ” Керівник практики від підприємства генеральний директор В.М. Нежданова Керівник практики від МАУП доцент И.Ю. Кутлина Звіт захищений &quo ; &quo ; 2008 р. Київ 2008 ПланВступ3 Загальна характеристика підприємства ЧП &quo ;Фенаф&quo ;6 Специфіка діяльності маркетингових служб підприємства8 Організація здійснення аналізу маркетингових досліджень. Система обробки інформації10 Система прогнозування попиту споживачів11 Маркетингова цінова політика підприємства13 Система стимулювання збуту. Канали розподілу і ефективність їх діяльності15 Планування маркетингової діяльності. Організація особистих продажів і пропаганди16 Виводи19 Список використаної літератури20 ВступМетою звіту є віддзеркалення результатів вивченої маркетингової роботи підприємства ЧП &quo ;Фенаф&quo ;. Маркетинг зачіпає інтереси кожного підприємства і суспільства в цілому. Це процес, в ході якого розробляються і надаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують певний рівень життя. Маркетинг включає безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокрема маркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу, встановлення цін, рекламу і особистий продаж. Виживання (благополуччя) фірми може бути забезпечене лише у разі стратегічно вірно розрахованих саме &quo ;своїх&quo ; зон господарювання. Другий аспект, який забезпечує її благополуччя, - коли різні життєві цикли продукції і попиту даної фірми перекривають один одного в часі: тобто до моменту насичення ринку одним товаром (послугою) повинен бути введений на ринок новий товар (послуга). І в - третіх, розриви між циклами за часом, коли один товар закінчив своє &quo ;життя&quo ; на ринку, а наступний не її ще початків, - означає найчастіше втрату підприємцем своїх позицій, падіння економічних показників фірми, а нерідко і банкрутство. Високі темпи оновлення товарів і послуг (деякі товари живуть на сучасних ринках 1-2 року) можливі лише при чіткій, злагодженій роботі всіх учасників справи і їх високому професіоналізмі. Гостра конкуренція і інші об'єктивні причини вимушують підприємця постійно піклуватися про освоєння нових виробів і продуктів, введення нових технологій як головна умова виживання фірми і, відповідно, найважливіша економічна мета. Виходячи з конкретної спеціалізації, стану і потенціалу підприємства, а також чинників зовнішнього навколишнього середовища, формулюються головні цілі підприємства. Згідно концепції маркетингу, важ процес діяльності підприємства починається з ринкових досліджень і прогнозу продажів, які покликані забезпечити надійний базис для подальшого планування всіх ділових операцій. Отже, якщо збут - всього лише одна з функцій підприємства, то функція маркетингу - основа всього господарського життя. У основу роботи підприємства, що дотримується маркетингу, кладеться найбільш ефективний з погляду ринку принцип: спочатку дізнатися, який товар, з якими споживчими властивостями (якої якості), за якою ціною, в яких кількостях і в яких місцях хоче набувати потенційний покупець, що є сегментом того або іншого соціального класу (&quo ;страты&quo ;), а потім (і не раніше) - думати про організацію виробництва: проводити і продавати вироби (послуги), які безумовно &quo ;підуть&quo ; на ринку, безумовно потрібні, тобто матимуть попит, безумовно знайдуть збут в розрахунковій кількості.

Зрозуміло, що для цього підприємству потрібно мати гнучкі технології, відповідні виробничі потужності, кваліфікований персонал, що орієнтується на концепцію маркетингу. В ході проходження практики вивчені основні прийоми і методи управління підприємством, управління маркетингом, основні напрями діяльності на перспективу, методи встановлення цін на продукцію, організація руху товару. Вивчення здійснювалося на підставі статуту підприємства, його бізнес-плану, бухгалтерських звітів і балансів, нормативно-правової інформації і практичного спостереження за роботою служб і відділів. ЧП &quo ;Фенаф&quo ; є комерційною організацією, має самостійний баланс, штампи, друк, розрахунковий рахунок в банці. Основним видом діяльності є здійснення будівельно-монтажних робіт. Найвищим органом управління є генеральний директор. Організаційна структура управління відноситься до типу формальної механічної. Управлінням маркетингом здійснює директор підприємства. Підхід до сегментації ринку на підприємстві грунтується на специфікації продукції, здійснюється прогнозування товарного ринку. Якість продукції і ціни на неї регулюється підприємством самостійно. Збут продукції ЧП &quo ;Фенаф&quo ; здійснюється у момент виробництва і контролюється відділом матеріально-технічного забезпечення. Просування товарів на ринок здійснюється за допомогою товарної реклами. Інноваційна діяльність підприємства направлена на розробку нового вигляду устаткування, сировини і матеріалів. Підприємство здійснює капітальні вкладення в нове устаткування і технічне переозброєння підприємства, введення нового вигляду будівельно-монтажних робіт. Підприємством проводиться стратегічне управління товаром, цінами, витратами виробництва і інноваціями. На підставі балансів за три роки мною проведено дослідження основних показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, вивчені основні виробничі фонди і оборотні кошти, витрати на виробництво і випуск продукції. Загальна характеристика підприємства ЧП &quo ;Фенаф&quo ;ЧП &quo ;Фенаф&quo ; є комерційною організацією – юридичною особою, має самостійний баланс, друк, штампи, бланки з своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків. Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, направлена на витягання прибули. Основним видом діяльності ЧП &quo ;Фенаф&quo ; є ремонтний-будівельні роботи будівель і споруд, на які є відповідні ліцензії, підприємство відноситься до галузі будівництва. Крім того, додаткове підприємство виконує послуги автосервісу, деревообробки, ковальського виробництва, перемотування двигунів і по перевезенню вантажів в межах України (далі розглянемо тільки будівельно-монтажні роботи). Діяльність ЧП &quo ;Фенаф&quo ; регулюється на підставі його Статуту і відповідно до виданих ліцензій на види діяльності. Виробництво будівельно-монтажних і ремонтний-будівельних робіт займають в загальному об'ємі робіт суспільства 72,1% (дані роботи аналізуватимемо далі), зокрема ізоляційні роботи – 45%. Підприємство будує свої взаємини із замовниками на договірних основах і налагодило стійкі позиції в своєму регіоні завдяки стабільній роботі, високою якістю робіт, тісними зв'язками з постійними замовниками.

Такими замовниками є: Куп ЖКХ р. Біла Церква; НРУПТН “Дружба”; ВАТ тр. № 16 р. Біла Церква і ін. Основними постачальниками матеріалів є підприємства Республіки Білорусь. Виробництво по типах буває одиничне, серійне, і масове. Виробництво в ЧП &quo ;Фенаф&quo ; будівельно-монтажних робіт відноситься до масового типу. Спеціалізація виробництва є процесом зосередження випуску конструктивно і технологічно однорідної продукції, її окремих частин або технологічних процесів на підприємствах, в об'єднаннях і в галузях. Спеціалізацію можна визначити як концентрацію виробництва конструктивно і технологічно однорідній продукції, тобто зосередження на підприємстві (у цеху, на ділянці) однакової за способом виготовлення продукції, призначеної для кінцевого споживання, або окремих вузлів, агрегатів, деталей і інших елементів технологічно складного виробу, або як відособлення окремих стадій технологічного процесу. При цьому підприємство може спеціалізуватися на випуску продукції декількох видів (багатопредметна спеціалізація) або одного вигляду (однопредметная спеціалізація). ЧП &quo ;Фенаф&quo ; властиво багатопредметна спеціалізація, оскільки підприємство виконує різні види будівельно-монтажних робіт. По відношенню до різних ділянок на підприємстві ЧП &quo ;Фенаф&quo ; орієнтується на технологічну спеціалізацію. Рівень спеціалізації в конкретній галузі визначається її питомою вагою в загальному випуску продукції даного вигляду (наприклад, питомою вагою меблів, випущених на меблевих підприємствах, в загальному випуску меблів). Рівень спеціалізації конкретного підприємства можна оцінити на основі таких показників, як питома вага масової і великосерійної продукції в загальному об'ємі виробництва підприємства (цеху), питома вага спеціалізованого устаткування в загальному парку устаткування підприємства (цехи і ін) Таким чином, рівень спеціалізації будівельно-монтажних робіт в загальному об'ємі випуску продукції ЧП &quo ;Фенаф&quo ; складає 72,1%. Для нашого підприємства властиво внутрігалузева кооперація, оскільки певні будівельно-монтажні роботи можуть проводитися спільно з іншими підрядчиками. Для ЧП &quo ;Фенаф&quo ; для здійснення основного виду діяльності - ремонтний-будівельні роботи - найбільш важливим чинником зовнішнього середовища є природний чинник - погодний-кліматичні умови, оскільки в зимових умовах істотно скорочуються можливості здійснення зовнішніх ремонтних робіт (теплоізоляція будівель і споруд) і відповідно вони збільшуються при настанні весінньо-літнього періоду. Рухливість виробництва при погодному чиннику означає, що при настанні несприятливих погодних умов всі зовнішні роботи припиняються і поновлюються тільки при поліпшенні погоди, невизначеність виробництва полягає в неможливості достатньо точно скласти графік виконання зовнішніх робіт. Невизначеність в нашому випадку характеризується помірним рівнем складності. Загроза з боку зовнішнього середовища наступає при зливах, шквалистих вітрах, снігопадах, що робить виконання зовнішніх робіт неможливим, і також наступає вірогідність серйозних руйнувань незавершених робіт.

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

2. Маркетингове дослідження

3. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

4. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

5. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

6. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку
7. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
8. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

9. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

10. Дослідження харчування

11. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

12. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

13. Про методи дослідження малих річок

14. Спектральні наземні дослідження

15. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

16. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Палеоантропологічнi дослідження

18. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

19. Методика гідрогеологічних досліджень

20. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

21. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

22. Теорія і методологія дослідження управління
23. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
24. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

25. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

26. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

27. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

28. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

29. Дослідження методів інтерполяції

30. Дослідження методів чисельного інтегрування

31. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

32. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

34. Медичні дослідження Герофіла

35. Дослідження активних фільтрів

36. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

37. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

38. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла
39. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
40. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

41. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

42. Маркетинговая политика предприятия ЧП "Евростиль КВ"

43. Маркетингові дослідження

44. Маркетингові дослідження з використанням анкети

45. Маркетингові дослідження на підприємстві

46. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

47. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

48. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Дослідження поведінки споживачів

50. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

51. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

52. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

53. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
56. Методи психофізіологічних досліджень

57. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

63. Дослідження аспектів управління якістю продукції

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Дослідження та розробки на підприємстві

66. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

67. Методи науково-педагогічних досліджень

68. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

69. Основи наукових досліджень

70. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
71. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
72. Методи наукових і експериментальних досліджень

73. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

74. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

75. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

76. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

77. Організація патопсихологічного дослідження

78. Структура психологічного дослідження

79. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

80. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

82. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

83. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

84. Матеріали і методи дослідження

85. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

86. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
87. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
88. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

89. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

90. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

91. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

92. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

94. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

95. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

96. Дослідження динаміки розвитку силових показників

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

98. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

99. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.