Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра охорони земельних ресурсівКУРСОВИЙ ПРОЕКТ На тему: “Формування екологічносталих агроланшафтів на території Слобідської сільської ради, Кагарлицького району, Київської області”Виконали: СТ.V-Зев-2 Єськов В.А. Леоненко С.М. Трегуб К.В. Перевірив: професор Булигін С.Ю.КИЇВ – 2009 Зміст1. Формування екологічно сталих агроландшафтів – глобальний стратегічний напрям сучасного землевпорядкування 2. Природно-кліматичні умови 3. Проектні пропозиції 3.1 Виділення земельних масивів, блоків і робочих ділянок 3.2 Формалізація ділянок 3.3 Ерозійна гідрологічна оцінка протиерозійного впорядкування 3.4 Обґрунтування технологічного навантаження у напрямку аграрного використання визначеного масиву 3.5 Еколого-економічна оцінка Висновок Перелік інформаційних джерел 1. Формування екологічно сталих агроландшафтів – глобальний стратегічний напрям сучасного землевпорядкуванняСтан земельного фонду України викликає велику тривогу, так як спостерігається постійне пониження родючості ґрунтів, вмісту гумусу, посилення процесів водної і вітрової ерозії, вторинного засолення, заболочення та інших деструктивних процесів, які відбуваються не тільки в ґрунті а й в ландшафтній зоні України в цілому. В природних ландшафтах ніколи не буває одноманіття на великому просторі. Це пов'язане в основному з різноманіття рельєфу, ґрунтового покриву і розподілом на ньому рослинності яка в свою чергу створює мікроклімат і нано, і мікрорельєфу і діє на основні режими ґрунтів. Необхідно вивчити кожний конкретний елемент, кожну ділянку (ландшафт) з всіма її особливостями і виділити на них ділянки, які мають бути обов’язково виведені з ріллі, які можна використовувати як ґрунтозахисіні сівозміни з максимальним насиченням багаторічних трав і т.д. Це чітко дозволяє встановити площі ділянок і контури земель, які повністю, або частково виводяться з ріллі і співвідношення угідь в цілому. Агроландшафт – це ландшафт, перетворений під впливом сільськогосподарського виробництва для його цілей при збереженні функцій само відтворення і середовища його стабілізації. Про стабільність ландшафтів можна говорити в тому випадку, коли в них в них постійно і в зростаючих об’ємах вкладається енергія. Таким чином, ґрунтозахисно створений агроландшафт є не чисто протиерозійною системою, створеною лише для пониження дії ерозійних процесів до необхідного оптимуму, а глобальним стратегічним напрямком, здатним в собі поєднати всі знання і управління всіма складовими елементами ландшафтного середовища існування. Агроландшафт – це інженерна споруда, яка повинна проектуватися переважно інженерними методами на розрахунковій кількісній основі. Тому в системі робіт по конструюванню агроландшафту передбачається етап перед проектного обстеження території, що облаштовується. На цьому етапі одержується вся необхідна інформація і параметри території щоб даний проект можна було скласти переважно інженерними методами. За останні роки землевпорядне проектування на еколого-ландшафтній основі розвивалося досить інтенсивно. Еколого-ландшафтний підхід варто застосовувати разом з агроекологічним.

При цьому еколого-ландшафтний обумовлює загальну конструкцію агроландшафту, а агроекологічний – наповнює його змістом. У практиці землевпорядної діяльності склалися наступні поняття і визначення, що до організації території ; ландшафт, агроландшафт, урочище частина агролондшафта, що має чіткі границі і пердставляє собою відособлену систему з характерними ознаками ( басейни великих і малих рік і їх притоки), підурочище – це частини урочища, що у собі водозбори другого і третього порядків, фація – це найменша, більш неподільна частина ландшафту (дрібні балки, замкнуті пониження). Всякий агроландшафт характеризується відносною територіальною замкнутістю і наявності в ньому трьох зон: зв’язування і трансформація енергії і речовини (рілля, ліс, луки); транзиту (тимчасове і постійне водне джерело); концентрації й акумуляції (заплава, озеро, болото); Ступінь “перекриття” і взаємодії цих зон визначається структурою і конструкцією агроландшафту. Еколого-лондшафтний підхід припускає встановлення оптимального співвідношення площ ріллі, пасовищ, сіножатей, заповідників, лісонасаджень, населених пунктів та інших антропогенних і середовище стабілізуючих складових, що сприяють саморегуляції агроландшафту. Найбільш складним є питання про встановлення порогу розораності території. Стійкий агроландшафт може бути сформований у тому випадку, якщо співвідношення стабілізуючих угідь (ріллі) до стабілізуючих угідь (пасовищ, сіножатей, лісів) становить 40-42% до 60-58%. Співвідношення угідь у кожному конкретному випадку індивідуальне, і залежить від рельєфу, гідрографічних, ґрунтових, і інших природних і антропогенних умов місцевості і досягнення в процесі проектування. В умовах степової зони це співвідношення може бути зрушенне у бік збільшення площі з компенсацією цього зрушення за рахунок введення стабілізуючих культур і угідь (перелогових ділянок, полосних посівів багаторічних трав і т.д.) 2. Природно-кліматичні умовиТериторія господарства розміщена в межах Правобережної височини в зоні Лісостепу. Ця місцевість представляє собою густо розчленоване балками і ярами хвилясте плато. Широкі водорозділи займають невелику площу, схили балок круті і короткі, балки і яри глибокі, місцями їх вершини наближаються до водорозділів. Міжбалкові і міжярові ділянки мають складну конфігурацію, що ускладнює механізований обробіток цих земель. Гідрографія господарства представлена порівняно невеликими за площею озерами та мілководними річками, що часто обмежені болотами. В грунтовому покриві господарства переважають чорноземи типові малогумусні. Механічний склад ґрунтів і грунтотворних порід легкосуглинковий. Кілімат району помірно континентальний. Середньорічна температура повітря 7°С. Абсолютний мінімум температури повітря становить - 30°С, максимум 40°С. Самі високі температури бувають у липні, серпні, самі низькі – в січні, лютому. Вегетаційний період триває 200 – 205 днів. Сума активних температур за період з середньо добовою температурою вище 10°С становить 2600 - 2660°С. Середня протяжність безморозного періоду – 165 днів. Ранні осінні заморозки спостерігаються у вересні, останні весняні – до половини травня.

Кількість опадів за місяцями розподіляється нерівномірно. Основна кількість опадів випадає в теплий період року (310 – 320 мм.). В літній період, особливо в червні – липні, опади випадають у вигляді злив, іноді з градом, що обумовлює інтенсивну ерозію ґрунтів, а також вилягання і загибель посівів. Зими, як правило, теплі, але в окремі роки бувають і холодними. Стійкий сніговий покрив зберігається протягом 90 днів. Середня глибина промерзання грунту 57 см., максимальна – 150см. Середня товщина снігового покриву рівна 12 – 16 см. Пануючі вітри району зимою західні і північно-західні, весною – східні і південно-східні. Днів з сильними вітрами (більше 15м/с) – в середньому 20 за рік. Частіше всьго такі вітри спостерігаються в холодний період року. Середня кількість днів з атмосферною засухою і суховіями за теплий період рокум – 35, в тому числі днів з слабкою засухою – 26, з середньою і інтенсивною – 9. Кліматичні умови сприятливі для вирощування с/г культур та багаторічних насаджень. 3. Проектні пропозиціїОсновними принципами ландшафтного проектування мають бути: а) однорідність ґрунтів (при цьому враховується бонітет грунту, умови вирощування с/г культур, ступінь еродованості); б) однорідність морфології поверхні (рельєф), в тому числі крутість, експозиція, форма схилу; в) однорідність геологічної побудови (тип та потужність грунтоутворюючих порід, глибини залягання водних горизонтів); г) однорідність умов зволоження, яка залежить від ґрунтів, рельєфу та облаштування території; д) однорідність мікрокліматичної зональності та вплив оточуючого середовища (лісів, водних просторів та інших угідь); е) однорідність фіто- та зооценозів. Перераховані умови в значній мірі враховуються в картограмах агрогруп ґрунтів, картограмах крутості схилів та потенційного змиву ґрунтів. Крім того формування агрофацій (природно-територіальних комплексів) залежить від: лісомеліоративних заходів (створення лісових територій, чагарників і т.д.); можливостей місцезнаходження необхідних для цього птахів, комах та тварин; дотримання ландшафтної екології та недопущення створення агроландшафту (оптимальне співвідношення угідь); умов для використання с/г техніки та забезпечення для їх вільного пересування. Відомо, що стабілізуюча функція ландшафту підсилюється системою землеробства і її головною ланкою – сівозмінами. Для цього вони повинні відповідати наступним вимогам: давати нетоварну рослинну масу, здатну компенсувати втрати органічної речовини з грунту; мати у своєму складі культури, що володіють фітомеліоративними властивостями, здатними в поєднанні з технологічними прийомами поліпшити фізичні властивості грунту; бути в максимально – доцільній мірі насиченими рослинами-водофіксаторами. Такі сівозміни сприяють зниженню доз внесення мінеральних добрив, а органічні добрива будуть направлені на роширене відтворення органічної речовини грунту і підвищення його родючості. Розміщенню сівозмін передує аналіз грунтово-екологічного стану будь-якого підурочища. Виходячи з властивостей ґрунтів, рельєфу, міри і характеру деградаційних процесів, виділяються контури земель по категоріях з урахуванням інтенсивності їхнього використання.3

Тиверя позначена на старих мапах Поднпров'я. За бблйною етнологю, чисельнсть  питома вага зайшлих у корнному населенн крани можуть бути невеликими, а проте достатнми для домнуючого впливу на весь етнос та його сторю. Тиверц були меншиною на землях Пвнчно Припонтиди. Але хнй духовний вплив визначив склад усього племнного союзу. ¶ псля розпаду антського (прасловянського) об'днання тиверц створили етнчну основу для формування Галичини, що стала укранським сакралом. Отже, Галичина (знову ж вд Галле) стала сакралом (духовним коренем) Кивсько Рус, потм Украни. Усе це з нмецькою педантичнстю, хоча й у секретному режим, дослдили  знали аналтики товариства «Аненербе». Гтлервськ деологи потрапили в ситуацю типу: « хочеться,  колеться». Звичайно ж, дуже заманливо було пдкрпити расистськ, особливо антиврейськ, де фактами, як свдчили про «непричетнсть» до ц нац християнського Бога. Але тод довелося б розкривати генетичн корен ¶суса  Дви Мар. А вони (корен), як виявляться, пвденноросйськ, укранськ, тобто слов'янськ

1. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

2. Економічна характеристика країн Африки

3. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

4. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

5. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

6. Економіко-географічна характеристика Чілі
7. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров
8. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

9. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

10. Міжнародна економічна система та її головні елементи

11. Економічна безпека Росії

12. Економічна оцінка кредитного процесу

13. Гігієнічна характеристика трудового процесу

14. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

15. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

16. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Економічна ефективність виробництва соняшника

18. Економічна ефективність рослинництва

19. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

20. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

21. Економічна оцінка активу балансу підприємства

22. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки
23. Комплексна фізико-географічна характеристика Альпійської гірської системи
24. Орографічна характеристика Сумщини

25. Економічна інформатика

26. Морфологічна характеристика рас

27. Загальна патологічна характеристика пухлин

28. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

29. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

30. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

31. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

32. Економічна діяльність ООН

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь

33. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

34. Зовнішня економічна діяльність

35. Міжнародна економічна інтеграція

36. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

37. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

38. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"
39. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
40. Економічна ефективність туризму

41. Економічна природа дефіциту бюджету

42. Економічна суть грошей

43. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

44. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води

45. Економічна безпека підприємства

46. Економічна безпека України

47. Економічна діагностика

48. Економічна думка Давньої Греції

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

49. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

50. Економічна ефективність капіталовкладень

51. Економічна ефективність ринкових структур

52. Економічна історія

53. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

54. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання
55. Економічна оцінка екологічних збитків
56. Економічна рівновага і циклічність

57. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

58. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

59. Економічна теорія

60. Економічна теорія фізіократів

61. Міжнародна економічна інтеграція

62. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

63. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

64. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

66. Економічна статистика

67. Характеристика природного комплекса Черного моря

68. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

69. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

70. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
71. Характеристика флоры и фауны природного заповедника "Комсомольский"
72. Характеристика природных ресурсов Гродненской области

73. Природно-экономическая характеристика Камчатской области

74. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

75. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

76. Екологічна економіка та управління природокористуванням

77. Загальна характеристика основних економічних моделей

78. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

79. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

80. Характеристика звезд

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Общая характеристика процесса научения

82. Редкие растения, краткая характеристика

83. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

84. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

85. Экономико-географическая характеристика Юга США

86. Австралия - экономико-географическая характеристика
87. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки
88. Природные зоны Северной Америки

89. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

90. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

91. Характеристика Австралии

92. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

93. Экономико-географическая характеристика Московского региона

94. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

95. Экономико-географическая характеристика Японии

96. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

97. История изучения и использования природных вод на Урале

98. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

99. Общая характеристика Туниса

100. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.