Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Донбасівський державний технічний університет Кафедра Фінансів КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: “Гроші і кредит” Варіант № 26 Виконала: студентка гр. Перевірив: доцент кафедри Алчевськ 2008 р. ПЛАН 1. Види грошей. Кредитні гроші. 2. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку. 1 ВИДИ ГРОШЕЙ. КРЕДИТНІ ГРОШІ 1.1 Види грошей В своєму розвитку гроші виступали в двох видах: повноцінні гроші і знаки вартості (замінники повноцінних грошей або неповноцінні гроші). Повноцінні гроші — гроші, у яких номінальна вартість (позначена на них) відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені. До таких грошей відносять металеві гроші (мідні, срібні, золоті монети), які мали різні форми: спочатку штучні, потім — вагові. Монети більш пізнього розвитку грошового обігу мали встановлені законом відокремлю вальні ознаки (зовнішній вигляд, ваговий вміст). Найбільш зручною для обігу виявилася кругла форма монети, лицьова сторона якої на­зивалася аверс, зворотна ― реверс і обріз — гурт. З метою запобігання псуванню монети, гурт почали робити нарізним. Перші монети з'явилися майже двадцять шість століть тому в с Стародавньому Китаї і Лідійській державі. В Київській Русі перші карбовані монети датуються ІХ-Х століттям. Спочатку в обігу знаходилися водночас і златники (монети з золота), і срібники (монети з срібла). До золотого обігу країни перейшли в другій половині XIX ст. Лідером серед них була Великобританія, яка разом із своїми колоніями і домініонами посідала перше місце по видобутку золота. Причинами переходу до металевого обігу і передусім до золотого стали властивості благородного металу, що робить його найбільш придатним для виконання функцій грошей: однорідність за якістю, подільність і з'єднуваність без втрати властивостей, портативність (концентрація вартості). збережність, складність видобутку і переробки. Для повноцінних грошей характерна тривалість знаходження в обігу, що забезпечувалася вільним розміном знаків вартості на золоті монети, вільним карбуванням золотих монет при певному і незмінному золотому вмісті грошової одиниці, вільним періщенням золота між країнами. Завдяки своїм якостям по­вноцінні гроші безперешкодно виконували всі свої функції. Поява знаків вартості при золотому обігу була викликана об'єктивною необхідністю: по-перше, золотовидобування не встигало за виробництвом товарів і не забезпечувало повну потребу в грошах; по-друге, золоті гроші високої портативності не могли обслуговувати дрібний за вартістю оборот; по-третє, золотий обіг не володів властивістю об'єктивної економічної еластичності, тобто не міг швидко розширюватися і звужуватися; по-четверте, золотий стандарт, в цілому, не стимулював виробництво і товарообіг. Золотий обіг проіснував відносно недовго — до Першої світової війни, коли країни-учасниці для покриття своїх видатків здійснювали емісію знаків вартості. Поступово золото зникло з обігу. Знаки вартості (замінники повноцінних грошей) гроші номінальна вартість яких вище реальної, тобто втраченої на їх виробництво суспільної праці.

До них належать: 1) металеві знаки вартості ― золота монета, що стерлася білонна монета, тобто дрібна монета, виготовлена з дешевих металів, наприклад міді, алюмінію; 2) паперові знаки вартості, зроблені, як правило, з паперу (розрізняють паперові і кредитні гроші). Паперові гроші ― це представники неповноцінних грошей, які з'явилися як замінники золотих монет. Об'єктивна можливість обігу цих грошей зумовлена особливостями функції грошей як засобу обігу, коли гроші с моментальним посередником в русі товарів. В Росії вперше паперові гроші (асигнації) з'явилися у 1769 р. У порівнянні з золотими, такі гроші створювали товаровласникам певні переваги (легше зберігати, зручні при розрахунку за дрібні партії). Право випуску паперових грошей привласнила собі держава. Різниця між номінальною вартістю випущених грошей і вартістю їх випуску утворює емісійний дохід казни, що с істотним елементом надходжень до державної казни (бюджету). На початковому етапі паперові гроші випускалися державою поруч з золотими і з метою їх впровадження в обіг, обмінювалися на реальні гроші. Однак поява, а після цього і зростання дефіциту бюджету, викликало розширення емісії паперових грошей, розмір якої залежав від потреби держави у фінансових ресурсах. Отже, сутність паперових грошей полягає в тому, що вони виступають знаками вартості, випускаються державою для покриття бюджетного дефіциту. Зазвичай вони не розмінні на золото і наділені державою примусовим курсом. Кредитні гроші виникають з розвитком товарного виробництва, коли купівля-продаж здійснюється з розстрочкою платежу (в кредит). Їх поява пов'язана з функцією грошей як засобу платежу, де гроші виступають зобов'язаннями продавця, які повинні бути погашені у заздалегідь встановлений термін. Першочергове економічне значення цих грошей — зробити грошовий обіг еластичним, здатним відображати потреби товарообігу в готівкових грошах, економити повноцінні гроші, сприяти розвитку безготівкового обігу. Поступово з розвитком капіталістичних товарно-грошових відносин сутність кредитних грошей зазнає суттєвих змін. В умовах панування капіталу кредитні гроші виражають не взаємозв’язок між товарами на ринку, як було раніше (Т-Г-Т), а відношення грошового капіталу (Г-Т-Г), тому грошовий капітал виступає в формі кредитних грошей. Кредитні гроші пройшли наступний шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки. Вексель ― письмове безумовне, нічим не обумовлене зобов’язання боржника сплатити певну суму в заздалегідь обговорений термін і у встановленому місці. Розрізняють простий вексель, виданий боржником, і переказний (трату), виписаний кредитором і направлений боржнику на підпис з поверненням кредитору. Переказний вексель (трата) може перебувати в обігу завдяки переказному напису (індосаменту) на зворотному боці документа. По мірі збільшення переказних написів циркулярна чинність векселя зростає, оскільки кожний індосант несе солідарну відповідальність по векселю. Вексель має наступні особливості: • абстрактність, тобто відсутність на документі інформації про вид угоди; • безперечність, що означає обов'язкову оплату векселя; • оборотність, тобто передача векселя як платіжного засобу іншим кредиторам, що означає можливість взаємного зарахування вексельних зобов'язань продавця.

Платіжна гарантія ще більше зростає при акцепті (згоді оплатити вексель, якщо боржник не зможе розрахуватися сам) векселя банком (вексель, що акцептувався). Векселі, має певні межі обігу. Вій функціонує між особами, які володіють інформацією про платоспроможність один одного і здійснюють економічні відносини. Погашається вексель учасниками вексельного обігу готівковими коштами. В Радянському Союзі векселі застосовуватися у внутрішньому обороті в 1922-1930 pp. Кредитна реформа 1930 р. ліквідувала вексельний обіг в середині країни, але з 1937 р. вексель використовувався у зовнішньоторговельних відносинах в результаті приєднання СРСР у 1936 р. до Женевської вексельної конвенції. Прийняття постанови Верховної Ради України &quo ;Про застосування векселів в господарському обігу&quo ; від 17 червня 1992 р. відродило вексельний обіг в Україні. Це мало велике народногосподарське значення, оскільки дозволило пом'якшити платіжну кризу, прискорити залучення до господарського обороту готову продукцію з обмеженим попитом, реалізувати зайві товарно-матеріальні цінності. На даному етапі знаходяться в обігу і казначейські векселі, що випускаються державою для покриття дефіциту державного бюджету. Розрізняють також комерційний вексель (видається під заставу товару) і банківський вексель, видається банком-емітентом за наявності певної суми клієнта на депозиті. На відміну від комерційного банківський вексель має депозитну форму. Це по суті простий вексель, тому що виписується клієнтом байку своєму постачальнику в оплату за товар, але може бути індосований третій особі. Банківський вексель дає підприємству новий платіжний засіб, гарантований банком. Окрім одержання доходу по депозиту, на основі якого банком і видається вексель, підприємство отримує можливість розрахунку зі своїми партнерами. Кожний банк, який їх випускає, має свої особливості, передусім це надання банком переваг своїм клієнтам-векселедержателям. Банкнота — кредитні гроші, що випускаються центральним (емісійним) банком країни. Вперше банкноти були випущені в кінці XVII століття, на основі переобліку поодиноких комерційних векселів. Первісно банкнота мала подвійне забезпечення: комерційну гарантію, оскільки випускалася на базі комерційних векселів, пов'язаних з товарооборотом, і золоту гарантію, що забезпечила її обмін на золото. Такі банкноти назива­лися класичними, мали високу тривалість обігу і надійність. Центральний банк володів золотим запасом для обміну, що виключало знецінення банкноти. Не відміну від векселя, банкнота являє собою безстрокові боргові зобов'язання продавця і забезпечується гарантією центрального банку, який в більшості країн став державним. Сучасна банкнота втратила, по суті, обидві гарантії: не всі векселі, що переобліковуються центральним банком, забезпечені товаром, а також відсутній обмін банкнот на золото. На даному етапі банкнота надходить в обіг шляхом банківського кредитування держави, банківського кредитування господарства через комерційні банки, обміну іноземної валюти на банкноти даної країни. В теперішній час центральні банки випускають банкноти суворо певної вартості.

Иначе говоря, обеспечением банкнотной эмиссии служат активы центрального банка. В этом, в частности, проявляется взаимосвязь пассивных и активных операций банка. Размеры пассивной операции центрального банка «эмиссия банкнот» зависят от его активных операций: ссуд банкам, казначейству (министерству финансов), покупки иностранной валюты и золота. В этом смысле можно сказать, что перечисленные активные операции центрального банка первичны по отношению к пассивным. Сказанное не означает, однако, что любая ссуда центрального банка кредитной системе или государству связана с новым выпуском банкнот. Такие кредиты могут зачисляться на счета коммерческих банков и казначейства, открытые в центральном банке, в этом случае происходит не банкнотная, а депозитная эмиссия центрального банка. Источником ресурсов центрального банка служат вклады коммерческих банков и их обязательные резервы, зачисляемые на специальные счета, а также вклады казначейства (средства госбюджета). Обычно не более 4 % пассива приходится на долю собственного капитала банка

1. Грошові розрахунки в господарському обороті України

2. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

3. Банківська система України

4. Грошова система України

5. Ліквідність банківської системи України

6. Формування та розвиток банківської системи України
7. Банківська система України
8. Бюджетна система України

9. Національна депозитарна система України

10. Правова система України

11. Судова система України. Конституційний Суд України

12. Виборчі системи України

13. Партійна система України. Політичний маркетинг

14. Бюджетна система України

15. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

16. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

17. Фінансова система України

18. Банківська система України

19. Участь України у миротворчих операціях

20. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

21. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

22. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

25. Денежно-кредитная и банковская система. Регулирование денежного обращения

26. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

27. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

28. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

29. Система цивільного права України

30. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

31. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

32. Структура системи соціального захисту населення і політики України

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Система митних органів України та їх повноваження

34. Автоматизована система Державного казначейства України

35. Система оподаткування України

36. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

37. Атомна енергетика України і РПС

38. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства
39. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
40. Політичні права і свободи громадян України

41. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

42. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

43. Денежно-кредитная политика центральных банков

44. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

45. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

46. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

47. Історія України

48. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

50. Період гетьманщини України

51. Центральна Рада і пролетаріат України

52. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

53. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

54. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
55. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
56. Економічне районування України

57. Загальна характеристика конституції України

58. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

59. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

60. Поняття, форма та функції Конституції України

61. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

62. Суверенітет України

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Бюджет України: актуальні проблеми

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Державній бюджет України

66. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

67. Управління фінансами України

68. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

69. Кредитные операции коммерческих банков

70. Інтеграція України у світове господарство
71. Використання трудових ресурсів Західної України
72. Міжнародний ринок туристичних послуг України

73. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

74. Особливості перехідної економіки України

75. Роль і значення АПК для господарства України

76. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

77. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

78. Грошовий обіг України

79. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России

80. Кредитные операции коммерческого банка

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

81. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

82. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

83. Закон україни про міліцію

84. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

85. Заповідники України

86. Культура та побут населення України
87. Легка промисловість України i транспорт
88. Сільське господарство i харчова промисловість України

89. Електроенергетика України

90. Регіональний розвиток харчової промисловості України

91. Зародження партійно-радянської преси України

92. Проблеми золотоносності надр України

93. Вулкани Сонячної Системи укр

94. Легка промисловість України укр

95. Элементы структурной системы /Укр./

96. Верховна Рада України в системі органів влади

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Ґрунти України

98. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

99. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.