Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основні макроекономічні показники

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Основні макроекономічні показники Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки Валовий національний продукт 1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни незалежно від їх територіального розміщення 2 Визначення: 3 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу 4 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в країні протягом року 5 Обчислюється: 6 За видатками: ВНП = C Ig G X 7 C – особисті споживацькі видатки: предмети споживання тривалого використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на послуги 8 Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування, будівництво, зміна запасів 9 G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів 10 X – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні товари і послуги 11 За прибутками: ВНП = ВСК НПБ З Р П ПВ ПК 12 ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація 13 НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі, мито 14 З – винагорода за працю найманим робітникам 15 Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують економіки ресурсами власності 16 П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від позичальників як плату за користування грошима 17 ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств 18 ПК – прибутки корпорацій 19 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП включає і суму чистих прибутків із-за кордону 20 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і амортизацію від основних фондів Валовий внутрішній продукт 1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які розміщені на її території 2 Визначення: Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах. 3 За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що використовувались протягом даного року на споживання і накопичення. Чистий національний продукт 1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни 2 Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції 3 Формула: ЧНП = ВНП – ВСК Національний доход 1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у поточному виробництві 2 Визначення: 3 Узагальнюючий показник економічного розвитку країни, який виражає загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок у виробництво валового національного продукту.

4 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків, який виражає вартість частини сукупного суспільного продукту, одержувану за відрахуванням усіх матеріальних витрат на його виробництво. 5 Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З Р П ПВ ПК 6 Розраховується в поточних цінах 7 Обчислюється: 8 Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 (ВП – ВМВВ)2 (ВП – ВМВВ) 9 ВП – валова продукція і-ої галузі 10 ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат 11 – кількість галузей матеріального виробництва 12 Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва 13 Методом кінцевого використання: НД – сума кінцевих доходів галузей матеріального і нематеріального виробництва і населення (що використана на споживання і нагромадження)I. Доход особистого споживання (особистий доход)14 Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали 15 Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК ТП 16 ВСС – внески на соціальне страхування 17 ППК – податки на прибуток корпорацій 18 НПК – нерозподілені прибутки корпорацій 19 ТП – трансферні платежіII. Рівень цін20 Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та послуги в державі 21 Виражається у вигляді індексу 22 Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр) 100% 23 Pдр – ціна ринкового кошику в даному році 24 Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році 25 (Номінальний ВНП / Індекс цін) 100% = Реальний ВНПIII. Рівень безробіття26 Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент 27 Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи / Кількість робочої сили) 100% 28 Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%) на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5% Процентна ставка 1. Визначення: Плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування грошима 2. Види: a. За суб'єктом встановлення: . Процентна ставка , встановлена НБ1 Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від процентної ставки НБ 2 За реальністю: 3 Номінальна – процентна ставка, встановлена банком 4 Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін) 100%

Их хозяйство основано на оседлом земледелии и скотоводстве, дополняемых охотой и рыболовством. Уже применялась бронза (среди основной массы каменных орудий труда), а в X-VII вв до н.э. формируется западное (лужицкая культура) и восточное (чернолесская культура) славянство (праславянство) и затем появляется железо. С выплавки железно й руды, согласно немецко-англо-саксонской антропологии, начинается высшая ступень варварства (которое переходит в цивилизацию с изобретением и применением буквенного письма). Современник первой ступени железного века Плиний оставил запись, свидетельствующую о том, что древние мудрецы вполне поняли двоякую суть "научно-технического прогресса" и цивилизационного процесса: "С помощью железа строят дома, раскалывают камни и совершают еще многие другие дела жизни. Но с помощью того же железа совершаются войны, убийства и грабежи, и не только ручным способом, но даже на расстоянии при помощи летающего оружия, бросаемого метательными машинами, швыряемого человеческой рукой и снабженного оперенными крыльями

1. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

2. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

3. Макроекономічні критерії членства в Європейському Співтоваристві

4. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

5. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

6. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
7. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
8. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

9. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

10. Основні показники економічної статистики

11. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

12. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

13. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

14. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

15. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

16. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

17. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

18. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

19. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

20. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

21. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

22. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ
23. Задачи, основные функции и система ОВД
24. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

25. Основные направления внешней политики республики Беларусь

26. Формирование советской культуры: основные направления

27. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

28. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

29. Конституция - основной закон государства

30. Основные политические права и свободы граждан

31. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

32. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

34. Основные принципы международного публичного права

35. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

36. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

37. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

38. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России
39. Основные причины и закономерности появления государства и права
40. Идеи правого государства и его основные признаки

41. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

42. Государство, его основные признаки и формы правления

43. Основные концепции правопонимания

44. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

45. Основные праздники Великобритании и США

46. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

47. Культура как социальное явление. Ее основные функции

48. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

49. Основные проблемы культуры речи в СМИ

50. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

51. Диалект как основная форма существования языка

52. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

53. Основные этапы создания государства на Украине

54. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)
55. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина
56. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

57. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

58. Основные черты античной модели

59. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

60. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

61. Системный блок (основные компоненты)

62. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

63. Основные устройства компьютера

64. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

65. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

66. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

67. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

68. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

69. Число как основное понятие математики

70. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация
71. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких
72. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

73. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

74. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

75. Основные направления работы органов внутренних дел

76. Основные количественные и качественные признаки преступности

77. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

78. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

79. Основные виды обучения

80. Содержание экологического образования и его основные компоненты

Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее
Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

82. Основные направления реформирования образования на современном этапе

83. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

84. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

85. Национальная политика: проблемы, противоречия. Основные пути национально-государственного строительства

86. Основные механические характеристики материалов
87. Основное производство НЛМК
88. Основные формы организации научного знания

89. Автоматизация технологических процессов основных химических производств

90. Основные стороны процесса общения и их характеристика

91. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

92. Основные качества речи оратора

93. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

94. Психотерапия, основные методы

95. Основные периоды и этапы динамики конфликтов

96. Основные типы датчиков и их назначение

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

98. Основные этапы развития социологической мысли

99. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.