Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ На сьогоднішній час погрози все частіше зустрічаються у повсякденному житті і є актуальною темою для дослідження науковцями. Науковці ж по різному визначають погрозу. Так, В. К. Грищук визначає погрозу як встановлення реального наміру заподіяти особі або її близьким фізичну, майнову або моральну шкоду. При чому вона може бути словесною, письмовою, у формі конклюдентних дій (жестів, демонстрації зброї), спрямованих на примушування особи до виконання поставлених винним вимог. В. С. Батиргаєва, характеризуючи психічне насильство при розбої, уявляє погрозу як психічний вплив злочинця на волю і свідомість потерпілого без фактичного застосування фізичного насильства. Як бачимо, для кожного злочину, об’єктивною ознакою якого є погроза, характерні певні особливості. Тим не менше, дане поняття містить такі ознаки, які було б не просто заперечувати. Вони наявні в переважній більшості наукових визначень та майже завжди виникають у свідомості особи при спробі ідентифікації певних дій як погрози. Погроза визнається як намір завдати фізичну, матеріальну чи іншу шкоду особі і може бути виражена вона словами, письмово, діями або іншим чином. Розділ 11 ККУ кваліфікує погрозу вбивством як злочин проти життя і здоров’я особи. Погрожуючи посягнути на життя, винний викликає у людини почуття тривоги і неспокою, заважає її нормальній роботі та відпочинку. Погроза має бути реальною, тобто сприйматися потерпілим як така, що може здійснюватися. Реальність її встановлюється судом у кожному окремому випадку, виходячи з конкретних обставин справи. При визначенні реальності погрози значення має з’ясування форми, характеру, місця, часу, обстановки її встановлення, характеру попередніх відносин між винним і потерпілим. Особливе місце при цьому має сприйняття погрози самим потерпілим, а також присутніми при цьому іншими особами. За здійснення погрози вбивством згідно ККУ настає кримінальна відповідальність. Кваліфікуючою ознакою погрози є вчинення її членом організованої групи, що є обтяжуючою обставиною при призначені винному покарання. Якщо погроза вбивством є ознакою об’єктивної сторони більш тяжкого злочину, вона не потребує окремої кваліфікації за окремою статтею ККУ. Це може мати місце, зокрема, при: зґвалтуванні, розбійницькому нападі, погрозі або насильстві щодо працівника правохоронного органу, державного або громадського діяча, судді, народного засідателя чи присяжного. Розділ 1. Поняття погрози. Поняття злочину «погроза вбивством» Науковці по різному визначають погрозу. Так В. К.Грищук визначає погрозу як встановлення реального наміру заподіяти особі або її близьким фізичну, майнову або моральну шкоду. При чому вона може бути словесною, письмовою, у формі конклюдентних дій (жестів, демонстрації зброї), спрямованих на примушування особи до виконання поставлених винним вимог. В. С. Батиргаєва, характеризуючи психічне насильство при розбої, уявляє погрозу як психічний вплив злочинця на волю і свідомість потерпілого без фактичного застосування фізичного насильства. . У КК України передбачено декілька норм, які встановлюють відповідальність за вчинення злочинного впливу на працівників правохоронних органів, суддів та інших осіб: « Погроза або насильство щодо працівників правохоронних органів » (ст.

345); « Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного » (ст. 377); «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок» (ст. 350). Погроза вбивством також може бути ознакою об’єктивної сторони при зґвалтуванні (ст. 152), розбійницькому нападі (ст. 187). Як бачимо, для кожного злочину, об’єктивною ознакою якого є погроза, характерні певні особливості. Тим не менше, дане поняття містить такі ознаки, які було б не просто заперечувати. Вони наявні в переважній більшості наукових визначень та майже завжди виникають у свідомості особи при спробі ідентифікації певних дій як погрози. Погроза – це виражений словами, письмове, діями або іншим чином намір завдати фізичної, моральної чи іншої шкоди особі або громадським інтересам. Погроза являє собою грубу, зухвалу обіцянку заподіяти яке – небуть зло, неприємність. Вона пов’язана з можливістю або неминучістю виникнення чогось небезпечного, прикрого, тяжкого для кого -, чого – небуть . Погроза – це різновид психічного насильства над особою. Вона являє собою висловлений у будь – якій формі намір завдати фізичної, матеріальної або іншої шкоди громадським чи особистим інтересам. Найбільш небезпечні види погроз – погроза вбивством, нанесення тяжких тілесних ушкоджень або знищення майна утворюють спеціальні склади злочинів і караються у кримінальному порядку. У кримінальному праві розрізняють погрозу вбивством, погрозу застосування насильства, погрозу знищення майна, погрозу пошкодження майна. Погроза має бути конкретною і реальною. Конкретність визначається у у адресації погрози до конкретної особи. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоювання її виконання, які у кожному випадку є різними. Наприклад: громадянин Ш погрожував вбивством потерпілій, яку зґвалтував, якщо вона про це комусь розповість або подасть заяву в міліцію. Обласний суд визнав засудження Ш. за погрозу вбивством безпідставним, оскільки потерпіла не вірила в реальність погрози та і сам винний нічим не підтверджував намір здійснити погрозу. Погроза вважається реальною якщо: а) винний вчинив такі дії, які давали підстави вважати, що погроза буде здійснена; б) своєю поведінкою, взаємовідносинами з потерпілим переконував – погроза не марна, вона буде здійснена. Реальність погрози вбивством має встановлювати суд в кожному випадку з урахуванням певних обставин справи. При вирішенні цього питання слід враховувати як суб’єктивний критерій (сприйняття погрози її адресатом) так і об’єктивний (спосіб та інтенсивність її вираження, особу винного, характер стосунків між винним та потерпілим), оскільки більшість злочинів проти життя і здоров’я особи вчиняються за попередніх зв’язків між винним і потерпілим. Погроза, як зовнішній фактор небезпеки впливає на конкретного суб’єкта процесу і тим самим визначає його особливий психологічний стан. Останній виступає як психофізіологічна ознака небезпеки . З погрозою пов’язане побоювання - почуття тривоги, хвилювання, викликане чеканням чого – небудь неприємного, небажаного .

Науковці визначають психологічний механізм погрози, її співвідношення з небезпекою, з виникненням страху . Дійсно стан страху і погроза взаємозалежні. Страх – емоція, яка виникає в ситуаціях погрози біологічному або соціальному існуванню індивіда та спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки. Залежно від характеру погрози інтенсивність та специфіка переживання страху варіює в досить широкому діапазоні відтінків (побоювання, страх, переляк, жах) . Розділ 2 КК України (ст. 129) кваліфікує погрозу вбивством як злочин проти життя і здоров’я особи. Погроза вбивством має на меті вплинути на психічне здоров’я особи - зробити її життя дискомфортним, таким що піддається реальній небезпеці. Розділ 2. Юридичний аналіз складу злочину Стаття 3 Конституції України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожна людина, говориться в статті 27 Конституції України, має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Стаття 129 Кримінального кодексу України кваліфікує погрозу вбивством як злочин проти життя і здоров’я особи. Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю побоювання її виконання, яка у кожному випадку є різною. При визначенні реальності погрози значення має з’ясування часу, при цьому іншими особами. а особливістю конструкцій погрозу вбивством відносять до злочинів з усіченим складом. Злочини з усіченим складом – це такі, які в момент закінчення злочину самим законом переносяться на стадію готування або замаху. Родовим обє’ктом злочину виступає життя і здоров’я особи. Безпосередній об’єкт злочину – здоров’я особи. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватись здійснення цієї погрози, має за мету вплинути на психічне здоров’я особи – зробити її життя дискомфортним, занепокоєним, таким, що піддається реальній небезпеці. Саме фізичне і психічне здоров’я є одним з найважливліших людських благ. Нормальне здоров’я забезпечує особі високий рівень соціальної активності. Саме нормальне здоров’я забезпечує особі високий рівень соціальної активності, сприяє розвитку її талантів і здібностей. Завдання шкоди здоров’ю заподіює особі в багатьох випадках велику фізичну, моральну й матеріальну шкоду (останнє пов’язане з витратами на відновлення здоров’я, лікування й реабілітацію). Завдання шкоди здоров’ю людини є негативним чинником і для суспільства в цілому, яке також потерпає від втрати або зниження соціальної активності кожного з його членів. Закон захищає здоров’я будь – якої людини. Тобто здоров’я як об’єкт кримінально – правового захисту охоплює поняття будь – якої функціонуючої людської системи, незалежно від фізичних чи психічних дефектів . З аналізу диспозиції ст. 129 КК України випливає, що об’єктивну сторону складу погрози вбивством структурно складають: суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке є основною ознакою, реальність погрози вбивством.

Працював столяром, механком на завод м. Крова в Маквц, з 1938 р. - в органах НКВД Орджонкдзе, Краматорська, Ворошиловграда, Красного Лиману, Старобльська (Сталнська обл. ), Саратова, Баку. На фронтах Велико втчизняно вйни не був. Ддушенко - ровесник мо бабус. Працював в органах НК@Б Коломи, Станслава (¶вано-Франквська) - 1945-1947. З 1.01.47 - заступник начальника Сторожинецького райвддлу М@Б, з 1.09.47 - начальник Вижницького райвддлу М@Б (Чернвецька обл. ), до якого тод адмнстративно належало с. Розтоки. Нагороди - бойова зброя за успшно виконану роботу НК@Б в умовах вонного часу (1944). 1950 - член бюро  пленуму Вижницького РК КП(б)У Чернвецько обл. Стягнення - 20.01.44 - 20 дб арешту за безвдповдальнсть  злочинне ставлення до виконання запитв (у Краматорську). У Станслав - 18.01.45 - догана за грубе порушення норм Кримнально-процесуального кодексу. 27.10.50 - 5 дб арешту за пиятику, вдсутнсть належно вимогливост  низьк показники в робот (у Вижниц). 1952 р. - пдполковник НК@Б

1. Кримінальна відповідальність в Україні

2. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

3. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

4. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

5. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

6. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
7. Матераільна відповідальність працівників
8. Відповідальність аудитора

9. Відповідальність бухгалтера

10. Адміністративна відповідальність

11. Адміністративна відповідальність в Україні

12. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

13. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

14. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

15. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

16. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

17. Юридична відповідальність

18. Юридична відповідальність у підприємництві

19. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

20. Відповідальність за податкове правопорушення

21. Відповідальність за порушення законодавства про надра

22. Відповідальність у житловому праві
23. Етика і відповідальність в менеджменті
24. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Достатність доказів у кримінальному процесі України

27. Звільнення від кримінальної відповідальності

28. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

29. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

30. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

31. Постанови з кримінального процесу

32. Проект кримінального кодекса України

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

34. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

35. Докази у кримінальному процесі

36. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

37. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

38. Захисник у кримінальному судочинстві
39. Збирання доказів у кримінальному процесі
40. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

41. Кримінальне покарання за грабіж

42. Кримінальне процесуальне право України

43. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

44. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

45. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

46. Обмеження волі як вид кримінального покарання

47. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

48. Планування розслідування кримінальних справ

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

49. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

50. Принципи кримінального процесу

51. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

52. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

53. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

54. Стадії кримінального процесу
55. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
56. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

57. Теорія з Кримінального права

58. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

59. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

60. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

61. Довідкова система по кримінальному праву

62. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

63. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

64. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

65. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

66. Дальний Восток

67. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

68. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

69. Освоение Сибири и Дальнего Востока

70. Открытие и освоение Дальнего Востока
71. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
72. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

73. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

74. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

75. Внешняя торговля Дальнего Востока

76. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

77. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

78. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

79. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

80. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

81. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

82. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.

83. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

84. Історія розвитку криміналістики в Україні

85. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

86. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології
87. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке
88. Творчість Рембрандта

89. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева

90. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

91. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

92. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

93. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

94. Сутність та зміст сучасного менеджменту

95. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

96. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

97. Діяльність римських магімтратів

98. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

99. Компетентностный подход как дальнейшее углубление кризиса в образовании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.