Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Поняття розумового виховання особистості 1.2 Сутність та педагогічні характеристики загадок 2. методика експериментального дослідження 2.1 Характеристика форм та методів роботи над загадкою 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження 2.3 Результативність експериментального дослідження Висновки Список використаних джерел Вступ Серед усіх живих істот на Землі людина відрізняється перш за все наявністю розуму, здатністю думати, розмовляти, творити. Не випадково в народі кажуть, що «знання та розум – скарб людини». Розум – одна з найкращих людських якостей («Не краса красить, а розум»). Від інтелектуального розвитку особистості залежить рівень її підготовки до життя («Без розуму ні сокирою рубати, ні личака в'язати»), особисті доля й щастя («Щастя без розуму – торбина дірява»). Різні складні перипетії і тяготи життя найчастіше долаються не силою, а розумом («Сила уму уступає») . Широка, нічим не замінима функція розуму відзначена в численних українських народних афоризмах типу: «до розуму дійти» (порозумні-шати), «навчатися розуму» (набувати доброго розуму) тощо. А якщо додати сюди стійкі словосполучення із синонімами до слова «розум» – ум, глузд, толк, розсудок, смисл, мудрість, тямучість, то таких фразеологізмів набереться дуже багато. Для відзначення життєвої ролі розуму в живому масовому спілкуванні він часто-густо протиставляється глупоті («Краще один мудрий, ніж десять дурних»). Кожен знає, що краще справу мати з розумним, ніж з невігласом. Людина з неповноцінним розумом – каліка («Нема ума: вважай – каліка») . Навіть з вищесказаного видно, що споконвіків у народі високо ціниться розум людини, освіченість, інтелект. Нині, в зв'язку з небувалим розвитком науки, пожвавленням суспільних перетворень, посиленою інтелектуалізацією праці, швидкою зміною техніки й технологій в усьому світі, проблема плекання інтелекту набрала особливої гостроти. Всі тепер відчуваємо, як у відповідальний час розбудови самостійної Української держави зросла потреба мати людей компетентних, розумово обдарованих, з мисленням державобудівників. І тут без поставленого розумового виховання аж ніяк не обійтись. То й роль учителя початкових класів у розв'язанні даного важливого питання дуже велика. Для роботи з новою сучасною технікою, в середовищі освічених людей потрібні глибокі знання, високорозвинене мислення, здатне до швидкого аналізу й миттєвих операцій, безпомилкових оперативних логічних кроків, необхідних для прийняття правильних рішень . Розумове виховання необхідне людині не тільки для праці, а й для повноти духовного життя. Уміти творчо мислити й бути розумною повинна кожна людина, бо розум конче необхідний у всіх без винятку видах людської діяльності. Тому й справжнє розумове виховання орієнтує людину на життя у всій його складності, в усьому його багатстві. З давніх-давен винятково важливу роль у розумовому вихованні підростаючого покоління відігравали загадки – як надійний і чутливий засіб перевірки мудрості, кмітливості і розумових здібностей людини, її уважності при вивченні певних явищ природи, навколишнього світу, речей і предметів щоденного побуту і спілкування.

Водночас загадка, як ніщо інше, чудово розвиває і зміцнює вправність, гостроту й поглиблення мислення. Якщо в сиву давнину загадки використовувались передусім як засіб перевірки зрілості людини, то в наш час вони є предметом культурної розваги, своєрідних інтелектуальних ігор і відпочинку. Багато можливостей дає загадка для розумового розвитку дітей, для прилучення їх до словесної художньої творчості . Створюючи чи відгадуючи загадку, вони зосереджують увагу на конкретному предметі. Молодші школярі ще не володіють достатнім досвідом сприймання об'єкту, тому доцільно звертати їхню увагу на окремі, найвиразніші, найістотніші ознаки певного предмета чи явища. Твори-загадки тим і корисні, що під час їх опрацювання дитина вчиться розглядати предмет, виявляти його ознаки. Цікава, допитлива загадка надовго запам'ятовується дитиною. Особливо привабливі для учнів початкових класів римовані загадки, які певною мірою допомагають дітям і педагогам зняти накопичену втому, вносять позитивне пожвавлення у навчально-виховний процес . У зв'язку з цим добірки тематичних загадок і вправ можна широко використовувати як на уроках, так і в позаурочний час . Вони урізноманітнять розумову діяльність учнів, підтримають їх інтерес до відповідної навчальної теми і зосередять увагу на опануванні нової, допоможуть позбутися одноманітності у виконанні запланованих пізнавальних операцій, позбутися гіподинамії. Що стосується дослідження і використання загадок як засобу розумового виховання особистості, то цей жанр використовували у своїй творчості письменники давньої літератури – І. Галятовський, А. Байбаков, М. Костомаров. Використовували загадки у своїй творчості І. Франко, Ю. Федькович, Л. Глібов, Л. Боровиковський, С. Руданський, П. Тичина, М. Сингаївський та ін. Збиранням та укладанням збірок загадок займався Г.Ількович, І. Головацький, О. Сементовський, М. Закревський, М. Номис, П. Чубинський, І. Манжура, Б. Грінченко, Ф. Колесса, В. Гнатюк та ін. На початку ХХ століття вийшли окремі збірки загадок, укладені М.Зіронькою, А. Онищуком, І.П. Березовським. До наукового дослідження загадок в Україні і Росії звернулися О. Потебня, О. Сементовський, М. Сумцов, М. Рибникова, І. Колесницька, В. Аникіна, М. Пазяк, І. Березовський та ін. Незважаючи на наявність численних наукових статей та збірників загадок, цей жанр творчості як вагомий засіб розумового виховання підростаючого покоління й досі є одним з найменш вивчених. Ще недостатньо досліджена образна система загадок, їх роль у розумовому вихованні особистості на різних етапах її розвитку, не висвітлено в повній мірі взаємозв'язки загадок з іншими фольклорними жанрами. Нерівномірно зібрано та вивчено репертуар народних загадок за географічними районами поширення, мало уваги приділяється справі виявлення, збирання та вивчення українських народних загадок. Ще недостатньо використовуються загадки у педагогічному процесі початкової школи, в дитячих садках, хоч за останні роки в цій ділянці і спостерігаються помітні зрушення. Зокрема, опубліковані окремі методичні розробки про використання народних загадок у виховній роботі з дошкільнятами і учнями молодших класів.

Видані популярні ілюстровані збірнички загадок, а також збірники хрестоматійного типу для шкіл. Необхідність включення загадок у навчально-виховний процес, їх значний дидактичний потенціал зумовили вибір теми дипломної роботи. Метою дипломної роботи дослідження особливостей використання загадки як засобу розумового виховання молодших школярів. Об'єкт дослідження – загадка як жанр творчості та дидактичний засіб. Предмет дослідження – особливості використання загадок у процесі розумового виховання молодших школярів. Для розв’язання мети дипломної роботи ми виконали такі завдання: проаналізували педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження; виявили сутність, класифікацію, особливості загадок; визначили можливості загадок у розумовому розвитку молодших школярів; охарактеризували методику опрацювання загадок на уроках і в позаурочній роботі; експериментально дослідили ефективність використання загадок для розумового розвитку учнів початкових класів. При написанні роботи були використані такі методи педагогічного дослідження: а) аналіз тематичної літератури; б) спостереження; в) бесіди; г) психолого-педагогічний експеримент; д) теоретичне узагальнення. На першому етапі формуючого експерименту виявлявся вплив методичного матеріалу загадок на формування в учнів навичок мислительної діяльності. В подальшому у процесі роботи здійснювалося формування у молодших школярів навичок виконання мисленнєвих операцій на основі використання матеріалу загадок та виявлялася його ефективність. Практична значущість дипломної роботи випливає з актуальних завдань підвищення ефективності розумового виховання молодших школярів. Матеріали дослідження можуть використовувати учителі початкової школи для ефективної реалізації розвивального потенціалу уроків та виховної позаурочної роботи, доповнення навчального матеріалу підручників та інших педагогічних та освітніх цілей. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Поняття розумового виховання особистості Важливим складником всебічного розвитку особистості є розумове виховання – цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці. У психолого-педагогічній літературі вживають також термін «розумовий розвиток» – розвиток, удосконалення інтелектуальної сфери і здібностей людини . Мета розумового виховання – «забезпечення засвоєння учнями основ наук, розвиток їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі наукового світогляду» . Його зміст – система фактів, понять, положень з усіх галузей науки, культури і техніки. Освічена людина повинна володіти основами наук, техніки, мистецтва і культури. Ці знання мають бути систематизовані, постійно поповнюватися. У процесі розумового виховання школяр повинен навчитися мислити. Мислення – процес опосередкованого й узагальненого пізнання предметів і явищ об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відносинах. Існують такі види мислення: діалектичне – вміння бачити в явищі суперечності, тенденції розвитку, зародження нових; логічне – встановлення узагальнених зв'язків між новими знаннями і раніше засвоєним матеріалом, приведення їх у певну систему; абстрактне – абстрагування від неістотних, другорядних ознак, виділення загальних та істотних і на цій основі формування абстрактних понять; узагальнююче – знаходження загальних принципів і способів дій, що поширюються на певну низку явищ; категоріальне – вміння об'єднувати поняття в класи і групи на підставі певних істотних ознак подібності; теоретичне – здатність до засвоєння знань високого рівня узагальнення, розуміння наукових засад і принципів розвитку тих чи тих галузей знань, виявлення залежності та закономірності існуючих між явищами зв'язків; індуктивне – рух думки від окремого до загального, від фактів до узагальнень, висновків; дедуктивне – рух думки від загального до окремого; алгоритмічне – неухильне дотримання інструкції, яка вказує строгу послідовність дій, що забезпечує отримання результату; технічне – розуміння наукових засад і загальних принципів виробничих процесів; репродуктивне – актуалізація засвоєних знань для розв'язання завдань відомого типу або виконання дій у знайомих умовах; продуктивне – самостійне вирішення людиною нових завдань на основі набутих знань, а також із використанням нових даних, способів і засобів, необхідних для їх вирішення; системне – здатність виявляти зв'язки між науками, розуміти загальнонаукові закони, покладені в основу їх розвитку, мати загальні уявлення про закономірності розвитку природи і суспільства .

Незалежно вд форми побудови (псенька, казочка, оповдь, далог), усм м притаманне економне використання художнх засобв. Основна увага зосереджена на самй зображуванй ситуац чи д, а тому переважають дслвн форми, слова вживаються в х прямому лексичному значенн. Вдсутнсть тропв компенсуться жестами, нтонацю, ммкою, рухами. Найчастшим засобом  ептет (золот пдковки, маленьк пальчики, ср бички), нколи у форм прикладки (мишка-шкряботушка, киця-мура). Визначальне мсце, як  в колисанках, займа звукове оформлення, а тому поширен алтерац, асонанси, звуконаслдування. Ус засоби пдпорядкован можливостям дитячого сприймання, коли значення багатьох слв залишаться недоступним, а увага зосереджуться на загальному звучанн твору, отже, мають суAестивну природу. W55. Жанри, як перейшли в дитячий фольклор з загально народно творчост Друга велика група дитячого фольклору твори, як перейшли з загального доробку народно словесност. Переважно це найдавнш жанри, як мали колись сакральне значення, а, втративши його, перейшли у дитячий фольклор

1. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

2. Загальні питання антропосоціогенезу

3. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

4. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

5. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

6. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них
7. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні
8. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

9. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

10. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

11. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

12. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

13. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

14. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

15. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

16. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

18. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

19. Підготовка дітей до шкільного навчання

20. Розумове виховання обдарованих дітей

21. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

22. Страхи дітей молодшого шкільного віку
23. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку
24. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

25. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

26. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

27. Виховання естетичної культури підлітків

28. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

29. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

30. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

31. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

32. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

34. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

35. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

36. Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания

37. Грибы. Строение. Питание. Размножение. Происхождение. Развитие

38. Микробиология продуктов детского питания
39. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.
40. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих

41. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

42. Е.Д. Поливанов (1891-1938)

43. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

44. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

45. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

46. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

47. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

48. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Д. Боттезини. Творческий портрет

50. Жанна д`Арк

51. Меншиков А.Д.

52. Политический портрет Д. Мазарини

53. Д.И.Менделеев: не наукой единой

54. Жанна д`Арк
55. Питание и здоровье человека
56. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

57. Организация и контроль питания больных

58. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

59. Питание детей старше года

60. Задачи и принципы лечебного питания

61. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

62. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

63. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

64. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

66. Задачи и принципы лечебного питания

67. Материально-техническая база общественного питания

68. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

69. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

70. Разработка микроблока питания
71. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания
72. Универсальный блок питания

73. Питание с учетом различных вероисповеданий

74. Рациональное питание

75. Рациональное питание

76. Химия пищеварения рационального питания

77. Культура питания

78. Режим питания спортсмена

79. Д. Дидро

80. Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Д. И. Менделеев

82. Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

83. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

84. Теория распределения Д. Рикардо

85. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

86. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
87. Предприятие общественного питания
88. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

89. Інвестиційна діяльність страхових компаній

90. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

91. О Жанне д

92. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

93. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

94. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

95. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

96. М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Жанна д

98. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

99. Жанна Д

100. Тэсс из рода Д Эрбельвиллей. Гарди Томас


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.