Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМIСТВступ 1. Загальна характеристика відділу екологічної інспекції в м.Біла Церква 2. Загальний екологічний стан регіону 2.1 Загальна характеристика району 2.2 Земельні ресурси регіону 2.3 Стан водойм району та їх охорона 2.4 Використання та охорона природних ресурсів. Надра 2.5 Атмосферне повітря регіону 2.6 Автозаправочні станції на території районів та їх негативний вплив на довкілля 2.7 Утилізація промислових і побутових відходів 2.8 Охорона та раціональне використання тваринного і рослинного світу Загальні висновки Пропозиції Список використаної літератури ВСТУП У третє тисячоліття людина має увійти з новою філософією життя, згідно з якою вона є часткою єдиної людської сім’ї, планетарного братства з високою екологічною культурою, в основі якої лежать знання і дотримання законів розвитку біосфери. Ми маємо усвідомити, що цивілізація виникла в біосфері, є її частиною і ізольовано існувати не зможе. Подальший розвиток можливий лише як результат етико-культурного оновлення людства, формування нової моралі й системи цінностей. Необхідні радикальні зрушення у ставленні людини до природи і до захисту своїх нащадків від наслідків власної діяльності. Екологічна культура передбачає розуміння законів розвитку і стійкості біосфери, знання законів і принципів біотичної регуляції довкілля, підтримання стійкості навколишнього природного середовища природними біологічними угрупованнями біосфери. Вона передбачає реалізацію екологічного імперативу, який визначає необхідність розв’язання наступних основних проблем: збереження вцілілих і відновлення до рівня природної продуктивності низки здеформованих екосистем, раціоналізації споживання, екологізації виробництва, стабілізації чисельності населення. Головним чинником, який має допомогти розв’язанню зазначених проблем, має стати конверсія свідомості людей, її екологізація, формування екологічного мислення. Екологічна культура покликана протистояти віковому імперативу підкорення природи, щоб виправити згубний перебіг історії цивілізації і зберегти біосферу для майбутніх поколінь. Одним з найважливіших завдань екології є оптимізація взаємин між людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями, екосистемами – з другого. Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що може набути характеру незворотних процесів і навколишнє середовище може стати непридатним для існування. Розвиток техносфери, що супроводжувався необмеженим використанням природних ресурсів і вільним викидом всіх типів відходів людської діяльності в навколишнє середовище, став причиною виникнення таких глобальних проблем: енергетичної кризи, надмірного забруднення довкілля, скорочення площ орних земель і лісів, появи негативних кліматичних змін, соціально-економічної кризи. Різко скорочується кількість видів флори і фауни. Засобом збереження придатного для життя людини довкілля є відновлення угрупувань природної біоти не в межах мізерних площ заповідників, а на великих територіях земної поверхні.

Це вимагає остаточного припинення подальшого освоєння дикої природи і рекультивації значної частини освоєних земель, скорочення загального енергоспоживання, поступового припинення економічного зростання у його фізичних обсягах (перш за все за рахунок скорочення виробництва непотрібної або шкідливої для довкілля і людини продукції). Відновлення природних екосистем в обсязі, який потрібен для повноцінного регулювання навколишнього середовища і збереження цих екосистем на рівні, не нижче критичного, – головна мета перехідного періоду до збалансованого екологічно безпечного розвитку. Останнім часом з’являються енергозберігаючі розробки (наприклад використання енергії вітру, сонця та води; отримання дешевої енергії за рахунок утилізації відходів), розробляються проекти безвідходного виробництва, зменшуються об’єми використання в промисловості чистої води за рахунок впровадження замкнутого циклу водокористування та використання дощової води, створюються організації, фонди та окремі об’єднання людей, які ставлять собі за мету відновлення та збереження навколишнього середовища. Метою виробничої практики є отримання практичних навичок вирощування їстівних грибів на відходах сільського господарства. Відходи рослинництва і тваринництва є цінною енергетичною сировиною, яка знаходить застосування в багатьох виробництвах. Крім утилізації відходів вирощування грибів вирішує ще одне питання – нестача білків в харчуванні населення. Гриби є цінним джерелом білків, всіх амінокислот необхідних для організму людини, вітамінів групи В і РР, вуглеводів. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ Відділ охорони навколишнього природного середовища здійснює державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів на території м. Біла Церква. Він знаходиться в м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого 19. Відділ очолює керівник – Гапонова Т.В. Крім керівника до структури інспекції входить ще 2 спеціалісти. Відділу підпорядковується Білоцерківська санітарно-епідеміологічна служба, керується в своїй діяльності її висновками і результатами лабораторних досліджень. Завданням відділу є : -здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, - збирання, транспортування та утилізація промислових, господарсько-побутових та інших відходів, - вирішення питання зберігання і утилiзаціі непридатних для використання пестицидів та агрохімікатів, - оздоровлення малих річок і водойм районів. Мета: створити таку систему контролю за навколишнім природним середовищем, щоб йому було спричинено якомога менше шкоди. У користуванні відділу немає земельних ресурсів. В питаннях здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища відділ постійно взаємодіє з місцевими органами державної влади, прокуратури, СБУ, органами МВС України, Державними виконавчими службами, районними та міською СЕС, ДПІ, товариствами охорони природи, громадськістю міста. У своїй роботі відділ керується Законами України &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ;, &quo ;Про охорону атмосферного повітря&quo ;, &quo ;Про відходи&quo ;, Водним Кодексом України, іншими законодавчими актами України, постановами і наказами Міністерства екології та природних ресурсів, Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області, та іншими нормативними документами.

Ці документи є керівними в перспективних планах роботи інспекції, при розробленні екологічних програм і природоохоронних заходів, при проведенні перевірок дотримання природоохоронних вимог на підприємствах. Для підвищення ефективності роботи відділу та аналітсектору гострою проблемою є забезпечення її сучасними приладами аналітичного контролю за станом води, землі і повітря. Прилади, які знаходяться в секторі потребують капітальних ремонтів або заміни на більш сучасні. Гостро також стоїть проблема забезпечення працівників транспортом. Незважаючи на існуючі проблеми, відділ прикладає багато зусиль по налагодженню дійової інструктивно-методичної та пропагандистської роботи, направленої на встановлення постійного контролю за станом охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів і зменшення техногенного впливу на довкілля. 2. ЗАГАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РЕГІОНУ 2.1 Загальна характеристика району Аналізуючи екологічний стан регіону, можна зробити висновок, що залишається складним, але контрольованим. Це пояснюється тим, що протягом багатьох років не було комплексного підходу у вирішенні питань охорони природи. Довгий час не вирішується питання будівництва очисних споруд дощових стоків у м.Б.Церква, де мається 7 випусків у р.Рось, через які поступає більше 4,2 млн. м.куб. /рік забруднених стоків. Не повністю закінчено роботу по винесенню в натуру і належно не оформлено прибережні водоохоронні смуги малих річок і водойм на польових масивах і в населених пунктах регіону. У підземних водах д/п &quo ;Олександрія&quo ;, виявлено нафтопродукти, шестивалентний хром, аміак. В артсвердловинах і криницях м.Узина та в 22 селах цієї зони виявлено нафтопродукти. Площа забруднень складає біля 100 км?. Причиною забруднень гасом грунтів, грунтових і підземних вод є безгосподарська діяльність в/ч А-3898 в питанні експлуатації складських ємкостей для зберігання нафтопродуктів та паливопроводів між ними. Усе це привело до створення техногенного родовища авіагасу біля м.Узин, яке складає біля 150 тис.м?. В зв'язку з складною екологічною ситуацією було прийнято Розпорядження КМ України від 30.03.93 року №191-Р. Цим розпорядженням визначені конкретні виконавці та строки виконання комплексу робіт для ліквідації забруднень нафтопродуктами природного середовища і термінового забезпечення м.Узин і прилеглих пунктів якісною питною водою. Потребують оздоровлення водного режиму малі річки регіону. В кожному з районів інститутом &quo ;Укрземпроект&quo ; виготовлена проектна документація &quo ;По установленню водоохоронних зон і прибережних водоохоронних смуг малих річок і водойм&quo ;, але в натуру вона не винесена. Ця робота частково виконана лише в Володарському районі. Найбільшим складним питанням впливу на стан атмосферного повітря є місто Біла Церква, де сконцентрована основна кількість промислових підприємств. Серйозною проблемою є оснащення технологічного обладнання системи пилогазоочистки. В даний час на жодному з підприємств не встановлено споруд по уловленню газоподібних викидів. На більшості підприємств термін проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів закінчився в 2002 - 2005 роках.

Цвітна Олександрівського району Кіровоградської області 1998 року. [327] Дорошенко М. Вказана праця. — С. 163. [328] Там само. — С. 168–169. [329] Там само. — С. 169. [330] Петров М. Кола Брюньон із… Гутниці. — Народне слово (Кіровоград). — 1996. — 29 серпня. — № 94 (966). — С. 4. [331] Там само. [332] АПД Романа Коваля. — Записано від Євдокії Тимофіївни Пасічник (1944 р. н.), племінниці отамана Пилипа Хмари, в с. Цвітна Олександрівського району Кіровоградської обл., 1998 р. [333] Там само. [334] Шепель Ф. Вказана праця. — С. 111. [335] Там само. [336] Там само. — С. 112. [337] Там само. — С. 113–114. [338] ДАПО, ф. р-1189, оп. 2, спр. 8, арк. 12–13. [339] ДАПО, ф. р-1189, оп. 2, спр.1, арк. 53–54. [340] ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 642, арк. 37. [341] Шепель Ф. Вказана праця. — С. 115. [342] Там само. [343] Там само. — С. 115–116. [344] Там само. — С. 118. [345] Там само. — С. 119. [346] ДАЧО, ф. р-184, оп. 1, спр. 48, арк. 20–22. [347] Там само. — Арк. 20–22. [348] Там само. [349] АПД Романа Коваля і Василя Білошапки. — Записано від Тимофія Мефодійовича Хмари (1934 р. н.) та Юрія Мефодійовича Хмари (1937 р. н.), двоюрідних племінників отамана Пилипа Хмари, в с

1. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

2. Проблемы гидрогеологического районирования территории Моздокского района

3. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

4. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

5. Екологічний стан Миколаївщини

6. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
7. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
8. Проблемы развития и планирования работы Львовской железной дороги и хозяйство района ее обслуживания

9. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

10. Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

11. Проблеми та перспективи малого бізнесу

12. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

13. Актуальные проблемы современного старообрядчества (на примере Красногорского района УР)

14. Проблеми функціонування фінансових бірж України

15. Концепція біосфери й екологія

16. Біологія та екологія бактеріофагів

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD

17. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

18. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

19. Природа, хозяйство и проблемы окружающей среды южной лесостепной зоны Республики Башкортостан (на примере Кушнаренковского района)

20. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

21. Морально-етичні проблеми роману Генріха Белля "Більярд о пів на десяту"

22. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні
23. Екологічна освіта на уроках біології
24. Бідність – як глобальна проблема людства

25. Методы и проблемы определения рекреационной специализации района

26. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

27. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

28. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

29. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

30. Екологічні проблеми Світового океану

31. Екологічні проблеми Чорного моря

32. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

33. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

34. Проектування екологічних мереж Ратнівського району

35. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

36. Екологічні проблеми озера Сасик

37. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

38. Нравственные проблемы в "Этике" Б. Спинозы
39. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)
40. Проблемы изучения космоса

41. Проблемы существования внеземных цивилизаций

42. Лекарственные растения Джанкойского района

43. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

44. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

45. Хозяйство Московского района

46. Глобальна продовольча проблема

47. Добыча благородных металлов и алмазов на территории Дальневосточного экономического района

48. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

49. Проблемы Аральского моря

50. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

51. Продовольственная проблема мира

52. Северный экономический район

53. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

54. Сырьевая и энергетическая проблема мира
55. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности
56. Центральный экономический район

57. Индия. Проблемы и пути их решения

58. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

59. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

60. Подольский экономический район

61. Демографические проблемы Китая

62. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

63. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

64. Восточно – Сибирский экономический район

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

65. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

66. Машиностроение Поволжского экономического района

67. Описание Волго-Вятского экономического района

68. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

69. Государственный бюджет, проблемы его формирования

70. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике
71. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания
72. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

73. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

74. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

75. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

76. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

77. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

78. Проблемы избирательного права современной России

79. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

80. Актуальные проблемы гражданского права

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

81. Проблема рабства в США

82. Проблема отношений всей России с Кавказом

83. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

84. Государство и проблемы монополий

85. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

86. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда
87. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России
88. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

89. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

90. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

91. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

92. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

93. Проблема пользования нелицензионными товарами

94. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

95. Конспект учебника Новицкого И.Б., "Римское право", 1993

96. Проблемы страхования автотранспорта в России

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

97. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

98. Проблемы законности в Российской Федерации

99. Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района

100. Свинец и проблемы экологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.