Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ 1. Методологічні пояснення щодо понять, пов'язаних з безробіттям 2. Статистично-аналітичний огляд безробіття та його аналіз в Україні і у Дніпропетровській області Висновки Література Вступ Економічний розвиток будь-якої країни світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення. Рівень життя населення визначається, з одного боку, складом і величиною потреб у різних життєвих благах, з іншого боку - можливістю їхнього задоволення, виходячи з пропозицій на ринку товарів і послуг і реальної можливості мати заробітну плату. Актуальність обраної теми дослідження: «Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні» обумовлена необхідністю прогнозування росту безробіття в умовах розвитку світової кризи та можливостей підняття рівня працевлаштування населення і попиту на робочу силу на зареєстрованому ринку праці. Об’єкт дослідження – рівень безробіття. Предмет дослідження – кількісні показники безробіття у Дніпропетровській області та Україні. Мета дослідження полягає у проведенні аналізу рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні та зведенні і групуванні матеріалів статистичного спостереження безробіття. Для досягнення поставленої мети в роботі передбачалось розв'язання таких завдань: - вивчити фактори, що впливають на рівень безробіття у Дніпропетровській області та Україні впродовж останніх років життя; - проаналізувати причини економічної неактивності населення; - здійснити порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні 2008 - 2007 р.р. Для вирішення поставлених завдань були комплексно використані статистичні методи, що складають 3 стадії: збір первинної статистичної інформації, статистичні зведення і обробка первинної інформації, узагальнення та інтерпретація статистичної інформації. В роботі використовувались статистичні дані Державного комітету статистики України, в тому об'єму, в якому вони запропоновані на офіційному сайті Державного комітету статистики України та офіційному сайті Головного управління статистики в Дніпропетровській області в Інтернеті. 1. Методологічні пояснення щодо понять, пов'язаних з безробіттям Безробітні (за методологією Міжнародної Організації Праці (МОП) – особи (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу . До категорії безробітних також відносяться особи, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді; зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу; навчаються за направленням служби зайнятості. Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством - це громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи .

Безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають роботу Кількісні та якісні характеристики цієї категорії безробітних, а також інформація про потребу в працівниках, працевлаштування незайнятого населення тощо, підготовлені на основі адміністративних даних державної служби зайнятості. Рівень безробіття (за методологією МОП) визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної ознаки . Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості (на кінець звітного періоду), до середньорічної кількості населення працездатного віку . З метою здійснення порівнянь з даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться розрахунок середньої за період (за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік) чисельності зареєстрованих безробітних. Відповідний показник рівня безробіття визначається по відношенню до економічно активного населення працездатного віку за відповідний період. Економічно неактивне населення (поза робочою силою) - особи, які не можуть бути класифіковані як «зайняті» або “безробітні . До складу цієї категорії населення належать учні та студенти; пенсіонери за віком, по інвалідності та на пільгових умовах; особи, які зайняті в домашньому господарстві; особи працездатного віку, які зневірились знайти роботу; особи, які мали роботу сезонного характеру; інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, та також ті, що шукають роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом через хворобу, навчання тощо. Рівень економічної неактивності визначається як відношення (у відсотках) кількості економічно неактивного населення у віці 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення за відповідною соціально-демографічною ознакою . Середня тривалість безробіття ( за методологією МОП) населення віком 15-70 років - розраховується за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності . Розрахунок показника здійснюється на основі формули середньої арифметичної зваженої, яка застосовується до інформації, повідомленої безробітними респондентами про фактичну тривалість пошуків ними роботи за станом на момент проведення опитування. Рівень працевлаштування визначається за адміністративними даними державної служби зайнятості як відношення (у відсотках) кількості працевлаштованих цією установою незайнятих осіб до загальної кількості незайнятих, які перебували на обліку в державній службі зайнятості впродовж певного періоду . Попит на робочу силу на зареєстрованому ринку праці - кількість вільних робочих місць і вакантних посад, про які повідомили підприємства, установи, організації державну службу зайнятості . Навантаження не зайнятих трудовою діяльністю громадян на одне вільне робоче місце, вакансію розраховано як відношення кількості зареєстрованих у державній службі зайнятості громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, до кількості вільних робочих місць, вакантних посад, заявлених підприємствами, установами та організаціями .

Середній розмір допомоги по безробіттю розраховано шляхом ділення суми допомоги по безробіттю, виплаченої за звітний місяць, на середньооблікову чисельність безробітних, які її отримували . 2. Статистично-аналітичний огляд безробіття та його аналіз в Україні і у Дніпропетровській області Основні тенденції, що були притаманні ринку праці України в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. – це збільшення рівня економічної активності з 71,6% до 72,4% населення працездатного віку; незначне збільшення рівня зайнятості з 66,5% до 67,5% населення відповідного віку; зниження рівня безробіття економічно активного населення відповідного віку: визначеного за методологією МОП з 7,1% до 6,8%; зареєстрованого з 3,7% до 3,0%; зростання рівня працевлаштування незайнятого населення за допомогою державної служби зайнятості з 36,8% до 41,0% Кількість безробітних (за методологією МОП) у віці 15–70 років у цілому по країні у І півріччі 2008р., порівняно з відповідним періодом 2007р., скоротилася на 66,6 тис. осіб, або на 4,5% та становила 1,4 млн. осіб . Серед безробітних майже три чверті складали мешканці міської місцевості (1,0 млн. осіб), решту – сільські жителі (384,8 тис. осіб). Загальне скорочення безробіття населення віком 15–70 років відбулося в основному за рахунок осіб працездатного віку (на 67,3 тис. осіб, або на 4,6%). Рівень безробіття населення віком 15–70 років (за методологією МОП) у цілому по Україні знизився на 0,4 в.п. та становив 6,2% економічно активного населення зазначеного віку і був нижчим, ніж в середньому по країнах Євросоюзу (6,9%). Серед населення працездатного віку рівень безробіття (за методологією МОП) у І півріччі 2008р. знизився на 0,3 в.п. та становив 6,8%. Більш суттєве зниження цього показника спостерігалося серед чоловіків, на відміну від жінок, та серед сільського населення ніж серед міського населення (діаграма 1). Діаграма 1. Рівень безробіття населення (за методологією МОП). Найвищий рівень безробіття (за методологією МОП) спостерігався серед молоді віком 15-24 роки. У порівнянні з відповідним періодом 2007р. спостерігалось зниження цього показника майже по всім віковим групам (таблиця 1). Таблиця 1. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, місцем проживання та віковими групами. (% до кількості економічно активного населення відповідної вікової групи) Всього У тому числі за віковими групами, років Працездатного віку 15–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–70 І півріччя 2008р. Все населення 6,2 13,2 6,9 5,1 6,1 4,0 0,0 6,8 жінки 5,9 14,4 6,7 4,3 6,1 3,2 0,0 6,6 чоловіки 6,6 12,2 7,1 5,8 6,0 4,8 0,1 6,9 міське населення 6,6 14,7 7,2 4,9 6,3 4,0 0,1 7,0 сільське населення 5,5 10,2 6,2 5,4 5,5 4,1 - 6,3 І півріччя 2007р. Все населення 6,6 11,5 7,1 6,3 6,2 5,3 0,0 7,1 жінки 6,1 10,8 7,4 5,9 6,4 4,0 0,0 6,9 чоловіки 7,0 12,0 7,0 6,5 6,0 6,5 0,0 7,3 міське населення 6,9 12,1 7,3 6,3 6,5 5,6 0,0 7,3 сільське населення 5,8 10,2 6,7 6,2 5,6 4,8 0,0 6,7 Слід відмітити, що рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в 2,3 рази перевищував рівень зареєстрованого безробіття, розрахованого по відношенню до економічно активного населення працездатного віку (у жінок – у 1,7 раза, чоловіків – у 3 рази, міського населення – у 3,5 раза, сільського населення – у 1,2 раза більше) (діаграма 2).

До цього часу ще не сну цлсного й докладного сторико-порвняльного дослдження фольклорно системи етнчних реAонв Украни, х розвитку та взамовпливв. Не маючи змоги в цьому пдручнику окремо описати усну народну творчсть кожного реAону, обмежимось стислою характеристикою ц структури з урахуванням головних вдмнностей та вдхилень (на рвн жанрв, тематики та мови) на рзних етнчних територях. W2. Фольклор та фольклористика Фольклор (вд англ. folklore народна мудрсть, знання)  важливою складовою частиною культури народу. «Фольклор одна з найтривалших  всеохоплюючих систем духовного життя народу, тсно зв'язана з народним побутом (як окремою системою), з лтературою (яка, зрештою, витворилась з фольклору  зберга з ним тсний зв'язок на всх етапах свого розвитку) та н.» До цього часу в науц не сну чткост чи одностайност щодо того, як сфери народного знання окреслюються цим поняттям. Це пов'язано з тим, що у бльшост захдновропейських наук пд поняттям «фольклор» розумють не тльки усне словесне мистецтво народу, а духовну творчсть у поднанн з матеральною, з урахуванням елементв побуту, знарядь прац, особливостей побудови житла тощо

1. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

2. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

3. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

4. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

5. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

6. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області
7. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
8. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

9. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

10. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

11. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

12. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

13. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

14. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

15. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

16. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры

17. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

18. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

19. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

20. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

21. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

22. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок
23. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))
24. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

25. Підвищення рівня природничо-наукових знань

26. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

27. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу

28. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

29. Безробіття

30. Безробіття як економічне явище

31. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

32. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Проблема безробіття в США

34. Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

35. Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття

36. Програма впровадження етики в державну службу обласного рівня

37. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

38. Географія дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській області
39. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
40. Історична характеристика Дніпропетровська

41. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

42. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

43. Аналіз обліку платників податків в Україні

44. Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

45. Реформування и в перехідній економіці України

46. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

47. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

48. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Культурні памятки Дніпропетровська

50. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

51. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

52. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

53. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

54. Художня своєрідність роману Ю. Мушкетика "Гайдамаки"
55. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь
56. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

57. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

58. Аналіз розчинення азоту в рідких і тугоплавких металах при температурах до 3125К

59. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

60. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

61. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

62. Різноманіття тваринного світу України

63. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

64. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

65. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

66. Г.Р. Державин

67. Р. Бертон "Семантическая грамматика"

68. С. Есенин "Анна Снегина"

69. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка

70. "Реквием" Анны Ахматовой
71. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"
72. Анна Андреевна Ахматова

73. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

74. Анна Герман

75. Внешняя политика США во время правления Р.Рейгана

76. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

77. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

78. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

79. Полупроводники, р-n переход

80. Философия нового времени (Р. Декарт)

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Философия сомнения Р. Декарта

82. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

83. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

84. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

85. Управление операциями с ценными бумагами в СХПК "Адышевский" Оричевского р-на Кировской области

86. «Крылатые предметы» из района р. Янцзы
87. Римско-италийское рабовладельческое хозяйство во II-I вв. до Р.Х
88. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

89. Революційні події 1905-1907 р.р

90. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

91. Образование Др-Р государства. Его политическая история

92. Жаворонок. Ануй Жан

93. Мэй Р. Искусство психологического консультирования.

94. Милл Дж., Кроулин Р. Терапевтические метафоры для детей и “внутреннего” ребенка.

95. Ассаджоли Р. “Психосинтез”

96. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

97. Р. Киплинг

98. Державин Г.Р.

99. «Романность» лирики Анны Ахматовой


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.