Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

У статті піднімаються актуальні питання соціально-педагогічної роботи в дошкільному навчальному закладі, аналізуються науково-педагогічні дослідження з проблеми діяльності соціального педагога в системі суспільної дошкільної освіти, визначаються основні напрями здійснення ним професійних обов'язків. Важливу роль у становленні особистості відіграє період дошкілля. Саме цей період є сенситивним для формування первинного світогляду дитини, самосвідомості, розвитку соціальних властивостей тощо. За даними Міністерства освіти та науки України за 2008 р. в державі функціонують 15,3 тис. дошкільних навчальних закладів, які відвідують 1137,5 тис. дітей, що складає 56 % дітей відповідного віку. Це на 56,6 тис. більше у порівнянні з 2007 роком . Відповідно до ст. 9 закону України &quo ;Про дошкільну освіту&quo ; (2001р.) дитина має право здобувати дошкільну освіту як у дошкільному навчальному закладі, так і в сім'ї, за допомогою родини або педагогів. Тому важливим є питання модернізації змісту дошкільної освіти, впровадження інтегрованого підходу до розвитку дітей дошкільного віку, розробка методичних матеріалів для вихователів, соціальних педагогів, батьків, які виховують дітей дошкільного віку. Одними з пріоритетних напрямів у розвитку дошкільної освіти фахівці вважають: введення в систему дошкільної освіти соціально-педагогічного патронату, що дасть змогу охопити дошкільним вихованням дітей, які за станом здоров'я не можуть відвідувати дитячий садок; відкриття соціальних груп загального розвитку та створення умов для перебування з однолітками і здобуття дошкільної освіти, ранньої адаптації дітей з вадами фізичного або розумового розвитку; забезпечення безоплатного утримання у садках дітей із соціально незахищених сімей підвищення рівня педагогічних працівників та поповнення галузі новими кваліфікованими кадрами тощо . Під час серпневих нарад було прийнято рішення у 2008–2009 навчальному році на виконання Указу Президента України &quo ;Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей&quo ; від 05.05.2008 № 411/2008 у галузі дошкільної освіти здійснити важливі кроки до поліпшення якості наданих освітніх послуг, а саме щодо: найбільш повного охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою (особливо в сільській місцевості, де відсоток охоплення складає лише 31%); максимального охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку; оптимізації та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін (відновлення діяльності закладів, які призупинили свою роботу, введення в дію нових закладів, створення закладів нового типу тощо); розширення мережі груп розвивального характеру; сприяння інтеграції дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у дошкільні навчальні заклади (групи) загального розвитку . У ст. 11 Закону України &quo ;Про дошкільну освіту&quo ; (2001 р.) визначено, що повноваженнями дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян, які проживають на відповідній території, надання дошкільної освіти, здійснення соціально-педагогічного патронату, забезпечення взаємодії з сім'єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку .

Мета – проаналізувати особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ). Про актуальність соціально-педагогічного патронату на сучасному етапі, можливість уникнення проблем, що призводять до напруження і загострення міжособистісних стосунків, порушення родинних зв'язків, послаблення інституту сім'ї в цілому, йдеться у листі Міністерства освіти і науки України &quo ;Про здійснення соціально-педагогічного патронату&quo ; . Під терміном &quo ;соціально-педагогічний патронат сім'ї&quo ; передбачається система гуманітарних послуг і заходів, спрямованих на полегшення пристосування сім'ї та її членів до вимог суспільства, допомогу у вихованні дітей, подолання та профілактику міжособистісних конфліктів у родині, захист прав дітей. У документі визначено мету соціально-педагогічного патронату сім'ї, основні завдання, які полягають в організації цілеспрямованої фахової допомоги сім'ї у вирішенні її психолого-педагогічних та соціальних проблем; формуванні соціально-педагогічної компетенції сім'ї; забезпеченні всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формуванні в неї моральних норм та створення умов для її соціалізації;наданні комплексної психолого-педагогічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації; здійсненні допомоги у створенні доцільних психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб своєчасного і всебічного розвитку тощо. Крім того, розкрито основні функції соціального педагога, окреслено зміст та форми роботи з дітьми та родиною. Питання діяльності соціального педагога в загальноосвітніх закладах вивчали вітчизняні дослідники О. В. Безпалько, В. Г. Бочарова, Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, А. Й. Капська, Л. Г. Коваль, С. Р. Хлебік та ін. Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей дошкільного віку досліджували Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, О. Кононко, Т. Поніманська та ін. Науковці розкривають зміст соціального виховання дошкільнят, наголошують на важливості співпраці з батьками, потребі у розширенні функцій дошкільного навчального закладу шляхом запровадження соціально-педагогічного патронату сімей, що виховують дітей дошкільного віку, в тому числі з вадами психічного розвитку, які з різних причин не відвідують ДНЗ. На думку дослідників, залучення соціального педагога дошкільного навчального закладу до соціально-педагогічного патронату допоможе охопити всіх дітей мікрорайону міст, селищ дошкільною освітою, сприятиме попередженню негативних проявів насильства над дітьми, своєчасної нейтралізації несприятливих наслідків руйнування сім'ї, організації різноманітних виховних заходів як у дошкільному навчальному закладі, так і в мікрорайоні. Основні питання, які піднімаються науковцями та практиками в Росії з даної проблеми, полягають у розробці педагогічних підходів до змісту та організації діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі з попередження насильства в сім'ї та подоланню наслідків різних видів насильства над дітьми (М. 

Тоторкулова); здійсненні соціально-педагогічного патронату сільських сімей, які виховують дітей раннього віку, підвищення рівня педагогічної культури батьків, їх відповідальності та зацікавленості у вихованні дитини, сприянні охороні, збереженні та зміцненні фізичного та психічного здоров'я малюків, навчання молодих батьків практичним навичкам, допомога у створенні умов для фізичного, соціального, пізнавального, естетичного розвитку дитини раннього віку (Т. Лушпар); розробці змісту та форм роботи соціального педагога в групах короткотривалого перебування та з дітьми, які виховуються в домашніх умовах (А. Леонтьєва). За енциклопедичним словником, соціальний педагог – це особа, фах якої – соціально-педагогічна робота й освітньо-виховна діяльність. Як спеціаліст він організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя дітей та молоді в мікросоціумі, їхнього всебічного розвитку. Головна особливість соціально-педагогічної роботи – вміння соціального педагога визначати проблеми та потреби особистості на різних рівнях: індивідуальному, міжособистісному та суспільному . Як професія &quo ;соціальний педагог&quo ; в Україні була введена до кваліфікаційного переліку спеціальностей лише у 2000 році. Найбільшого поширення набула в таких сферах як загальноосвітні школи, спеціальні навчально-виховні заклади, спеціалізовані служби центрів ССМ тощо. Для дошкільних навчальних закладів ця посада ще досить нова. Отже, на сьогодні виникає потреба у конкретизації напрямів діяльності соціального педагога в ДНЗ, розробці змісту та форм його роботи, яка суттєво відрізняється від роботи соціального педагога в загальноосвітній школі, узагальненні існуючого передового педагогічного досвіду. Як правило, чинний стан діяльності свідчить, що ставки соціального педагога є лише у великих містах (так, у м. Києві в трьох районах працює близько 18 соціальних педагогів). І тому, певна частина функціональних обов'язків соціального педагога додатково покладається на вихователя та інших педагогічних працівників. Соціальний педагог у дошкільному навчальному закладі – новий тип педагога. Він допомагає вихованцю зрозуміти навколишній світ, піклується про формування моральних, загальнолюдських цінностей, аналізує процес формування особистості, як соціальний процес, процес розвитку її нахилів та здібностей. Соціальний педагог може стати посередником між Центрами розвитку дітей з особливими потребами та дошкільним навчальним закладом, створювати сприятливе розвивальне навчально-ігрове середовище для дітей з особливими потребами, забезпечувати умови для проведення спільних занять із здоровими дітьми в ДНЗ, задовольняючи освітні потреби всіх дошкільників, сприяти ефективному співробітництву педагогів, батьків та фахівців різного профілю. Цікавий досвід роботи арттерапевтичного &quo ;Інклюзивного центру творчого розвитку дітей &quo ;Калинонька&quo ; (м. Львів), в якому застосовується перехідна модель до інклюзивного навчання (спільне навчання здорових та дітей з функціональними порушеннями) – створення підготовчого навчально-розвивального інклюзивного середовища.

Особливо прихильно відгукнулися на ініціативу харківської групи студенти. До 1902 р. діяло вже шість організацій — у Києві, Харкові, Полтаві, Лубнах, Прилуках і Катеринославі, координованих центральним комітетом. До партії також входило багато менших груп студентів гімназій та університетів. Для полегшення реалізації видавничої програми, що становила обов'язкову складову діяльності партії, були засновані закордонні бюро у Львові — в Галичині та Чернівцях — на Буковині. РУП публікувала два періодичних видання — «Гасло» та «Селянин», які таємно провозилися до Російської України й ставили собі за мету політизувати селянство. Незабаром партія наштовхнулася на перешкоди — власне тоді, коли вона вдалася до спроби чіткіше сформулювати свою програму. З самого початку постала проблема: що з революційної точки зору заслуговує на більшу увагу — національне чи соціально-економічне питання? Спочатку з опублікованого партією памфлету «Самостійна Україна» (автор — палкий націоналіст Микола Міхновський)випливало, що національне питання привертало до себе велику увагу її членів

1. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

2. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

3. Економіка праці та соціально-трудових відносин

4. Економіка праці й соціально-трудові відносини

5. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

6. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки
7. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі
8. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

9. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

10. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

11. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

12. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

13. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

14. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

15. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

16. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные

17. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

18. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

19. Соціальні групи

20. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

21. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

22. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
23. Роль власності у соціально-економічних процесах
24. Соціальні проблеми у ЗМІ

25. Соціальна екологія

26. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

27. Мораль і соціальне управління

28. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

29. Сутність і значення соціального страхування

30. Державна політика соціального страхування

31. Соціальна інфраструктура України

32. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Розвиток соціальної географії в СРСР

34. Історія соціально-економічної географії світу

35. Державна соціальна допомога

36. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

37. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

38. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
39. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
40. Соціальна держава

41. Соціальна обумовленість державної служби

42. Соціальна цінність права

43. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

44. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

45. Суть та принципи соціальної держави

46. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

47. Мова як символ соціальної солідарності

48. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

49. Історія України. Соціально-політичні аспекти

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

54. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
55. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті
56. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

57. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

58. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

59. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

60. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

61. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

62. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

63. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

64. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

66. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

67. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

68. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

69. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

70. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
71. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
72. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

73. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

74. Ожиріння як медико-соціальна проблема

75. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

76. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

77. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

78. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

79. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

80. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

81. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

82. Соціально-трудові відносини як система

83. Типологія соціально-трудової мобільності населення

84. Управління, як соціальний феномен

85. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

86. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
87. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах
88. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

89. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

90. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

91. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

92. Соціальна структура суспільства

93. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

94. Політика та соціальний конфлікт

95. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

96. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Лабораторне експериментування в соціальній психології

98. Основи формування соціальних стереотипів

99. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.