Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки україни донбаська державна машинобудівна академія Кафедра «Фінанси» Курсова работа на тему: «Аналіз кредитних операцій філії та організаційно-економічний механізм їх поліпшення» Донецьк 2008 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки. 1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування суб’єктів господарської діяльності. 1.3 Характеристика документообігу. РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФІЛІЇ «ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ДОНЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЗА 2005-2007 РОКИ. 2.1 Аналіз формування кредитного портфелю. 2.2 Аналіз руху кредитів. 2.3 Аналіз якості кредитного портфелю. 2.4 Аналіз доходності та ефективності кредитних операцій. 2.5 Аналіз депозитної політики РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ. ВИСНОВОК ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК А ДОДАТОК Б ДОДАТОК В ДОДАТОК Г АНОТАЦІЯ В першому розділі «Загальна характеристика» розглядається характеристика Промінвестбанку, організація роботи та документообігу відділу інвестицій та кредитування суб’єктів господарської діяльності. В другому розділі «Комплексний аналіз кредитних операцій філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» за 2005-2007 рр.» запропонована методика та проведено аналіз формування кредитного портфелю, руху кредитів, якості кредитного портфелю та доходності й ефективності кредитних операцій. В третьому розділі «Організаційно-економічний механізм поліпшення якості кредитних операцій банку» запропоновані рекомендації та шляхи вдосконалення кредитних операцій банку, що аналізується. Задачами звіту є: дослідити історію створення, галузеву приналежність, організаційну структуру, місце на ринку, тенденцію розвитку Промінвестбанку; вивчити роботу Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області та відділу Інвестицій і кредитування суб’єктів господарської діяльності; виявлення сутності кредитних операцій та кредитного портфелю банку, їх аналіз за три попередні періоди; запропонувати шляхи поліпшення якості кредитних операцій Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області. ВСТУП Успіх державної політики України в більшому ступені залежить від фінансової стабільності. В умовах трансформації економіки України цю стабільність призвана забезпечити досконала банківська система. Важливу роль в виконанні цього завдання відіграють банки, тому, що до них залучається більша частина депозитів з суспільних зберігань. Мають місце випадки банкрутства вже не тільки малих банків с низьким потенціалом, але й тих, які ще не так давно входили в перелік найбільших банків України. Проблема полягає в істотному погіршенні кредитоспроможності банків в умовах перехідної ринкової економіки. Економічна реформа, що проводиться в Україні відкрила новий етап в розвитку банківської справи. Особливу актуальність в умовах переходу до ринку набирають питання перспектив розвитку банків та інших кредитних установ в нашій країні. Вирішення поставленої задачі можливе лише на основі вивчення, практичного осмислення функціонування українських, а також іноземних банків та впровадження найбільш прогресивних, раціональних форм та методів роботи на практиці.

Метою банків при обслуговуванні позичальників та вкладників є отримання прибутку, і в цьому вони схожі з будь-якою іншою комерційною організацією. Конфлікт вимог прибутковості й ліквідності може розглядатися як прямий результат зіткнення бажань двох груп, що надають банку його фінансові ресурси: акціонерів та вкладників. Акціонери сумісно володіють банком та зацікавлені в отриманні доходу на вкладений капітал. Вкладники забезпечили основну масу фондів, що використовуються банком, й вимагають безпечності й можливості зняти свої гроші з вкладів практично без повідомлення. Гарний банк повинен вміти враховувати інтереси цих груп, в інакшому випадку від втратить чи вкладників, чи акціонерів. Світовий досвід свідчить про те, що в умовах достатньо високого інфляційного ризику слід ширше використовувати різноманітні форми забезпечення поверненості кредиту, включаючи гарантії, страхування, матеріальне забезпечення, хеджирування за допомогою таких фінансових інструментів, як фінансові ф’ючерси, опціони й свопи. Аналіз різноманітних прийомів й методів нецінової міжбанківської конкуренції свідчить про необхідність підвищення якості банківських послуг, надання додаткових послуг клієнтам поряд з основними, закріплення престижу, репутації банку, довіри до нього зі сторони клієнтури. В зв’язку з вказаними змінами в економічній реальності істотно зростає роль та значення аналізу фінансового стану банку, як для нього самого, так і для його партнерів, власників, органів надзору тощо. Мета дослідження полягає в розробці системи регулювання ефективності кредитної діяльності банку, спрямовану на підвищення фінансової стійкості банку в умовах нестабільної економічної середи. У таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія й тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і 6анку в цілому. Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб'єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів. Механізм функціонування кредитної системи постійно змінюється під впливом змін її організаційної структури, організаційно-правових норм здійснення кредитних операцій, форм та методів кредитування та кредитно-розрахункових операцій. Методи, що використовуються та рекомендуються в теперішній час спираються в основному на аналіз діяльності позичальника за попередній період з використанням даних бухгалтерської та фінансової звітності підприємства. Кредитна справа, чи операції з надання кредитів є одним з основних видів банківської діяльності. Кредитування, як правило, визначає головну сферу діяльності комерційних банків й приносить значну частину прибутків. Саме активні банківські операції й аналіз кредитного портфелю вивчались мною за матеріалами філії «Відділення Промінвестбанку в м.

Донецьк Донецької області». РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки Практика короткострокового банківського кредитування вивчалась мною за матеріалами Філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області». В 1932 р. комерційні банки, в тому числі Промбанк, були реорганізовані в державні спеціалізовані банки. В 1961 р. Промбанк було реорганізовано в Стройбанк й в 1988 р. – в Промстройбанк. З проголошенням незалежності України банк увійшов в склад Промстройбанку України й спочатку функціонував як державно-комерційний. 26.08.1992 року на його базі було створено й зареєстровано Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк. За 11 років існування банку, рівень його капіталу зріс з 0,2 до 995,3 млн. грн., тобто майже в 5 тисяч разів. За рейтингами всесвітньовідомого англійського журналу « he Ba ker» (банкір), Промінвестбанк в 2005 році визнано кращім банком України й він увійшов до 1000 найкрупніших банків світу, серед яких займає 47 місце з капіталізації та 79 з прибутковості активів. Серед найбільших банків країн Центральної та Східної Європи Промінвестбанк займає 20 місце. Таблиця 1.1 – Основні показники діяльності Промінвестбанку (млн. грн.) Показники 2003 2004 2005 2006 2007 Валюта балансу 1988,3 2487,4 4312,6 5121,6 7625,6 Балансовий капітал 682,7 725,8 774,0 828,3 1044,7 Чисті активи 2487,1 3377,0 3896,5 5121,6 7625,6 Залучені кошти 1804,4 2651,2 3122,5 4293,3 6580,9 Кредитний портфель 1511,8 2207,1 2820,0 4404,6 5735,6 Основні засоби й нематеріальні активи 428,0 442,9 490,5 515,1 684,1 Вклади населення 560,0 677,9 1238,1 1761,5 2776,3 Кредитні вклади в економіку України 10624 11437 14182 20754 32120 Дохід 854,3 917,5 961,2 1046,4 1243,4 З вузькоспеціалізованого банку по фінансуванню й кредитуванню державних капіталовкладень Промінвестбанк стає універсальним, що надає весь спектр банківських послуг: кредитування, розрахунково-касове обслуговування клієнтів, валютні операції, залучення вкладів від населення та багато іншого. Основним напрямком діяльності Промінвестбанку є: інвестування машинобудівництва, металургії, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства. Значна частка кредитних вкладень банку має інвестиційний характер. Кредитні вклади банку в металургійний комплекс за останні 5 років склали 24,5 млрд. грн. Паливно-енергетичному комплексу за період з 2003 року надано кредитів на суму 20,6 млрд. грн., в тому числі атомній промисловості – 730 млн. грн. В Промінвестбанку впроваджені нові технології й сучасне програмне забезпечення. Зовсім змінилася технологія ведення банківської справи, особливо розрахунки й обробка інформації. Сучасні системи дозволяють щорічно обробляти більш ніж 40 млн. платіжних документів клієнтів на суму 400-500 млрд. грн. В Промінвестбанку розроблені та впроваджені технологічні системи, які не мають аналогів в Україні: власна розрахункова палата, міжфілійна біржа кредитних ресурсів, валютна біржа, резервний центр для проведення розрахунків в умовах непередбачених обставин.

Проте севастопольська організація в повний голос заявити про себе не могла. Командування флоту під орудою адмірала Касатонова заявило, що СОУ — націоналістична організація, яка за основну мету вважає створити Збройні Сили на національному ґрунті, що Спілка офіцерів — прототип УПА та бандерівщини. На другий з’їзд СОУ “підпільники” знову ж таки від’їжджали нелегально. Спілка офіцерів України намагалася потрапити на офіцерські збори гарнізону, які збирав адмірал Касатонов. Але перед членами СОУ зачинили двері, хоч делегатів на збори було виділено. З утворенням ВМС постали організації в частинах, на кораблях, виконавчі комітети — на базах. Такі зміни були потрібнi, позаяк до СОУ зверталося все більше і більше людей. Офіцери розуміли, що треба визначатися. Багато людей приходило з різними скаргами та проханнями надати допомогу в соціальних і правових питаннях. Довгий час організацію не хотіли реєструвати. Голова СОУ капітан 3-го рангу Олександр Пляшечников спробував зареєструвати Спілку офіцерів у місцевому УВС, але йому відмовили, посилаючись на закон про громадські організації, підписаний ще в колишньому СРСР

1. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

2. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

3. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

4. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

5. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

6. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития
7. Аудит кредитных операций
8. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

9. Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника

10. Особенности кредитных операций в различных странах

11. Понятие финансов и место кредитных операций в финансовой системе

12. Кредитные операции коммерческих банков

13. Кредитные операции

14. Кредитні операції банків

15. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

16. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк"

18. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

19. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

20. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

21. Анализ риска кредитных операций

22. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
23. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
24. Аудиторская проверка кредитных операций

25. Догляд за тяжкохворими новонародженими дітьми у відділенні інтенсивної терапії. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у відділенні в Україні

26. Международные кредитные операции

27. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

28. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

29. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

30. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

31. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

32. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

34. Економічний аналіз підприємств

35. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

36. Кредитний механізм в комерційних банках

37. Організація касових операцій у банківських установах

38. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
39. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах
40. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

42. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

43. Організація обліку орендних операцій

44. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

45. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

46. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

47. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

48. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

49. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

50. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

51. Міжнародні фінансові організації та їх роль

52. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

53. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

54. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації
55. Організація та нормування праці в операційному менеджменті
56. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

57. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

58. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

59. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

60. Філософські традиції німецького містицизму XIV-XVI століть

61. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

62. Організація фінансового контролю в Україні

63. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

64. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

66. Аналіз виробництва та реалізації продукції

67. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

68. Корпорація як форма організації сучасної фірми

69. Механізм фіскальної політики держави

70. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")
71. Фірма як організаційна форма підприємництва
72. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

73. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

74. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

75. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

76. Основні напрямки фінансового аналізу

77. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

78. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

79. Коммерческие банки: операции, функции и роль в кредитно-денежной политике правительства

80. Облік і аналіз фінансових результатів

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Валютно-фінансові операції

82. Аналіз фільму Д. Кронеберга "Відеодром"

83. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

84. Особенности отражения операций с ценными бумагами в учете кредитных организаций

85. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

86. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
87. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони
88. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

89. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

90. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

91. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

92. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

93. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

94. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

95. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

96. Финансово-кредитная реформа Е.Ф. Канкрина

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

97. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

98. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

99. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.