Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творча діяльність Панаса Мирного

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ 1. Творча діяльність П. Мирного, чи твори в які закладена тема «Лиха давнього й сьогочасного» 1.1 Тема кріпацтва в українській літературі активно розроблялась письменниками ще довго після офіційного його скасування 1.2 «Голодна воля» 1.3 «Правдиве слово хлібороба до своїх земляків» – брошура Волховського, «воля» 1961 року – це нове ярмо для трудящої людини 1.4 «За водою» та оповідання «Злодій», в основі цих повістей, також лежить тема «лиха давнього й сьогочасного» 1.5 Антикріпосницька тема оповідань-образків Панаса Мирного під назвою «Як ведеться, так і живеться» 1.6 Іван Франко в «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 р., дав оцінку першим двом образкам, «День на пастівнику» і «Батьки» 1.7 Оповідання «Татарин, братик, татарин!» 2. Жанрово-стильові особливості повісті П. Мирного «Лихо давне й сьогочасне» Висновок Література Вступ Відомо, що письменники революційно-демократичного напряму в дореформений період виступали ідеологами і виразниками інтересів усього покріпаченого селянства, яке становило переважну частину трудящого населення. Після реформи 1861 року докорінно змінилася соціальна структура українського села. Посилено йшов процес класового розшарування. Царська Росія перетворювалася на буржуазну монархію. Зрозуміла річ, розкололася на ворожі один одному табори і колишня селянська громада, яку так ідеалізували письменники ліберального спрямування, покладаючи на неї всі надії в справі поліпшення життя села. Заможніша частина села і раніше близько стояла до поміщика, вислужувалась перед ним, одержувала певні привілеї і могла придбати землю, увійшовши в спілку з представниками експлуататорських класів. Представники сільської верхівки швидко почали багатіти, разом з поміщиком експлуатуючи бідноту. Розвиток капіталізму в сільському господарстві призводив до ще більшого класового розмежування, до загострення соціальної боротьби, до все більшого збагачення незначної купки представників пануючих класів і до страхітливого зубожіння сільської бідноти. Тепер уже село, крім поміщика-земле-власника, мало й куркульню, лихварів-орендаторів і гендлярів, сільських чиновників-п'явок, збирачів податків, старост, – і всі вони живилися працею народу. Так Панас Мирний викриває і «давнє лихо» – кріпосництво, – і «сьогочасне лихо» – капіталізм – в українському» селі, які однаково прирікають трудяще селянство на безправність і злидні. В цьому велика сила художнього узагальнення, типізація явищ живої дійсності, пафос викриття антинародності будь-якої експлуататорської системи. Творча діяльність П. Мирного, чи твори в які закладена тема «Лиха давнього й сьогочасного» 1.1 Тема кріпацтва в українській літературі активно розроблялась письменниками ще довго після офіційного його скасування Прапор революційної боротьби проти кріпосництва ще в 40 х роках високо підніс Шевченко і несхибно його тримав до самої смерті. Антикріпосницькі традиції його творчості продовжували і розвивали Марко Вовчок, Не-чуй-Левицький, Панас Мирний, Глібов. Українська література в пореформений період вела непримиренну боротьбу проти залишків кріпосницького права.

І це природно. Адже залишки кріпосництва в цей час були настільки сильними і відчутними, що серйозно гальмували економічний і духовний розвиток усього суспільства. У 1869 році Салтиков-Щедрін писав у творі «Ознаки часу», що, хоч кріпосне право офіційно ніби й не існує з 19 лютого 1861 року, проте воно живе в думках людей, у звичаях, у вчинках; з нього випливають різні моральні й розумові потворності, які розтлінно впливають на людські серця, породжують неймовірні злидні серед селянства. «В жодній країні у світі селянство не переживало і після «визволення» такого розорення, таких злиднів, таких принижень і такої наруги, як у Росії», – писав В.І. Ленін. Письменники – революційні демократи сміливо викривали і засуджували кріпосницькі реформи, закликаючи селянство до збройної боротьби. Чернишевський, що стояв у 60 х роках на чолі революційної демократії, ясно бачив усю вузькість, усе убозтво горезвісної «селянської реформи», її суто кріпосницький характер. Ось чому він у своєму романі «Пролог полога» (1877), як зазначав В. І. Ленін, «протестував, проклинав реформу, бажаючи їй неуспіху, бажаючи, щоб уряд заплутався в своїй еквілібристиці між лібералами і поміщиками і вийшов крах, який вивів би Росію на шлях відкритої боротьби класів» '. Разом з тим Чернишевський викривав ліберальних базік, які в спілці з кріпосниками-поміщиками запроваджували реформу з таким розрахунком, щоб ніяк не зменшити права експлуататорів. Сила критичного реалізму Панаса Мирного полягає саме в тому, що він у яскравих художніх образах розкрив антинародну сутність кріпосництва, показав справжній зміст царських реформ, правдиво відтворив пагубність і розтлінність впливу залишків кріпосного права у пореформену добу. Проблема «лиха давнього й сьогочасного хвилювала Мирного протягом усієї другої половини XIX сторіччя. Письменник сміливо підносив важливі питання суспільного розвитку і засуджував поміщицько-кріпосницькі порядки, які породжували незчисленні страждання народу. У повістях «Голодна воля», «За водою», «Лихо давнє й сьогочасне», в деяких оповіданнях циклу «Як ведеться, так і живеться» підноситься тема «голодної волі», показується злочинність того соціального ладу, який великою мірою тримався на кріпосницьких засадах. Мирний стоїть у перших рядах борців проти поміщицько-кріпосницької неволі, його твори на цю тему становлять нову сторінку в розвитку українського критичного реалізму. Десь у першій половині 70 х років, працюючи над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», Мирний розпочав писати і великий твір «Голодна воля». Іван Білик знав про цей задум брата і радив йому новий твір вести в тому ж саме соціальному тоні, на рівні того ж пафосу критицизму, що й роман «Хіба ревуть воли ». В архіві письменника збереглося лише кілька уривків цього твору. Невідомо, чи він був закінчений, чи ні. А між тим, уривки дають певне уявлення про задум, про ідейну спрямованість і художню своєрідність нового роману. Письменник мав намір широко показати історію закріпачення українського народу царизмом. У зв'язку з цим розповідається тут про життя діда й батька оповідача, які ще були козаками, а потім жили при вільній гетьманщині.

«І так воно було аж до Катерини – цариці. А ця вже прибрала до своїх рук; що свої – то свої старшини, то піддячі, а то ще й цариця». Розповіддю про кріпацькі часи І закінчується даний уривок. Основна тема нового роману – «Голодні годи», тобто пореформені часи, залишилась нерозкритою. Чому письменник припинив творчу працю над романом «Голодні годи»? Панас Мирний задумав широко відтворити соціальні зрушення, що сталися внаслідок аграрної реформи, ті гострі соціальні протиріччя, конфлікти, які роздирали українське пореформене село. Свій грандіозний задум письменник вирішив реалізувати у формі розповіді. Розповідь ведеться тут від першої особи – селянина, внука вільного козака, людини волелюбної, правдивої і бунтівливої. Ясна річ, що оповідна форма була надто тісною для відображення широких картин народного життя, суперечила жанровій особливості багатопланового соціального роману. Таким чином, важливість ідейного задуму твору зайшла в суперечність з формою наївної оповіді. Ось чому письменник, розпочавши роман, скоро припинив над ним роботу, а пізніше почав писати соціальну повість «Голодна воля», яка відповідає ідейному задуму роману «Голодні годи». 1.2 «Голодна воля» Повість «Голодна воля» – незакінчена. Мабуть, саме тому автор і не прагнув її друкувати. Писалась вона наприкінці 70 х – на початку 80 х років. Не маємо ніяких відомостей про неї і в листуванні та інших матеріалах архіву письменника. Можливо також, що причиною цього було посилення цензурних утисків, розгул реакції після спаду революційної ситуації на початку 80 х років. У повісті змальовано образ кріпосника Гамзи, який є типовим породженням системи багатовікового гноблення і насильств. У цьому творі, як і в повістях «За водою», «Лихо давнє й сьогочасне» та ін., про які йтиметься далі, події і вчинки персонажів розгортаються в плані паралелізму. Перед нами – дві картини: кріпацькі і пореформені часи. Причому обидві картини у названих творах – не контрастні; вони одна одну доповнюють, підсилюють, створюючи одну широку узагальнюючу картину такого соціального ладу, за умов якого життя простої трудящої людини стає нестерпним, злиденним і безправним, нівечаться поривання, надії, людські характери, а торжествуюча пошлість і підлість справляє свою перемогу, розтліває нестійкі душі. Образ Гамзи змальовано в сатиричному плані. Основний художній засіб, за допомогою якого письменник розкриває внутрішню сутність та діяльність цього типа, – іронія. Так, наприклад, деякі дійові особи іронічно називають Гамзу «добрим паном», або «добрим барином». В чому ж полягає «добрість» Гамзи? «Гамза вірно служить своєму дворянству», він його сумлінний предводитель. Мов хижий орел, оберігає він інтереси свого класу і нищить усякого, хто посміє посягнути на права і маєткову недоторканість кріпосницького дворянства. Так, коли в маєтку одного великого пана стався бунт, Гамза жорстоко розправився з бунтівниками, «продержавши на селі щось з місяць цілу роту москалів», від чого «одпала в бунтівників повадка бунтувати». Якщо по інших повітах непокірні селяни бунтували і, «не витерпівши гіркої наруги», убивали управителів і самих панів, то у володіннях Гамзи все спокійно.

Зосереджуючи вс сили  вс д для досягнення ц найвищо мети, вн ставить перед укранським народом означений змст укрансько держави, саме такий, щоб вона об'днувала в соб цлий народ, вс укранськ земл, щоб порядкувала в нй суверенна воля цлого укранського народу, запевняючи всебчну свободу, справедливсть, рвнсть, добробут, свобдний розвиток  свобдну творчу дяльнсть усм громадянам Украни без ржниц. Щодо устрово форми укрансько держави ОУН на тепершньому етап послдовно не вдстою якось усталено структури, ан назви, залиша це питання на час державного будвництва, коли укранський народ буде виршувати його свобдною волею. Цього дотримуться ОУН вд початку сво дяльности по сьогодн, це прийняла  УГВР у свой плятформ. Така настанова ма полтичну доцльнсть. В сучасност сама устрова форма держави ще не виршу  не вддзеркалю  дйсного змсту. На наших очах дться так, що в одних державах з такою самою устроевою формою, чи то республкансько-демократичною, чи монархчною, пану народоправство, свобода, справедливсть  добробут, а в нших тоталтарна тираня, терор, гнт, безправство  найчорнший визиск

1. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

2. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

3. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

4. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

5. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

6. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
7. Діяльність римських магімтратів
8. Інноваційна діяльність підприємства

9. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

10. Діяльність уряду України в галузі екології

11. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

12. Діяльність СГ "ТАС"

13. Маркетингова діяльність комерційного банку

14. Інвестиційна діяльність страхових компаній

15. Життєдіяльність личинок волохокрильців

16. Аудиторська діяльність

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

17. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

18. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

19. Правотлумачна діяльність

20. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

21. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

22. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
23. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
24. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

25. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

26. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

27. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

28. Діяльність першого професійного театру Полтави

29. Вшанування пам’яті Панаса Мирного

30. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

31. Комерційна діяльність

32. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

33. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

34. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

35. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

36. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

37. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

38. Діяльність транснаціональних компаній в Україні
39. Діяльність ФАТФ
40. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

41. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

42. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

43. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

44. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

45. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

46. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

47. Операційна діяльність підприємства

48. Групова навчальна діяльність

Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

50. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

51. Діяльність викладача в процесі навчання

52. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

53. Політична діяльність і політичні відносини

54. Професійна діяльність шкільних психологів
55. Теорія й практична діяльність психолога
56. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

57. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

58. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

59. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

60. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

61. Діяльність державної податкової інспекції

62. Діяльність фінансових фондів

63. Інвестиційна діяльність підприємства

64. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

65. Фінансова діяльність акціонерних товариств

66. Фінансова діяльність субєктів господарювання

67. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

68. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

69. Екологія і практична діяльність людини

70. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці
71. Інноваційна діяльність
72. Інфляція та інвестиційна діяльність

73. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

74. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

75. Творчість Рембрандта

76. Свідомість та творчість

77. Життя і творчість Майкла Фарадея

78. Життя і творчість С.П. Галябарди

79. Творчість композитора Кристофа Глюка

80. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

81. Життя та творчість Г. Сковороди

82. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

83. Поетична творчість Юрія Клена

84. Творчість Василя Барка

85. Творчість Гофмана

86. Творчість Івана Франка
87. Творчість Олександра Довженка
88. Творчість письменників "Празької школи"

89. Творчість Франсуа Війона

90. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

91. Життя та творчість Миколи Лисенка

92. Тоні Айомі. Життя і творчість

93. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

94. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди

95. Усна народна творчість українців

96. Планирование обеспечения горючим воинской части в мирное время

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

97. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера

98. Мирное разрешение международных споров

99. Версальский мирный договор


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.