Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

База даних фільмотеки: розробка проекту

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Анотація Даний курсовий проект присвячений розробці бази даних фільмотеки. Розглянуті оптимальні шляхи її функціонування, з допомогою розробленої бази даних. Робота виконана на українській мові на 22 листах, містить 6 рисунків, 2 таблиці та 2 додатка. ЗМІСТВСТУП4 1 Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі5 1.1Обстеження функціонування фільмотеки5 1.2Аналіз функціонування фільмотеки6 1.3 Постановка задачі8 2 Розроблення проекту бази даних фільмотеки9 2.1Розроблення концептуальної моделі9 2.2Розроблення специфікації програмних модулів9 2.3Розроблення логічної моделі бази даних фільмотеки10 2.4Розробка алгоритмів і графічних інтерфейсів програми11 2.5Розробка фізичної моделі12 2.6Кодування і тестування13 3. Результат розроблення бази даних фільмотеки14 Висновки15 Список використаних джерел16 Додаток А17 Додаток В30 Вступ На сьогоднішній день добре розвинута кіноіндустрія і якщо порівняти з минулими роками то отримати будь-який фільм чи мультфільм, котрий сподобався не становить проблеми. І тому в домашній бібліотеці може заходитися велика кількість дисків з фільмами, мультфільмами. Тому потрібно вести облік фільмів та іншу додаткову про них інформацію. У силу великої кількості фільмів якщо вести цей облік у паперовому виді, то ця робота зводиться у досить рутинну і трудомістку процедуру. Таким чином з’являється необхідність якимось чином автоматизувати цей процес. Метою цієї курсової роботи є полегшення введення обліку інформації про фільм для домашнього користування. Шляхом розробки буде створена база даних і програмний додаток, що автоматизую процес пошуку за введеними параметрами, допоможе полегшити введення, корекцію і видалення інформації про фільми (диски), і допоможе створювати звіти. Для реалізації поставленої задачі буде використана СКБД Microsof Access 2000. Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі 1.1 Обстеження функціонування фільмотеки У багатьох з нас є своя бібліотека фільмів, я кою можуть користуватися як ми так і наші знайомі. Фільми можуть складатися з декількох частин, зберігатися як на одному так і на декількох дисках чи навіть на одному диску може зберігатися декілька фільмів. Тип носія – CD. Інформація про фільми міститься на вкладишу до диску, де зазначено Назва фільму. Ім’я (імена) режисера (ів). Прізвище (прізвища) режисера (ів). Ім’я (імена) актора (ів). Прізвище (прізвища) актора (ів). Жанр . Інформація про диск: Назва диску. Зміст диску. Вашому знайомому (орендатор) потрібен фільм заданим вище атрибутом. Якщо фільм чи фільми знайдені, спочатку надається йому інформація про наявність, а потім орендатор, виходячи з наданої інформації орендує або не орендує диск/диски. Інформація про орендатора: Прізвище. Ім’я. Телефон. Якщо диск орендовано, тоді записується дата оренди в блокнот чи в електронний редактор. Інформація про оренду: Дата аренди. Назва диску. Коли диск повертає орендатор, записується дата повернення в блокнот чи в електронний редактор. Господаря може цікавити: які фільми орендатор має та мав в користуванні. Отже, з вище сказаного випливають такі проблеми: Незручність ведення записів о фільмах.

Знайти потрібний фільм займає багато часу. 1.2 Аналіз фільмотеки На підставі обстеження функціонування фільмотеки проведемо аналіз за методологією нотації Йордана у вигляді ієрархій діаграм. Представимо всю інформацію у графічному виді за допомогою діаграм DFD. Спочатку розробимо діаграму 0 рівня (рис. 1). Тут представлено взаємодію зовнішніх сутностей для вирішення поставленої задачі. Інформація від орендатораІнформація про фільм від власника Інформація про диск Запит за атрибутом Інформація про фільморенда дисків Звіт про орендовані диски Рисунок 1 – DFD нульового рівня функціонування фільмотеки. Деталізуємо основні процеси DFD 0 рівня, що представлені на рисунку 2. На DFD першого рівня з‘являться наступні процеси: Адміністрування диску Адміністрування фільму Реєстрування орендатора Реєстрування оренди Формування запиту Формування звіту Error: Refere ce source o fou d Рисунок 2 – DFD першого рівня функціонування фільмотеки. Далі розробимо таблицю відповідності потоків даних з 0 по 1 рівні (дивись таблицю 1). 0-й рівень 1-й рівень Атрибути Запит за атрибутом Запит за атрибутом Назва Жанр Імена акторів Імена режисерів Фамілії акторів Фамілії режисерів Інформація від орендатора Інформація про орендатора Фамілія Ім’я Телефон Інформація про фільм Назва Назва Жанр Жанр Інформація про акторів Імена акторів Фамілії акторів Інформація про режисерів Імена режисерів Фамілії режисерів Інформація про фільм від власника Назва Назва Жанр Жанр Інформація про акторів Імена акторів Фамілії акторів Інформація про режисерів Імена режисерів Фамілії режисерів Інформація про диск Назва диску Назва диску Зміст диску Зміст диску Звіт про орендовані диски Звіт про орендовані диски Назва фільму Фамілія орендатора Ім’я орендатора Телефон орендатора Дата оренди Оренда дисків Інформація про оренду диска Дата оренди Інформація про повернення Дата повернення Інформація про орендатора Фамілія Ім’я Телефон Таблиця 1 – Атрибути потоків 0 - 1 рівнів 1.3 Постановка задачі Ціллю даної роботи є ефективне зберігання інформації о фільмах та дисках. Для цього буде розроблена база даних і програмне забезпечення, яке повинне забезпечити наявність сильної пошукової системи, за допомогою якої у короткі строки можна найти потрібну нам інформацію. Ця база даних і програмне забезпечення повинні забезпечити користувача такими можливостями : · пошук фільму по введених параметрах : по назві фільму по прізвищу актора по імені актора по прізвищу режисера по імені режисера по жанру ; · формувати звіт про видані диски (кому виданий диск, коли виданий диск); формувати звіт по статистиці оренди; –реєструвати клієнта; –реєструвати диск; –реєструвати оренду диска. Для реалізації поставленої задачі необхідно використати СКБД Microsof Access 2000. Вимоги до апаратної частини : – процесор Pe ium 1000 MHz або більше; – 32 Mb Videocard або більше. Вимоги до програмної сумісності : – 100 Mb вільного місця. – Wi dows XP, 2000; – Offise 2003 ; – 64 Mb ОЗП. Вимоги до програмної документації : – інструкція користувача. Розроблення проекту бази даних фільмотеки 2.1

Розробка концептуальної моделі Враховуючи аналіз функціонування фільмотеки будуємо діаграму потоків даних ERD (дивись рисунок 5). Рисунок 5 - ERD функціонування фільмотеки 2.2 Розроблення специфікації програмних модулів Після аналізу і з’ясування всіх процесів і функцій, можна визначити програмний склад. Форма «Меню» відкривається при першому запуску бази даних і є основою, з неї можна викликати будь-яку підлеглу форму за допомогою спеціальних клавіш. З цієї форми ми можемо перейти на форми «Диск», «Фильм», «Актёр» і «Режиссер», «Запросы», «Арендатор », «Аренда диска ». У формі «Диск» ми можемо ввести: назву фільму(ів), назву диску, автоматично згенерується код диска. У формі «Фильм» ми можемо ввести: назву фільму, назву жанру, прізвища та ім’я акторів, прізвища та ім’я режисерів та автоматично згенерується код фільму. У формі «Актёр» ми можемо ввести прізвище та ім’я актора(ів), автоматично згенерується код актора. У формі «Режиссер» ми можемо ввести прізвище та ім’я режисера(ів), автоматично згенерується код режисера. Форма «Запросы» має можливість оброблювати такі запити: запит про пошук фільму по його назві запит про пошук фільму по прізвищу актора запит про пошук фільму по імені актора запит про пошук фільму по прізвищу режисера запит про пошук фільму по імені режисера запит про пошук фільму по жанру. Відповідно, на ці запити у відповідь ми отримуємо звіти по питанню, що зацікавило. У формі «Арендатор» вхідними даними буде прізвище і ім’я орендатора та телефон, автоматично згенерується код орендатора. У формі «Аренда диска» вхідними даними буде прізвище і ім’я орендатора, назва диску та ми можемо ввести дату оренди та дату повернення. 2.3 Розроблення логічної моделі бази даних фільмотеки Перейдемо до розробки логічної моделі бази даних, враховуючи представлену вище ERD. Кожній з сутностей на ERD відповідатиме таблиця бази даних. Структура цих таблиць з в казанням зв‘язку між ними представлена на рисунку 6. Error: Refere ce source o fou d Рисунок 6 –Логічна модель бази даних функціонування фільмотеки. 2.4 Розробка алгоритмів і графічних інтерфейсів програми Головна форма «Меню» складається з таких форм : форма «Аренда диска» оформляє оренду диску. Має поля : «Фамилия арендатора», «Имя арендатора», «Дата аренды», «Дата возврата». А також кнопку виходу з форми. форма «Фильм» - адмініструє фільм. Має поля: «Название», «Жанр». А також підпорядковані форми: «Режиссер» та «Актёр». Має кнопки «Новый жанр», «Добавить режиссера», «Добавить актёра»та кнопка виходу з форми, котрі відкривають форми «Жанр», «Режиссер», «Актёр» відповідно. форма «Диск» - адмініструє диск. Має поле «Название», підпорядковану таблицю «Фильм». Має кнопки виходу з форми та «Новый фильм», що відкриває форму «Фильм». форма «Актёр» - адмініструє нового актора. Має поля: «Фамилия», «Имя» та кнопка виходу з форми. форма «Режиссер» - адмініструє нового режисера. Має поля: «Фамилия», «Имя» та кнопка виходу з форми. форма «Арендатор» - адмініструє нового орендатора. Має поля: «Фамилия», «Имя», «Телефон» та кнопка виходу з форми.

Стремясь добиться того, чтобы конструкторы опирались на предыдущие разработки, не начиная всякий раз с нуля, группа под руководством Ю создала базу данных, содержащую лучшие методы решения технических проблем, доступ к которой из различных конструкторских центров Intel обеспечивается через браузерный интерфейс. Компания Intel также разработала программные средства, предназначенные для предварительного контроля корректности разрабатываемых схем, а также для отслеживания дефектов и идентификации проблем на этапе производства кристаллов. Совокупность программных средств, внедренных в рамках проекта D2000, позволила корпорации Intel почти удвоить скорость выпуска новой продукции по сравнению с предыдущими показателями, которые держались в компании примерно на одном уровне с 1994 года. Intel неуклонно приближается к цели, поставленной программой D2000: первый же вариант проекта новой микросхемы должен быть готов к запуску в серийное производство, без необходимости многократной его переработки для усовершенствования конструкции

1. Разработка проекта базы данных для АИС "Учет Проектов"

2. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

3. Базы данных в Internet

4. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

5. Различные классы баз данных по предметным областям использования

6. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры
7. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"
8. База данных "Домашняя библиотека"

9. Работа с Базами данных в Delphi

10. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

11. Базы данных Microsoft Access

12. Разработка базы данных "Культурный досуг"

13. Системы управления базами данных

14. Алгоритм создания базы данных складского учета

15. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

16. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки

17. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

18. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

19. Защита баз данных

20. Структура базы данных

21. База данных периодического издания

22. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных
23. База данных
24. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

25. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

26. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных

27. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

28. Ответы на теоретические вопросы по предмету База данных

29. Инфологическая модель баз данных "Сущность-связь"

30. Пример проектирования базы данных "Библиотека"

31. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных

32. Основы работы с базами данных Delphi

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Параллельные машины баз данных

34. Инфологическое моделирование базы данных

35. Базы данных и знаний

36. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства

37. База данных для информационной системы - Таксопарк

38. Защита баз данных. Access 2000
39. Курсовая работа по базе данных СУБД
40. Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов

41. Отчет по учебной практике ОАиП база данных студентов (создание, поиск, удаление, сортировка, все, что надо написанная на С++)

42. Проектирование базы данных Библиотека

43. Разработка баз данных в Delphi

44. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

45. Создание базы данных в интегральном пакете Works

46. Создание учебной базы данных Телефонный справочник в Access 97

47. Учет очереди на получение квартир по организациям (база данных)

48. Создание базы данных в Access и работа с ней

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

49. Реляционные модели базы данных

50. Система баз данных MS Access

51. Работа с базами данных

52. Создание файла и таблиц базы данных мастером и по заданной логической модели

53. Современные системы управления базами данных

54. Использование модели briefcase при разработке приложений баз данных
55. Базы данных SQL
56. Аспектно-ориентированные методы в управлении информационными потоками баз данных ДП АСУТП

57. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных

58. Разработка базы данных «Магазин бытовой техники “Электрон” средствами СУБД MS Access»

59. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

60. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных

61. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"

62. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

63. База даних лікарських препаратів

64. База даних по приватним підприємствам регіону

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

65. База даних студії веб-дизайну

66. База данных

67. База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

68. База данных "Библиотека"

69. База данных "Пассажирские железнодорожные перевозки"

70. База данных "Сотрудники"
71. База данных "Учет готовой продукции на складе"
72. База данных MS Access

73. База данных аптеки готовых лекарственных форм

74. База данных велосипедного магазина

75. База данных для организации по продаже канцелярских товаров

76. База данных заместителя директора по воспитательной работе приюта г. Аксу

77. База данных компьютерного магазина

78. База данных по учету металлопродукции на платформе SQL Server

79. База данных предприятия

80. База данных станции технического обслуживания автомобилей

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. База данных: "Деканат: дистанционное обучение"

82. Базы данных

83. Базы данных

84. Базы данных в юриспруденции

85. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

86. Базы данных на логическоми и функциональном программировании
87. Инфологическая модель базы данных "Видепрокат"
88. Инфологическая модель базы данных "Паспортный учет"

89. Инфологическая модель базы данных дистанционного образования

90. Инфологическое моделирование базы данных "Абитуриент"

91. Информационные технологии создания и обработки баз данных с помощью MS Access XP

92. Історія розвитку баз даних

93. ЛИСП-реализация основных операций над базами данных

94. Методология проектирования баз данных

95. Настольные системы управления базами данных

96. Организация баз данных

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Організація баз даних

98. Основы баз данных

99. Построение базы данных боксерской организации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.