Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ Бугайцов Сергій Георгійович УДК 616.006-616.8-008.64-08 РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ – РЕАБІЛІТАЦІЯ, КОРЕКЦІЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ В ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 14.01.07 – онкологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ - 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті онкології АМН України, м. Київ. НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ: заслужений діяч науки і техніки України доктор медичних наук, професор Шалімов Сергій Олександрович, Інститут онкології АМН України, м. Київ, керівник науково - дослідного відділення загальної онкології та реконструктивної хірургії молочної залози доктор медичних наук Харченко Євген Миколайович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ, головний науковий співробітник відділу пограничних станів та соматоформних розладів ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: член-кореспондент НАН та АМН України, доктор медичних наук, професор Ганул Валентин Леонідович, Інститут онкології АМН України, м. Київ, керівник науково - дослідного відділення торакальної онкології доктор медичних наук, професор Шляховенко Володимир Олексійович, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, завідувач відділом ензимології доктор медичних наук, професор Напрєєнко Олександр Костянтинович, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, м. Київ, завідуючий кафедри психіатрії ПРОВІДНА УСТАНОВА: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, м. Донецьк, кафедра онкології, променевих методів діагностики та лікування. Захист відбудеться 23.04.2003 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 при Інституті онкології АМН України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. 259-01-86). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці при Інституті онкології АМН України (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43; тел. 259-01-86). Автореферат розісланий 22.03.2003 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Родзаєвський С.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Рак молочної залози (РМЗ) в Україні, так само, як і в більшості країн світу, з кожним роком розповсюджується і нині посідає перше місце в структурі захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень серед жінок (25% від усіх випадків раку) (Грубник В.В. та ін., 2001). Так, по Україні кількість хворих в абсолютних цифрах зросла з 14171 жінки (1996 р.) до 14806 (2001 р.), а на 100000 жіночого населення відповідно з 54,1 до 56,4. Кожна жінка, що занедужала на рак молочної залози, у середньому втрачає 17 - 18 років життя, а це складає 53% від усіх втрат жіночої популяції у нашій країні (Грубник В.В. та ін., 2001). Соціальне значення цієї форми раку настільки велике, що наукові дослідження з проблем раку молочної залози посідають одне з основних місць у сучасній онкології (Напалков Н.П., 1980; Путырский Л.А. та ін., 1998; Грубник В.В. та ін., 2001). Успіхи сучасного комбінованого і комплексного лікування жінок, хворих на РМЗ, призвели до збільшення тривалості життя серед цих хворих (Чиссов В.І

. та ін., 1989; Асєєв А.В., 1993), що призвело до необхідності оцінювати ефективність лікування не тільки з погляду тривалості життя, але і надавати значення його якості, тобто психологічній, фізичній, соціальній і трудовій реабілітації пацієнток (Мурашова З.М. та ін., 1992; Асєєв А.В., 1998; Скринник Є.Б., 1998; Ber ard J. е al., 1998; Завізіон В.Ф. та ін., 2002). У зв'язку з цим зростає необхідність у поліпшенні якості життя (ЯЖ) хворих на РМЗ із психосоматичними розладами (ПСР), а також у їх психологічній, фізичній, соціальній і трудовій реабілітації (Герасименко В.Н. та ін., 1981; Герасименко В.Н. та ін., 1981; Герасименко В.Н. та ін., 1986; Дьомін Є.В., 1990; Дьомін Є.В. та ін., 1992; Іонова Т.І. та ін., 1998). Донедавна вважалося, що критерієм ЯЖ у хворих на РМЗ є ступінь цілісності фізичних функцій і здатність до трудової активності. Сьогодні ясно, що соціально-психологічні аспекти є не менш важливими, тому що РМЗ супроводжується “подвійним” психологічним стресом (Дьомін Є.В. та ін., 1990; Александровський Ю.А., 1992; Асєєв А.В. та ін., 1995; Іонова Т.І. та ін., 1998; Mau sell E. е al., 2001). Особливістю психологічного і фізичного станів жінок, хворих на РМЗ, є те, що поряд із проблемою, пов’язаною із наявністю смертельно небезпечного захворювання, існує ряд проблем, пов’язаних з косметичними наслідками і травматичністю радикальної операції (Петерсон Б.Е. та ін., 1987; Mau sell E. е al., 1993; Асєєв А.В. та ін., 1995; Васютков В.Я. та ін., 1997; Пономарьов І.Н., 2001). Радикальна мастектомія (РМЕ) в обов'язковому порядку призводить до косметичних і фізичних дефектів: лімфостазу верхньої кінцівки (ЛВК) (46,2% - 68,7%), контрактури плечового суглоба (23%), деформації хребта в результаті вагової асиметрії (8% - 10%), спотворюючого рубцю на передній грудній стінці, западанню підключичної області (Тхостов А.Ш. та ін., 1987; Дьомін Є.В. та ін., 1988; Дрижак В.І. та ін., 1998; Білинський Б.Т. та ін., 1999). Всі названі вище дефекти належать до постмастектомічних ускладнень (ПМЕУ), що виникають після РМЕ в 87,5% (Грушина Т.І., 1991). ПМЕУ не можуть не впливати негативно на психіку жінок, особливо молодого віку, і сприяють розвиткові невротичних форм депресивного стану (Александровський Ю.А., 1976; Айрапетянц М.Г. та ін., 1982; Айрапетянц М.Г., 1984; Дзюба К.В. и др., 1988). Видалення молочної залози, яка є символом жіночої гордості за свою красу, сексуальності та материнства, призводить до порушення сприйняття жіночності, до можливих змін у стосунках з навколишніми, і в першу чергу, із сексуальним партнером (Блінов Н.Н. та ін., 1989; Асєєв А.В., 1993; Завізіон В.Ф. та ін., 1997; Дихно Ю.А. та ін., 2000). Наслідки комбінованого (РМЕ і телегаматерапія (ТГТ)) і комплексного (РМЕ, ТГТ і хіміотерапія (ХТ)) лікування хворих на РМЗ, що виявляються у вигляді психічних, фізичних, функціональних, сексуальних та інших розладів, позначаються на якості життя (ЯЖ) (Асєєв А.В. та ін., 1995; Блінов Н.Н. та ін., 1997; Новиков Г.А. та ін., 1997; Голдобенко Г.В. та ін., 1998; We gs цm Y. е al., 2000). ЯЖ хворих на РМЗ – сукупність об’єктивних і суб’єктивних характеристик людини, що відбивають ступінь життєвого комфорту, містить у собі психологічні особистості хворої, ступінь фрустрированості, рівень побутової і трудової активності, фізичне і сексуальне благополуччя (Fe i g I.H

., 1982; Васютков В.Я. та ін., 1997; Mc Do ald B.H., 2001). Психологічна, фізична, соціальна і трудова реабілітація жінок, хворих на РМЗ, переслідує загальну гуманістичну мету підвищення ЯЖ (Уриваєв Ю.В. та ін., 1981; Абдельхамід Х., 1991; Васютков В.Я. та ін., 1997; Смулевич А.Б., 1997). Незадоволеність сучасними результатами реабілітації жінок, хворих на РМЗ, стимулює пошук нової програми відновлювального лікування, здатної в комплексі з існуючими спеціальними методами лікування поліпшити ЯЖ цих хворих. У зв’язку з цим актуальним видається виконання реконструктивно-пластичних операцій (РПО), органозберігаючих операцій (ОЗО) на молочній залозі (Демидов В.П. та ін., 1995; Золотков А.Г. та ін., 1998; Олійніченко П.І. та ін., 1999; Воронов І.А. та ін., 1999; Fi zpa rick R. e al., 1999), застосування психологічної корекції (ПК) (психотерапія (ПТ), психофармакотерапія (ПФТ)), лікувальної фізкультури (ЛФК) у комплексному лікуванні жінок, хворих на РМЖ із ПСР. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи безпосередньо пов’язана з науковою тематикою Інституту онкології АМН України „Розробити нові методи, які підвищують ефективність лікування місцево поширеного раку молочної залози з використанням селективної внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії” (№ держреєстрації 0198U001763). Мета і задачі дослідження. Поліпшити якість життя (психологічний, фізичний, соціальний та трудовий статус) хворих на РМЗ із психосоматичними розладами шляхом розробки і впровадження в клінічну практику нової програми відновлювального лікування на етапах комплексного лікування. Для досягнення цієї мети були визначені такі основні задачі дослідження: Вивчити характер постмастектомічних ускладнень (ЛВК, контрактура плечового суглоба, деформація хребта), які виникли у жінок, хворих на РМЗ, після проведеної радикальної операції в обсязі мастектомії. Вивчити структуру психологічних розладів за допомогою клінічних та експериментально-психологічних методів дослідження у жінок, хворих на рак молочної залози, яким виконувались РМЕ. Вивчити якість життя (психологічний, фізичний, соціальний та трудовий статус) жінок, хворих на РМЗ, яким виконувались радикальні мастектомії. Вивчити характер післяопераційних ускладнень (ЛВК, контрактура плечового суглоба, деформація хребта), що виникли у жінок, хворих на рак молочної залози, котрі одержували відновлювальне лікування, до якого входила психологічна, фізична, соціальна та трудова реабілітації як складові комплексного. Вивчити структуру і характер психологічних розладів за допомогою клінічних і експериментально-психологічних методів дослідження у хворих на рак молочної залози, які одержували відновлювальне лікування у складі комплексного. Оцінити роль і значення реконструктивно-пластичних і органозберігаючих операцій на молочній залозі в профілактиці післяопераційних ускладнень і психологічних розладів. Визначити можливості психологічної корекції (психотерапія, психофармакотерапія) в купуванні психологічних розладів у процесі комплексного лікування хворих на рак молочної залози.

Керри Мак-Гинн рассказывает, что, когда ей в первый раз делали биопсию - около 25 лет назад, она должна была подписать бумагу, удостоверяющую ее согласие на мастэктомию в случае, если опухоль окажется злокачественной. "Когда меня усыпляли, - говорит она, - я не знала, проснусь я с грудью или без груди". Сегодня врачи знают, что удаление большего количества тканей не обязательно улучшает выживаемость или увеличивает продолжительность жизни. Семнадцать лет исследований показали, что удаление раковой опухоли, когда ткани груди практически оставляют нетронутыми, дает те же результаты, что и ампутация молочной железы, причем иногда еще и с частью грудной мышцы. Тогда почему делают мастэктомию, если можно просто удалить опухоль? "Есть случаи, когда предпочтительна мастэктомия, - объясняет Джин А. Петрек, доктор медицины, хирург-клиницист Мемориального онкологического центра Слоун-Кеттеринга в НьюЙорке. - Существуют определенные критерии, по которым судят, можно ли ограничиться удалением опухоли. В первую очередь, нужно, чтобы в диагнозе была указана стадия рака молочной железы - I или II

1. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

2. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

3. Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення

4. Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп

5. Рак молочної залози

6. Иммунодиагностика и иммунотерапия рака молочной железы
7. Рак молочной железы
8. Заболевания молочной железы (Маститы, рак, мастопатии)

9. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

10. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

11. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

12. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

13. Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз

14. Променеве дослідження молочної залози

15. Идейные течения и общественные движения 30-50-х годов XIX в

16. Концепты общества потребления во французской литературе 50-60-х годов 20 века на примере романов Э. Триоле "Розы в кредит", Ж. Перек "Вещи" и С. де Бовуар "Прелестные картинки"

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Япония в 50-60е годы: японское "экономическое чудо"

18. История болезни по хирургии - рак пищевода

19. Рак поджелудочной железы

20. Рак прямой кишки

21. Рак легкого

22. Плоскоклеточный ороговевающий рак гортани
23. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов
24. Отчет по товароведно-технологической практике на "Волгодонском Молочном Комбинате"

25. Реформы 50-60х годов нашего столетия /Н.С.Хрущев/

26. Хладностойкие стали до -50

27. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

28. Технология молока и молочных напитков (схема)

29. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

30. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина "Молочный"

31. Петрозаводский молочный комбинат "СЛАВМО"

32. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

33. Великобритания в 50-60 годах ХХ века

34. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

35. Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

36. Общеобразовательные воскресные школы в России в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века

37. Портрет Дориана Грея. Уайльд Оскар

38. Анализ басен «Квартет» и «Лебедь, рак и щука»
39. О романе Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея"
40. Фоновые заболевания шейки матки. Рак шейки матки

41. Диагностика заболеваний молочных желез

42. Химиотерапия рака мочевого пузыря

43. Лучевая терапия рака предстательной железы

44. Рак щитовидной железы

45. Рак прямой кишки

46. Гинекология (рак шейки матки )

47. История болезни - Онкология (рак желудка)

48. Лікування мінеральними водами

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Онкология (колоректальный рак)

50. Онкология (рак желудка 3)

51. Онкология (рак легкого)

52. Онкология (рак прямой кишки 2)

53. Рак желудка

54. Рак шейки матки
55. Рецидив рака мочевого пузыря T2N0M0
56. Этиология рака, онкологические заболевания, сахарный диабет

57. Заболевания молочной железы

58. Сочетание почечноклеточного рака и пузырно-влагалищного свища (случай из практики)

59. Онкология (рак легкого)

60. Онкология (рак прямой кишки)

61. Онкология (рак прямой кишки)

62. Гомеостаз беременной женщины. Молочная железа

63. Брахитерапия в лечении рака предстательной железы

64. Москва в 50-80-е годы

Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Характеристика горячего цеха ресторана на 50 мест

66. Ассоцианистское направление в психолингвистике 50-х годов

67. Пути развития отечественной психологии в 20-50-е годы XX столетия

68. 50 практических правил Бизнес-сетикета (Сетевого Этикета)

69. Практика на молочному заводі

70. Экономическая география 50 вопросов
71. Александер Грейам Белл
72. Пути повышения эффективности молочного скотоводства

73. Организация молочного скотоводства в хозяйстве

74. Система запуска двигателя БТР-50

75. Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

76. Оптимизация отбора оптимальных признаков на основе приме-нения методов моделирования эволюции для задачи распозна-вания текста

77. Развитие украинского государства в 50-60 гг. /Укр./

78. Камов Ка-50

79. Агата Кристи. В 4.50 из Паддинггона

80. Роман-символ «Портрет Дориана Грея»

Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Рак желудка и ободочной кишки

82. Как сохранить грудь, или что полезно для молочной железы

83. Профилактика заболеваний молочной железы

84. Методологические проблемы отображения общества как целого в советской философской литературе 50-80-х годов

85. Молочная продуктивность коров в связи со стимуляцией их половой охоты

86. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц
87. Залози внутрішньої секреції
88. анализ численности, продуктивности ивыход продукции молочного стада коров

89. Бонитировка быков-производителей в молочном и молочно-мясном скотоводстве

90. Застосування наночасток для лікування тварин

91. Организация производства молока на молочно-товарной ферме на 600 голов скота

92. Проект совершенствования линий крупного рогатого скота молочного направления продуктивности

93. Пути повышения молочной продуктивности и эффективности молочного скота

94. Совершенствование организации производства продукции и учета затрат в молочном скотоводстве

95. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

96. Экономическая эффективность инвестиций в материально-техническую базу молочного скотоводства

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

97. Молочная продуктивность и воспроизводительные способности коров

98. Молочное направление в скотоводстве

99. Мясное и молочное скотоводство в Новгородском районе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.