Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі і завдання. 2. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі. 3. Предмет фінансово-господарського контролю 4. Об'єкти фінансово-господарського контролю. 5. Метод фінансово-господарського контролю Література 1. Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі і завдання Відповідно Указу Президента України «ПРО заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» від 27 серпня 2000 р. № 1031/2000 контрольно-ревізійна служба повинна забезпечити суворий контроль за використанням засобів бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, а також контроль за зберіганням державного і комунального майна всіма підприємствами, заснуваннями й організаціями незалежно від форм власності і відомчої приналежності і підпорядкування. Головне контрольно-ревізійне керування України стає центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері фінансового контролю. Указ Президента є підставою для прийняття Закону про внесення змін і доповнень до Закону України «ПРО державну контрольно-ревізійну службу в Україні» щодо порядку проведення ревізій і перевірок, прийняття обов'язкових до виконання рішень по фактах порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних засобів, несплати податків, приховання отриманих прибутків тощо. Починаючи з 2001 р. передбачені додаткові асигнування на матеріально-технічне забезпечення державної контрольно-ревізійної служби, будуть визначатися базові навчальні заклади для підготування і підвищення кваліфікації фахівців державної контрольно-ревізійної служби. Ринкові перетворення в економіці України спонукають до вивчення досвіду організації і методології контролю економічно розвитих країн світу, але ні в якому разі не до копіювання закордонної практики. Заклики до впровадження міжнародних стандартів аудиту у вітчизняну практику позитивних результатів поки що не дали. Аудит як область наукових знань і практичної діяльності виник в Україні в 90-е роки. Поштовхом до становлення аудиторства стало прийняття в 1993 р. Закону України «Про аудиторську діяльність». Ріст попиту на аудиторські послуги з боку суб'єктів підприємницької діяльності особливо відчувалося до 1 жовтня 1995 р., тобто до тому терміна, коли необхідно було підтвердити достовірність звітних даних за 1994 р. (обов'язковий аудит, або аудит за законом). Але через неможливість забезпечити обов'язковий аудит за 1994 р. до вищевказаного терміна постановою Верховної Ради України дату його завершення було перенесено на 31 березня 1996 р. Обов'язковий аудит усіх суб'єктів підприємницької діяльності був проведений і за 1995 р. Цієї визначеною мірою позитивно вплинуло на рішення проблеми адаптації аудиторства в Україні. На жаль, за 1996 р. проведення обов'язкового аудиту було скасовано щодо більшості суб'єктів підприємницької діяльності, тобто було майже максимально припинено виконання ст. 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» (обов'язковий аудит). Однак аудиторська практика не скасовує діючий фінансово-господарський контроль, що вимагає удосконалення і подальшого всебічного розвитку.

Корінної реорганізації він вимагає після того, як відбулися радикальні зміни не тільки в організації і методології бухгалтерського обліку, кореспонденції рахунків (Плані рахунків), а й в складі фінансової звітності. Одним з основних питань контролю є визначення його сутності. Контроль (від фр. co role - список, що ведеться в двох екземплярах; тут - повторне повернення до раніше розглянутого питання, його перевірка) означає перевірку виконання тих або інших господарських рішень із метою встановлення їхньої законності й економічної доцільності. Важливою ланкою єдиної системи фінансово-господарського контролю є економічний контроль. Поняття «економічний» підкреслює сферу поширення контрольних функцій лише на область економіки як сукупність продуктивних сил і виробничих відношень товариства, його базис. Фінансовий контроль - одна з форм керування фінансами, особлива сфера контролю, обумовлена формуванням і використанням фінансових ресурсів у всіх структурних підрозділах економіки держави. Він передбачає перевірку господарських і фінансових операцій щодо їхньої законності, економічної доцільності і досягнення позитивних кінцевих результатів роботи. Сферою фінансового контролю є господарські операції, здійснювані з використанням грошей, а в окремих випадках і без них (наприклад, бартерні угоди). Фінансовий контроль охоплює такі показники: виторг від реалізації продукції та інші надходження, основні види витрат, стан оборотних коштів, активів і пасивів балансу, рентабельність, фінансовий стан і платоспроможність підприємства, розрахунки з бюджетом і кредитними заснуваннями, дебіторську і кредиторську заборгованість тощо. Методологія й організація фінансово-господарського контролю в підручнику викладена з обліком формування ринкової інфраструктури в Україні на основах національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й у розрізі двох його видів - бухгалтерського, фінансового й управлінського (внутрішньогосподарського). Вивчаючи стан бухгалтерського фінансового обліку необхідно враховувати, що основним джерелом контролю є економіко-правова структура фінансів суб'єктів підприємницької діяльності: пасив - відкіля надійшли гроші, і актив - куди вони вкладені (інвестовані). Детальному дослідженню підлягають витрата і прибутки, тобто дані управлінського обліку по центрах відповідальності. Таким чином, суть фінансово-господарського контролю перебуває в регулюванні процесу відтворення відповідно чинному законодавству. Основними завданнями фінансово-господарського контролю відповідно Указу Президента щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи є: перевірка. дотримання порядку реалізації державної політики контролю за використанням підприємствами засобів бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, стани обліку і звітність; прийняття органами державної контрольно-ревізійної служби обов'язкових до виконання підприємствами рішень по фактах порушень фінансової дисципліни, нецільового використання засобів, несплати податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів і приховання отриманих прибутків; обертання органів державної контрольно-ревізійної служби в інтересах держави в суди й арбітражні суди; періодичне проведення планових ревізій і перевірок використання бюджетних засобів і позабюджетних фондів, зберігання майна, однак не рідше одного разу на трьох року; встановлення адміністративної відповідальності за недотримання порядку проведення операцій із бюджетними засобами, нецільове використання засобів бюджетів і позабюджетних фондів, за невиконання вимог контрольних органів щодо усунення порушень; здійснення фінансового контролю контрольно-ревізійною службою у взаємодії з органами податкової служби, державного казначейства, суду і прокуратури з метою недопущення паралелізму і дублювання; систематичне інформування органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування про факти порушень фінансової дисципліни і внесення пропозицій щодо забезпечення їхній усунення і притягнення винних до відповідальності .

Указом Президента України Генеральній прокуратурі України, іншим правоохоронним органам запропоновано забезпечити належний розгляд матеріалів, переданих контрольно-ревізійною службою, про виявлені факти порушень у використанні засобів бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів і державного і комунального майна, а також вчасно реагувати на факти порушення порядку розгляду матеріалів, що надходять від контролюючих органів. У перехідний період до ринкових відносин особливе значення купує не тільки перевірка господарських операцій, але і профілактика правопорушень. У ринкових умовах господарювання контроль є важливим чинником ефективного керування виробничими і комерційними структурами, здійснюваного для одержання максимального прибутку і виконання зобов'язань перед державою щодо сплати податків. Відповідно законодавчим, нормативно-інструкторським матеріалам контролюючі органи наділені широкими правами. Це дає їм можливість домогтися повноти і якості контролю. Вони мають право не тільки досліджувати документи, фінансову звітність, а і проводити обстеження, здійснювати контрольні обмірювання виконаних робіт, інвентаризації, аналізувати техніко-економічні показники, робити висновки і вносити рекомендації щодо усунення виявлених негативних явищ і їхній попередження. Фінансово-господарський контроль виконує такі основні функції: профілактичну, інформаційну і що мобілізує. У ринковому середовищі контролю підлягає вся господарсько-фінансова діяльність підприємства, що спонукає підприємців відповідально відноситися до виконання своїх обов'язків. З іншого боку, ліквідуються умови, що породжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний виявляти подібні явища і сприяти їхньої ліквідації, реалізуючі при цьому профілактичну функцію. Інформаційна функція перебуває в тому, що отримана під час контролю інформація є підставою для прийняття відповідних рішень і проведення коригувальних дій, завдяки яким забезпечується нормальне функціонування що перевіряється об'єкта. У процесі контролю виявляють не тільки нестачі, але і позитивні сторони діяльності. Останні як передової досвід можуть стати надбанням інших суб'єктів господарювання, завдяки чому реалізується функція контролю , що мобілізує. Крім того, функціями контролю є перевірка: виконання Законів України, Указів Президента, постанов Верховної Ради, Кабінету Міністрів і інших нормативно-правових актів, що регулюють відношення державної власності, господарські, фінансові і податкові відношення; повноти і своєчасності надходження прибутків у бюджет, цільового й ощадливого використання засобів державного бюджету і позабюджетних фондів; законності й ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів суб'єктами підприємницької діяльності і підприємствами, що є на державному забезпеченні; дотримання розмірів установлених штатів, ставок і фонду заробітної плати; касової дисципліни і законності операцій по рахунках у банках; забезпечення повноти оприбуткування і законності витрати товарно-матеріальних цінностей; слушності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності; використання обчислювальної (комп'ютерної) техніки з метою підвищення контрольних функцій бухгалтерського обліку в справі забезпечення ефективного використання суспільної власності й усунення умов, що породжують перекручування звітних показників і безгосподарність.

Следовательно, секс полностью вовлечен в наши души. Научитесь контролировать сексуальную жизнь кого-либо и вы сможете контролировать его душу, контролировать всего человека. ЧАСТЬ 1 Существует несколько различных подходов к сексуальной магии, которые трудно разделить на категории: такие категории будут перекрывать друг друга. Например, виды магии, использующие сексуальную энергию как основной источник, можно представлять тремя группами: /. Контроль мыслей. Это метод контроля сексуальной энергии через разум во время полового возбуждения и оргазма. Возможно, это покажется нетрудным, но здесь от вас потребуется сосредоточение на чем-либо в том состоянии сознания, когда направленное мышление весьма затруднительно. Поговорим об этом позднее. 2. Внутренняя Алхимия. Это вид Белой Магии, который можно назвать Белая Сексуальная Магия. Это важная часть Даоистской Алхимии (называемой также Даоистской Йогой) и Тантрической Йоги. Не удивляйтесь введению в курс восточных элементов. Еще со времен Елены Блаватской восточный мистицизм прочно вошел в западную мистическую философию и практику

1. Фінансово-господарський контроль

2. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

3. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

4. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

5. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета (Контрольная)

6. Предмет, метод и задачи статистики
7. Предмет, методы и структура юридической психологии
8. Предмет, метод и объект бухгалтерского учета

9. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

10. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

11. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

12. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

13. Предмет, метод, принципы управленческого учета

14. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права

15. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

16. Предмет і методи міжнародного приватного права

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Предмет, метод и источники хозяйственного права

18. Предмет, метод и функции ТПГ

19. Предмет, метод цивільного права

20. Предмет, метод, система, источники финансового права

21. Выбор параметров контроля с использованием метода динамического программирования и метода ветвей и границ

22. Предмет і методи економіки праці
23. Предмет і метод логіки
24. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

25. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами

26. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

27. Предмет, метод и задачи статистики

28. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

29. Предмет і методи політичної економії

30. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

31. Громадянський фінансовий контроль та його значення

32. Аналитическая химия, ее предмет, задачи, значение и основные понятия. Организация аналитического контроля в государстве. Классификация методов анализа. Направления развития аналитической химии

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Предмет и метод гражданского права

34. Финансовый контроль: формы, методы, органы

35. Экология. Предмет и методы

36. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

37. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

38. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ
39. Денежная масса: методы измерения и контроль
40. Предмет и методы истории экономических учений

41. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

42. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

43. Методы руководства: постановка задач и контроль их выполнения

44. Индустриализация применения методов неразрушающего контроля

45. Проблемы выявления дефектов и характеристики методов неразрушающего контроля

46. Экзаменационные вопросы и билеты по предмету МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ за весенний семестр 2001 года

47. Современные методы контроля и оценки знаний школьников

48. Предмет, структура и методы науки о политике

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

49. Предмет и метод науки истории государства и права

50. Предмет и метод ГП

51. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

52. Социология религии: статус, предмет, уровни знаний и методы исследования

53. Методы и средства измерений и контроля

54. Предмет и метод трудового права
55. Уильям Джемс о предмете философии, ее методе и отношении к науке и религии
56. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами

57. Ключевые определения и концепции методов планирования, организации и контроля проектов

58. Предмет и метод экономической теории

59. Предмет и метод основ экономической теории

60. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

61. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

62. Предмет, задачи и методы теории перевода

63. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

64. Геолого-технологические методы и аппаратура для контроля и управления процессом проводки горизонтальных скважин

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Метод контроля загрязнения воздуха пылью, парами, газами

66. Предмет и методы исследования экономической теории

67. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

68. Методы и средства радиационно-технологического контроля при сортировке твердых радиоактивных отходов

69. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

70. Державний фінансовий контроль в Україні
71. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення
72. Предмет и метод бухгалтерского учета

73. Предмет и метод бухгалтерского учета

74. Предмет и метод бухгалтерского учета

75. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

76. Ревізія як елемент методу економічного контролю

77. Формы и методы финансово-экономического контроля

78. Налоговый контроль: понятие, задачи, формы, виды и методы

79. Понятие трудового права, его предмет и метод

80. Понятие, предмет и метод налогового права

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

81. Понятие, предмет и метод экологического права

82. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

83. Предмет и метод административного права

84. Предмет и метод теории государства и права

85. Предмет и методы теории государства и права

86. Источники инфорации, портрет публициста, принципы журналистской этики и методы контроля за ними
87. Встроенный контроль и диагностика цифровых устройств. Методы повышения контролепригодности цифровых устройств
88. Методы контроля оптико-механических приборов и приборов ночного видения

89. Радиоволновые, радиационные методы контроля РЭСИ. Методы электронной микроскопии

90. Физико-химические свойства и методы контроля качества товаров

91. Метод векторів та його застосування

92. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

93. Предмет, задачи и методы возрастной физиологии

94. Стерильные лекарственные формы. Источники загрязнения и методы бактериологического контроля

95. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

96. Управленческий контроль, его формы и методы

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

97. Методики формирования и контроля знаний у учащихся начальных классов в обучении предмету "Физическая культура"

98. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

99. Предмет и методы политологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.