Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Програмне забезпечення аудиторської діяльності

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

РЕФЕРАТ Програмне забезпечення аудиторської діяльності Комп'ютеризація обліку суттєво впливає на проведення аудиту. Однак і сам комп'ютер може стати інструментом аудитора, що дає йому змогу не лише скоротити час і витрати при проведенні аудиту, а й провести більш детальну перевірку і скласти якісний аудиторський висновок з рекомендаціями зі стратегії, за напрямками і засобами поліпшення фінансово-господарського становища підприємства. Положення про міжнародну аудиторську практику 1009 &quo ;Методи аудиту з використанням комп'ютерів&quo ; описує такі методи аудиту з використанням комп'ютерів (рис.1). Рис.1. Методи аудиту із застосуванням комп'ютерівСпособи й методи тестування КСБО було розглянуто в п. З.4. Нижче розглянемо види та призначення аудиторського програмного забезпечення. Проблема автоматизації контролю й аудиту ґрунтується на проблемі формалізації цього процесу. Формалізація, здійснювана в стандартах аудиту, на жаль, дуже мало підходить для проведення якісної аудиторської перевірки. Сьогодні неможливо повністю формалізувати такий творчий процес, як аудит, так, щоб у підсумку мати алгоритми для комп'ютерної автоматизації і при цьому не втратити якості перевірок. Технологія аудиту значною мірою є творчим процесом, особливості якого залежать як від конкретного підприємства, яке перевіряють, так і від практичного досвіду та поглядів самого аудитора. Спроба нав'язати аудиторам тверду схему-методику заздалегідь приречена на невдачу. Зауважимо, що в деяких системах обліку, в яких використовують комп'ютерну обробку значної частини операцій, можуть бути труднощі з отриманням чітких результатів без допомоги спеціальних комп'ютерних програм. Крім того, як зазначається в Національному нормативі № 30 &quo ;Використання комп'ютерів в аудиті&quo ;: а) при невеликих обсягах даних ефективнішими можуть бути методи обробки даних без використання комп'ютера; б) можна не отримати адекватної технічної допомоги від клієнта, що зробить використання спеціалізованих комп'ютерних методів аудиту неефективним. Аудиторська діяльність має свою специфіку. Відповідно, на відміну від програм бухгалтерського обліку, вимоги до аудиторського програмного забезпечення будуть такими. Наявність розвинутих засобів контролю операцій. Контроль має здійснюватися не лише в момент оформлення документа чи проводки, як прийнято в суто бухгалтерських програмах, а й тоді, коли в цьому виникає необхідність. Підвищена гнучкість. Оскільки аудиторам доводиться працювати з різними замовниками, котрі мають різні облікові політики, форми звітності і навіть плани рахунків, то програма має швидше перенастроюватися на специфіку страхової компанії, торгового дому, бюджетної організації, виробничої компанії. У системах комп'ютеризації, призначених для зовнішнього аудиту, мають враховуватися загальні стандарти й окремі облікові правила для підприємств, які перевіряють. Ергономічність. Під цим розуміють наявність засобів для зручного введення великих обсягів інформації, оперативного і простого формування звітів. Іншими словами, програма має бути розрахована не на програміста чи оператора, а на аудитора, знання якого в галузі комп'ютерної техніки можуть бути обмежені.

Зв'язок на рівні баз даних з бухгалтерськими програмами. Необхідні додаткові засоби для введення і виведення даних, представлених у різних форматах. Крім основних вимог, аудиторському програмному забезпеченню (як і будь-яким іншим прикладним програмам) мають бути властиві такі ознаки: простота освоєння, швидкодія, професійна оперативна підтримка з боку розробників. У роботі зі спеціальним аудиторським програмним продуктом поетапно виконують такі процедури. На першому етапі аудитор визначає завдання, які необхідно вирішити під час перевірки за допомогою спеціального програмного забезпечення. На другому етапі складають план виконання поставлених завдань і роблять оцінку реальності застосування аудиторських програмних засобів. З цією метою здійснюють аналіз форми і методів застосовуваного на підприємстві бухгалтерського обліку й оцінюють можливість застосування спеціального аудиторського програмного забезпечення. При цьому встановлюють обсяг облікової інформації, обсяг роботи аудитора, кількість часу, необхідні для проведення аудиторської перевірки. На цьому етапі визначають потрібну потужність обчислювальної техніки і складають графік виконання аудиторських робіт із зазначенням обсягів виконуваних робіт, термінів виконання, конкретних виконавців та форми завершення. На третьому етапі здійснюють налагодження стандартних програмних засобів, розробку нових засобів, необхідних для цієї аудиторської перевірки. Наявні програмні засоби адаптуються для фактичних облікових даних. На четвертому етапі здійснюють перевірку сформованих на електронних носіях даних з метою підтвердження їхньої незмінності, оцінюють стан підприємства, яке перевіряють, проводять тестування й обробку за графіком, аналіз отриманої інформації, її оцінювання за допомогою бази знань і формують комп'ютерний висновок за позиціями, котрі перевіряють. У створенні аудиторських систем є дві базові стратегії: мінімізація витрат на введення початкових даних; мінімізація ризику пропуску помилкових даних у фінансовій документації. Вибираючи першу стратегію, можна використовувати введення інформації на зразок &quo ;так - ні&quo ;, яку задають набором тестів, або частково відмовитись від уведення бухгалтерської інформації клієнта. Цей шлях може призводити до значного ризику пропущення помилок. Друга стратегія потребує значних витрат на введення початкових даних. Для скорочення цих витрат можна орієнтуватися на первинну інформацію клієнта, у якій відбито всі фінансово-господарські операції на аналітичному і синтетичному рівнях. З цією метою можна використовувати конвертацію даних бухгалтерської системи клієнта в програмне середовище аудиторської системи чи адаптацію аудиторської системи до структури інформаційної бази клієнта. Вітчизняний ринок спеціальних інформаційних систем аудиту лише починає розвиватися. На світовому ринку представлені аудиторські програми трьох типів: спеціальні програмні засоби комп'ютерного аудиту; програмні засоби підтримки аудиторських процедур; пакети прикладних програм загального і проблемно-орієнтованого призначення. Перший тип програм - спеціальні програмні засоби комп'ютерного аудиту - призначений для проведення аудиту безпосередньо комп'ютерної системи клієнта шляхом її тестування з використанням різноманітних методів.

Результатом є висновок про фактичну працездатність процедур контролю та захисту даних у системі, що дозволяє оцінити ризик неефективності контролю і визначити можливість використання бази даних клієнта в проведенні аудиторської перевірки. Другий тип програм - програмні засоби підтримки аудиторських процедур - забезпечує роботу з великими масивами даних, що перевіряються, при виконанні аудиторських процедур (наприклад, перевірка й аналіз записів, зіставлення даних різних файлів, розмітка і роздрукування вибірок, генерація звітів тощо). Програмні засоби підтримки аудиторських процедур допускають виконання певних тестів на фактичних даних. За допомогою таких програмних засобів здійснюють аудиторську перевірку й аналіз записів на основі визначених критеріїв з метою визначення їхньої якості, повноти і правильності. Для цього також використовують базу знань, що допомагає визначити невідповідності і прийняти необхідні рішення. Таке програмне забезпечення дозволяє робити тестування розрахунків, виконувати необхідні перерахунки і зіставляти отримані результати з нормативними, кошторисними, попередніми даними. У літературі з питань комп'ютеризації аудиту модель такої реалізації аудиторської програмної системи має таку структуру (рис.2). Модуль набуття знань призначений для формування бази знань. База знань складається з двох частин: бази правил і бази фактів. База правил містить процедурні знання в стандартній формі: ЯКЩО &l ;умова&g ;, ТО &l ;реакція&g ;. Наприклад, якщо показник &quo ;Обсяг робіт&quo ; у &quo ;Договорі підряду&quo ; збігається з показником &quo ;Обсяг виконаних робіт&quo ; в &quo ;Акті приймання&quo ;, то можна перейти до наступного правила. База фактів є семантичною мережею з множиною предикатів. Вона відображає типовий опис змісту бухгалтерської документації та її взаємозв'язків. Рис.2. Структура аудиторської системиПрипустимо, що аудитору необхідно упевнитися в правильності застосування облікової ціни готової продукції. Для цього створюється правило, яке може мати вигляд: ЯКЩО облікова ціна дорівнює сумі за одиницю з планів калькуляції собівартості, ТО помилки немає. Модуль виконання аудиту призначений для ініціалізації роботи системи, формування аудиторських висновків. Програма &quo ;Помощник аудитора&quo ;, створена за цією схемою російською фірмою &quo ;Гольдберг-аудит&quo ;, є спробою створити аудиторську систему, що реально працює, спрямовану на розв'язання завдань аудиту на всіх етапах його здійснення. Структура автоматизованої аудиторської системи складається з чотирьох основних блоків, функції яких відповідають чотирьом етапам проведення аудиту. У блоці підготовчого етапу міститься анкета для підприємства, яке перевіряють, і бланки-тексти листів, якими обмінюються аудитор і клієнт перед укладенням договору на аудит - лист-пропозицію і лист-зобов'язання. На цьому етапі збирають дані про клієнта і отриману інформацію вводять у комп'ютер для подальшого використання в інших блоках. Блок планування містить математичні моделі й алгоритми розрахунків величин аудиторського ризику, рівня суттєвості й вибірки.

Вони зосереджені у так званій "Колекції документів УНР-ЗУНР" [80]. Там, наприклад, виявлені надзвичайно цінні щодо історії української розвідки секретні рапорти про діяльність дипломатії Української Держави Гетьмана П.Скоропадського на Кубані у 1918 р. [81]. Згадані документи свідчать про підвищення рівня роботи українських спецслужб, проведення ними масштабних операцій за кордоном, організацію цілеспрямованого впливу на зарубіжні політичні кола з метою забезпечення їх лояльності до України. На пильну увагу дослідників історії національних спецслужб заслуговують і архівні фонди відомств внутрішніх справ різних формацій української державності. В ході ознайомлення з ними виявлені матеріали Адміністративно-політичного департаменту МВС Центральної Ради, установлена структура Департаменту, його керівний склад, напрямки діяльності, нормативна база. Правда, мало вдалося знайти стосовно результатів його праці [82]. У фонді МВС Української Держави Гетьмана П.Скоропадського [83] знайдений масив документів контррозвідувальних органів цього відомства - "освідомчих відділів" Департаменту Державної варти

1. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

2. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

3. Аналіз програмного забезпечення підприємства

4. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

5. Програмне забезпечення для МПК Ломіконт

6. Програмне забезпечення ПК
7. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
8. Системне програмне забезпечення

9. Програмне забезпечення

10. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

11. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

12. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

13. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

14. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

15. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

16. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

17. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

18. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

19. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

20. Исследование системы програмного регулирования скорости вращения рабочего органа шпинделя

21. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

22. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
23. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
24. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

25. Планування діяльності підприємства

26. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

27. Інформаційне забезпечення

28. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

29. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

30. Інтегральна ефективність діяльності

31. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

32. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

33. Аналіз діяльності комерційного банку

34. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

35. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

36. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

37. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

38. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
39. Вимоги до апаратного забезпечення ОС Win95/94/2000/Me/XP
40. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

41. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

42. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

43. Основи страхової діяльності

44. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

45. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

46. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

47. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

48. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Історія діяльності товарних бірж в Україні

50. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

51. Аналіз діяльності Приватбанку

52. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

53. Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік

54. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")
55. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
56. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

57. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

58. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

59. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок

60. Види аудиторських висновків

61. Джерела аудиторських доказів

62. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

63. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

64. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

66. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

67. Облік зовнішньоекономічної діяльності

68. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

69. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

70. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
71. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"
72. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

73. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

74. Аудиторська діяльність

75. Аудиторська перевірка Національного банку України

76. Аудиторський договір

77. Аудиторський ризик та його визначення

78. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

79. Аудит витрат діяльності

80. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

81. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

82. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

83. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

84. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

85. Безпека банківської діяльності в Україні

86. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
87. Державне регулювання інноваційної діяльності
88. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

89. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

90. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

91. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

92. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

93. Ліцензування підприємницької діяльності

94. Основи діяльності прокуратури України

95. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

96. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

98. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

99. Правове регулювання біржової діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.