Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 1.1 Загальна характеристика токсичних речовин та шляхи їх надходження до водних екосистем 1.2 Основні водні об`єкти м. Чернігова. Їх характеристика 1.3 Забруднення водних систем м. Чернігова комунальними та промисловими стоками Розділ 2 Матеріали та методика досліджень Розділ 3 Використання методу біотестування для оцінки якості води основних водних об`єктів м. Чернігова Висновки Перелік використаної літератури Вступ З настанням глобальної екологічної кризи людство змушене вирішувати нові проблеми, що стосуються гармонізації відносин людини з природою, сталого та безпечного збалансованого соціально-економічного розвитку природного середовища з рахуванням особливостей функціонування суспільного виробництва на сучасному етапі та термодинамічних біосферних процесів. За цих умов перед світовою спільнотою поставлено завдання першочергово здійснити екологічну конверсію промислових і аграрних підприємств з метою зменшення антропогенного тиску на біосферу та стабілізувати асиміляційні і відновлювані можливості останньої. Вода є необхідною умовою існування всіх живих організмів на Землі. В водному середовищі зародилось життя. Значення води в процесах життєдіяльності визначається тим, що вона є основним середовищем в клітині, де здійснюються реакції та процеси метаболізму (обміну речовин), виступає найважливішим вихідним, проміжним чи кінцевим продуктом біохімічних перетворень. Значущість води визначається і її кількісним вмістом. Живі організми складаються не менше чим на 3/4 з води. З екологічної точки зору вода служить лімітуючим фактором незалежно від міспя існування організму . Актуальність роботи полягає в недостатності розробок дослідження антропогенного впливу на стан малих річок. Мета роботи: вивчити стан водних екосистем м. Чернігова і антропічний вплив на них. Основою наших досліджень було виконання наступних завдань: дослідити стан основних водних екосистем м. Чернігова та антропічний вплив на них; вивчити основні токсичні речовини та шляхи їх надходження у водні екосистеми міста; освоїти метод біотестування для діагностики якості води за допомогою цибулі Allium cepa L; проаналізувати результати дослідження. При виконанні роботи були використані такі наукові методи: аналіз та синтез, прогнозування, систематизація результатів. Розділ 1 Літературний огляд 1.1 Загальна характеристика токсичних речовин та шляхи їх надходження до водних екосистем Винятковою особливістю сучасного екологічного стану басейну Десна є те, що локальні ситуації, зумовлені неупорядкованим і екологічно небезпечним водокористуванням на більшості території басейну, загострюються Чорнобильською катастрофою . В межах міста Чернігова крім Десни протікають і її притоки - малі річки - Стрижень (центральна частина міста) і Білоус (західна околиця міста). Для виробничих потреб частиною підприємств міста використовується вода р. Десни. Власником єдиного водозабору є Чернігівська ТЕЦ, яка передає воду ВАТ ЧП &quo ;Хімволокно&quo ;, а те, в свою чергу, передає ВАТ &quo ;Чексіл&quo ;, ВАТ &quo ;Чернпіввовна&quo ;, заводу ЗБВ &quo ;Агробудіндустрія'' та деяким іншим.

В останні роки водоспоживання поверхневих вод значно (майже в 2 рази) зменшилось, але відбулося воно на жаль за рахунок зменшення обсягів виробництва. Слід зазначити, що води малих річок: Білоус та Стрижень - на нагальні потреби міста не використовуються. Стічні води від підприємств міста, комунального господарства і населення скидаються через систему міської каналізації на очисні споруди, що розташовані в районі села Гущин, і після біологічної очистки в р.Білоус. Крім того, такі підприємства як ТЕЦ, ВАТ &quo ;Чексіл&quo ;, ВАТ ЧП &quo ;Хімволокно&quo ; частково скидають після попередньої очистки умовно-чисті стічні води безпосередньо в р.Білоус. Найбільше скидають Чернігівська ТЕЦ та підприємство &quo ;Чернігівводоканал&quo ; (очисні споруди міста). Стічні води Чернігівської ТЕЦ частково використовуються Чернігівським рибокомбінатом для промислового розмноження та вирощування товарної ставкової риби. Решта скидається в р.Десну. Інші три підприємства частково скидають свої води в р.Білоус. Слід зазначити, що в минулому році встановлені ліміти гранично-допустимих скидів (ГДС) не були перевищені. Так за лімітом дозволялось скинути 119142 тис. м3 стічних вод, фактично скинуто в 1996 році 100827 тис. м3, що на 18315 тис. м3 менше від ліміту та на 9320 тис. м3 менше ніж в 1995 році. За доведеним ГДС забруднюючих речовин дозволялось скинути в поверхневі води (р.Білоус і р.Десну) 11868,415 тон, а фактично скинуто в 2008 році 630,126 тон, що на 5238,289 тон менше від ліміту та на 774, 677 тон менше ніж за 2007 рік. Таблиця 1. Граничнo допустимі скиди виробничого управління водопровідао-каналізаційного господарства &quo ;Чернігівводоканал&quo ; (міські очисні споруда) № п/п Найменування речовин Ліміт 2007 рік 2008 рік 2007/2008 1 БПК повне 274,04 374,18 327.4 -46,78 2 Зважені речовини 461,30 523,45 351,5 -171,95 3 Азот амонійний 22,8 357,31 270,8 -86,51 4 Фосфати 159,9 281,57 260,97 -20,6 5 Хлориди 5 695,6 3 442,63 2 877,3 -565,33 6 Сульфати 2 233,5 1 473,3 1 465,3 -8,0 7 Нафтопродукти 2,28 7,62 10,08 2,46 8 Хром 0,04 1,04 0,884 -0,156 9 СПАР 7,3 0 0 10 Капролактам 45,67 0 0 11 Азот нітратний 1 077,9 440,35 323,9 -116,45 12 Азот нітрітний 3,65 56,8 59,7 2,9 13 Залізо 4,56 9,81 5,52 -4,29 14 Нікель 0,46 0,978 1.167 0,189 15 Цинк 0,46 0,614 0,778 0,164 16 Мідь 0,05 1.97 0,212 -1,758 ВСЬОГО. 9 989,51 6971,622 5 955,511 -1016,111 Об'єм скинутих стоків, тис.м3 40 156,1 36'271,9 35361,2 -910,7 За даними еколого-геохімічних досліджень території м.Чернігова, проведених центральною лабораторією державного геологічного підприємства &quo ;Півнуркгеологія&quo ; (ЦЛ ДГП &quo ;Півнуркгеологія&quo ;) та науково-виробничим підприємством &quo ;Алмаз&quo ; (НВП &quo ;Алмаз&quo ;) на замовлення відділу екології міськвиконкому, забруднення р. Десни на відрізку в межах м.Чернігова здійснюється в основному за рахунок виносу забруднюючих речовин природними і штучними притоками: рр.Стрижень, Білоус, скидним каналом Чернігівської ТЕЦ; в значно меншій мірі - за рахунок господарської діяльності на р.Десні (в першу чвргу - річковий порт) і площинного змиву.

Ореоли забруднення донних відкладів і води мають комплексний характер і розташовані компактно в місцях впадіння притоків, а також вздовж правого берега на відрізку порт - ТЕЦ. 1.2 Основні водні об`єкти м. Чернігова. Їх характеристика Річка Стрижень. Найбільше антропогенне навантаження на р.Стрижвнь припадає на відрізок й русла від вул. Горького до її гирла. Від вул. Горького до вул. Київської спостерігаються значні зміни макроскладу води в бік збільшення вмісту натрій- і амоній-іонів, органічних речовин. Дещо менше значення має забруднення води і донних відкладів важкими металами. Нижче вул. Київської спостерігається комплексне забруднення води і донних відкладів важкими металами В забрудненні річки в однаковій мірі беруть участь площинний змив (особливо в нижній течи), промислові стоки і побутове сміття (особливо в середній течії) . Річка Білоус. Р.Білоус в межах м-Чернігова не дуже забруднена. Виявлені високі концентрації міді, цинку і ртугі в донних відкладах потребують додаткової перевірки. Основну роль в забрудненні тут грає площинний змив. Найбільш забрудненими є місця перетину ріки з великими автошляхами, де забруднення має комплексний характер і пов'язане з відходами автошляхів та викидами автотранспорту. Виявлене значне комплексне забруднення ріки в гирлі, мабудь пов'язане з очисними спорудами. Як бачимо з вишенаведених висновків однією з причин.що впливають на якість поверхневих вод в межах міста, є площинний змив. Та це й не дивно. Бо при загальній площі земель, що знаходапься в адміністратавних межах міста (7132 га), та середньорічній кількості опадів в м.Чернігові за останні сім років (586,7 мм) щорічно в вищсзазначвні ріки стікає близько 21 млн. м3 дощових та талих вод, більша частина яких надходить в поверхневі водотоки без будь-якої очистки. І тільки завдяки очисним спорудам зливових та умовно-чистих стоків ВАТ ЧП &quo ;Хімволокно&quo ; і очисних споруд зливових вод масиву &quo ;Бобровиця&quo ; з 515 га міської території дощові та талі води проходять механічну очистку (очищаються від зважених речовин та нафтопродуктів). Таким чином, з загальної кількості дощових та талих вод, що стікають з території міста, тільки 7,2 відсотка (~ 1,5 млн. м3) проходять часткову механічну очистку. Підземні води. Комунально-побутові потреби міста Чернігова забезпечуються за рахунок підземних вод. Населенню міста подається вода тільки з артезіанських свердловин, і тільки дуже в незначній кількості використовується вода окремих шахтних колодязів, яких на сьогодні налічується в місті близько 20 і які при наявності необхідних коштів будуть ліквідовані . 95 відсотків артезіанської води використовується &quo ;Черніпвводоканалом&quo ; для забезпечення потреб населення міста та ВАТ ЧП &quo ;Хімволокно&quo ;. В середньому на кожного жителя міста припадає 98 м3 на рік артезіанської води. а по Україні - близько 87 м на рік. Міська мережа водопроводу відноситься до першої категорії питних водопроводів. Довжина водопроводної мережі більше 480 км. Вода подається за допомогою 4-х насосних станцій. Ліміт споживання артезіанської води за 2007 рік підприємствами міста, за даними &quo ;Чсрніпвводоканалу&quo ;, як в цілому так і окремими підприємствами видержаний.

Опанування нацональною революцю укранського мста зсередини вимага уперто послдовно революцйно дяльности серед укранського мського населення в усх перодах революцйного процесу. Ця дяльнсть значно важчою, нж серед монолтного патротичного селянства. Поперше, через концентрацю ворожо большевицько сили активности у мст. Подруге, через велику кльксть чужого ворожого населення, яке вплива деморалзуючо депримуючо на укранське населення. ¶ потрете, тому, що в наслдок д двох попереднх факторв пересчний моральний патротичний рвень мського елементу значно нижчий, нж на сел. Та, не зважаючи на це, чи якраз через це саме треба з найбльшою наполегливстю над ним працювати, не зважаючи на жодн труднощ жертви. Особлив якост висок квалфкац приднаного мського революцйного елементу та його важлива роля в цлому розвитку революцйно боротьби, а зокрема в виршнй стад, варта поважних трудв жертв. ¶де про розгорнення в мст деологчно- полтично пропаAан-дивно роботи, про ведення революцйних акцй та про органзацйно-кадрову працю

1. Життєдіяльність організму

2. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

3. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

4. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

5. Життєдіяльність личинок волохокрильців

6. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
7. Вплив маркетингу на комерційну діяльність
8. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

9. Діяльність органів управління освітою

10. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

11. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

12. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

13. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

14. Інвестиційна діяльність страхових компаній

15. Життя і творчість Івана Франка

16. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

18. Інноваційна діяльність підприємства

19. Антропогенные факторы формирования ландшафтов северной части западного берега р. Иордан

20. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

21. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

22. Суспільно-політична діяльність Костомарова
23. Діяльність страхової компанії "Оранта"
24. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

25. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

26. Вплив мобільного телефону на організм людини

27. Життєві форми організмів

28. Аудиторська діяльність

29. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

30. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

31. Правотлумачна діяльність

32. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

33. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

34. Діяльність Євгена Коновальця

35. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

36. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

37. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

38. Політична діяльність Лазара Кагановича
39. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
40. Діяльність першого професійного театру Полтави

41. Життя і творчість С.П. Галябарди

42. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

43. Життя і творчість Степана Васильченко

44. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

45. Комерційна діяльність підприємств

46. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

47. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

48. Товарна політика і комерційна діяльність

Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт

49. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

50. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини

51. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

52. Економічна діяльність ООН

53. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

54. Зовнішня економічна діяльність
55. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
56. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

57. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

58. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

59. Операційна діяльність підприємства

60. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

61. Групова навчальна діяльність

62. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

63. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

64. Діяльність викладача в процесі навчання

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

65. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

66. Політичні погляди і діяльність Платона

67. Діяльність Пирятинського сирзаводу

68. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

69. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

70. Соціально-педагогічна діяльність як професія
71. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту
72. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

73. Діяльність державної податкової інспекції

74. Діяльність фінансових фондів

75. Інвестиційна діяльність підприємства

76. Фінанси і фінансова діяльність

77. Фінансова діяльність підприємства

78. Фінансова діяльність та політика держави

79. Вплив живих організмів на географічну оболонку

80. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

81. Екологія і практична діяльність людини

82. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

83. Інноваційна діяльність

84. Інфляція та інвестиційна діяльність

85. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

86. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу
87. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини
88. Роль та вміст води в організмі

89. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

90. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

91. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

92. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

93. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

94. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

95. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

96. Естественные и антропогенные негативные факторы

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Антропогенний вплив на біосферу

98. Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных государств в конце XX столетия

99. Опасные и вредные факторы естественного и антропогенного происхождения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.