Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Етапи організації бухгалтерського обліку

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Контрольна робота з дисципліни: «Організація бухгалтерського обліку» Зміст 1. Етапи організації бухгалтерського обліку 2. Критерії вибору банку та порядок відкриття постійних поточних рахунків Список використаної літератури 1. Етапи організації бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку складається з трьох взаємопов'язаних станів (рис. 1). Примітка: стрілками на схемі позначені зв'язки між етапами Рис. 1. Етапи організації бухгалтерського обліку На першому, методичному, етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів та прийомів, на яких базуються документування, інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність. На цьому етапі здійснюється вибір конкретного застосування елементів методу бухгалтерського обліку: проводиться комплекс заходів, що забезпечують організацію первинного документування: вибір об'єктів первинного документування та носіїв первинної інформації, складання переліку форм первинних документів, їх проектування, встановлення порядку та процедур здійснення записів в первинних документах; встановлення строків та порядку проведення інвентаризації; вибір методу оцінки активів підприємства; вибір номенклатури статей витрат, способу калькулювання собівартості. вибір номенклатури рахунків (робочого плану рахунків) бухгалтерського обліку і розробка структури субрахунків та аналітичних рахунків; вибір і затвердження переліку типових бухгалтерських проводок, визначення переліку та розробки форм внутрішньої звітності і порядку їх заповнення. Другий стан організації бухгалтерського обліку, технічний, - це вибір форми обліку, що найбільше відповідає галузі та розміру даного підприємства. Він полягає: у виборі способу обробки облікових даних - безкомп'ютерного та комп'ютеризованого; розробці переліку і форм облікових регістрів; встановленні порядку здійснення записів в регістрах і переносу даних в регістри. Якщо під час першого та другого етанів здійснюється організація ведення облікових записів, то третій етап полягає в організації роботи обліковою апарату, або іншими словами - це організація управління в бухгалтерії. Він включає: встановлення найбільш економної і найбільш зручної загальної системи обліку (облік централізований, децентралізований або змішаний); визначення оптимальної структури обліковою апарату (розподіл облікової праці за ділянками обліку); встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіті визначення оптимальної чисельності бухгалтерів; набір кадрів та їх навчання; організація робочих місць бухгалтерів; раціональне розміщення облікового апарату (розташування поруч з оперативними підрозділами, працівниками, які часто взаємодіють з бухгалтерією тощо); встановлення належних інформаційних зв'язків між окремими частинами бухгалтерії та між бухгалтерією і оперативними підрозділами підприємства, а також із зовнішнім середовищем (встановлення належного діловодства та документообігу); організація матеріального, інформаційного і технічного забезпечення облікових працівників; мотивація працівників бухгалтерії (оплата праці, інші види стимулювання); встановлення правильного і точного обліку роботи працівників та контроль за виконанням ними своїх функцій; організація архіву бухгалтерських документів; організація безпеки та захисту облікової інформації.

2. Критерії вибору банку та порядок відкриття постійних поточних рахунків У вітчизняному фінансовому просторі вкладник приймає рішення найчастіше інтуїтивно, реагуючи скоріше на чутки, а ніж на факти. Подібна ситуація в деяких випадках може стати згубною для будь-якого процвітаючого банку. При цьому досить лише грамотно планувати поширення негативних розмов про банк ворога. Цікаво, що така практика вже мала «успіх». В умовах, коли одержати об'єктивну інформацію немає звідки, клієнти легко піддаються паніці, а для банку паніка в рядах вкладників — одна з найсерйозніших проблем. Для того щоб зробити правильний вибір, споживач банківських послуг повинен уміти орієнтуватися на ринку, зіставляти послуги різних банків з огляду на їхню ціну та якість. Спочатку клієнт може довідатися про банк від друзів у знайомих, колег по роботі, з рекламного оголошення, від працівників самого банку. Вибір банку може бути продиктований тим, що його офіс знаходиться близько до місця проживання клієнта або до місця роботи; тим, що послуги банку відносно дешеві, він має високу репутацію в місті, районі тим, що пропонує такі послуги, яких немає в інших місцевих банках. Проведені в різних країнах дослідження мотивів вибору банків клієнтами показують, що на перше місце останні висувають кількість і якість наданих банком послуг, далі — ціну таких послуг у даному банку (наприклад, відсоткові ставки за внесками населення, депозитами, кредитами), швидкість проведення операцій і лише на останнє місце те, що клієнт користувався послугами цього банку раніше. Така мотивація підвищує значення тих факторів, які мають не тільки економічний, а й психологічний характер: час прийому, час очікування, тон звертання та бесіди працівників банку, рівень їхньої уваги та ін. Розглянемо основні мотиви, що спонукають клієнта звернутися до банківських послуг. Прибуток або економія. Одержання прибутку є важливим мотивом звернення до послуг банку. Для потенційних клієнтів велике значення має рівень відсоткових ставок. Еластичність послуг. Особливою увагою в клієнтів користуються еластичні (гнучкі) послуги, що можуть бути пристосовані до потреб, які змінюються. Якість послуг. При виборі послуг клієнт орієнтується, як правило, на ціну або вартість послуг. Швидкість. Клієнт завжди зацікавлений у підвищеній швидкості надання необхідних послуг та одержанні прибутку. Безпека. Клієнти серйозно зацікавлені в безпеці своїх коштів і прагнуть цілком покладатися на банк у заощадженні своїх внесків. Гарантоване обслуговування. Зручність. Одним з другорядних мотивів при виборі банку є організаційна зручність і/чи вигідність його місцерозташування. Репутація та відчутна технічна майстерність. Це один з най важливіших мотивів як при виборі банку, так і при оцінці доцільності придбання тих або інших продуктів/послуг конкретного банку. При визначенні банку, який пропонує, наприклад, оптимальні дії щодо вкладання коштів на депозитні рахунки, потенційний вкладник, по-перше, повинен чітко усвідомлювати мету вкладання коштів та основні вимоги до цієї інвестиції з позицій співвідношення прибутковості, ліквідності і ризиковості, зручності термінів та наявності додаткових послуг.

Для орієнтування в питаннях прибутковості, строковості, пакетного обслуговування та інших характеристик конкретних депозитних послуг, в принципі, досить вивчити рекламні пропозиції окремих банків чи проаналізувати зведені рейтинги спеціалізованих організацій (дані Асоціації українських банків, газети «Бізнес», вітчизняних фінансових порталів Інтернету та ін.). Що ж стосується ліквідності та ризиковості, тут ситуація дещо ускладнюється і потребує більш ґрунтовного підходу. На жаль, більшість юридичних та фізичних осіб, вперше вибираючи банк або за різних причин змінюючи його, орієнтуються передусім на суб'єктивні фактори (рекламу, особисті зв'язки серед менеджменту банку та ін.) і практично не звертають уваги на об'єктивні фінансові показники банку. Тому кроком у цьому напрямку має бути хоча б поверхове ознайомлення з балансами обраних при попередньому відборі банків. Взаємовідносини між банком та їх клієнтами здійснюються на платній основі з укладанням договору про розрахунково-касове обслуговування. Керівник підприємства повинен постійно слідкувати за рухом грошових коштів на рахунках в банках, звертати увагу на будь-які зміни і передбачати їх наслідки для фінансового стану підприємства. При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми за розрахунковими чеками, причому клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти (платіжне доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек, акредитив) і зазначають їх під час укладання договорів. Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків передбачені законодавством рахунки в національній та іноземній валюті, а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо). Поточний рахунок - рахунок який, відкривається в уповноважених установах банків підприємствами усіх видів та форм власності, а також їх відокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України як в національній так і в іноземній валюті. Юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності мають право відкривати необмежену кількість поточних рахунків за своїм вибором і згодою банків для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті. Об'єктом обліку операцій по рахунках в банках є вільні грошові кошти підприємства в національній та іноземній валюті, які знаходяться в установах банків. Загальний порядок обліку коштів на поточному рахунку в банку відображено на рис. 1. Рис. 1. Загальний порядок обліку коштів на поточному рахунку в банкуОперації з надходження коштів на рахунки в банках реєструються у відомості 1.2

Вже в перших днях німецько-совєтської війни лави Поліської Січі з кожним днем дуже зростали за рахунок все нових людей. Все це був зразково здисциплінований військовий народ, вихований в дусі палкої любови до батьківщини та свого рідного війська. Це були старші люди з царської та української армій та молодші вояки з польської та совєтської армій. Багато було також втікачів від совєтського переслідування, етапів та тюрем. По всіх наших гарнізонах та міліційних станицях кипіла вишкільно-організаційна робота. Вчорашні цивільні люди на очах мілітаризувалися. На звільнених районах організовувалася цивільна адміністрація під контролею та опікою Поліської Січі. Вся Поліська котловина та її власна збройна сила готувалися до нових великих подій своєї історії. Розділ десятий ПРИГОТУВАННЯ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТУПУ Готуючись до генерального наступу проти московсько-большевицьких сил на Поліссі, ми насамперед вислали делегацію під проводом хорунжого Петра Довматюка-Наливайка до білорусів, щоб з цим нашим братнім сусідом нав'язати якнайтісніший контакт зараз і на майбутнє

1. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

2. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

3. Організація обліку грошових коштів

4. Організація обліку

5. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

6. Організація обліку власного капіталу підприємства України
7. Організація обліку запасів на підприємствах
8. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

9. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

10. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

11. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

12. Організація обліку на торгівельному підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

14. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

18. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

19. Організація бухгалтерського обліку

20. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

21. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
23. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
24. Організація облікової політики підприємства

25. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

26. Рахунки бухгалтерського обліку

27. Система та процес бухгалтерського обліку

28. Українська школа бухгалтерського обліку

29. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

30. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

31. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

32. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

33. Організація складського обліку запасів в установах

34. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

35. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

36. Організація управлінського обліку на підприємстві

37. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

38. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
39. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів
40. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

41. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

42. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

43. Суспільна організація життя слов

44. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

45. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

46. Організація праці менеджера

47. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

48. Організаційна система управління природокористуванням України

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

50. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

51. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

52. Основи побудови обліку праці та її оплати

53. Організація евакуаційних заходів

54. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
55. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
56. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

57. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

58. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

59. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

60. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

61. Організація касових операцій у банківських установах

62. Організація ресурсної бази банків в Україні

63. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

64. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

65. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

66. Організація будівельного майданчика

67. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

68. Організація робочого місця бухгалтера

69. Рівні організації організму людини

70. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
71. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
72. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

73. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

74. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

75. Бухгалтерський облік

76. Бухгалтерський облік

77. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

78. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

79. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

80. Внутрішній аудит організації

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

82. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

83. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

84. Організація документування господарських операцій

85. Організація і методика аудиту грошових коштів

86. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
87. Організація праці бухгалтера
88. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

89. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

90. Роль обліку в управлінні підприємством

91. Сучасні моделі управлінського обліку

92. Теоретичні основи обліку та аудиту

93. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

94. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

95. Аудит в організації

96. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

97. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

98. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

99. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.