Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат Тема магістерської роботи: Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області Студентки: Діко Ольги Федорівни Науковий керівник: Марченко О.А. кандидат географічних наук, доцент. Предмет дослідження: процеси становлення оздоровчої рекреації Запорізької області. Об'єкт дослідження є оздоровчий комплекс Запорізької області. Мета магістерської роботи: надання сучасної оцінки стану оздоровчої рекреації в Запорізькій області; обґрунтування проблем становлення та перспектив розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області. Задачі магістерської роботи: - надання сучасної оцінки формування оздоровчої рекреації в Запорізькій області; - аналіз просторово-часових закономірностей оздоровчої рекреації в області; - виявлення основних існуючих проблем оздоровчої рекреації в Запорізькій області, - обґрунтування перспективних планів розвитку оздоровчої рекреації в області. Загальний зміст: у першому розділі роботи розкрита функціонольно-компонентна структура оздоровчої рекреації, яка необхідна для задоволення потреб населення на відновлення здоров'я, фізичних сил, підвищення працездатності. Цьому сприяє бальнеотерапія, грязелікування, що використовується як з лікувально-профілактичною метою, так і з метою медичної реабілітації. Надані основні критерії оцінки лікувальних властивостей води за особливостями складу; медичні показники різних типів мінеральних вод та методи і принципи їх застосування; типи грязей за їх різноманітністю походження, складу властивостей, описані основні методики грязелікування. Розкриті: кліматичні фактори, їх характеристика з лікувально-оздоровчою метою, методи застосування, види климатотерапії, параметри, протипоказання. Разом з природними лікувальними ресурсами описані фактори фізичної природи, апаратної фізеотерапії та механізм їх дії на організм людини. Крім цього розкрита одна з базових послуг, без споживання якої неможливе саме перебування на курорті, розкриті фізіологічні норми харчування для основних груп і на основі норм харчування в лікувально-профілактичних закладах, показані різноманітні дієти, та яким чином організується, в умовах курортних закладів, активні види оздоровлення (ЛФК, спортивно-масова робота). Надана загальна характеристика природних ресурсів Запорізької області, визначені умови, що сприяють розвитку рекреаційної діяльності. Розкрито сучасний стан функціонування курортно-оздоровчих закладів області. У третьому розділі проаналізовані проблеми використання рекреаційних ресурсів, стан природокористування, екологічні проблеми, що пов'язані з рекеаційною діяльністю, та визначені пріоритетні напрямки подальшого розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області. За результатами дослідження сформульовані висновки: визначимо, що найбільшого розвитку в Запорізькій області набула лікувальна оздоровча рекреація. Як свідчать статистичні дані серед оздоровчих закладів переважають заклади відпочинку та санаторно-курортні заклади. Саме вони концентрують найбільшу кількість відпочиваючих. В Запорізькій області знаходиться 6,4% санаторно-курортних (оздоровчих) закладів України, хоча рекреаційний потенціал реалізовано не в повній мірі.

Номенклатура послуг санаторіїв доповнена лікувальними послугами: загальне обстеження, кліматотерапія, дієти, грязьові та солові ванни тощо. Практично всі заклади курортного типу орієнтовані на середній клас споживача. В останні роки кількість закладів відпочинку зменшилась, і кількість відпочиваючих зменшилась майже втричі. Це пов'язано не тільки з недоступністю цін на путівки, зменшенням середнього життєвого рівня населення, а й низькою конкурентноздатністю галузі на фоні різноманіття та доступності вибору курортно-оздоровчих послуг в інших рекреаційних комплексах України, або за кордоном. Крім того в Запорізької області ми прийшли до висновків, що дитяча рекреація в області не отримала свого належного розвитку, на її долю припадає лише 17,6% загального показника. При цьому в області існують дуже вагомі показники природних та історичних рекреаційних ресурсів, на базі яких дитяча рекреація може належного свого належного розвитку. Кризи в галузі надає ще й те, що зменшення чисельності оздоровлених дітей відбувається за рахунок пільгових категорій, зокрема, дітей - сиріт, малозабезпечених дітей, хворих на туберкульоз, постраждалих від аварій на ЧАЕС. Зробивши просторово-часовий аналіз функціонування дитячих закладів оздоровлення, можемо визначити, що найбільш перспективними для подальшого розвитку галузі є Якимівський район, м. Запоріжжя, м. Бердянськ, також дитяча рекреація, за певних умов, може отримати певний розвиток в Приазовському та Приморському районах. А ось часовий аналіз показав, що чисельність дітей, оздоровлених в 2005 році зменшилась в 2-3 рази в порівнянні з 1990 роком. Це дуже негативний показник в соціально-економічному розвитку області, країни. Тому проаналізувавши функціонування цієї галузі та її перспективні плани, можна зробити висновки, що найбільш реальним в умовах Запорізької області є втілення наступних заходів: 1. Покращення екологічної ситуації в області: - охорона водних рекреаційних ресурсів, очищення водойм від мулу, водоростей, сміття; - проблема образії берегів; - заходи для покращення атмосферного повітря в області; - штучне облисіння територій, насадження полізалесних лісосмуг. 2. Забезпечити раціональне використання природних, соціально-економічних та культурно-історичних рекреаційних ресурсів. Для вирішення багатьох проблем потрібна підтримка держави та бюджетні кошти. 3. Покласти відповідальність (практичну) за рекреаційні заклади належним організаціям, відомствам. 4. Створення спеціалізованих дитячих рекреаційних закладів: - активного відпочинку та фізкультури (спортивні табори); - впровадження нових закладів розваг (відеосалони, гральні автомати, комп'ютерні зали, дитячі майданчики, клуби, тренажерні зали та інше); - табори для творчих дітей (від гуртків, домів дітей та юнацтва, музичних, художніх шкіл); - оздоровчі табори з елементами навчання (розмовляють тільки іноземною мовою). 5. Розвиток дитячого туризму в області: - розробка нових туристичних маршрутів для широкого загалу дітей та юнацтва; - організація та відновлення існуючих дитячих туристичних клубів. 6. Модернізація та реконструкція діючих оздоровчих закладів підприємствами, яким вони належать (до 2010 року).

- транспортне забезпечення — підтримання автошляхів у належному стані, створення обладнаних автостоянок, будівництво і ремонт існуючих. 7. Втілення в дію цінової політики, особливо для пільгових категорій дітей. 8. Вдосконалення інвестиційної політики. 9. Перспектива розвитку охорони здоров'я людини передбачає реалізацію наступних вимог: організацію управління діяльністю в системі нормативно-правового забезпечення (лікувальні програми, перелік методик, обладнань, технологій, форм надання оздоровчих послуг): кадрове забезпечення охорони здоров'я; нормативно-технологічне забезпечення; інформаційне забезпечення; наукове забезпечення, впровадження системи охорони і укріплення здоров'я. 10. Проведення належних рекламних кампаній, як в Запорізькій області, так і за її межами. Враховуючи потенціал рекреаційного комплексу, доцільно створити фонд розвитку рекреації в Запорізькій області. Регіональні, місцеві державні органи управління повинні проводити ліцензування закладів оздоровлення, рекреаційної діяльності та сертифікацію рекреаційних послуг. Аналізуючи аспекти стратегічної програми розвитку Запорізького рекреаційного комплексу, можна відокремити, що більшість положень спрямоване на забезпечення доступності та ефективності санаторно-курортного лікування дітей, реабілітацію хворих, профілактику захворювань, тобто формування повноцінної здорової нації країни. Одержані результати можуть бути використані у закладенні перспективних планів в розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області; в реалізації обласного регіонального мінімуму виконання Закону України та Державної курортно-оздоровчої програми про внесення змін до Закону України «Про курорти Приморських територій»; в підготовці методичних розробок для системного застосування під час вивчення навчальних дисциплін «Рекреаційна географія» та інші в вищих навчальних закладах. Рік виконання магістерської роботи: 2007 Місце виконання: МДПУ Магістерська робота містить 157 сторінок тексту, 9 таблиць, 12 рисунків, список літератури з 56 найменувань, 11 додатків. ЗмістВступ Розділ І. Функціонально-компонентна структура оздоровчої рекреації 1.1 Бальнеологія. Методи застосування мінеральних вод 1.2 Грязелікування. Особливості оздоровчої дії на організм людини 1.3 Кліматотерапія. Види кліматотерапії 1.4 Фізіотерапія 1.4.1 Штучні фізичні фактори електромагнітної природи 1.4.2 Лікувальні фактори механічної природи 1.4.3 Лікувальні фізичні фактори термічної водної природи 1.5 Дієтотерапія. 1.6 Активні види оздоровлення Розділ ІІ. Сучасна оцінка розвитку оздоровчої рекреації 2.1 Загальна характеристика природних ресурсів Запорозької області 2.2 Сучасна оцінка функціонування курортно-оздоровчих закладів області Розділ ІІІ. Перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність теми. Відпочинок, як і праця, є невід'ємними складовими життєдіяльності людини. Але, якщо трудова діяльність та її суспільні результати давно дослі­джуються багатьма науками (економікою, соціологією, географією та ін.), то теоретичне осмислення процесу і методів відновлення психофізіологічних сил людини стали об'єктом спеціального вивчення лише у другій половині XX століття.

Тобто, усунення большевизму в Росії ще не збиває російського імперіялізму, який може існувати й виступати так само в іншому вигляді, але з такою самою загрозою для зовнішнього світу. І комунізм ще цілком не згине з своїм падінням у Росії, він може ще існувати в різних країнах. Відповідно до цього в міжнародній політиці клясифікуються сучасні протибольшевицькі сили в аспекті розвитку на дальшу мету. Вони оцінюються згідно з тим, по якій лінії протиставляться большевизмові: чи тільки як експанзивному комунізмові, чи теж як формі російського імперіялізму, а особливо — чи вони так само будуть протиставитися кожному наступаючому російському імперіялізмові, без уваги на те, в якій формі він не виступав би. Ще іншу оцінку мають сили, які прагнуть повного знищення російського імперіялізму, унеможливлення йому відродитися. Коли світ розумітиме українську визвольну політику лише як змагання до перевороту в УССР, до зміни ладу, усунення самого большевизму, тоді він буде враховувати її до складу таких чинників, які активно виступають проти большевизму, до його розвалу, але роля яких в дальшому розвитку ще не є детермінована, ще може бути різною

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

3. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

4. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

5. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

6. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
7. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
8. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

9. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

10. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

11. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

12. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

13. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

14. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

15. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

16. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

18. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

19. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

20. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

21. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

22. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку
23. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення
24. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

25. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

26. Цінова політика фірми та її оцінка

27. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

28. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

29. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

30. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

31. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

32. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

34. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

35. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

36. Стан і перспективи розвитку СНД

37. Оцінка фінансового стану підприємства

38. Оцінка природних ресурсів
39. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
40. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

41. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

42. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

43. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

44. Оцінка майна з метою страхування

45. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

46. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

47. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

48. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

49. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

50. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

51. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

52. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

53. Правомірна поведінка та історичні типи держав

54. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави
55. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки
56. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

57. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

58. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

59. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

60. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

61. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

62. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

63. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

64. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

66. Оцінка доцільності правової охорони

67. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

68. Оцінка персоналу

69. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

70. Освіта – основа розвитку особистості
71. Самооцінка та самостійність
72. Оцінка ефективності використання рухомого складу

73. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

74. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

75. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

76. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

77. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

78. Оцінка фінансового стану підприємства

79. Перспективи розвитку фінансового права

80. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

82. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

83. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

84. Оцінка стану міської системи м. Києва

85. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

86. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні
87. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій
88. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

89. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

90. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

91. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

92. Перспективы развития спортивного туризма в Самарской области

93. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

94. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

95. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

96. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

98. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

99. Сучасні форми та системи оплати праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.