Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

(реферат) За всю історію обчислювальної техніки можна прослідкувати дві основні сфери її застосування. Перша сфера – це застосування обчислювальної техніки для виконання математичних розрахунків, які надто довго або взагалі неможливо провести вручну. Розвиток саме цієї галузі сприяло інтенсифікації методів числового розв’язку складних математичних задач, розвитку класів мов програмування, орієнтованих на зручний запис числових алгоритмів, становлення зворотного зв’язку з розробниками нових архітектур ЕОМ. Друга галузь, яка безпосередньо відноситься до теми наших лекцій – це використання засобів обчислювальної техніки в автоматичних або автоматизованих інформаційних системах. В найширшому розумінні, інформаційна система являє собою програмно-апаратний комплекс, функції якого полягають у надійному збереженні інформації у пам’яті комп’ютера, виконання специфічних для даного додатку перетворень інформації та/або обчислень, наданні користувачеві зручного та зрозумілого інтерфейса. Зазвичай такі системи мають справу з великими обсягами інформації, яка має достатньо складну структуру. Класичними прикладами інформаційних систем є банківські системи, системи резервування авіаційних квитків, місць у готелі тощо. Друга галузі застосування обчислювальної техніки виникла дещо пізніше за першу. Це пов’язане з тим, що на світанку обчислювальної техніки можливості комп’ютерів по зберіганню інформації були дуже обмеженими. Говорити про надійне та довготривале збереження даних можливо було лише при наявності запам’ятовуючих пристроїв, які зберігають інформацію після вимкнення живлення машини. Оперативна пам’ять комп’ютерів такої властивості не має. У перших комп’ютерах використовувалися два пристрої зовнішньої пам’яті – магнітні стрічки та барабани. Ємність магнітних стручок була достатньо великою, але за своєю фізичною природою така стрічка забезпечувала лише послідовний доступ до даних. Магнітні ж барабани, які більше подібні до сучасних магнітних дисків з фіксованими головками, надавали можливість довільного доступу до даних, але були обмеженого розміру. Такі обмеження не були суттєвими для чисто чисельних розрахунків. Але для інформаційних систем, в яких потреба у поточних даних визначається кінцевим користувачем, наявність лише магнітних стрічок або барабанів є незадовільною. Уявіть собі покупця квитків, який біля каси повинен чекати повного перемотування магнітної стрічки. Однією з природних вимог до таких систем є достатня швидкість виконання операцій. Здається, саме вимоги нечислових прикладних програм, викликали появу зйомних магнітних дисків з рухомими голівками, що явилося революцією в історії обчислювальної техніки. Такі пристрої зовнішньої пам’яті мали набагато більший обсяг, забезпечували достатню швидкість доступу до даних в довільному порядку, а можливість зміни дискового пакету на пристрої дозволяла мати практично необмежений архів даних. З появою магнітних дисків почалася історія систем керування даними у зовнішній пам’яті. До того моменту кожна програма-додаток, якій потрібно було зберігати дані у зовнішній пам’яті, сама визначала розміщення кожної порції даних на магнітній стрічці чи барабані і виконувала обмін між оперативною пам’яттю та пристроєм зовнішньої пам’яті за допомогою програмно-апаратних засобів низького рівня (машинних команд або виклику відповідних програм операційної системи).

Такий режим роботи не дозволяє і дуже ускладнює підтримку на одному зовнішньому носії декількох архівів інформації довготривалого зберігання. Крім того, кожній прикладній програмі потрібно було вирішувати проблему іменування частин даних і структуризації даних у зовнішній пам’яті. Історичним кроком став перехід до використання централізованих систем управління файлами. Файлові системи – це набір програм, які виконують для користувачів деякі операції, наприклад створення звітів. Кожна програма визначає свої власні дані і керує ними. Файлові системи були першою спробою компўютиризувати відомі всім ручні картки. Подібна картка (або підшивка документів) в деякій організації могла містити всю зовнішню і внутрішню документацію, повўязану з деяким продуктом, завданням, клієнтом або співробітником. Зазвичай таких папок дуже багато, їх нумерують і зберігають у шафах. З метою безпеки шафи можуть навіть закривати на ключ або зберігати у приміщеннях, що знаходяться під охороною. У більшості людей вдома є власні карототеки, що містять підшивки документів, такі як рахунки, гарантійні талони, чеки про сплату за комунальні послуги, стархові та банківські папери, звіти з лабораторних робіт, конспекти лекцій тощо. Якщо нам потрібна будь-яка інформація, потрібно вручну переглянути картотеку від початку до кінця, щоб знайти те, що нас цікавить. Цей процес можна вдосконалити, ввівши у такій системі процес індексування, який дозволить прискорити процес пошуку потрібних відомостей. Наприклад, можна використати спеціальні розділювачі або окремі папки для різноманітних логічно повўязаних типів обўєктів. Ручні картки дозволяють успішно справитися з поставленими задачами, якщо кількість обўєктів, що зберігаються, невелике. Також вони цілковито підходять для роботи з великою кількістю обўєктів, які потрібно лише зберігати, або вилучати. Проте вони виявляються цілковито не придатними для випадків, коли потрібно встановити перехресні зв’язки чи виконати обробку відомостей. В наш час клієнтам, менеджерам та іншим співробітникам з кожним днем потрібно все більше і більше інформації. Зрозуміло, що картотека зовсім не підходить для виконання роботи подібного типу. Файлові системи були розроблені для забезпечення більш ефективних способів доступу до даних. Проте, замість організації централізованого сховища всіх даних підприємства, використовувався децентралізований підхід, за яким співробітники кожного відділу за допомоггою спеціалістів по обробці даних (програмістів) працюють зі своїми власними даними і зберігають їх у своєму відділі у окремих файлах. Файл являє собою простий набір записів , які містять логічно зв’язані данію кожен запис містить логічно зв’язаний набір з одного чи декількох полів, кожне з яких представляє деяку характеристику об’єкту, що моделюється. Кожен співробітник звертається до даних за допомогою спеціалізованої прикладної програми. Набір прикладних програм кожного відділу дозволяє вводити дані, працювати з файлани і генерувати деякий фіксований набір спеціалізованих звітів. Найважливішим є те, що фізична структура і методи зберігання записів файлів з даними жорстко визначаються в коді прикладної програми.

Обмеження, притаманні файловим системам Відокремлення та ізоляція даних. Дублювання даних. Залежність від даних. Несумісність файлів. Фіксовані запити/ швидке збільшення кількості додатків. Розділення та ізоляція даних Коли дані ізольовані у окремих файлах, доступ до них ускладнений. Наприклад, для створення списку всіх будинків, що відповідають вимогам потенційних орендарів, попередньо потрібно створити тимчасовий файл зі списком орендарів, які бажають орендувати нерухомість типу „будинок”, далі у файлі про нерухомість, що здається в оренду, потрібно здійснити пошук обўєктів типу „будинок” з орендною платою нижче за максимум, встановлений орендарем. Виконати подібний пошук та обробку даних у файлових системах достатньо складно. Для вилучення інформації, яка задовольняє поставленим умовам програмісту потрібно реалізувати синхронну обробку двох файлів. Ще більші складності виникають, коли інформацію потрібно шукати більше ніж у двох файлах. Дублювання даних Через децентралізовану роботу з даними, яка ведеться у кожному відділі на підприємстві, у файловій системі фактично заохочується безконтрольне дублювання даних, яке є небажаним за двох причин: дублювання даних супроводжується неекономним використанням ресурсів, оскільки на введення надлишкових даних потрібно витрачати додатково час та гроші. Більше того, для їх зберігання необхідне додаткове місце у зовнішній памўяті. У більшості випадків дублювання даних можна уникнути за рахунок сумісного використання файлів. ще більш важливим є той факт, що дублювання даних може призвести до порушення їх цілісності , інакше кажучи, дані у різних відділах можуть стати суперечливими. Наприклад, у випадку дублювання даних про співробітників у бухгалтерії та відділі кадрів, якщо робітник змінить адресу і цю зміну буде зафіксовано лише у відділі кадрів, то повідомлення про зарплату надійде на чужу адресу. При виявленні подібної помилки потрібно буде витратити багато часу для її повного усунення, оскільки немає деякого автоматичного способа обновлення даних одночасно у всіх відділах. Залежність від даних Фізична структура і спосіб збереження записів файлів і спосіб зберігання записів файлів даних жорстко фіксованих у коді програми-додатку. Це означає, що змінити існуючу структуру даних достатньо складно. Несумісність форматів файлів Оскільки структура файлів визначається кодом додатків, вона залежить і від мови програмування цього додатку. Наприклад, структура файлу, створеного на мові COBOL може повністю відрізнятися від структури файлу, створеного на мові С. Фіксовані запити / швидке збільшення кількості додатків З точки зору користувача можливості файлових систем перевищують можливості ручних карток. Відповідно зростає і їх вимоги до реалізації нових та модифікованих запитів. Проте, файлові системи значно залежать від програміста, оскільки всі необхідні запити і звіти повинні бути створені саме ним. У багатьох організаціях, як свідчить література, події розвивалися по одному з двох сценаріїв. 1) типи створюваних запитів мали фіксовану форму і не було інструментів для створення незапланованих або довільних запитів, як до даних, так і відомостей про те, які типи даних є доступними.

Данное руководство содержит краткое описание прикладного ПО, перечень файлов, включая базу данных и файлы со справочной информацией для пользователя, описание аппаратуры, ПО и прочих ресурсов, необходимых для доступа к данному прикладному ПО и использования этого ПО в полном объеме, включая: — режимы работы; — описание процедур, позволяющих получить помощь при возникновении ошибочных ситуаций при работе с прикладным ПО; — терминалы, принтеры и другие входные/выходные устройства; — необходимые процедуры, утилиты, в том числе процедуры для установки ПО; — форматы представления входной/выходной информации, их тип, объем; — точность представления, скорость передачи, ожидаемое время реакции; — способ задания конца информации и другие требуемые соглашения; — ограничения и наиболее типичные ошибки задания информации; — описание используемой системы управления базой данных. 12.38 Руководство пользователя ПО Руководство пользователя ПО описывает порядок действий пользователя ПО для установки и использования ЭКПО, группы ЭКПО или системы/подсистемы ПО

1. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

2. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

3. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

4. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

5. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

6. Система баз данных MS Access
7. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase
8. Современные системы управления базами данных

9. Система управления базами данных ACCESS

10. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

11. Базы данных и файловые системы

12. База данных для информационной системы - Таксопарк

13. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

14. Создание файла и таблиц базы данных мастером и по заданной логической модели

15. Современные системы управления базами данных

16. Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Настольные системы управления базами данных

18. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

19. Разработка системы управления базой данных строительной фирмы

20. Серверы и системы управления базами данных

21. Система управления базами данных Mіcrosoft Access 2003

22. Системи управління базами даних
23. Системы управления базами данных
24. Судовая информационная измерительная система типа "звезда". База данных

25. Требования к геоинформационным системам и содержанию баз данных

26. Захист інформації в інформаційних системах

27. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

28. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

29. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

30. Различные классы баз данных по предметным областям использования

31. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

32. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

33. База данных "Домашняя библиотека"

34. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

35. Разработка базы данных "Кадры"

36. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

37. Разработка базы данных

38. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района
39. Создание базы данных "Библиотека"
40. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

41. Классификация баз данных

42. HTML и базы данных

43. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

44. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

45. Криптографические системы защиты данных

46. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем

47. База данных

48. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных

50. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

51. Ответы на теоретические вопросы по предмету База данных

52. Инфологическая модель баз данных "Сущность-связь"

53. Пример проектирования базы данных "Библиотека"

54. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных
55. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках
56. Организация баз данных

57. Проектирование и реализация базы данных

58. Excel 97 в качестве базы данных

59. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

60. Иерархические структуры в реляционных базах данных

61. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

62. Организация доступа к базам данных в Интернет

63. Перенос Базы Данных на WEB-сервер

64. Проектирование системы сбора данных

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Разработка баз данных в Delphi

66. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

67. Создание базы данных в интегральном пакете Works

68. Создание учебной базы данных Телефонный справочник в Access 97

69. Учет очереди на получение квартир по организациям (база данных)

70. Базовые технологии в системах хранения данных
71. Реляционные модели базы данных
72. Менеджер подключений к базам данных

73. Использование модели briefcase при разработке приложений баз данных

74. Базы данных SQL

75. Аспектно-ориентированные методы в управлении информационными потоками баз данных ДП АСУТП

76. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных

77. Разработка базы данных «Магазин бытовой техники “Электрон” средствами СУБД MS Access»

78. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

79. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных

80. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Автоматизована система обробки економічної інформації

82. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

83. База даних лікарських препаратів

84. База даних по приватним підприємствам регіону

85. База даних студії веб-дизайну

86. База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"
87. База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"
88. База данных "Архив"

89. База данных "Международные переговоры"

90. База данных "Сотрудники"

91. База данных "Такси"

92. База данных "фруктовый сад"

93. База данных MS Access

94. База данных аттестационных ведомостей

95. База данных видеокарт

96. База данных для ремонта автомобилей

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

97. База данных компьютерного магазина

98. База данных компьютерной фирмы

99. База данных по учёту видеокассет


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.