Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат з основ демократії Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії Тисячоліттями вимірюється інтерес науки і людської спільноти до проблеми демократії. На шляху її розвитку і поглиблення людство зробило гігантські кроки. Проте демократія залишається предметом дедалі зростаючого інтересу вчених, політиків, громадян і в третьому тисячолітті. Особливо гостро ця проблема постала перед державами, в тому числі й Україною, які здійснюють модернізацію суспільства, перехід від авторитарно-бюрократичпих режимів до ефективних форм демократії. Це потужний стимул для наукових пошуків і визначення практичних інструментів демократичного перетворення суспільства. Необхідні неординарні зусилля вчених і політиків, щоб демократія в Україні стала реальністю, невід'ємним атрибутом суспільного розвитку. Палкі заклики до демократичних перетворень суспільства лунають сьогодні як закляття, а слово «демократія» сприймається як аксіоматичне поняття. На жаль, людство досі не виробило єдиної теорії демократії. Це поняття належить до найбільш диференційованих і невизначених у сучасній політичній теорії. Відомий американський політолог Роберт Даль пише, що після стількох століть роздумів про політику теорія демократії продовжує залишатися досить непереконливою незалежно від того, розглядати її як етичну теорію чи як спробу описати реальний світ. Тому перш ніж оперувати цим поняттям, треба максимально адекватно пояснити, що таке демократія. Етимологія слова «демократія», тобто основне значення, походження й тлумачення, широко відома - народовладдя, коли джерелом влади визнається народ, якому вона повинна належати. Народовладдя в державі засноване на певній системі цінностей, свободі, рівності, суверенітеті народу, правах людини тощо. В історичних дослідженнях слово «демократія» вперше згадується у працях Фукідіда, предметом дослідження якого був еллінський поліс. Державний устрій Періклових Афін для Фукідіда - ідеальна політія, а Перікл є нібито втіленням цієї ідеальної політії, де кожен громадянин рівний перед законом, а у політичному житті панує «аристократія духу». Періклу, вважають дослідники, належать такі слова: «Ми називаємо себе демократією, оскільки наше управління перебуває в руках багатьох, а не кількох». Водночас, за Фукідідом, істинна демократія потребує вождя, якому народ вірить. Державний устрій у Сократових «Законах», як зазначав Арістотель, не схожий ні на демократію, ні на олігархію, а посідає проміжне місце і має назву політії. До її складу входять тільки ті, хто наділений правом носити зброю. Коли законодавець вважає, що така форма устрою найпридатніша для найбільшого усуспільнення, то, мабуть, він не помиляється. Політія у «Законах» Сократа не містить складників, а тільки ознаки олігархії та демократії, причому остання схиляється теж у бік олігархії. Це зрозуміло з того, як утворюються державні інституції. Те, що посадові особи визначаються за жеребом з обраних, робить цей спосіб схожим на демократію та олігархію. Однак ті, що тільки багаті громадяни зобов'язані брати участь у народному зібранні, призначати урядовців і провадити державні справи, а решта громадян позбавлена цього, уподібнює таку форму правління до олігархії.

А ще Сократ хоче, щоб більшість урядовців призначалася з багатих людей, а на найвищі посади - особи з найбільшим майновим цензом. Існувало багато подітій (міст-держав) з демократичною формою правління, але иайдокладніші відомості щодо функціонування вважаються політіями, а ті, що схиляються в бік олігархії, - аристократіями, а демократичним устроєм - той, за якого влада зосереджується в руках вільнонароджених, а олігархічним - той, за якого вона належить багатим. Коли ж править більшість в інтересах загальної користі, то така форма відома під назвою, спільною для всіх форм державного устрою, - «політія». Він наводить декілька видів демократії й олігархії. За словами Арістотеля, демократія - це такий устрій, коли вільнонароджені й неімущі, що становлять більшість, матимуть владу в своїх руках. Засадою аристократії він вважав чесноти, олігархії - багатство, демократії - свободу. «. Свобода і рівність - характерні риси демократії». На думку Арістотеля, демократичний устрій надійніший, ніж олігархічний, і зазнає менше потрясінь. Адже саме в олігархічному устрої приховуються зародки майбутніх чвар - між самими олігархами та між олігархами й народом. У демократичних же державах буває тільки один вихід незадоволення - проти олігархії; сам проти себе народ не бунтуватиме. Політія, яка спирається на панування середніх прошарків, стоїть ближче до демократії, ніж до олігархії, а політія з усіх форм державного устрою найнадійніша. 3 найдавніших часів демократія вважалася однією з основних форм правління. Арістотель виділяв їх шість, класифікуючи за двома групами: три правильні форми - монархія, аристократія і політія; три форми, що відхиляються від правильних, - тиранія як противага монархії, олігархія - аристократії, демократія - політії. Демократія на відміну від політії (правління більшості, обраної на основі певного цензу, яка турбується про загальне благо) є правлінням неімущої більшості задля власного блага. Для демократичного устрою характерні такі ознаки: всі посадові особи обираються з усього складу громадян; всі управляють кожним, узятим окремо, і цей останній, коли до нього дійде черга, панує над усіма; органи влади заміщуються за жеребом або всі без винятку, або за винятком тих, котрі вимагають особливих знань і досвіду; заміщення посад не зумовлено або зумовлено зовсім невисоким майновим цензом, ніхто не може перебувати на одній посаді двічі, за винятком тільки небагатьох посад, пов'язаних з військовими справами; всі органи влади або всі, де це можливо, - короткочасні; судова влада належить усім, і судді обираються з усього складу громадян; повноваження суддів охоплюють усі справи чи більшість із них - найважливіші та найістотніші: прийняття звітів від посадових осіб, затвердження і розірвання державних та приватних угод. Народне зібрання є верховною владою в державі; жоден з органів влади таких повноважень не має у жодній справі чи принаймні має у дуже обмеженому колі справ; найголовніші ж державні справи вирішує зібрання. На підставі рівноправності багаті ні в чому не мають переваг перед неімущими, верховна влада належить не якомусь одному станові, а всім громадянам на засадах рівності й кількості.

У такому разі в державі реалізуються принципи рівності й свободи. Справедливим буде рішення, прийняте більшістю. Прихильники ж олігархії вважають справедливим рішення, схвалене тими, хто володіє більшою майновою власністю, тому що приймати рішення треба, керуючись розмірами власності. Автор часто посилається на принципи античної демократії, оскільки її досвід становить великий дослідницький інтерес, при цьому не проводячи аналогії із сучасною демократією, що увібрала все найкраще з людської цивілізації. Але потрібно враховувати і негативний досвід афінської демократії, що загинула не тільки після македонської навали, а й через внутрішні суперечності, породжені переоцінкою своїх успіхів, гординею та громадськими лінощами самих афінян. Не можна виключати подібне і щодо сучасного демократичного розвитку. Слід зауважити, що виникнення демократії не знає точно окреслених географічних координат. Різноманітність форм демократії виявляється і нині - президентська республіка (США, Франція), парламентська республіка (ФРН, Італія), обмежені монархії (Велика Британія, Швеція, Данія, Норвегія). Поняття «демократія» використовується не лише для характеристики форми державного устрою, а й як форма устрою будь-якої організації, де забезпечується рівноправна участь членів в управлінні й прийнятті рішень. Тобто демократичний характер відносин може бути присутній всюди, де є організація, влада та управління загальновизнаною цінністю демократії як форми держави є визнання народу найвищим джерелом влади, загальне виборче право, виборність (безпосередньо або опосередковано) органів державної влади, рівні права громадян, забезпечення прав меншості на власну думку, що знаходить відображення у принципах конституціоналізму. Демократизація передбачає створення відкритого суспільства. Як пише Джордж Сорос, відкрите суспільство - це форма суспільної організації, яка забезпечує найвищий ступінь свободи особи відповідно до правил і норм, необхідних для функціонування суспільства. Це таке ефективне і «чисте» державне управління, влада закону, суспільство, на яке не тисне держава і яке забезпечує достатні можливості для функціонування громадянського суспільства і приватного сектора, незалежного від держави. Таке широке визначення відкритого суспільства збігається з визначенням демократії. Демократію найчастіше тлумачать лише як функціонування політичної системи, тобто як проблему інституціональну. Менше уваги приділяється її державно-правовим аспектам, хоча функціонування політичних інститутів тільки надводна частина великого айсберга демократії. Існує набір певних критеріїв, за допомогою яких можна оцінити ступінь розвитку демократії у тій чи іншій країні. Це насамперед вільні громадяни як головні дійові особи суспільного самоврядування; визнання всіх громадян рівноправними, рівень свідомості та активності громадян; повага до спільно прийнятих рішень і готовність неухильно їх виконувати. Справжня демократія - це такий політичний лад, де панує не тільки державна влада, а й громадянське суспільство, де суспільні відносний унормовані конституцією та законами.

Надзвичайно цкавий також концепт коп Мсяця з бляхи в «Говорити, мовчати  говорити знову». Цей бляшаний Мсяць, якого пропону змайструвати для сублмац агресивних пристрастей Мсяць справжнй, доторкаться нших важливих тем Чубаво поез вбивства/самовбивства й симуляц, двйництва/заступництва. ґ недоторканна сутнсть. Лише вона стинна. Задля  збереження можна вдаватися до будь-яких засобв створення репрезентантв, замнникв сутност, до  фантомзац, до ховання  за масками, симулякрами та ншими видностями, як все одно мертв. «Дотепна гра в живих» у поетичнй флософ Чубая граться як ховання-розкривання сутност, котра нша, нж просто повсякденне життя. «Нехай  на сей раз вони в нас не вполюють нчого»,P так звучить його останн слово  свордний заповт. Але, як  в кожному рзновид позасвдомого платонзму, поверх явлено настанови утворються стка трщин, мотузки рвуться  х нчим зв'язати, категор дрижать, а до нашого «нутра», з яким ми утотожнювали сутнсть, проника рука «зовншнього» й почина ворушити там своми облудними та всякими ншими пальчиками. ¶ тод повнстю в дус Дерида «надврне» ста «нутром», а куди пд той час дваться сутнсть, усе ще залишаться нез'ясованим

1. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

2. Сутність демократії та її основні цінності

3. Маркетингова сутність реклами

4. Поняття та сутність менеджменту

5. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

6. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
7. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
8. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

9. Сутність і значення соціального страхування

10. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

11. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

12. Економічна сутність виробничих запасів

13. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

14. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

15. Сутність держави

16. Сутність і сфера міжгалузевого управління

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Сутність Римського права

18. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

19. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

20. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

21. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

22. Сутність спонсорства
23. Міжнародні контракти: сутність структура види
24. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

25. Економічна сутність та форми оплати праці

26. Поняття та сутність ефективності управління

27. Сутність корпоративної культури

28. Сутність організаційних змін

29. Сутність, види та канали комунікацій

30. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

31. Болонський процес - сутність, концепції, методика

32. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Сутність педагогічного спілкування

34. Предмет політології, сутність та зміст

35. Сутність лібералізму

36. Таїнство Хрещення і його сутність

37. Сутність соціального контролю у сфері праці

38. Сутність технологій в соціальній роботі
39. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
40. Сутність протестантської філософії

41. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

42. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

43. Сутність і особливості фінансів

44. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

45. Сутність та призначення фінансів

46. Антимонопольна політика держави та її сутність

47. Економічна сутність монополізму

48. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

49. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

50. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

51. Сутність керування ризиками

52. Сутність нагромадження капіталу

53. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

54. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
55. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
56. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

57. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

58. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

59. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

60. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

61. Перспективы развития атомной энергетики в РФ

62. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

63. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

64. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

65. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

66. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

67. Налоги: тенденции, перспективы развития

68. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

69. Может ли Интернет нанести вред демократии?

70. Может ли Интернет нанести вред демократии?
71. Афинская рабовладельческая демократия при Перикле
72. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

73. Зарубежные статистические пакеты: возможности, недостатки, перспективы развития

74. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

75. Перспективы цифрового видео

76. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

77. АРМ и перспективы его развития

78. Достаточно общая теория управления (Расовые доктрины в России: их возможности и целесообразность следования им в исторической перспективе)

79. Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района РБ

80. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

81. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

82. Демократия Древней Греции. Пути и возможности достижения

83. Демократия и Гражданская культура (Статья)

84. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

85. Великобритания во внешней политике Монголии: особенности сотрудничества и перспективы развития

86. Предмет и перспективы национальной политики
87. Ветроэнергетика. Перспективы использования в Республике Беларусь
88. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

89. Сравнение таинства крещения в исторической перспективе

90. Рапс, выращивание и перспективы в РБ

91. Свойства сплавов кремний-германий и перспективы Si1-xGex производства

92. Перспективы развития физической культуры и спорта в современной России

93. Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс

94. Социальные перспективы и последствия компьютерной революции

95. Синергетика и Демократия

96. Русская духовная культура, история, перспективы

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

97. Нанотехнология. Перспективы развития

98. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

99. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.