Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ Розділ 1. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання 1.1 Форми організації занять у ПТНЗ 1.2 Урок як основна форма організації навчання 1.3 Нетрадиційні форми організації занять Розділ 2. Методика організації занять з кулінарії у формі гри 2.1 Особливості застосування дидактичних ігор на заняттях з кулінарії 2.2 Особливості розробки та проведення уроку-гри Розділ 3. Визначення ефективності впливу уроку гри на активізацію пізнавальної діяльності учнів 3.1 Урок-гра на тему „Найкращий кулінар&quo ; 3.2 Аналіз експериментальних даних щодо застосування дидактичних ігор на заняттях з кулінарії Висновки Словник основних термінів Список використаних джерел Додатки ВступОсновним формам та методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи вчителя і школи, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І не дивлячись на це, проблема як в теорії навчання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури. Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків-дидактів перейти від емпіричних описів окремих груп методів до обґрунтування наукової системи методів навчання і пояснення їх сутності на основі розкриття природи методів навчання і розробки основ їх класифікації. Отже, актуальність проблеми і зумовила вибір теми дослідження &quo ;Вплив дидактичної гри на стимулювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ&quo ;. Актуальність. Становлення загальноосвітньої школи як базової ланки у системі безперервної освіти пред'являє нові вимоги до знань, зокрема в забезпеченні їх узагальненості й системності. Важливо домогтися не стільки запам'ятовування конкретних відомостей, скільки досягти усвідомлення загальних закономірностей, виробити в учнів здатність вводити нові знання в систему раніше засвоєного, сформувати уміння пізнавальної діяльності на рівні їхнього вільного практичного застосування. Реалізація названих завдань вимагає значного розширення сфери, урізноманітнення видів та зміни характеру навчальної діяльності школярів, яка має стати більш творчою, самостійною, позбавленою постійної дріб'язкової опіки з боку вчителя. Тож у шкільну практику все ширше входять лекції, семінари, навчально-практичні заняття, інтегральні уроки, дидактичні ігри тощо. Всі ці заняття передбачають розширення змісту й зміну характеру навчально-пізнавальної діяльності школярів. Найголовнішою їх ознакою є вихід за межі лише шкільних ситуацій, спроба ввести учнів у сферу соціальних, виробничих відносин, сформувати в них не лише основи знань, а й навички соціальної поведінки. З'явились і спеціальні заняття, присвячені формуванню загальних навчальних умінь, особливо вмінь організації навчальної діяльності, оскільки формування їх на уроках з різних предметів паралельно з вивченням програмного матеріалу не дає бажаних наслідків. Засвоєння таких знань на спеціальних міжпредметних заняттях з наступним відпрацюванням практичних дій під час вивчення різних навчальних предметів через систему доцільно дібраних завдань дає змогу уникнути дублювання в роботі педагогічного колективу та підвищує ефективність роботи.

Дидактичні ігри й заняття дають гарний результат лише в тому випадку, якщо ясно уявляєш, які завдання можуть бути вирішені в процесі їхнього проведення й у чому особливості проведення цих занять на щаблі раннього дитинства. Психологами доведено, що знання, засвоєні без інтересу, не забарвлені власним позитивним відношенням, емоціями, не стають корисними - мертвий вантаж. Цікавість може бути задана несподіваною для дітей постановкою або формулюванням питання, створення проблемної ситуації, надзвичайною формою ведення уроку. Завжди можна відшукати щось цікаве й захоплююче в житті. Мета дослідження - особливості застосування дидактичних ігор з метою стимулювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ. Головна мета роботи вимагає виконання певних завдань: дати характеристику основних форм організації занять; з`ясувати особливості організації занять з кулінарії у формі гри. Об`єктом дослідження являється навчально-виховний процес у ПТНЗ. Предмет дослідження - активізація навчальної діяльності учнів ПТНЗ засобами дидактичної гри. Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез і порівняння психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми дослідження, теоретичне моделювання навчально-пізнавальної діяльності; педагогічні спостереження; порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи. Практичне значення: впровадження елементів дидактичної гри на практичних заняттях з кулінарії сприяє більш повному запам`ятовуванню матеріалу та учні мають вищі результати при його відтворенні. Розділ 1. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання 1.1 Форми організації занять у ПТНЗНавчально-виробничий процес у ПТНЗ незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами ПТНЗ. ПТНЗ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачів у межах, визначених законодавством України, цим Положенням і власним статутом . Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-технічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях. Основними формами теоретичної підготовки є: різні типи уроків, лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття тощо; індивідуальне заняття учнів, слухачів; консультації; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект); навчальні екскурсії; інші форми організації навчання. ПТНЗ самостійно обирають форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів.

Учні, слухачі ПТНЗ комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки не більше 30 чоловік, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше 12 чоловік. У разі організації професійної підготовки понад державне замовлення, курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і молодших спеціалістів за угодами з юридичними та фізичними особами ПТНЗ, за погодженням з юридичними і фізичними особами, може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну з оплатою відповідно до угод . Навчальні групи для учнів з відповідними вадами розвитку комплектуються за дотриманням нормативів наповнюваності для класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, що визначаються згідно з чинним законодавством. Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами: уроки виробничого навчання (практичного водіння) у ПТНЗ; уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг; виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг; переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг; інші форми професійно-практичної підготовки. Професійно-практична підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації слухачів професійно-технічних навчальних закладів може здійснюватись із застосуванням модульної системи (модульного професійного навчання) відповідно до Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України 08.07.99 113/247 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 серпня 1999 року за 528/3821. Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством України . Виробниче навчання включає: навчання учнів, слухачів у навчально-виробничих майстернях, дільницях і полігонах, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт; навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах, будівельних об'єктах, полях, фермах, де вони в складі навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами. При неможливості організації проходження учнями, слухачами виробничого навчання в майстернях ПТНЗ з об'єктивних причин проведення виробничого навчання організовується на виробництві під керівництвом майстрів виробничого навчання ПТНЗ та відповідних спеціалістів підприємства, при умові повного виконання робочого навчального плану і робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки.

Це мали бути ті українські націоналістичні організації масового характеру, які замість планованих на цих теренах частин ОУН унапрямлювали акцію постійного залучування українського громадянства на теренах США й Канади до визвольної боротьби цілого українського народу під прапорами ОУН. Обидві ці організації гідно виконували покладене на них полк. Коновальцем завдання – аж до другої світової війни. Згодом впливи в цих організаціях – ОДВУ й УНО – перехопила організація полк. А. Мельника. Таку систему застосовано й на інших теренах поза українськими землями й обмежено творення окремих клітин ОУН конечним мінімумом. Завданням цих клітин було виконувати окремі доручення ПУН-у в ділянці зовнішньої політики та керувати націоналістичними організаціями даної країни, що мали масовий характер, як згадані ОДВУ й УНО. При цьому ці клітини ОУН спирали своє керівництво в організаціях масового характеру не на якихось правно-організаційних вимогах, а на здобутому для себе авторитеті серед громадянства. Обов'язком членів ОУН за кордоном було теж увімкнутися в ряди членів усіх інших українських організацій та установ і, за змогою, скерувати їхню працю по лінії потреб визвольно-революційної боротьби українського народу

1. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

2. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

3. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

4. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

5. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

6. Фірма як організаційна форма підприємництва
7. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
8. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

9. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

10. Становлення професійних бухгалтерських організацій

11. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

12. Правова організація працевлаштування громадян

13. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

14. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

16. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Організаційний розвиток підприємств

18. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

19. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

20. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

21. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

22. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
23. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)
24. Правове забезпечення організації лісового господарства

25. Корпорація як форма організації сучасної фірми

26. Суспільна організація життя слов

27. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

28. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

29. Організація праці менеджера

30. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

31. Виды и формы международно-правовой ответственности

32. Правовий захист підприємництва

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. Місце України в глобалізаційних процесах

35. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

36. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

37. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

38. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
39. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
40. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

41. Організація банківської справи

42. Організація біржової торгівлі

43. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

44. Організація діяльності "ПриватБанку"

45. Організація кредитної роботи в комерційному банку

46. Організація та планування кредитування

47. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

48. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

49. Організація будівельного майданчика

50. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

51. Організація робочого місця бухгалтера

52. Рівні організації організму людини

53. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

54. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
55. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
56. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

57. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

58. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

59. Етапи організації бухгалтерського обліку

60. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

61. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

62. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

63. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

64. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

68. Організація документаційного забезпечення установи

69. Організація і методика аудиту

70. Організація і методика аудиту доходів підприємства
71. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
72. Організація облікового процесу на підприємстві

73. Організація обліку

74. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

75. Організація обліку власного капіталу підприємства України

76. Організація обліку запасів на підприємствах

77. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

78. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

79. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

80. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Організація праці бухгалтера

82. Організація складського обліку запасів в установах

83. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

84. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

85. Організація управлінського обліку на підприємстві

86. Основи організації бухгалтерського обліку
87. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
88. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

89. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

90. Аудит в організації

91. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

92. Громадські організації як вид об’єднань громадян

93. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

94. Орган дознания как форма предварительного расследования

95. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

96. Організація роботи Верховної Ради України

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт

97. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

98. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

99. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.