Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ 1. Стратегія розвитку цільового ринку 2. Сильні і слабкі сторони роботи підприємства 3. Мета і завдання підприємства у відношенні інноваційної продукції 4. Маркетингова стратегія 5. Товарна стратегія 6. Стратегія формування і розвитку каналів збуту та товароруху 7. Цінова стратегія 8. Стратегія формування попиту і стимулювання збуту 9. Бюджет маркетингу Висновок Список використаних джерел Вступ Багато українських компаній опинились в умовах економічної кризи, стає усе складніше здійснювати планування й орієнтуватися в прийнятті управлінських рішень. Подібним чином відбуваються справи й з формуванням бюджетів на маркетингові заходи, рекламні кампанії, B L-акції. Служба маркетингу в кризовій ситуації повинна зіграти одну з головних ролей, тому як купівельна спроможність людей у зв'язку із кризою різко скорочується, грошові маси в населення стають менше. Внаслідок, істотно скорочуються ринки споживання. Відповідно, успішною буде та компанія, що зможе обслуговувати скорочений ринок, без втрат для себе. У цих умовах від того, як компанія буде просувати товар на ринку, як буде відстоювати свою конкурентну перевагу, фактично буде залежати її прибуток. Саме маркетинговий підхід до вирішення основних проблем фірми в період кризи допоможе їй не тільки зменшити удар, але й продовжувати активну комерційну діяльність. У той час як економічний підхід, заснований на зниженні витрат і загальної економії, у найкращому разі тільки незначно зменшить втрати від кризових ударів. Зокрема, в умовах кризи й зниження обсягу продажів потрібно не заощаджувати на маркетингу, а навчитися ефективно управляти маркетинговими витратами. На сьогоднішній день українські підприємства мало уваги приділяють маркетинговій діяльності, насамперед розробці маркетингової стратегії. Дана робота описує методику складання маркетингової програми по впровадженню і просуванню на ринок інноваційного продукту. Методика включає розробку стратегії розвитку цільового ринку, а також маркетингової, товарної та цінової стратегії; визначення сильних та слабких сторін роботи підприємства та основні засади формування маркетингового бюджету. Стратегія розвитку цільового ринку Виходячи з товаром на будь-який ринок – споживчий, індустріальний – виробник повинен розуміти, що він не може обслуговувати всіх його покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже покупці по-різному використовують цей товар, а головне – купують його, керуючись різними мотивами. Тому звичайною справою є розбивка покупців (сегментація) за цими мотивами та іншими ознаками й лише потім – пропозиція товару, виробленого з максимальним урахуванням цих ознак. Ідеальним підходом до планування маркетингової діяльності з погляду задоволення потреб споживачів без перебільшення можна вважати пристосування виробів і послуг до вимог кожного окремого споживача. Значення сегментації як ефективного інструментарію маркетингової діяльності пояснюється такими її особливостями: сегментація є високоефективним засобом конкурентної боротьби, оскільки вона орієнтує на виявлення й задоволення специфічних потреб споживачів; орієнтує діяльність фірми на певну ринкову нішу, особливо це актуально для фірм, які розпочинають свою ринкову діяльність; ринкова сегментація допомагає обґрунтованіше визначити маркетингові спрямування фірми; за допомогою сегментації з’являється можливість установити реалістичні маркетингові цілі; вдала сегментація ринку впливає на ефективність маркетингу загалом, починаючи з дослідження ринку та споживачів до формування відповідної системи збуту та просування.

У теорії маркетингу виникло поняття SТР-маркетингу. Воно утворено від скорочення перших літер англійських слів segme i g (сегментація), arge i g (вибір цільового ринку) та posi io i g (позиціювання). SТР-маркетинг є серцевиною сучасного стратегічного маркетингу. Процес SТР-маркетингу охоплює три основні стадії, які випливають з його назви (рис. 1) Рис.1. Процес S P-маркетингу Сегментація ринку – етап виділення окремих груп споживачів у межах загального ринку. Вибір цільових ринків – серед виділених сегментів ринку вибираються цільові сегменти, тобто ті, на які фірма орієнтуватиме свою діяльність. Позиціювання – визначення місця товару фірми серед товарів аналогів. Сегментація ринку – це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці й розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу. Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. Кінцева мета сегментування цільового ринку – вибір сегмента (або сегментів) споживачів, на задоволення потреб якого буде зорієнтована діяльність фірми. Процедура сегментування ринку починається з вибору факторів (ознак, змінних) сегментування. Існує велика кількість можливих факторів сегментації ринку. За ступенем специфічності й відповідності певній ситуації фактори сегментації розподіляються на потенційні, релевантні, визначальні та специфічні. Потенційні фактори – усі можливі фактори розподілення ринку на сегменти. Релевантні фактори – фактори, що належать до певного ринку, який підлягає сегментації. Визначальні фактори – фактори, які впливають на купівлю певного різновиду товару. Специфічні фактори – фактори, які впливають на купівлю певної товарної марки. Географічний принцип передбачає поділ ринку відповідно до географічних відмінностей: країна, регіон, область. Регіон характеризується кліматом, чисельністю, густотою населення, співвідношенням жінок та чоловіків, міських та сільських жителів. Виділяють не лише для визначення територіального аспекту ринку (весь регіон чи певна частина його), але й для прийняття більш кваліфікованого рішення щодо попиту на певні товари. Демографічний принцип сегментації ринку передбачає групування споживачів за віком, статтю, чисельністю сім’ї, етапами життєвого циклу, рівнем доходів, родом занять, освітою, релігійними переконаннями, расовою належністю, національністю. Сегментування за демографічними ознаками дає змогу оцінити розміри сегментів, вибрати для реклами торгової марки ті чи інші засоби масової інформації, яким віддають перевагу різні за доходами, віком, рівнем освіти сегменти споживачів. Психологічний принцип орієнтує на розподіл споживачів за належністю до суспільного класу, за способом життя, типами особистості. З цим пов’язані такі фактори психологічного порядку, як мотивація, сприйняття, переконання. Психологічні фактори стають у нагоді при виборі стилю, дизайну на етапі проектування виробу, у розробці маркетингового комплексу на різних етапах життєвого циклу товару. Поведінковий принцип передбачає поділ ринку на підставі поведінкових особливостей покупців, яких розрізняють залежно від знань, взаємин, реакції на товар і його використання.

Сегментування на основі факторів поведінки споживачів має широке застосування: розробка різних моделей виробу з різними характеристиками, складання рекламних звернень, що наголошують різні вигоди товару, навчання торгового персоналу; спеціальні програми підтримки інтенсивних споживачів, рівень інтенсивності купівель яких вище за інших; спеціальні умови оплати; різні за розмірами та якістю варіанти товарів; спеціальні послуги (залежно від інтенсивності споживання товару та ступеня лояльності споживачів до торгової марки). Ринки розбивають на сегменти залежно від: статусу користувача: тих, хто ще не користується товаром; колишніх користувачів; потенційних користувачів; регулярних користувачів; інтенсивне споживання товару (слабкі, помірковані та активні споживачі); від ступеня прихильності до товарних марок. Вибір будь-якого з факторів залежить від конкретного завдання сегментування, яке вирішується: вибір оптимальних каналів розподілу, розробка нового товару чи вибір рекламного аргументу для проведення рекламної кампанії. Дещо специфічною є сегментація ринку організацій-споживачів. Факторами сегментування ринку промислових товарів є: масштаби фірми; обсяги закупівлі; вимоги до товарів; репутація фірми; за формою власності, враховуючи специфіку роботи з державними та приватними фірмами; вагомістю споживачів, тобто розподіл ринку на сегменти, де здійснюються великі торговельні операції, і на сегменти з дрібними й навіть одиничними покупками товарів. Залежно від цілей та завдань використовують різні методи сегментування: метод побудови сітки сегментування; метод групувань; метод багатомірного статистичного аналізу. Метод побудови сітки сегментування застосовується для виділення базових ринків і використовується на рівні макросегментування. При цьому беруться до уваги три змінні – функції (або вигоди, які шукають споживачі), технології та споживачі. У результаті аналізу визначають перелік стратегічно важливих сегментів. Метод групувань передбачає послідовну розбивку сукупності об’єктів на декілька підгруп за найважливішими ознаками. Метод багатомірного статистичного аналізу полягає в одночасній багатомірній (автоматичній) класифікації об’єктів за декількома ознаками. Найефективнішим при цьому вважається метод кластерного аналізу. Цей підхід базується на таких припущеннях: В один сегмент (кластер) об’єднуються споживачі, які мають кілька подібних ознак. Ступінь схожості між споживачами, які належать до одного сегмента, має бути вищий, ніж ступінь схожості між споживачами, які належать до інших типів. 2. Сильні і слабкі сторони роботи підприємства Для досягнення поставлених цілей керівництву підприємства важливо знати потенційні можливості, а також слабкі сторони діяльності підприємства. Внутрішні сильні сторони дозволяють підприємству використовувати можливості зовнішнього середовища, а слабкі сторони вказують на можливості небезпеки з боку зовнішнього оточення, які можуть виникнути, якщо керівництво не розробить запобіжні заходи. Як ефективний інструмент аналізу поточного впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства використовують так званий SWO -аналіз.

У раз смерт працвника грошова компенсаця за не використан ним дн щорчних вдпусток, а також додатково вдпустки працвникам, як мають дтей, виплачуться спадкомцям. Стаття 84 Вдпустки без збереження заробтно плати У випадках, передбачених статтею 25 Закону Украни «Про вдпустки», працвнику за його бажанням надаться в обов'язковому порядку вдпустка без збереження заробтно плати. За смейними обставинами та з нших причин працвнику може надаватися вдпустка без збереження заробтно плати на термн, обумовлений угодою мж працвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бльше 15 календарних днв на рк. Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦ¶ Стаття 85 Норми прац Норми прац норми виробтку, часу, обслуговування, чисельност встановлюються для працвникв вдповдно до досягнутого рвня технки, технолог, органзац виробництва  прац. В умовах колективних форм органзац та оплати прац можуть застосовуватися також укрупнен  комплексн норми. Норми прац пдлягають обов'язковй замн новими в мру проведення атестац  рацоналзац робочих мсць, впровадження ново технки, технолог та органзацйно-технчних заходв, як забезпечують зростання продуктивност прац

1. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

2. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

3. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

4. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

5. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

6. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"
7. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
8. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

9. Організация виробництва

10. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

11. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

12. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

13. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

14. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

15. Облік готової продукції та її реалізації

16. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Договір позики (проблеми правової реалізації)

18. Застосування права як особлива форма його реалізації

19. Реалізація і застосування права

20. Реалізація Конституції України

21. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

22. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
23. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
24. Особливості реалізації фонеми в мовленні

25. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

26. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

27. Реалізація двохзв’язного списка

28. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

29. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

30. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

31. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

32. Реалізація шкіряного взуття

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

33. Експертиза та контроль реалізації товару

34. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

35. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

36. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

37. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

38. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
39. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички
40. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

41. Способи реалізації інвестиційних проектів

42. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

43. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

44. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

45. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

46. Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк"

47. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

48. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

49. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

50. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

51. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

52. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

53. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

54. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я
55. Державне регулювання інноваційної діяльності
56. Особливості інноваційної політики розвинених країн

57. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

58. Організація охорони праці на виробництві

59. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

60. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

61. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

62. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

63. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

64. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

65. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

66. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

67. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

68. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

69. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

70. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
71. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")
72. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

73. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

74. Організація приймання товару в аптеці

75. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

76. Організація праці

77. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

78. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

79. Організаційна система управління природокористуванням України

80. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

81. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

82. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

83. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

84. Рельєф та ландшафтна організація

85. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

86. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
87. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
88. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

89. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

90. Організація касових операцій у банківських установах

91. Організація ресурсної бази банків в Україні

92. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

93. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

94. Організація будівельного майданчика

95. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

96. Рівні організації організму людини

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

98. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

99. Вибір форми організації бухгалтерського обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.