Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Детонометр разработка конструкции

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 1.1. Призначення приладу, що проектується Не секрет, що багато аматорів магнітного запису судять про якість звучання магнітофона, покладаючись на свій слух. Слів немає, суб'єктивна оцінка звучання дуже важлива й обов'язково повинна враховуватися, проте навряд чи її можна вважати цілком достовірною: вона багато в чому залежить від характеру і якості фонограми, апаратури, використовуваної разом із магнітофоном (попереднього підсилювача ЗЧ, темброблока, підсилювача потужності ЗЧ, акустичної системи), музичної культури і досвіду слухача і навіть від його настрою. Всі ці фактори не грають ролі при об'єктивній оцінці параметрів магнітофона за допомогою спеціальних вимірювальних приладів, що при бажанні може виготовити будь-який радіоаматор середньої кваліфікації. З параметрів, обумовлених якістю роботи стрічкопротяжного механізму (СПМ) магнітофона, ГОСТ 24863 - 87 («Магнітофони побутові. Загальні технічні умови») нормує два: відхилення швидкості магнітної стрічки від номінального значення і коефіцієнт детонації. Відхилення швидкості стрічки виявляється як зміна тональності звучання. Помітність такого перекручування фонограми характеризується помилкою розрізнення висоти тону, що лежить у межах 0,5.1,5%. При перевищенні цього порога порушується сумісність записів: фонограми, зроблені на одному магнітофоні, не можна прослухувати або записувати з тою ж якістю на іншому. Щоб цього не трапилося, максимальне відхилення швидкості стрічки відповідно до зазначеного Держстандарту не повинна перевищувати ±1 % для котушкових магнітофонів самої вищої (нульової) групи складності, ± 1,5% для котушкових апаратів першої і касетних нульової і першої груп, ± 2% для магнітофонів всіх інших груп. Оскільки в процесі експлуатації швидкість стрічки може змінитися, її необхідно періодично перевіряти і підтримувати в заданих межах. Відомі різноманітні засоби зміни швидкості магнітної стрічки. Проте одні з них (стробоскопічний, мірного відрізка стрічки, вимірювального ролика) негожі для касетних магнітофонів, інші (наприклад, метод візуалізації фонограми) дуже трудоємки, треті (метод зсуву фаз) застосовні тільки до апаратів із наскрізним каналом запису-відтворення. Найбільш універсальний, достатньо точний і нетрудомісткий метод частотної модуляції, заснований на тому, що частота відтвореного сигналу прямо пропорційна швидкості руху стрічки. При наявності вимірювальної фонограми з записом сигналу частотою 3150 Гц швидкість стрічки можна виміряти порівнянням частот відтвореного сигналу і зразкового генератора, настроєного можливо більш точно на частоту 3150 Гц. У якості вимірювальної припустимо використовувати і фонограму сигналу цієї частоти, записану на магнітофоні з явно близькою до номінальної швидкістю стрічки. За допомогою детонометра, що тут описується, вимірюється рівень паразитної частотної модуляції з урахуванням особливостей суб'єктивного сприйняття продуктів модуляції. Прилад порівняно простий і нескладний у налагодженні, при цьому він має достатньо високі технічні характеристики, що наведені в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Основні технічні характеристики приладу Найменування Значення 1.

Діапазон вхідних напруг, В 0,05.30 30 2. Вхідний опір, кОм 80 3. Частота вимірювального сигналу, Гц 3150 4. Границі виміру коефіцієнтів коливань 0,02.3 3 швидкості і детонації, % (верхні межі 0,1; 0,3; 1,0; 3,0) 5. Межі виміру дрейфу швидкості, % 0,5.6 6,0 6 Приведена похибка вимірів, не більш, % 6 7. Вихідна напруга генератора 1,0 вимірювального сигналу, В 8. Відносна нестабільність частоти 0,02 генератора вимірювального сигналу за 30 хв, не більш, % 1.2. Опис схеми електричної структурної (Р-4260.024.001Е1) У приладі використаний метод виміру, заснований на визначенні паразитної частотної модуляції гармонійного сигналу в процесі його відтворення на випробуваному магнітофоні. Сигнал із виходу магнітофона надходить на смуговий фільтр Z1, що подавляє низькочастотні наводки і високочастотної завади, обмежувачем U1. Сигнал із його виходу має форму меандру, амплітуда і крутизна фронтів котрого практично не залежить від рівня вхідної напруги. Цим сигналом запускається одновібратор D1, що формує прямокутні імпульси з постійною амплітудою і тривалістю. Паразитна частотна модуляція призводить до тимчасових коливань періоду вхідного сигналу. Тому шпаруватість імпульсної послідовності одновибратора виявляється залежною від глибини частотної модуляції. У свою чергу зміна скважності імпульсів із стабільною формою викликає зміну постійної складової пропорційно глибині частотної модуляції. Для одержання сигналу, що характеризує коливання швидкості стрічки, використовується низькочастотний фільтр Z2, що має смугу частот 0,2 200Гц, а для виділення складового дрейфу є фільтр нижніх частот Z3 із частотою зрізу біля 0,2 Гц. Після підсилення в А1 сигнал виміру коливань швидкості випрямляється квазипіковім детектором U2, на вхід якого включений стрілочний індикатор Р1. У каналі виміру дрейфу вихідний сигнал фільтра Z3 порівнюється за допомогою диференціального підсилювача А2 з опорною напругою Uоп. Індикатор Р2 вказує ступінь разбалансу зазначених напруг. Тим самим відбувається вимір повільних відхилень швидкості стрічки від номінального значення. 1.3. Опис схеми електриченої принципової (Р-4260.024.001Е3) Вимірювальний сигнал подається з роз'єму XS1 "Вхід" на емітерний повторювач (транзистор V 1). У базовий ланцюг транзистора включений смуговий фільтр (R3, R4, C1, C3) і діодно-резисторний обмежувач напруги (VD1, VD2, R3), що захищає вхідний і наступні підсилювальні каскади від перевантажень. Сигнал із виходу емітерного повторювача поступає на другий смуговий фільтр (R9, R11, C5, C6). Максимум сукупної амплітудно-частотної характеристики фільтрів близький до частоти вимірювального сигналу. Погашення низькочастотних наводок і високочастотних перешкод за межами смуги прозорості фільтрів підвищує перешкодозахищеність детонометра. Відфільтрований сигнал подається на двосторонній підсилювач- обмежувач, виконаний на ОП DA2. У ланцюг негативного зворотнього зв'язку ОП DA2 включений діодний міст VD3, VD4, VD6, VD7 із низьковольтним стабілітроном VD5, робоча точка якого зміщена в область лавинного пробою струмом, що задається резисторами R16, R17.

За рахунок цього при вихідних напругах, що не перевищують напруги пробою, коефіцієнт підсилення і швидкість наростання ОП DA2 близькі до максимкльних. Якщо вихідна напруга стає порівняною або більшою напруги пробою, замикається ланцюг негативного зворотнього зв'язку, що обмежує коефіцієнт передачі операційного підсилювача. Позитивні імпульси отриманої імпульсної послідовності виділяються на резисторі R18. Фронтом цих імпульсів запускаєтся одновібратор DD1, що формує позитивні імпульси з постійною тривалістю. Значення опору резистору R19 і хронуючої ємності C8 вибрані таким чином, що скважність імпульсної послідовності одновібратору дорівнює двом. Ці імпульси надходять на ключовий каскад (транзистор V 3), напруга живлення на який подається від параметричного стабілізатора R26, VD10. Основне призначення указаного каскаду - підсилення і формування імпульсів із стабільною амплітудою. Фільтр нижніх частот третього порядку (Чебишева), що виділяє сигнал, амплітуда якого пропорційна паразитній частотній модуляції вхідного сигналу, зібраний на ОП DA3. Частота зрізу фільтра біля 200 Гц, коефіцієнт передачі дорівнює 0,5, а погашення на частоті вимірювального сигналу (3150 Гц) - не менше 80 дБ. Отриманий сигнал надходить одночасно в канали виміру детонації і дрейфу. На вході каналу виміру дрейфу включений пасивний фільтр нижніх частот R28, C16 із частотою зрізу біля 0,2 Гц. Сигнал на виході фільтра містить повільно мінливу складову, пропорційну середній швидкості магнітної стрічки. Зазначений сигнал подається на неінвертуючий вхід ОП DA5, інвертуючий вхід якого підключений до регульованого джерела напруги (R30, R35, R37, R44, VD11). Якщо швидкість стрічки дорівнює номінальній, а напруга на інвертуючому вході ОП DA5 установлена рівною середньому значенню вихідної напруги фільтра, відхилення вихідної напруги ОП DA5 від потенціалу нуля в ту або іншу сторону свідчить про відповідний дрейф швидкості стрічки. Чутливість приладу по каналу дрейфу визначається коефіцієнтом підсилення ОУ DA5 і може коректуватися за допомогою резистора R45. Сигнал із виходу DA5 подається через резистор R48 і опір каналу транзистора VТ4 на вимірювальну головку РА1, а також на вхід двухпорогового компаратора на ОП DA6. Рівні порогів спрацьовування компаратора задаються діодами VD16, VD17, прямо зміщеними за допомогою резисторів R52, R53. Якщо відхилення швидкості стрічки не перевищує меж виміру дрейфу (5%), то діоди VD16, VD17 залишаються відкритими, а вихідний потенціал ОУ DA6 – негативним. Витікаючим базовим струмом відчиняється транзистор VТ8. Виникаюче при цьому світіння діода VD24 указує на нормальний режим виміру. Від'ємним потенціалом відчиняються також польові транзистори VТ4, VТ6, замикаючи ланцюг вимірювальних головок РА1, РА2. Відхилення швидкості стрічки, що виходть за задані межі, призводить до перерозподілу струмів у вхідних ланцюгах компаратора, що викликає запирання діода VD16 або VD17. У будь-якому із цих випадків на виході ОП DA7 з'являється високий потенціал, що замикає ключ на VТ8 у ланцюгу светлодіода і транзистори VТ4, VТ9, що комутирують вимірювальної головки.

Однако его исследования носили теоретический характер и сводились, по существу, к грамотной оценке мощности взрыва в результате реакции деления ядер атомов. В таких же практических областях, как разработка конструкций взрывателя и бомбы, обеспечивающих ее эффективный взрыв, ничего не было сделано. Мои сомнения усиливались, так как никто из опрошенных не выражал особого восторга в связи с кандидатурой Оппенгеймера. Я считал, что он будет прекрасным руководителем теоретической части работы, но как он справится с экспериментом или административной деятельностью, было для меня загадкой. Он человек больших умственных способностей, имеет блестящее образование, пользуется заслуженным уважением среди ученых, и я все больше склонялся к мысли, что он справится с предстоящей работой, ибо в своих поисках я не мог найти ни одной кандидатуры, хоть сколько-нибудь более подходящей для решения поставленных задач. Среди ученых, принимавших участие в Манхэттенском проекте, наиболее подходил Э. Лоуренс. Он был крупнейшим физиком-экспериментатором, а эта работа была предназначена как раз для экспериментатора

1. Исследование и разработка конструкции бандажированного опорного валка стана 2500 горячей прокатки

2. Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем

3. Разработка конструкции и технологии изготовления печатного узла

4. Выбор модели и разработка конструкции одежды для определенной группы потребителей

5. Разработка конструкции мужских полусапог клеевого метода крепления

6. Расчет вала и разработка конструкции вала
7. Анализ композиционных элементов конструкции одежды. Разработка модельных конструкций женской и мужской одежды по заданному эскизу
8. Разработка бизнес-плана цеха по производству сварных конструкций на базе Вертикального варочного закрытого аппарата

9. Деревянные конструкции /без чертежей/

10. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха

11. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажного промышленного здания

12. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

13. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

14. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

15. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ

16. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

18. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

19. Разработка рекламной программы для страховой компании

20. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)

21. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

22. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама
23. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка
24. Визуальный HTML-редактор DreamWeaver. Разработка Web-дизайна

25. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)

26. Разработка верхнего уровня Информационной Системы Университета

27. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

28. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

29. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

30. Разработка компьютерного клуба

31. Разработка вычислительного устройства

32. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

33. Разработка аппарата измерения торцевого биения

34. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

35. Разработка информационно-справочной системы "Сводка погоды" /Prolog/

36. Разработка информационно-справочной системы "Картотека ГАИ" /Prolog/

37. Разработка командного процессора, реализующего команды dir и mkdir на ассемблере

38. Разработка информационно-справочной системы "Каталог строительных объектов" /Prolog/
39. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/
40. Технология разработки программного обеспечения

41. Разработка программы на языке LISP для построения кривых Серпинского i-го порядка

42. Разработка программного обеспечения для Отделения Реанимации и Интенсивной Терапии новорожденных МГБ N1 г. Сургута

43. Разработка фрагмента информационной системы "АБОНЕНТЫ ГТС"

44. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

45. Человеко-машинный интерфейс, разработка эргономичного интерфейса

46. Разработка приложений в рамках COM

47. Разработка автоматизированной системы учета выбывших из стационара

48. Разработка подсистемы вывода в диагностической экспертной системе

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

49. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

50. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

51. Разработка Интерфейса Пользователя АСУ в Среде Delphi

52. Разработка информационно-справочной системы

53. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

54. Разработка информационно-справочной системы
55. Разработка программы- тренажера "Управление электросетями"
56. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

57. Разработка игровой программы "Морской бой"

58. Разработка базы данных "Кадры"

59. Разработка базы данных "Культурный досуг"

60. Разработка образовательной среды для дистанционного обучения по дисциплинам "Компьютерная графика" и "Системы искусственного интеллекта". Геометрические преобразования

61. Разработка и дизайн Web-сайта

62. Разработка САПР трубчатых реакторов для производства малеинового ангидрида

63. Разработка игровой программы на языке программирования Turbo Pascal

64. Разработка тестового приложения "Компоненты меню Delphi"

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Разработка автоматизированной информационной системы учёта товародвижения в торговле

66. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

67. Разработка автоматизированной системы складского учета

68. Разработка и исследование подсистемы учебно-исследовательской САПР РЭА

69. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

70. Разработка конвертора из текстового формата nroff в гипертекстовый формат HTML
71. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000
72. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

73. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

74. Разработка системы реального времени в виде планировщика исполнения заданий

75. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

76. Синтез и анализ пространственных конструкций сложной формы

77. Построение, разработка версий и планирование расследования

78. Разработка и обоснование применения очистных сооружений для очистки цианистых сточных вод гальванического цеха предприятия

79. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

80. Методическая разработка по курсовой работе: «Воспитание культуры поведения у дошкольников»

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

81. Логическая конструкция Югославской войны

82. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

83. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства

84. Черные металлы в конструкциях РЭС

85. Разработка технологического процесса изготовления корпуса масляного фильтра для автомобилей ВАЗ 2101-2106

86. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля ЗИЛ-130
87. Разработка настенного поворотного крана
88. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок

89. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программы при различных законах управления

90. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация

91. Разработка "высоковольтного драйвера" газоразрядного экрана на полиимидном носителе

92. Железнодорожный транспорт при открытой разработке рудных месторождений

93. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (3) (4))

94. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

95. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

96. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

97. Разработка технологического процесса изготовления детали

98. Разработка технологического процесса изготовления вала

99. Исследование сорбции дрожжевых клеток на углеродном волокне и разработка технологии сбраживания гидролизного сусла


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.