Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 РОЗДІЛ 1. Сутність та основні різновиди порівняльного літературознавства 6 1.1Компаративістика як наукова дисципліна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2Типологічний підхід, як складова компаративістики . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 РОЗДІЛ 2. Тема втрачених ілюзій у романах Оноре де Бальзака “Втрачені ілюзії” та Гюстава Флобера “Виховання почуттів” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.1 Тема ілюзій як провідний концепт вищезгаданих романів. Теорія ілюзій12 2.2 Втрата ілюзій: теорія на практиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 2.3 “У Парижі годі зберегти хоч якісь ілюзії”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 ВСТУП Оноре де Бальзак сказав, що першою необхідною передумовою для того, щоб бути справжнім письменником, є самовідданість і титанічна праця, бо творчість неможлива без жертв, без своєрідного героїзму. Перефразувавши дане висловлювання, можна застосувати його і до Бальзаківського Люсьєна Шардоне, і до Флоберівського Фредеріка. Отже, для цього в ньому треба замінити лише два слова: Письменник на Людина й Творчість на Життя. Ці слова-терміни недарма написані з великої літери, адже, щоб стати письменником чи людиною і прожити справжню творчість чи життя, треба мати незвичайні, чи б пак, майже надприродні якості, які не притаманні звичайним людям. Тому, ми візьмемо на себе сміливість і спробуємо подати мінімальний перелік ось таких необхідних якостей, які, звичайно, складені у відповідності до уявлень Бальзака та Флобера - це і здатність протистояти згубному впливу суспільства, і здатність зберегти свою духовну й моральну незалежність, і спроможність бути рішучим, коли нерішучість (вагання) охоплює все твоє єство. Усіх цих якостей позбавлений і Люсьєн Шардон, і Фредерік Моро. Письменники роблять акцент в характерах своїх героїв на таких якостях, як плинність натури, неспокійний розум, відсутність сильної волі в одного та безвілля, відсутність честолюбства й кар'єризму в іншого. Тож, про яке справдження ілюзій чи надій може йти мова, коли герої наділені такими, не те щоб негативними, але невідповідними для справдження їхніх мрій рисами. Тому і все чим їм приходиться задовільнятися це втратою власних ілюзій та падінням з тих примарних п'єдесталів, на які вони себе вже поставили у своїх рожевих мріях. І ці герої не є винятками з правил. Вони скоріше - приклади для нас із вами. Але на щастя - це не приклади для наслідування чи копіювання. Звідси, актуальність даної теми полягає у тому, що і тепер сучасне суспільство переживає те падіння ідеалів і ту втрату ілюзій, які є та були притаманні будь-якому народу на будь-якому етапові розвитку. Звичайно, зрозуміло і те, що мрії та сподівання суттєво змінилися з часів Бальзака та Флобера.

Але це стає достовірним, якщо ми говоримо про певні конкретні ілюзії певних конкретних людей. Тому що загальнолюдські мрії завжди залишаються константними. Виходячи із вище сказаного, ми поставили перед собою мету: дослідити та порівняти таку провідну тему у творчості Оноре де Бальзака та Гюстава Флобера, як тему втрачених ілюзій на основі романів “Втрачені ілюзії” та “Виховання почуттів” відповідно. Мета дослідження визначила коло завдань роботи: - визначити різновиди порівняльного метода та використати їх для проведення дослідження в даній роботі; - довести важливість порівняльного вивчення творчості Оноре де Бальзака та Гюстава Флобера, а також спільної для них теми втрачених ілюзій; -провести порівняння творчості та дослідити вищезгадану тему цих митців на основі таких творів, як “Втрачені ілюзії” та “Виховання почуттів” відповідно. Об’єктом дослідження є романи Оноре де Бальзака “Втрачені ілюзії” та Гюстава Флобера “Виховання почуттів”. Ми звернулися власне до цих творів, оскільки саме вони яскраво відображають революційно-демократичні ідеї, які панували у тогочасному суспільстві, а також чітко розкривають болючу на той час тему втрачених ілюзій. Хоча тут нам необхідно бути відвертими з самим собою, адже тема втрачених ілюзій та несправджених надій, не може не хвилювати і нас із вами. Що і зумовлює надзвичайну актуальність цих творів. Предмет дослідження - тема втрачених ілюзій у романах Оноре де Бальзака “Втрачені ілюзії” та Гюстава Флобера “Виховання почуттів”. У літературознавстві існує багато методів дослідження. У нашій роботі ми використали метод компаративізму чи порівняльний метод та такі його різновиди, як зіставний підхід, типологічний підхід та генетичний підхід. Науково-методологічне підґрунтя даної роботи складають окремі положення, висвітлені у працях таких українських та зарубіжних літературознавців, як Афанасьєва О. В., Иващенко А. Р., Карпенко Ю. О., Чичерин А. В. РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 1.1 Компаративістика як наукова дисципліна Ми вважаємо, що перш за все слід розглянути методи, які використовувалися для дослідження, щоб простежити чи доцільним було їх використання. Отже, компаративістика або порівняльне літературознавство - це наукова дисципліна, яка вивчає явища мистецтва слова шляхом зіставлення їх з іншими подібними явищами переважно в різних національних письменствах. Інколи, в цьому значенні вживається термін компаративізм. Однак, компаративізм (із лат.compara ivus порівняльний) - це широко вживаний термін, що має кілька змістових навантажень: 1. він є тим самим, що і порівняльний метод у лінгвістиці; 2. це порівняльний історичний метод у мовознавстві; 3. літературознавча наукова дисципліна - те саме, що й компаративістика або порівняльне літературознавство; 4. ранній етап компаративістики, коли порівняння було обмежено фактологічними зіставленнями окремих казусів міжнаціональних запозичень і впливів поза соціально-історичних, історично-літературним та узагальненим теоретичним контекстом без уваги на національну специфіку і художню своєрідність творчості письменника.

Звідси, ми будемо вживати далі термін компаративістика, тому що сучасна компаративістика зближується з іншими літературознавчими дисциплінами, насамперед із теорією літератури; не обмежуючись конкретними зіставленнями, прагне до встановлення ширших закономірностей. Зародження компаративістики припадає на період романтичного захоплення екзотичними явищами мистецтва, що сприяло пошукам спільного, особливого та окремого в національних письменствах. У період позитивізму компаративістика займалася вивченням окремих казусів міжнаціональних рецепцій, часто дріб'язкових та малозначущих. Згодом це дістало іронічну назву впливологія. У літературознавстві поряд із терміном компаративістика у дуже близькому значенні вживається також термін порівняльний метод. Так, порівняльний метод є одним із головних наукових методів, що шляхом порівняння встановлює спільне, особливе та окреме в досліджуваних явищах, в закономірностях їх розвитку. Він широко використовується у гуманітарних науках, таких як: мовознавство, історія, етнографія, фольклористика . Порівняльний метод, так як і компаративістика включає в себе такі підходи як: -зіставний підхід - просте встановлення суті різних об'єктів; -генетичний підхід - пояснення близькості явищ спільністю походження; -контактологічний підхід - пояснення подібностей рецепцією, взаємовпливами досліджувальних об'єктів; -типологічний підхід - пояснення подібностей однаковими чи подібними умовами генези та розвитку. 1.2 Типологічний підхід як складова компаративістики Найбільшу увагу слід звернути саме на цей підхід. Оскільки, якраз на ньому і побудована дана робота. Отже, типологічний метод у літературознавстві базується на вивченні фактів на основі типологічного зіставлення. У літературі типологічний метод з'являється у кінці XVIII століття як установлення спільних ознак у творчості письменника чи цілого літературного напряму поза генетичними або контактними зв'язками. Однак, на цій стадії розвитку літературознавчої думки не розмежувалося типологічне й просте зіставлення. Перша насправді типологічна гіпотеза була висунута в кінці 50-х на початку 70-х років ХІХ століття представниками антропологічної школи. Це була теорія самозародження сюжетів. Також значний внесок у методологію типологічних досліджень зробили слов'янські дослідники. Для подальшого розвитку типологічних досліджень і вироблення відповідної термінології багато важили успіхи літературознавства, мовознавства та лінгвістики. Так, наприклад, Ф. де Соссюр упровадив дуже важливі для типологічного порівняння поняття діахронії та синхронії . Діахронія (від гр.dia “через” і chro o “час”, тобто “різночасність”) - це історичний розвиток літератури та її дослідження в часі та історичному розвитку. Синхронія (від гр.sy “разом” і chro o “час”, тобто “одночасність”) - це стан літератури в певний момент її розвитку та вивчення її у цьому стані. У 20-х роках ХХ століття було вироблено і термінологізоване поняття опозиції, і намічено поєднання типологічного порівняння зі структурним.

У издателей, у ростовщиков, у банкиров всюду обращаются его векселя. Нет ни одного судебного исполнителя в Париже, которому не было бы поручено описать имущество г-на Оноре де Бальзака. Но ни одному не удается встретиться с ним лицом к лицу, а тем паче добиться от него денег. Однако из гордости и, вероятно, из озорства Бальзак раздразнил всех своих преследователей и, открыто фрондируя против закона, натравил на себя еще новые власти. Согласно только что опубликованному указу каждый гражданин обязан определенное время прослужить в национальной гвардии. Бальзак не признает этой повинности. Для него, непоколебимого легитимиста, король-буржуа Луи Филипп узурпатор, который не вправе отдавать ему приказы. Кроме того, Бальзаку жаль своего хорошо оплачиваемого времени, и он справедливо считает, что не пристало ему торчать под ружьем в военном мундире на каком-нибудь углу, в то время как типографии, газеты, издатели всего мира ждут его книг. Вероятно, можно договориться миром и изыскать путь, чтобы освободить столь почтенного и прославленного литератора, как Бальзак, от этой обязанности, но Бальзак не желает никаких компромиссов

1. Кафедральный собор во имя Христа Спасителя в г. Самаре

2. Кафедральный собор свв. Кирилла и Мефодия в Праге

3. Кенигсберг: Кафедральный собор

4. Сегодня речь идет не просто об экологическом образовании и воспитании - обо всей системе "УЧИТЕЛЬ"

5. Классы конечных групп F, замкнутые относительно произведения F-подгрупп, индексы которых не делятся на некоторое простое число

6. Готические соборы Франции
7. Росписи Успенского собора Княгинина монастыря XVII века в г. Владимире. История создания памятника.
8. Этих дней не смолкнет слава!

9. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

10. Формирование Российской Империи и утверждение в ней абсолютизма

11. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

12. Синтаксические конструкции с простыми сравнительными формами прилагательных, наречий и слов категории состояния на примере произведения О. Э. Мандельштама

13. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки

14. Быть или не быть книге (интернет против книг)

15. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

16. Д.И.Менделеев: не наукой единой

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Земские соборы

18. Средневековая европейская цивилизация и место в ней Католической Церкви

19. Ялтинская конференция 1945 года и обсуждение на ней вопроса о зонах оккупации Германии и управлении большим Берлином

20. Быть или не быть книге (интернет против книг)

21. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

22. Бронхиальная астма и лечебная физкультура при ней
23. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима
24. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы

25. Волейбол. Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий ("от простого к сложному", "от простого к неизвестному», "от освоенного к неосвоенному")

26. Простой категорический силлогизм

27. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее

28. Инфляция и методы борьбы с ней

29. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

30. Почему в России не уважают законы

31. Земские соборы Московского государства

32. Историк России, которого не было

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

33. Чужого горя не бывает

34. Чечня, которую мы не знаем

35. Земские соборы

36. Христианство - не значит пацифизм

37. Византия после смерти Феодосия II. Халкидонский собор

38. Североафриканская кампания во второй мировой войне и роль в ней фельдмаршала Эрвина Роммеля
39. В списках не значился. Васильев Б.Л.
40. Трое в лодке, не считая собаки. Джером К. Джером

41. Собор Парижской богоматери. Гюго Виктор

42. Обед не 3 персоны

43. Собор Архангела Михаила

44. Успенский собор во Владимире

45. Успенский собор Московского Кремля

46. Исаакиевский собор

47. Эстетика «Не-Х»

48. Дев на борт не бери…

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

49. Проектирование и строительство собора св. Петра в Риме

50. Замковая архитектура и собор Нотр-Дам в Шартре

51. "Не только самурай и гейша"

52. Александро-Невский собор в Варшаве

53. Соборы и колокольни

54. Софийский собор
55. Литургический контекст живописного убранства Санкт-Петербургского Петропавловского собора
56. Шартрский собор

57. История создания Троицкого Собора

58. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

59. «Когда ум с сердцем не в ладу...»

60. Употребление тире в простом и сложном предложении

61. Будьте не мертвые, а живые души. О названии поэмы Гоголя

62. “Сказка ложь, да в ней намек!..”

63. Величие простых сердец в прозе А. П. Платонова

64. «Патриотизм состоит не в пышных возгласах...» В Г.Белинский

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. "Я любви искала и не нашла" (А. Н. Островский)

66. "Мы живем, под собою не чуя страны..."

67. "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?"

68. В чём не сомневался Николай Ростов

69. "Сами звёзды, только сердца не сжимавшие"

70. "Природа не терпит пренебрежения к себе и не прощает ошибок"
71. Истоки героизма простого человека в годы Великой Отечественной войны (по повести «Знак беды»)
72. Принцип не совсем обманутых ожиданий

73. «Как прекрасна земля и на ней человек!»

74. Сон "есть закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас" (по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание")

75. "Горе от ума" произведение непревзойденное, единственное в мировой литературе, не разгаданное до конца"

76. "Я любви искала и не нашла"

77. Семья в творчестве Островского и место женщины в ней

78. Анализ стихотворения Тютчева "Не то, что мните вы, природа"

79. Сергей Есенин - "Не жалею, не зову, не плачу"

80. Этих дней не смолкнет слава

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

81. Мы не знаем войны

82. Я лучшей доли не искал

83. Не спасавший России, не спасется и сам

84. "Счастье не в счастье, а в его достижении..." Ф.М.Достоевский. (По одному из произведений русской литературы)

85. "Счастье не в счастье, а в его достижении..." Ф.М.Достоевский. (По произведениям русской литературы. — Б.Ш.Окуджава)

86. Семантика и функционирование простых прилагательных цветообозначения в поэзии А. Блока
87. Бедность не порок (По стихотворению Р. Бёрнса "Честная бедность")
88. «Я так не хотела в землю с любимой моей земли…»

89. Приближенное вычисление определенных интегралов, которые не берутся через элементарные функции

90. Простейшие элементы радиосхем

91. Гравитация? Это очень просто! (гравитонная гипотеза)

92. Антибиотики – История далекая и не очень

93. Многолик, опасен и почти не уязвим

94. Гемофилия - не только царская болезнь

95. Как руководить людьми, не вызывая агрессии

96. Вершины карьеры не предел развития

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

97. Неуправляемые и творческие, или Почему не доверяют маркетологам

98. Как не утонуть в информационных потоках

99. О ранней истории собора Покрова на Рву и обретении "лишнего" престола

100. А до государева указу городьбы ставити не велеть


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.