Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства і природокористування Кафедра обліку і аудитуРеферат з дисципліни &quo ;Організація обліку на ПМБ&quo ; на тему: &quo ;Сучасні облікові системи: переваги та недоліки &quo ;Рівне-2009 ЗмістВступ Трансформація бухгалтерського обліку, як напрям розвитку інформатизації суспільства Програмні продукти для бухгалтерів Переваги та недоліки від упровадження облікових систем Висновки Список використаної літератури ВступСьогодні очевидно, що економіка незалежної України вже пройшла певний шлях розвитку. Україну визнали країною з ринковою економікою ЄС та США. Все більше українських підприємств стають власністю іноземних компаній, а велика кількість їх починає залучати інвестиції на світових ринках. Тобто вже діють ефективні власники, які або зуміли належно організувати на підприємствах господарські процеси, або питання організації управління та виробництва в них стоять на порядку денному і активно вирішуються. Відповідно для українського бізнесу актуальними стають такі самі питання, як і для підприємців та менеджерів у розвинених країнах. Серед них - впровадження в господарську практику інформаційних технологій і програмних систем для автоматизації не тільки і не стільки традиційного бухгалтерського обліку, а насамперед для постачання, виробництва, дистрибуції, логістики - власне всього того, що й становить основну діяльність підприємства і приносить прибуток. У зв'язку з цим у бухгалтерів є вибір - або залишитись у межах традиційного розуміння свого фаху, пов'язаного передусім із складанням фінансової звітності та розрахунком податків, або опанувати нові знання і взяти активну участь у реформуванні економічних систем власних підприємств. Інформатизація суспільства охопила всі його сфери - соціальну, економічну діяльність та управління господарськими процесами. Поширилася вона і на такі важливі функції, як облік, аналіз і контроль діяльності суб'єктів господарювання, що є основою інформаційної системи управління будь-якими господарськими утвореннями. В умовах глобалізації наукових, технічних і економічних процесів, що мають міжнародний характер, значно збільшилися обсяги інформації, потрібної для управління цими процесами. Досвід показує, що задовольнити інформаційні потреби управління в суспільстві можливо лише при застосуванні комп'ютерних систем обробки великих масивів інформації. Із впровадженням комп’ютерних інформаційних облікових систем, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях, бухгалтери та управлінці отримують численні переваги і виграє підприємство в цілому. Однак проблема створення або впровадження таких систем на підприємстві залишається однією з найскладніших не тільки в Україні, а й у світі. На жаль, багато питань, пов'язаних із впровадженням, налагодженням інформаційних облікових технологій, їх удосконаленням та інтеграцією в ділове життя підприємств, часто залишаються поза увагою практиків та науковців. До того ж, більшість публікацій у періодичній літературі так чи інакше відображують точку зору розробників конкретного програмного забезпечення, завдання яких - прямо чи опосередковано рекламувати свої програмні продукти.

І все ж таки в працях таких вчених як Білуха М., Микитенко Т., Кузнєцова С.В., Івахненков С.В. висвітлені питання автоматизації обліку. Метою даного реферату є виявлення переваг та недоліків, які виникають на підприємствах після впровадження інформаційних систем та технологій у галузі обліку. Трансформація бухгалтерського обліку, як напрям розвитку інформатизації суспільстваУ загальному розумінні інформатизація (пріоритети віддаються інтелекту й інформаційним технологіям) характеризує перехід суспільства в новий якісний стан - інформаційне суспільство. Останнє відрізняється бурхливим розвитком космонавтики, ядерної енергетики та робототехніки з якісно новим технологічним забезпеченням, що ґрунтується на комп'ютерних засобах праці та інформаційного середовища - сукупності ЕОМ, систем комп'ютерних комунікацій, баз даних, а також програмних комплексів і лінгвістичної однозначності, створенні штучного інтелекту. Підвищення оперативності інформаційного забезпечення, його дієвості та ефективності потребує запровадження електронного обліку і контролю діяльності підприємств із застосуванням нових інформаційних технологій. Для створення нової системи електронного обліку є передумови, передбачені Законами України &quo ;Про електронні документи та електронний документооборот&quo ;, &quo ;Про електронний цифровий підпис&quo ;, &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ;, &quo ;Про інформацію&quo ;, &quo ;Про захист інформації в автоматизованих системах&quo ;, &quo ;Про державну таємницю&quo ;, &quo ;Про зв'язок&quo ;, &quo ;Про обов'язковий примірник документів&quo ;, &quo ;Про Національний архівний фонд та архівні установи&quo ;, а також іншими нормативно-правовими актами. Державне регулювання у сфері електронного документообороту спрямовано на: реалізацію єдиної державної політики електронного документообороту; забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообороту; нормативно-правове забезпечення технології обробки, створення, передавання, отримання, зберігання, використання та знищення електронних документів. Електронний облік - це система виявлення, зміни, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та, передачі інформації, яка ґрунтується на використанні комп'ютерних мереж та інтегрованої бази даних з метою раціонального використання засобів і предметів праці та самої праці і для управління підприємницькою діяльністю. Новій інформаційній технології (ІТ) притаманні: персоналізація використання засобів обчислювальної техніки, створення локальних мереж ЕОМ і багаторівневих розподільних систем оброблення облікових даних, організація автоматизованих робочих місць фахівців з обліку та аудиту. Водночас нова ІТ має деякі нетехнічні особливості, а саме: врахування людського чинника у процесах управління, колективне використання інформаційних ресурсів; удосконалення методик виконання розрахунків і прийняття управлінських рішень на підставі цілісного уявлення про об'єкт. Крім широкого застосування комп'ютерної техніки, вона ґрунтується на трьох основних принципах: інтегрованості, гнучкості та інформативності.

Багатофункціональне застосування ПЕОМ забезпечується значною кількістю прикладних програм та інтегрованих пакетів. Такі програми й пакети дають змогу задовольнити різноманітні потреби бухгалтера: оброблення текстів, робота з базами даних (БД) з використанням систем керування базами даних (СКБД) і окремими файлами; виконання розрахунків у різних режимах (пакетному, діалоговому, запитовому), робота в локальній мережі ПЕОМ тощо. Впровадження інформаційних технологій у обліково-аналітичному процесі дає змогу істотно змінити застосування ПЕОМ створенням АРМ бухгалтерів. За допомогою периферійної техніки збирання і підготовки даних з обліку основних засобів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво продукції та інших ділянок обліку господарської і фінансової діяльності підприємства можна раціонально виконувати децентралізовану обробку даних на робочих місцях бухгалтерів із використанням ПЕОМ. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ) - це функціонально спеціалізована людино-машинна система, яка складається з програмно - технічного комплексу, інформаційного, інструктивно - методичного та організаційно - технологічного забезпечення та використовується для автоматизації функцій обліку, аудиту, контролю. При електронній технології поняття &quo ;документ&quo ; в його організаційному, правовому, економічному та інших аспектах не зникає, проте змінюються форми та методи складання й використання документів у процесах управління. Електронний документ - це зафіксований факт господарської діяльності у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприймання його змісту людиною. Такий документ повинен мати обов'язкові підписи осіб, які дозволили виконання господарської операції, а також осіб, що виконали цю операцію. У разі відсутності одного з цих підписів електронний документ не може мати юридичної сили і, отже, використовуватися у обліку господарської діяльності Фактично існують два режими правового регулювання електронного підпису: встановлений законом та договірний. Крім того, можна виділити такі технології електронної ідентифікації: біометрія, паролі та ключі, симетрична та асиметрична криптографія. Використання таких технологій можливе лише за письмовою згодою сторін Використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) врегульовано Законом України &quo ;Про електронний цифровий підпис&quo ;. Проте відповідно до частини третьої ст.4 цього Закону використання ЕЦП не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі. На сьогодні єдиним законодавчим актом, що встановлює порядок укладення та підписання договорів, є Цивільний кодекс України. На жаль, договори, які регулюють порядок використання електронного підпису, поки що не знайшли широкого застосування серед учасників цивільних відносин в Україні (до відома: вже 6лизько50 років такі договори широко використовуються в технічно розвинених країнах, передусім у США та у Великій Британії).

Цілком закономірно, що, розробляючи плани повалення радянської влади, керівництво ППШ докладало зусиль до перетворення повстанського руху на організовану, боєздатну силу, здатну не тільки готувати УСРР як потенційний театр воєнних дій, але й протистояти регулярним частинам Червоної армії і держбезпеки. ППШ постійно приділяв увагу кадровому забезпеченню повстанських формувань, постановці перед ними конкретних бойових завдань в умовах підпілля та відкритих бойових дій, підготовці відповідних інструктивно-директивних документів, формуванню організаційно-штатної структури й територіальної мережі повстанських угруповань, матеріально-бойовій підтримці партизан. Органом безпосереднього керування повстанським рухом в УСРР у рамках Штабу був його організаційний відділ, до складу якого входили секції: організаційна, яка призначала співробітників на керівні посади в штабах повстанських формувань, підтримувала кур'єрський зв'язок між ними і Штабом, інструктувала командування повстанських угруповань; облікова - поточний облік повстансько-підпільних сил в УСРР; етапова - налагодження каналів оперативного зв'язку між ППШ і повстанцями; постачання і транспорту - матеріально-технічне забезпечення повстанських формувань

1. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

2. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

3. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

4. Основи побудови обліку праці та її оплати

5. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

6. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
7. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

10. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

11. Організація обліку в магазині "Світанок"

12. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

13. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

14. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

15. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

16. Теоретичні основи обліку та аудиту

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

17. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

18. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

19. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

20. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

21. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

22. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія
23. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету
24. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

25. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

26. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

27. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

28. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

29. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

30. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

31. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

32. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

33. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

34. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

35. Київ та Давньоруська держава

36. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

37. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

38. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі
39. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи
40. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

41. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

42. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

43. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

44. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

45. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

46. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

47. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

48. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

49. Переваги групового способу життя

50. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

51. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки

52. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

53. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

54. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
55. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
56. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

57. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

58. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

59. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Цивільний та арбітражний процес

62. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

63. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

64. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

65. Buchhaltunq (бухгалтерия)

66. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

67. Київська Русь

68. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

69. АРМ для бухгалтерии ВУЗа

70. 1С-бухгалтерия /с рисунками/
71. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
72. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

73. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

74. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

75. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

76. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

77. Бухгалтерия малого предприятия

78. Делопроизводство в бухгалтерии

79. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

80. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

82. Сучасні форми та системи оплати праці

83. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

84. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

85. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

86. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев
87. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
88. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

89. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

90. Люблінська та Берестейська унії

91. Особливості економічного розвитку Київської Русі

92. Постмодернізм та українська історична наука

93. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

94. Перша та Друга Малоросійські Колегії

95. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

96. Історія держави та права України

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

98. Культура Київської Русі.

99. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.