Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Мета роботи: з’ясувати поняття чисельності, щільності, демографічної структури популяцій та методи їх дослідження побудувати демографічні таблиці і на конкретних прикладах рахувати численність, щільність, ріст популяцій певного виду і порівняти отримані дані. Матеріали: статистичні дані, калькулятори (або комп'ютер), міліметровий папір. Теоретичні відомості. Динаміка чисельності популяції характеризується комплексом ознак (народжуваністю, смертністю), швидкістю їх змін, які поєднані між собою складними взаємозв'язками: І. Народжуваність (b). Виділяють: а) максимальну — абсолютна, фізіологічна, теоретична, в ідеальних умовах при відсутності лімітуючих факторів; б) екологічну — в реальних умовах; с) питому b = (∆ / ∆ ) 100%, ∆ де, — число особин, що народились за певний період часу ∆ ; — число особин в початковий момент відліку. 2. Смертність (d). Виділяють: а) мінімальну — теоретична, в ідеальних умовах, без впливу лімітуючих факторів, спричинену старістю; б) екологічну — в реальних умовах; с) питома d = (∆ / ∆ ) 100% Рівновага між народжуваністю і смертністю (швидкість відновлення та виживання популяції) що характеризуються основним рівнянням динаміки чисельності популяції: г =b —d; це зумовлено потенційними можливостями популяції (репродуктивним пристосуванням — експоненційний ріст — г), що залежить від щільності популяції та розмноження; зовнішніми факторами, конкуренцією (логістичний ріст популяції k); статевою і віковою структурами популяції (демографічна структура популяції). Для оцінки демографії популяцій будують демографічні таблиці, в які заносять показники, розраховані за відповідними формулами. Таблиця №1. Клас віку Число особин в момент обліку Питоме вижи-вання Число особин, що загинули від х до х 1 Питома смерт-ність Число нащадків, народжених однією самкою Питома народжуваність x x lx dx qx mx mxlx 0 20 1 4 0.20 0 0 1 16 0.80 4 0.20 0 0 2 12 0.60 4 0.20 2 1.20 3 10 0.50 2 0.10 4 2.00 ∑x ∑ mxlx Всі організми умовно розподіляють на класи. Питоме виживання для х=0 становить 1 (l x = 1), псі наступні дані обраховують, виходячи з числа особин в момент обліку. Наприклад: пх = 20 1Х = 1 п x = 16;l x1 =(16.1)/20 = 0,80; l x2 =12 ∙1/20= 0,60; l x3 = 10 ∙ 1/20 = 0,50 Аналогічно розраховують питому смертність: q x Наприклад: x = 20 l x = 1 d x = 4; q x = (4.1)/20 = 0,20; d x2 = 4 ∙1 /20 = 0.20; d x3= 2 ∙1 /20 = 0,10 Rо - чиста швидкість розмноження. Rо = ∑ mх lx — (число нащадків на кожну самку - питома народжуваність) = 3,2 Щоб побудувати демографічні таблиці, потрібно знати: - вік, коли вид вступає в генеративну фазу, - плодючість жіночої статі, - середній час генерації (Т), який відповідає середньому віку самки, що народжує дітей (сума добутків, що отримують в результаті множення відповідного віку на число нащадків, а потім суму ділять на питому народжуваність): = ∑x mх lx / ∑x mх lx - швидкість росту популяції (λ) за одиницю часу λ = l R0 / Т. Правило стабільності статево-вікової структури (А.Лотка, 1925). Для стабілізації популяції має витримуватись певне співвідношення статевих і вікових груп: - за щільністю (популяція повинна мати врівноважену щільність) - за поведінкою Хід роботи.

На основі наведених даних (табл. 2-3) побудуйте демографічні таблиці і розрахуйте ріст популяції. Таблиця №2. Показники зміни популяції ялівцю № Життєві фази Вік х x l x d x q x mх mх lx 1 Сходи 0 -5 5 7 23061 - 3 Віргінільні 7-12 4617 4 Генеративні 1 12 - 13 2612 2,14 5 Генеративні 2 13 - 20 692 10,754 6 Генеративні 3 20 - 50 391 14,84 7 Субсенільні 50 - 85 64 3,44 8 Сенільні 85 - 100 14 ЕГПхІх Розрахуйте коефіцієнт репродукції (R0), середній час генерації (Т), швидкість росту (λ) та оцініть вікову структуру (С x). С x = λ x l x / ∑ λ x l x Популяції рачка в 1959 і 1960 р. характеризувалися такими показниками (табл.№3). Таблиця №3. Показники зміни популяції рачка 1959-1960 рр. № п/п 1959 x x lx d x q x mх mх lx Х mх lx λ Сх 1 0 1,0 0 2 1 0,0000620 460 3 2 0,0000340 870 4 3 0,0000200 11600 5 4 0.0000155 12700 6 5 0,0000110 12700 7 6 0,0000065 12700 8 7 0,0000020 12700 9 8 0,0000020 12700 10 ∑ mх lx ∑хmх lx № п/п 1960 x x lx d x q x mх mх lx хmх lx λ Сх 1. 0 1,0 0 2. 1 0,0000640 460 3. 2 0,0000290 870 4. 3 0,0000190 11600 5. 4 0,0000090 12700 6. 5 0,0000045 12700 7. ∑ mх lx ∑хmх lx Розрахуйте коефіцієнт репродукції (R0), середній час генерації (Т), швидкість росту (А) та оцініть вікову структуру (Сx). Порівняйте ці показники за два роки і зробіть висновки. (табл. № 4). Таблиця № 4 Життя та дітонародження людей в країнах Південної Азії № п/п x lx d x q x mх mх lx хmх lx λ С X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0-1 0,42 0 2 1-5 0,74 0 3 6-10 0,78 0 4 11-15 0,86 0,42 5 16-20 0,90 2,10 6 21-25 0,92 2,84 7 26-30 0,93 1,73 8 31-35 0,95 0,34 9 36-40 0,95 0,24 10 41-45 0,84 0,18 11 46-50 0,74 0,02 12 >51 0,52 0,01-0 Розрахуйте коефіцієнт репродукції (R0), середній час генерації (Т), швидкість росту (А) та оцініть вікову структуру (Сx) (табл.№ 4) Побудуйте графіки питомого виживання (1Х), кількості дочок, що народила жінка, питомої народжуваності (mх lx). Протягом трьох сезонів в морі виловлювали дельфінів різного віку (табл. № 5). Таблиця № 5. Вікова структура популяції дельфінів № п/п x х lx d x q x mх mх lx хmх lx λ С x 1 0 115 1.0 90 0.78 0 2 1 25 0.217 6 0.24 3 3 2 19 0.165 7 0.37 2 4 3 12 0.104 10 0.83 3 5 4 2 0.017 1 0.50 1 6 5 1 0.009 1 1.0 - 7 6 0 0 - - - ∑ mх lx ∑хmх lx   Розрахуйте число нащадків на кожну самку (R0), середній час генерації (Т), швидкість росту (λ) та оцініть вікову структуру (С x). Розрахуйте коефіцієнт репродукції (R0), середній час генерації (Т), швидкість росту (λ) та оцініть вікову структуру (С x) (табл. № 6). Побудуйте графіки питомого вживання (lx), кількості дочок, що народила жінка питомої народжуваності (mх lx). Таблиця № 6 .Життя та дітонародження людей в країнах Західної Європи 1989 р. № п/п x lx d x q x mх mх lx хmх lx λ С x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0-9 0,9895 0 2 10-14 0,9879 0,0020 3 15-19 0,9861 0,1233 4 20-24 0,9834 0,2639 5 25-29 0,9802 0,2772 6 30-34 0,9765 0,1808 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 35-39 0,9712 0,0630 8 40-44 0,9643 0,0125 9 45-49 0,9528 0,0005 10 50 і більше 0 ∑ mх lx ∑хmх lx Згідно з публікацією в газеті "Факти і коментарі" за 06.0

3.1999 р на 01.01.1999 р. чисельність населення України становила 50,1 млн. чол. Який темп росту популяції (г), якщо за рік чисельність скоротилась на 400 тис. чол.? Даними якого року оперує програма ТВ "1 1", коли вказує чисельність 52 млн., якщо вважати темп росту популяції стабільним? Через скільки років населення України може скоротитися вдвічі? Які при цьому можливі демографічні процеси? Визначте час, протягом якого подвоїться чисельність людської популяції (дані 1991 р.) в наведених вище країнах (табл. № 7). / = r 0; 2 0/ = r 0; 2 0 = r 0; = 2/r Таблиця № 7. Темпи росту людської популяції в деяких країнах Країна Темп росту популяції Гана 0,031 Півд. Африка 0,024 Канада 0,006 Аргентина 0,012 Англія 0,002 Ірландія 0,005 Угорщина -0,002 Контрольні питання: 1. Що таке питома народжуваність (mх lx)? 2. Що таке чиста швидкість розмноження (R0 )? 3. Що таке середній час генерації (Т)? 4. Що таке швидкість росту популяції (λ)?

Лишилося близько п’яти штук. Добре, що бій вже закінчився. Втрати у повстанців виявилися невеликі – один поранений. Це був козак, який на початку бою ходив з Іваном Марківим дражнити більшовиків. Куля потрапила йому в долоню... Настрій у новітніх запорожців був світлий: малими силами перемогли карателів! Особливо раділи школярі, які гідно пройшли перше бойове випробування. І завершилося воно повним успіхом. А старшини вже нараджувалися. Допустили вони в своє коло і “командира північного напрямку оборони” сімнадцятилітнього козака Гаврила Гордієнка, який у цей день відновив перервану славу свого козацького, але, за власним визнанням, вже давно “демілітаризованого” роду. Чайківський вирішив не чекати повторного нападу більшовиків і перевести загін на лівий берег Дніпра, у нетрі Великого Лугу. Напевно, мав рацію отаман, бо партизансько-повстанська боротьба передбачає мобільність загону, а не вичікування подій на одному місці. Все ж шкода, що з відходом Лисогірського куреня новітня Січ на Лисій горі перестала існувати

1. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

2. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

3. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

4. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

5. Освіта та соціальна мобільність

6. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми
7. Оцінка природних ресурсів
8. Активність і творчість учнів на уроках історії

9. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

10. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

11. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

12. Оцінка майна з метою страхування

13. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

14. Оцінка фінансового стану комерційного банку

15. Економічна оцінка кредитного процесу

16. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Експертна оцінка земель

18. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

19. Економічна оцінка активу балансу підприємства

20. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

21. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

22. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження
23. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
24. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

25. Структура й оцінка економічної інформації

26. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

27. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

28. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

29. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

30. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

31. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

32. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

33. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

34. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

35. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

36. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

37. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

38. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки
39. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
40. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

41. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

42. Оцінка доцільності правової охорони

43. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

44. Оцінка персоналу

45. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

46. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

47. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

48. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

49. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

50. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

51. Оцінка фінансового стану підприємства

52. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

53. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

54. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)
55. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)
56. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

57. Оцінка стану міської системи м. Києва

58. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

59. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

60. Економічна оцінка екологічних збитків

61. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

62. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

63. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

64. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Розселення й чисельність найдавнішого людства

66. Видовий склад та чисельність птахів лісу

67. Самооцінка та самостійність

68. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

69. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

70. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
71. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
72. Творчість Рембрандта

73. Маркетингова сутність реклами

74. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

75. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

76. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

77. Сутність та зміст сучасного менеджменту

78. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

79. Діяльність римських магімтратів

80. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

81. Необережність як форма вини

82. Матераільна відповідальність працівників

83. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

84. Філософська культура особи та її суспільна значущість

85. Сбалансованість бюджета України

86. Інтегральна ефективність діяльності
87. Бідність в України
88. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

89. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

90. Ринкова пропозиція та її еластичність

91. Ліквідність банку

92. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

93. Поняття сущність та ознаки держави

94. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

95. Хімічна промисловість України

96. АПК, його галузева структура і необхідність формування

Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее

97. Античність у поетичних творах Яра Славутича

98. Життя та діяльність І.П.Котляревського

99. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.