Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА Інвестиційна політика підприємства вимагає визначення і проведення підприємством дивідендної політики. Підвищена увага вітчизняних і зарубіжних авторів до різних аспектів дивідендної політики визначається рядом обставин. Основні з них, на наш погляд, сформульовані Д.-К. Шимом і Д.-Г. Сигелом. Останні відзначають наступне: по-перше, дивідендна політика робить вплив на відносини з інвесторами. Акціонери негативно відносяться до компаній, які скорочують дивіденди, тому що пов'язують таке скорочення з фінансовими труднощами компанії і можуть продати свої акції, впливаючи на зниження їх ринкової ціни; по-друге, дивідендна політика впливає на фінансову програму і бюджет капіталовкладень підприємства; по-третє, дивідендна політика впливає на рух грошових коштів підприємства (&quo ;компанія з поганою ліквідністю може бути вимушена обмежити виплати дивідендів&quo ;); по-четверте, дивідендна політика скорочує власний капітал, оскільки дивіденди виплачуються з нерозподіленого прибутку. В результаті це приводить до збільшення коефіцієнта співвідношення боргових зобов'язань і акціонерного капіталу. Теорія дивідендної політики багатогранна. Всі дослідники в тому або іншому ступені аналізують такі питання, як: роль дивідендної політики; вплив дивідендної політики компанії на рух її грошових коштів і ринкову ціну її акцій; переваги і недоліки різних типів дивідендної політики (стабільний розмір дивіденду на акцію, постійний коефіцієнт виплати дивіденду, залишкові дивіденди); фінансові і операційні чинники, що впливають на суму виплачуваних дивідендів; відмінність між дивідендною політикою і дробленням акцій, причини, по яких компанія може викупляти свої акції, і фінансовий результат таких дій і інші. Але перш за все зміст дивідендної політики і проблеми її розробки вимагають виявлення природи дивідендів. Придбаваючи акцію підприємства і стаючи, таким чином, його співвласником, володар грошового капіталу розраховує одержати не тільки необхідну ставку прибутковості, але і премії, реалізовуючи своєрідний підприємницький дохід. Його розмір залежить від багатьох чинників: компетентності керівників, ризику вибраної для вкладень сфери діяльності, економічної кон'юнктури і т.п. На відміну від відсотка (наприклад, по депозиту в банку або облігаціям з фіксованою ставкою доходу) розмір дивіденду наперед невідомий. Тому, вкладаючи гроші в звичайні акції, акціонер піддається відомому ризику, але при нормальному ходу справ на підприємстві винагороджується за це підвищеним доходом. Відзначимо також, що, якщо ставка дивіденду не перевищує рівень інфляції, він виконує ту ж функцію, що і відсоток в ощадному банку. Вкладаючи свої засоби в акції, їх власник відкладає своє споживання, що є важливою обставиною для балансування споживацького ринку. Дивіденд в цьому значенні - засіб стимулювання розподілу особистого споживання в часі. Чинник часу необхідно врахувати і в загальнішому вигляді: незалежно від інфляції ситуація в економіці не залишається незмінною, тому одна і та ж сума грошей з часом стає не рівною собі. Через різні види відсотка ця суперечність дозволяється.

З теоретичних позицій вибір дивідендної політики припускає перш за все рішення ключового питання: чи впливає величина дивідендів на зміну сукупного багатства акціонерів. Звідси в теорії дивідендної політики виділяються два основні підходи. Перший базується на теорії нарахування дивідендів за залишковим принципом. Основоположники цієї теорії (Міллер-Модільяні) вважають, що величина дивідендів не впливає на зміну сукупного багатства акціонерів. Тому оптимальна стратегія в дивідендній політиці полягає в тому, щоб дивіденди нараховувалися після того, як проаналізовані всі можливості для ефективного реінвестування прибутку. Тобто дивіденди виплачуються після того, як профінансовані всі прийнятні інвестиційні проекти. Якщо весь прибуток доцільно використовувати для реінвестування, дивіденди не виплачуються. І навпаки, якщо таких проектів немає, то прибуток в повному об'ємі прямує на виплату дивідендів. Для встановлення найважливіших залежностей між інвестиціями, прибутком і дивідендами Міллер-Модільяні використовували математичні моделі: ринкова вартість акціонерного суспільства представляється в їх моделі як функція від ряду величин: грошової готівки, інвестиційного бюджету і ринкової ставки відсотка в певний момент часу. Головний висновок: ринкова вартість акціонерного суспільства (АТ) (ринкова вартість акцій АТ) визначається тільки його інвестиційною політикою. Дивідендна політика безвідносна до вартості АТ. Суть другого підходу: дивідендна політика впливає на величину сукупного багатства акціонерів. На думку М. Гордона, Ван Хорна і інших, поточні дивіденди переважно майбутніх, рівно як і можливий приріст власного капіталу. Такий висновок базується на принципі мінімізації ризику. Поточні дивіденди зменшують для інвесторів рівень невизначеності щодо доцільності і вигідності інвестування. Крім того наголошується, що навіть відносно менша норма доходу на інвестиційний капітал приводить до зростання ціни акціонерного капіталу. Відмінності в підходах означають по суті обгрунтування ролі дивідендів: пасивної - при першому підході і активної - при другому. Дж. К. Ван Хорн, на нашу думку, прав відзначаючи, що перший підхід застосовний лише в умовах досконалих ринків капіталів, де немає трансакционних витрат, витрат компаній-емітентів на розміщення цінних паперів, податків, відомі майбутні доходи фірми. На активну роль дивідендів, дивідендної політики, на його думку, впливають такі чинники, як перевага з боку інвесторів дивідендів іншим доходам з капіталу, оподаткування, витрати, пов'язані з розміщенням цінних паперів, трансакционниє витрати і подільність цінних паперів, інституційні обмеження, фінансова сигналізація. Дивідендна політика включає ухвалення рішення про виплату акціонерам прибутку у формі дивідендів або утриманні її для інвестування на підприємстві. Рішення про виплату дивідендів фактично є рішенням про фінансування, оскільки збільшення коефіцієнта дивідендних виплат (частка прибутку, виплачуваного акціонерам у формі дивідендів) зменшує об'єм реінвестованого прибутку. Якщо розглядати дивідендну політику тільки як рішення фінансування, то виплата дивідендів виступає в пасивній ролі.

При розгляді дивідендів як пасивного залишку, визначуваного тільки наявністю вигідних інвестиційних пропозицій, мається на увазі, що для інвестора не існує відмінності між виплатою дивідендів і накопиченням підприємством нерозподіленого прибутку. Якщо інвестиційні проекти обіцяють рівень рентабельності, що перевищуючий вимагається, інвестори можуть віддати перевагу варіанту накопичення. Якщо очікуваний прибуток від інвестицій рівний тією, що вимагається, то, з погляду інвестора, жоден з варіантів не має переваг. Інакше інвестори віддадуть перевагу виплаті дивідендів. Друге ключове питання при виборі дивідендної політики - це питання вибору оптимальної дивідендної політики, тобто політики, що забезпечує як максимізацію сукупного багатства акціонерів, так і достатнє фінансування діяльності підприємства. Знаходження оптимальної дивідендної політики - виключно важка задача: необхідно знайти баланс між поточними дивідендами і майбутнім зростанням, яке максимізувало б ціну акцій підприємства. Складність полягає ще у тому, що оптимальна дивідендна політика - це суб'єктивна політика кожного окремого підприємства, вибирана виходячи з особливостей підприємства, його власників, інвестиційних можливостей і інших чинників, що впливають на дивідендну політику. У числі таких чинників в науковій літературі називаються: темп зростання компанії, її рентабельність, стабільність доходів, утримання контролю над діяльністю компанії, ступінь фінансування за рахунок позикового капіталу, можливість фінансування із зовнішніх джерел, стадія життєвого циклу і масштаби компанії, податкові ставки на дивіденди і доходи з приросту капіталу, переваги акціонерів, обмеження правового характеру і ін. Через велике число чинників, а також зважаючи на зміну відносної значущості цих чинників в часі і на окремих підприємствах неможливі розробка і застосування загальної моделі для формування дивідендної політики. Тому здійснюється вибір з трьох можливих типів політики визначення коефіцієнта дивідендних виплат, виходячи з оцінки фінансових потреб підприємства і підтримки його ліквідності. Оцінюючи фінансові потреби, слід брати до уваги прогнози грошових потоків підприємства, довгострокових інвестицій і інші чинники, що впливають на стан грошових залишків підприємства. Основне в цій оцінці - визначення можливих потоків засобів і можливого їх стану з урахуванням зміни дивідендних ставок і ризику. Інакше кажучи, аналізується здатність фірми підтримувати стабільний рівень дивідендів у зв'язку з вірогідним розподілом майбутніх потоків грошових коштів. З позицій другого критерію - ліквідності - необхідно враховувати ризик зменшення запасу ліквідності при визначенні розміру дивідендних виплат, особливо при його зростанні. Корпорації прагнуть використовувати один з трьох типів політики виплати дивідендів: Стабільний або безперервно росте дивіденд на акцію. Низький регулярний дивіденд плюс додаткові виплати, які залежать від річного прибутку. Постійний коефіцієнт виплат. Політика низького регулярного дивіденду плюс додаткові виплати є в даному ряду політикою компромісною.

) 392 Олексй (Alexei) (16901718), син Петра ¶, противник його полтики 299 Орландо, Втторо (Orlando, Vittorio) (18601952), талйський дипломат, премр-мнстр (19171919) 506 Орлов, Григорй (Orlov, Gregory) (17341783), росйський полтичний дяч 91, 337, 358 Орлов, Олексй (Orlov, Alexei) (17371808), росйський державний  полтичний дяч 68 Орлови (the Orlovs) 92 Османи (the Ottomans) 79, 83, 225 Отрв, граф, Александр-Морс Блан де Ланотт (Hauterive, Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte de) (17541830), французький державний дяч  дипломат 178186, 392, 412418, 422, 503 Павло ¶ (Paul ¶) (17541801), росйський мператор (з 1796) 208 Паллас, Петер Симон (Pallas, Peter Simon) (1741-181), нмецький учений-енциклопедист  мандрвник 61, 219220, 222, 481, 488 Палмерстон, Генр Джон Темпл (Palmerston, Henry John Temple) (17841865), британський державний дяч, премр-мнстр (18551858, 18591865) 505 Паркнсон, Джон (Parkinson, John) (17541840), англйський священик, дослдник Сибру 131, 487-488 Пейсоннель,

1. Організація обліку власного капіталу підприємства України

2. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

3. Господарство України періоду утвердження капіталізму

4. Аудит статутного капіталу

5. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

6. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу
7. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні
8. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

9. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

10. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

11. Статутний і додатковий капітал

12. Формування облікової політики підприємства

13. Аудит статутного капіталу

14. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

15. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

16. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

17. Управління ціновою політикою підприємства

18. Ціноутворення та цінова політика підприємства

19. Міжнародний рух капіталу

20. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

21. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

22. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму
23. Інвестиції в основний капітал
24. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

25. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

26. Акціонерний капітал та дивіденти

27. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

28. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

29. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

30. Інвестування як процес створення капіталу

31. Капітал і праця: механізм взаємодії

32. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

33. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

34. Статистика основного капіталу

35. Сутність нагромадження капіталу

36. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

37. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

38. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
39. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
40. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

41. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

42. Управління корпоративною власністю підприємства

43. Політична діяльність і політичні відносини

44. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

45. Аналіз фінансового стану підприємства

46. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

47. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

48. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

50. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

51. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

52. Оцінка фінансового стану підприємства

53. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

54. Розвиток фінансових ресурсів підприємства
55. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
56. Управління фінансовою санацією підприємства

57. Фінансова санація та банкрутство підприємства

58. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

59. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

60. Фінансовий стан підприємства

61. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

62. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

63. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

64. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Покращення фінансового стану підприємства

66. Фінансова санація підприємства

67. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

68. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

69. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

70. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
71. Суть фінансової політики держави
72. Фінансова політика

73. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

74. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

75. Національна політика СРСР в роки перебудови

76. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

77. Податкова політика України

78. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

79. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

80. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

81. Процентна політика комерційного банку

82. Інформаційна політика США

83. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

84. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

85. Кредитна політика комерційного банку

86. Складання та подання фінансових звітів банку
87. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"
88. Державна політика соціального страхування

89. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

90. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

91. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

92. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

93. Примітки до фінансової звітності

94. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

95. Фінансова звітність в Україні

96. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Аудит фінансової звітності

98. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

99. Концепція регіональної політики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.