Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Правове регулювання переміщення енергоносіїв

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: “Митне право України” на тему: “Правове регулювання переміщення енергоносіїв” ЗМІСТ Вступ Розділ І. Особливості переміщення енергоносіїв трубопровідним транспортом Визначення термінології при переміщенні та митному оформленні енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту. Митний контроль нафти й нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом Нормативна регламентація митного контролю нафти й нафтопродуктів Порядок здійснення митного контролю нафти й нафтопродуктів. Митний контроль природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом Правове регулювання митного контролю природного газу. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення природного газу. Особливості фактичного контролю природного газу. Розділ ІІ. Особливості переміщення енергоносіїв лініями електропередач: 2.1. Нормативне регулювання митного контролю електроенергії 2.2. Митний контроль та митне оформлення електроенергії 2.2.1. Документальне оформлення результатів митного контролю. 2.2.2. Передача та обробка інформації. Висновок. Перелік використаних нормативно-правових актів та літератури. Вступ Економічна безпека будь-якої держави базується на максимальній автономії її діяльності із забезпечення стабільного функціонування національного господарства. Основоположною умовою цього стає забезпечення економіки різними видами ресурсів у достатньому обсягу. Одними із найважливіших і найнеобхідніших є енергетичні ресурси. Дослідження переміщення енергоносіїв через митну територію України є дуже актуальним, зважаючи насамперед на експортний потенціал української енергетики, який зосереджений у можливостях транзиту енергоносіїв через територію України. На жаль, у науці відсутні дослідження, пов’язані з цією проблематикою, увага науковців більше ґрунтується на економічній доцільності переміщення енергоносіїв. У своїй роботі я розгляну правове регулювання переміщення таких енергоносіїв: нафти, нафтопродуктів, природного газу та електроенергії. Зважаючи на особливості переміщення вищевказаних енергоносіїв метою даної роботи є: визначення термінології при переміщенні та митному оформленні енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту; з’ясування нормативної регламентації та порядку здійснення митного контролю нафти й нафтопродуктів; здійснення аналізу правового регулювання та порядку митного контролю та митного оформлення природного газу та дослідження особливостей фактичного контролю природного газу; розкриття особливостей переміщення енергоносіїв лініями електропередач шляхом визначення нормативне регулювання митного контролю електроенергії та дослідження здійснення митний контролю та митного оформлення електроенергії. Розділ І. Особливості переміщення енергоносіїв трубопровідним транспортом Визначення термінології при переміщенні та митному оформленні енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту Митний кодекс України від 11 липня 2001 року № 92-IV не містить визначення поняття “енергоносії”, лише у пункті 39, статті 1 зазначається, що електрична, теплова та інші види енергії входять до переліку товарів.1

З’ясовуючи загальне визначення поняття “енергоносії” звернемося до спільного листа № 05-203 від 26 травня 1994 Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Міністерства статистики України, який зазначає, що відповідно до прийнятих у міжнародній практиці стандартів, за методологією Європейської економічної комісії ООН, енергоносіями вважаються: кам’яне і буре вугілля, торф, інші види первинного твердого палива, кам’яно-вугільні брикети, кокс, інші види вторинного твердого палива, буровугільні і торф’яні брикети, сира нафта, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ, природні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна та геотермальна енергія, інші природні енергоресурси), електроенергія, теплоенергія (пара і гаряча вода).2 Але ми зосередимо свою увагу на визначенні термінології при переміщенні та митному оформленні енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту. Трубопровідний транспорт – один із специфічних видів транспорту є складною мережею газо-, нафтопроводів та інших магістралей, якими транспортуються різноманітні продукти, їх експлуатація, утримання, ремонт, облік переміщуваних товарів, нарешті митний контроль та митне оформлення мають свої особливості та визначаються відповідними термінами, а саме: магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система, і до якого входить окремий трубопровід з усіма об’єктами і спорудами, зв’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, а також інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів; промислові трубопроводи - всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі, розподільчі трубопроводи водопостачання, меліоративні системи тощо; технічний коридор - земельна ділянка, в межах якої прокладено систему трубопроводів і комунікацій; виконавча зйомка - нанесення розташування об’єкта на план землекористування та на інші картографічні матеріали; діагностика - комплекс технічних заходів щодо визначення технічних параметрів трубопроводу;3 загальна вантажна митна декларація (далі - ЗВМД) - заява, що містить відомості про товар, необхідні для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, мету його переміщення через митний кордон України тощо, і застосовується відповідно до актів законодавства щодо оформлення вантажних митних декларацій (ВМД); перевізники - суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють переміщення енергоносіїв трубопровідним транспортом та несуть відповідальність за їх збереження під час транспортування; фактичний контроль - комплекс заходів, спрямованих на визначення фактичних показників кількості та якості енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, за допомогою перевірки показників приладів, проведення контрольних замірів, відбору проб енергоносіїв, отримання відомостей про їх обсяги.4

ПЗП - приймально-здавальний пункт обліку енергоносіїв. Підприємства, які транспортують енергоносії трубопровідним транспортом (далі - перевізники), переміщують їх по магістральних трубопроводах на підставі договорів, укладених ними з виробниками (вантажовідправниками) за чітко визначеним маршрутом, що є невід’ємною частиною таких договорів, та в який включаються усі ділянки відповідних підприємств перевізника. Кожний маршрут включає початковий ПЗП, на якому здійснюється приймання енергоносіїв до транспортування від вантажовідправника та кінцевий ПЗП – пункт здачі енергоносіїв вантажоотримувачу. Приймання (здача) енергоносіїв для транспортування здійснюється партіями, при цьому згідно з нормативною документацією, якою користуються перевізники, партією вважається кількість енергоносіїв, однорідних за показниками якості, що супроводжуються одним транспортним документом та направляються на один кінцевий ПЗП. Слід зазначити, що для декларування (митного оформлення) енергоносіїв, митні органи України користуються дещо іншим визначенням партії, а саме - як одна партія декларуються обсяги енергоносіїв, що переміщуються за одним маршрутним дорученням (маршрутною телетайпограмою), за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) та за одним актом приймання-передачі у строк, що не перевищує 30 діб з початку першої поставки. На кожному маршруті транспортування енергоносіїв існують пункти обліку (ПО) енергоносіїв (ПЗП), на яких здійснюється облік кількості та якості переміщуваних енергоносіїв під час передачі їх між регіональними підприємствами перевізника або між перевізниками. У процесі приймання (здачі) енергоносіїв перевізнику для транспортування або від перевізника під час доставки енергоносіїв вантажоотримувачу, визначається маса та показники фізико-хімічних властивостей відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів та складаються: акт приймання-передачі енергоносіїв (за підписами сторін, які здають та приймають); паспорт якості енергоносіїв (за підписом сторони, в лабораторії якої здійснюється визначення фізико-хімічних показників енергоносіїв). Після підписання акту приймання-передачі енергоносії вважаються переданими між підприємствами перевізника або між перевізниками (наприклад, іноземним та українським), або між перевізником та вантажоотримувачем. Під час обліку енергоносіїв, які переміщуються трубопровідним транспортом, слід розрізняти оперативний облік, що забезпечує нормальний режим експлуатації системи магістральних трубопроводів, та комерційний облік, необхідний для отримання об’єктивної документації - комерційної, бухгалтерської та облікової, яка використовується під час обліково-розрахункових операцій. На прикладі наведених визначень можна зробити висновок про специфічність термінології, яка застосовується при переміщенні та митному оформленні енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту Було б логічно, зважаючи на транзитний потенціал України помістити до Митного кодексу України від 11 липня 2001 року визначення поняття “енергоносії”. При великій наявності нормативно-правових актів, що регулюють, зокрема, переміщення та митне оформлення енергоносіїв із застосуванням трубопровідного транспорту відсутність такого визначення є незрозумілим.

Область Кірени (Кіренаїка) розташована на вищому рівні порівняно з іншими областями північно-східної Африки. Відомість про триразові врожаї цілком правдива. 200.1. Тут Геродот продовжує оповідання, що почалося в розділі 167. 200.2. Мистецтву облоги міст перси навчилися від ассірійців. 202,1. Мабуть там була група населення, яка негативно ставилася до вбивства Аркесі-лая, дружня Баттіадам і персам. 203,1. Рятунок Кірени, як про нього розповідається тут, викликає сумнів. Таку розповідь склали мабуть сами кіренці після падіння Баттіадів. 204.1. Про подібне переселення йдеться в кн. III, розд. 93 та в кн. VI, розд. 3. 204.2. Сам Геродот не був у Бактрії. З такими ж подробицями він оповідає про переселення полонених еретрійців, переміщених в Ардерікки, де він міг бути. © Aerius, 2003 Note1 470 Note2 471 Note3 472 Note4 473 Note5 474 Note6 475 Note7 476 Note8 477 Note9 478 Note10 479 Note11 480 Note12 481 Note13 482 Note14 483

1. Правове регулювання зайнятості на україні

2. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

3. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

4. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

5. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

6. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
7. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів
8. Механізм правового регулювання

9. Особливості правового регулювання договору ренти

10. Поняття правового регулювання

11. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

12. Правове регулювання вільних економічних зон

13. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

14. Правове регулювання орендних відносин в Україні

15. Правове регулювання охорони та використання надр

16. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Правове регулювання податку з доходу громадян

18. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

19. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

20. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

21. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

22. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення
23. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
24. Функціональне призначення правового регулювання

25. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

26. Правове регулювання соціальної роботи

27. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

28. Переміщення через митний кордон України

29. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

30. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

31. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

32. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки

33. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

34. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

35. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

36. Гражданское общество и правовая страна

37. Административно правовые отношения (Контрольная)

38. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения
39. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ
40. Административно-правовой статус военнослужащих

41. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

42. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

43. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

44. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

45. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

46. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

47. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

48. Финансовые и правовые основы полного товарищества

Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

49. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

50. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

51. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

52. Гражданско-правовой договор

53. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

54. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
55. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания
56. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

57. Правовой статус ценной бумаги

58. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

59. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

60. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

61. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

62. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

63. Место и время открытия наследства , их правовое

64. Правовой статус некоммерческих организаций

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

66. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

67. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

68. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

69. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

70. Правовые системы современности. Мусульманское право
71. Правовая система Великобритании
72. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

73. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

74. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

75. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

76. Политико-правовая концепция русского либерализма

77. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

78. Становление правового государства в Республике Казахстан

79. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

80. Правовая основа СНГ

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

82. Конституционно-правовой статус Президента РФ

83. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

84. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

85. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

86. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании
87. Конституционно-правовой статус общественных объединений
88. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

89. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

90. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

91. Правовой режим военного мореплавания

92. Правовая информатика

93. Правовое положение иностранных инвестиций в России

94. Правовые аспекты международного коммерческого контракта

95. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

96. Особенности правового положения иностранных граждан в МЧП

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

97. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

98. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

99. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.