Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Демократія як форма організації суспільства

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Реферат ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Термін «демократія» у перекладі означає «народовладдя». Він народився близько 2,5 тисяч років тому у старогрецьких Афінах. Сьогодні немає одностайності з приводу авторства цього терміну. Одні вважають, що до громадсько-політичної лексики його ввів Фукідід, інші – Геродот. Однозначною є лише відповідь на питання: хто першим почав розвивати ідею про громадську рівність? Це був Протагор. Проте уже за часів Протагора, Фукідіда і Тразимаха це поняття витлумачувалося по-різному. Усю різноманітність витлумачень демократії можна згрупувати у декілька традиційних теорій демократії. Теорія безпосередньої демократії – стверджує гомогенність, збіг інтересів носіїв влади і підвладних. Розглядає демократію як лад, за якого в управлінні беруть участь всі та безпосередньо через опитування, тощо. Найкомпактніше зміст безпосередньої демократії передав 16-й президент США А.Лінкольн у формулюванні «Демократія – це правління народу , через народ, і для народу.» Проте навіть у етнічних, демократичних Афінах цей ідеал так і не був втілений. Адже демос становив меншість жителів. До числа суб’єктів політичних рішень не включали опору – теж вільних громадян, а тим більше, рабів. Однак проблема демократичної єдності суспільства має не тільки кількісний, але і якісний вимір. Ось що писав глава відомої у XVIIIст. гетингенської школи славістів А. фон Галер про порядки у Запорозькій Січ: «У ній всі рівні, і голос недосвідченого молодика має ту ж вагу, що і голос сивочолого воїна, який 50 років брав участь у війнах свого народу і як полководець не раз приводив його до перемоги.» Нарешті чисельне примноження суспільства дуже ускладнює та робить занадто дорогими форми прямої, безпосередньої демократії. Варто додати, що ускладнення суспільного життя веде то того, що для вирішення суспільних справ уже недостатньо практичного досвіду, здобутого у труді та боях – потрібні спеціальні знання, спеціальна підготовка. На цей аспект проблеми вказала теоретикам історична практика початку Нового часу: Реформація а слідом за нею і Англійська революція проголосили знову (після епохи середньовіччя) божественне право народу на правління. Але у ході революції це божественне право було використане для встановлення диктатури. Нарешті теорія безпосередньої демократії не вирішує проблеми охлократії, влади натовпу. Вона взагалі ігнорує проблему тиску на відповідальних громадян і влади маргіналізованих та люмпенізованих верст суспільства. Так які своїм проводирем обирають «человека из народа», Шарикова, а Сократа примушують випити цикуту. Наукова критика ідеї безпосередньої демократії привела до виникнення ідеї представницької демократії, репрезентованої депутатами, парламентами. Теорія представницької демократії – розглядає демократію не як владу народу, а як владу за згодою народу: коли члени співтовариства залишаються джерелом влади і мають право ухвалювати рішення, але реалізують це право через обраних ними представників. Як певний компроміс між названими теоріями було запропоновано теорія плебісцитарної демократії.

Її прихильники пропонують найвагоміші питання суспільного життя вирішувати всенародним голосуванням. Питання ж поточного управління суспільними справами вирішувати через обраних представників. Незважаючи на варіант плебісцитарної демократії, ідея демократії розвивлося насамперед у рамках теорії представницької демократії. На ґрунті представницької демократії сформувалися такі традиційні теорії демократії як: теорія конституційної демократії. Відповідно до її засад коли владу здійснюють виборні представники. Спочатку навіть малися на увазі феодальні володарі. Проте ця влада обмежена конституцією, яка встановлює межі повноважень, захищає права меншин і громадян. Теорія конкурент демократії, в свою чергу, тлумачить демократію як конкуренцію владних інтересів із пріоритетом більшості і гарантуванням прав меншості У її межах сформувалася: а) Теорія плюралістичної демократії - згідно з якою, політична система розглядається як певний баланс сил між конфліктуючими економічними, професійними, релігійними, етнічними та іншими угрупованнями, кожне з яких через свої групи тиску впливає на формування політичного курсу, проте жодне не має монополії на владу. б) Теорія елітарної демократії - розглядає демократію, як наслідок конкуренції владних еліт, що виборюють мандат народу на управління суспільством і, виборюючи його, мусять правити в інтересах народу. в) Теорія корпоративної демократії. Вона визнає наявність центрів сили поза державною владою. Проте їх діяльність є конструктивною із точки зору впливу на формування і проведення політики, якщо корпорації не конкурують, а ієрархічно підпорядковані одна одній і знаходяться під контролем держави. Усі перераховані теорії конкурентної демократії передбачають конкуренцію за владу чи із носіями влади. Оригінальною стосовно них є теорія поліархії, запропонована Р.Далом, замість єдиного центру суверенної влади він пропонує множинність таких центрів, жоден із яких не може бути повністю суверенним. На його думку, система диспестної (розсіяної) влади є набагато ближчою до недосяжного ідеалу демократії, ніж демократичними механізмами встановлена влада не багатьох, що завжди ближче до диктатури. Якщо усі попередні теорії турбувалися, насамперед, проблемою участі громадян у здійсненні влади, тобто політичними правами і свободами, то теорія ліберальної демократії на передній план виводить повну незалежність особистого життя індивіда від політичної влади, тобто громадянські права і свободи. Її гасло «правління не через людей, а через закон, який і стоїть на варті особистих прав, не допускаючи втручання держави у особисте життя». Проте втілення у життя ідеї ліберальної демократії не забезпечило liber e, eqali e, fra er i e. Як виявилося, на заваді цьому стала свобода приватної ініціативи, підприємницької діяльності. Як наслідок, в опозицію ліберальній, сформувалася теорія соціальної або економічної демократії. Її провідний принцип – безпосереднє залучення до ухвалення економічних рішень тих, хто бере участь у виборчому процесі. В умовах боротьби за голоси виборців визріла теорія партисипітарної демократії.

Іншим акцентом є розширення політичної участі нижчих верст. Щоб нейтралізувати антидемократичні, охлократичні потенції нижчих верст (які дозволяють легальним шляхом прийти до тиранічного правління), вони пропонують підносити їх загальнокультурний і загальноосвітній рівень, прищеплювати основи політичної культури. Усі ці теорії розвивалися у межах пошуку відповіді на питання «хто повинен правити». І наштовхувалися на ряд труднощів. Всіх цих теоретичних труднощів можна уникнути, каже К. Поппер, якщо відмовитись від питань «хто повинен правити» і замінити його чисто практичними питаннями «як повинне здійснюватись правління» і « як найкраще влаштувати державу, щоб від нікчемних правителів можна було позбавитись без кривавих наслідків, без правопорушень». Свої роздуми К. Понер завершив словами: «І коли ми кажемо, що кращим відомим нам рішенням є конституція, яка дозволяє більшістю голосів розпустити уряд, ми не стверджуємо, що більшість завжди права. Ми навіть не кажемо, що вони зазвичай праві. Ми кажемо, що це недосконала процедура – краща із винайденого до цих пір. Унстон Черчілль якось пожартував , що «демократія – гірша з усіх форм правління, за виключенням усіх інших»». Принципи демократії: Принцип народного суверенітету. Визнання народу єдиним джерелом і верховним носієм влади. Цей принцип втілюється насамперед через участь народу у виборах, референдумах, через використання народом своїх політичних і громадянських прав і свобод. Принцип представництва передбачає делегування повноважень обраним представникам. Принцип є відображенням суспільної потреби у ефективному, професійному управлінні суспільними справами та потребі захистити обраних фахівців від охлократичних неконтрольованих і насильницьких домагань. Принцип передбачає тимчасове делегування повноважень гідним у морально-етичному плані та придатним у професійному плані. Якщо 2 останні умови не реалізуються, діє механізм відкликання обраних представників. Виборність органів влади. Громадянський консенсус - принципова згода основної маси громадян дотримуватися норм, у межах яких здійснюється управління обраною владою. Цей принцип є надзвичайно вагомим при здійсненні влади у демократичному суспільстві. Адже у ньому громадяни мають більше можливостей ухилитися від виконання непопулярних приписів влади, ніж у неї – примусити громадян підкоритися вимогам. Мажоритаризм - право більшості на реалізацію своєї позиції. В усіх демократичних суспільствах громадяни вільно приймають рішення за принципом більшості. Право меншості на власну позицію. Влада більшості не завжди є демократичною. Ніхто, наприклад, не назве чесною і справедливою таку систему, у якій 51 % гнобить решту 49 % в ім’я поглядів більшості. У демократичному суспільстві влада більшості включає в себе гарантії особливих прав людей, які у свою чергу мають захищати права меншин – етнічних, релігійних , політичних чи просто тих, хто програв у змаганнях навколо спірного законопроекту. Права меншості не залежать від доброзичливості більшості і не можуть бути скасовані голосами останніх, тому що люди з правами народжуються .

Альтрузм людини як найвища чеснота знаходить свй органзований вияв у вдданому служнн в державнй арм. Почуття обов'язку перед батьквщиною переважно означало готовнсть захищати батьквщину в бою. Воно джерело гордост, а участь у боях гдна псень  нагород. Тепер, у другй половин XX сторччя, уперше за всю попередню сторю людство розвинулося до тако стад, коли мперя перестала бути найвищою вартстю мжнародного права. Держава як форма органзац безпеки нац на наших очах втрача сво панвне значення  повол поступаться систем колективних договорв та мжнародних угод. Причому справа не тльки в атомнй збро, що перетворила бльшсть держав на цлком безсил й немчн перед атомними велетнями. Справа в тому, що розвиток науки вдкрив унверсальну зв'язансть  потрбнсть всього живого на земл, вдкрив людську одиницю як ндивдуальну неповторнсть, що саме завдяки цй неповторност вона становить коштовнсть для всього людства, бо загальнолюдський досвд без досвду окремо людини був би неповний

1. Лабораторне заняття як форма організації навчання

2. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

3. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

4. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

5. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

6. Релігія та віра як феномен в історії суспільства
7. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
8. Фірма як організаційна форма підприємництва

9. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Громадські організації як вид об’єднань громадян

12. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

13. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

14. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

15. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

16. Організаційні форми інноваційної діяльності

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Персонал як об’єкт управління організації

18. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

19. Трансформація суспільства та політична модернізація

20. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

21. Основні організаційні форми та види туризму

22. Інтеграційні форми підприємств і організацій
23. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
24. Організація приймання товару в аптеці

25. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

26. Організація праці менеджера

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

28. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

29. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

30. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

31. Організаційна система управління природокористуванням України

32. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

34. Організація обліку грошових коштів

35. Організація евакуаційних заходів

36. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

37. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

38. Рельєф та ландшафтна організація
39. Агресія як форма поведінки підлітків
40. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

41. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

42. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

43. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

44. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

45. Організація касових операцій у банківських установах

46. Організація ресурсної бази банків в Україні

47. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

48. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

49. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

50. Організація будівельного майданчика

51. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

52. Організація робочого місця бухгалтера

53. Рівні організації організму людини

54. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
55. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
56. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

57. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

58. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

59. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

60. Внутрішній аудит організації

61. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

62. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

63. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

64. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

69. Організація документаційного забезпечення установи

70. Організація і методика аудиту
71. Організація і методика аудиту доходів підприємства
72. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

73. Організація облікового процесу на підприємстві

74. Організація обліку

75. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

76. Організація обліку власного капіталу підприємства України

77. Організація обліку запасів на підприємствах

78. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

79. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

80. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

82. Організація праці бухгалтера

83. Організація складського обліку запасів в установах

84. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

85. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

86. Організація управлінського обліку на підприємстві
87. Основи організації бухгалтерського обліку
88. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

89. Ревізійні комісії підприємств і організацій

90. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

91. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

92. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

93. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

94. Держава і політична система суспільства

95. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

96. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

97. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

98. Організація захисту державної таємниці в Росії

99. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.