Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат з митної справи &quo ;Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості&quo ;Київ 2009 У тих випадках, коли ціна товару в контракті між взаємопов'язаними партнерами не відповідає його реальній вартості у строгій послідовності мають використовуватись інші методи непрямої оцінки: а) за ціною угоди з ідентичними товарами; б) за ціною угоди з подібними товарами; в) віднімання вартості; г) додавання вартості; д) резервний метод. За основу визначення митної вартості з використанням другого методу приймається ціна угоди з ідентичними товарами. Під ідентичними розуміються товари, однакові з товарами, що підлягають оцінці, у тому числі й за такими параметрами: • фізичні характеристики; • якість та репутація на ринку; • країна походження; • виробник. Незначні відмінності у зовнішньому вигляді не можуть бути підставою для відмови у розгляді товарів як ідентичних, якщо в цілому такі товари відповідають вимогам даних параметрів. Незначними розходженнями вважаються: розмір, етикетки, колір (якщо він не є істотним фактором, який формує ціну). Товари, вироблені різними суб'єктами, можуть вважатися ідентичними тільки у тому разі, якщо у декларанта та митних органів немає відомостей про ідентичні оцінювані товари. Ціна Угоди з ідентичними товарами приймається за основу для визначення митної вартості, якщо ці товари: продані (відчужені) для ввезення на територію України; ввезені одночасно або не раніше, ніж за 90 діб до ввезення оцінюваних товарів; ввезені на тих самих комерційних умовах і приблизно в тій самій кількості, що й оцінювані товари. У разі, коли ідентичні товари ввозились в іншій кількості чи на інших комерційних умовах, декларант повинен зробити відповідне коригування їхніх цін з врахуванням цих відмінностей та документально підтвердити митному органові обґрунтування ціни. Якщо при використанні цього методу виявляється більше однієї ціни Угоди з ідентичних товарів, то для визначення митної вартості товарів, що імпортуються, використовується найменша з них. Якщо вартість товару не можна визначити за другим методом, то варто переходити до іншої альтернативної бази оцінки - ціни угоди з подібними товарами, тобто використовувати метод - оцінки за ціною угоди з подібними товарами. Згідно з даним методом, за основу для визначення митної вартості приймається ціна Угоди з товарів, однорідних з товарами, що імпортуються. Під подібними розуміються товари, які мають подібні характеристики і складаються із подібних компонентів, що дає змогу їм виконувати ті самі функції, що й оцінювані товари, та бути комерційно взаємозамінними. Визначаючи подібність товарів, обов'язково необхідно враховувати такі параметри, як: • якість, наявність товарного знака та репутація на ринку; • виробник; • країна походження. Товари не вважаються подібними, якщо їхнє проектування, дослідницько-конструкторські роботи, художнє оформлення, дизайн, ескізи і креслення виконані після ввезення в Україну. На підставі цих вимог при вирішенні питання про можливість розглядати товари як подібні аналізуються такі їхні параметри: а) фізичні характеристики, тобто: розмір і форма; рівень технічних та інших характеристик; спосіб виготовлення; б) матеріали, із яких виготовлені товари, наприклад: скляне вікно чи вікно з пластика; дорогоцінні метали або чорні метали; тканина або папір і т.д

.; в) функції і сфера застосування (спроможність порівнюваних товарів виконувати ті самі функції); г) комерційна взаємозамінність, тобто чи прийме покупець порівнюваний товар як замінник (як за функціональним призначенням, так і за комерційними характеристиками). Усі методи ґрунтуються на одних і тих самих принципах: підставою визначення митної вартості ввезених (оцінюваних) товарів є ціна ідентичних або подібних товарів за іншою угодою. При цьому обов'язковою вимогою є умова, що митна вартість порівнюваних товарів була визначена за першим методом. Крім того, ціна угоди з ідентичними або однорідними товарами приймається за основу для визначення митної, вартості, якщо ці товари: а) продані для ввезення на територію України; б) завезені одночасно або не раніше, ніж за 90 днів до ввезення оцінюваних товарів; в) завезені на тих самих комерційних умовах, що й оцінювані товари, за відсутності таких угод, необхідно переходити до пошуку угод з ідентичними або подібними товарами, що мають розходження в даних параметрах. У тих випадках, коли виявлені розходження в умовах здійснення угод із ввезеними ідентичними або подібними товарами за однакових комерційних умов (тобто на одному комерційному рівні), однієї і тієї самої кількості товару, що й з оцінюваних (ввезених) товарів, з урахуванням виявлених розходжень у цих характеристиках, ціна угоди з ідентичними або подібними товарами має бути відповідно відкоригована для компенсації (нівелювання) цих розходжень і приведення умов до порівняльного вигляду. За наявності варіанта продажу, що відрізняється за якоюсь із зазначених трьох умов, варто зробити відповідне коригування базової (вихідної) ціни угоди з ідентичними або подібними товарами за одним або декількома чинниками: а) лише за кількісними ознаками; б) лише за чинниками, що стосуються комерційних умов продажу (тобто комерційний рівень продажу); в) як за чинниками, що стосуються комерційних умов, так і за кількісними чинниками. Ціна угоди з урахуванням коригувань за зазначеними вище чинниками з ідентичними або подібними ввезеними товарами має використовуватися як підстава визначення митної вартості оцінюваних товарів. Проте необхідно враховувати, що коригування на комерційні умови продажу і на кількість необхідне лише в тому разі, коли однозначно встановлено, що ціна товару насправді залежить від цих чинників. Наприклад, у тих випадках, коли продавець продає товари за однією і тією самою ціною незалежно від класу покупців або кількості проданого товару (тобто ціна порівнюваних товарів не змінюється залежно від зазначених чинників), коригування ціни угоди не проводиться. У зв'язку з цим, усі дані з таких коригувань мусять бути достовірні, тобто підтверджені документально, кількісно визначені, і митні органи мають можливість їх перевірити. При оцінці за ціною угоди з ідентичними або подібними товарами необхідно забезпечити правильне урахування всіх додаткових нарахувань до ціни, фактично сплаченої або такої, що підлягає сплаті. Якщо виявлені розбіжності в структурі ціни угоди порівнюваних товарів, то необхідно провести відповідне коригування, наприклад, на витрати з транспортування товару, навантаження і розвантаження, страхування і т.д

. Навіть у тих випадках, коли існують значні розходження у витратах, що підлягають оцінці, з ідентичних або подібних товарів, допускається проведення коригування для компенсації розходжень, спричинених засобом транспортування або придбання товару. Проведення подібних коригувань дасть змогу використовувати ціну угоди за ідентичними або однорідними товарами як основу для визначення митної вартості. Коригування може призвести або до збільшення, або до зменшення вартості товарів. Обов'язковими вимогами до коригування є вимоги помірності, точності і можливості доведення (документального підтвердження) доцільності коригування і слушності відповідних розрахунків. Якщо існують розходження в ціні товару, зумовлені комерційним рівнем або умовами транспортування і закупівлі товару, обсягом продажу, і коригування доцільне, проте відсутні можливості документального підтвердження вихідних даних, необхідних для коригування, то у цьому випадку визначення митної вартості за 2-3 методами не допускається.Методи визначення митної вартості на підставі додавання та віднімання вартостіВизначення митної вартості за методом віднімання вартості (інколи його називають дедуктивним) використовується у тому разі, якщо оцінювані ідентичні чи однорідні товари продаються (відчужуються) на території України у незмінному вигляді. За основу для визначення митної вартості при використанні даного методу приймається ціна одиниці товару, за якою оцінювані ідентичні чи однорідні товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення (не пізніше 90 діб від дати ввезення оцінюваних товарів), покупцеві, незалежному від продавця. З ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти: • виплати на витрату комісійних винагород та витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження на території України після випуску товарів у вільний обіг; • суми імпортного мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні, у зв'язку з ввезенням чи продажем товарів; • звичайні витрати, понесені в Україні на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження. За відсутності випадків продажу оцінюваних, ідентичних чи однорідних товарів у такому самому вигляді, в якому вони знаходяться на момент ввезення, за проханням декларанта може використовуватись ціна одиниці товару, що пройшов переробку, з поправкою на додану вартість. У тих випадках, коли неможливо використовувати наявні ціни угод або відсутня угода з ідентичними або однорідними товарами, необхідно переходити до інших альтернативних методів оцінки. При оцінці товарів за четвертим методом (&quo ;Метод на основі віднімання вартості&quo ;) та п'ятим методом (&quo ;Метод на основі додавання вартості&quo ;) дозволяється зміна послідовності їх застосування: тобто після третього методу, за бажанням декларанта, може бути використаний як четвертий метод, так і п'ятий метод. Це зумовлено тим, що при застосуванні на практиці цих методів можуть виникнути труднощі. Дане положення відповідає і міжнародним нормам, закріпленим Угодою щодо застосування ст.

В это время у пострадавшего произойдет пассивный выдох. Если действия по оживлению проводит один человек, то искусственное дыхание и массаж сердца следует сочетать в соотношении 1:4, 1:6, т.Pе. после одного вдоха необходимо сделать 4-6 массажных движений. Возможны и другие сочетания 2:15; важно, чтобы в минуту осуществлялось 1618 дыханий и 7072 массажных движения. Массаж сердца Начиная с 60-х годов XX века при остановке кровообращения стали широко пользоваться методом непрямого, или закрытого, массажа сердца. Именно этот метод в связи с его простотой, доступностью и малой травматичностью позволил сделать успешным оживление при внезапной смерти вне лечебных учреждений. Каков механизм массажа сердца? Как известно, сердце расположено между двумя костными образованиями: грудиной и позвоночником. Если человека в состоянии клинической смерти положить на спину на что-нибудь жесткое (пол, стол, край кровати и т.Pп.), а на нижнюю треть грудины нажимать двумя руками с такой силой, чтобы грудина прогибалась на 3-5 см, сердце сдавливается между костными поверхностями (см. рис. 65) происходит искусственное сжатие, т.Pе. систола сердца, во время которой кровь из его полостей выталкивается в крупные артерии

1. Методи визначення митної вартості товарів

2. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

3. Методи економічної оцінки інновацій

4. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

5. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

6. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища
7. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
8. Методи оцінки погодженості думок між експертами

9. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

10. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

11. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

12. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

13. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

14. Принципи розробки та оцінки державної політики України

15. Методы определения базовой цены товара

16. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій

Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

18. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

19. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

20. Критерії оцінки ефективності

21. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

22. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості
23. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
24. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь

25. Методы определения экономической и психологической эффективности продвижения товаров

26. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

27. Об украинских непрямых методах определения налогового обязательства

28. Методы оценки качества товара

29. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

30. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

31. Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

32. Вибірковий метод визначення попиту

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

34. Методы продвижения товаров на примере ООО "Сплат-косметика"

35. Показатели качества плодоовощных товаров и методы их определения как возможность обнаружения их фальсификации

36. Факторы, сохраняющие качество товаров. Современные методы консервирования. Формирование ассортимента рыбных консервов

37. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

38. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)
39. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"
40. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

41. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

42. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

43. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

44. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

45. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

46. Оцінка ефективності використання рухомого складу

47. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

48. Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

49. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

50. Метод конечных элементов

51. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

52. Методы исследования в цитологии

53. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

54. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях
55. Метод радиоавтографии в биологии
56. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

57. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

58. Гамма – каротаж. Физические основы метода

59. Метод Бокового каротажа

60. Методы выделения мономинеральных фракций

61. Непрямые налоги

62. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

63. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

64. Предмет и метод гражданского права

Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки

65. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

66. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

67. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

68. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

69. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

70. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу
71. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности
72. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

73. Эффективные методы изучения иностранных языков

74. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

75. Соцреализм как метод искусства

76. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

77. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

78. Цивилизационные методы в изучении истории

79. Методы компьютерной обработки статистических данных

80. Решение транспортной задачи методом потенциалов

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

82. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

83. Обзор возможных методов защиты

84. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

85. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

86. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal
87. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод
88. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

89. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

90. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

91. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

92. Метод Симпсона на компьютере

93. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

94. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами

95. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

96. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки

97. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

98. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

99. Решение задач - методы спуска


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.