Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Технологія виробництва азотної кислоти

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТВступ Розділ 1 Загальна характеристика хімічної промисловості Розділ 2 Технологія азотної кислоти 2.1 Фізико-хімічні основи процесу 2.2 Технологічна схема виробництва азотної кислоти Розділ 3 Практична частина 3.1 Розрахунок матеріального балансу 3.2 Теплові розрахунки хімічного реактора Розділ 4 Оцінка екологічності виробництва Висновок Список літератури Вступ Хімічний комплекс охоплює галузі промисловості, що виробляють сировину й конструкційні матеріали. Найважливішою галуззю в цьому комплексі є виробництво з неорганічних та органічних речовин різних хімічних сполук для інших промисловостей. Сировинна бази хімічної промисловості диференціюється залежно від природних та економічним особливостей окремих країн та регіонів. В одних районах – це вугілля, коксовий газ, в інших - нафта, сумішні нафтові гази, солі, сірчаний колчедан, газові відходи чорної та кольорової металургії, у третіх - кухонна сіль тощо. Сировинний фактор впливає на спеціалізацію окремих територіальних поєднань хімічних виробництв. Хімічне виробництво в міру вдосконалення технологічних методів може, в свою чергу, впливати на сировинну базу. Розвиток хімічної промисловості потребує все більшого акцентування уваги на розробці та впровадженні високоефективних енерго- та ресурсозберігаючих, а також екологічно чистих технологій. Мета роботи – охарактеризувати основні технологічні процеси виробництва азотної кислоти та наслідки для навколишнього середовища. Основні завдання роботи: Дати загальну характеристику хімічної промисловості; Провести аналіз фізико-хімічних основ виробництва азотної кислоти; Провести розрахунок матеріального балансу процесів. Розділ 1 Загальна характеристика хімічної промисловості Хімічна промисловість пов'язана з багатьма галузями. Вона комбінується з нафтопереробною, коксуванням вугілля, чорною та кольоровою металургією, лісовою промисловістю. Завдяки складній системі зв'язків утворюються такі або інші поєднання виробництв, з яких формуються міжгалузеві комплекси. До таких комплексів належить і хіміко-лісовий. В одних випадках роль хімічної промисловості у цих комплексах провідна, в інших вона не має формуючого значення, лише доповнюючи усталену систему зв'язків. Проте загалом хімічну промисловість слід розглядати як головну галузь, що визначає склад і напрям розвитку комплексу. Здебільшого лісова промисловість розглядається у цьому комплексі як постачальник деревини для хімічної промисловості. Хімічна промисловість має дуже складну галузеву структуру, що охоплює близько 200 взаємопов'язаних виробництв з великою номенклатурою продукції. Ці виробництва об'єднані у три великі групи: неорганічна або основна хімія, хімія органічного синтезу та гірничо-хімічна промисловість. Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, які виробляє певна галузь. До органічної хімії відносяться виробництва вуглеводної сировини, органічних напівфабрикатів, синтетичних матеріалів. Основною сировиною для хімії органічного синтезу є вуглеводні нафти, природний та попутний газ.

Використовуються також вуглеводні сполуки, що одержуються з вугілля. Гірничо-хімічна промисловість утворює сировинну базу передусім для неорганічної хімії. Розглянемо деякі хімічні галузі окремих країн світу. Хімічна промисловість розташована передусім у розвинутих країнах. Лише у США виробляється понад чверть, а в шістьох найрозвинутіших країнах - понад 3/4 хімічної продукції світу. Закономірність розвитку хімічної промисловості у США пояснюється наявністю на їх території чималої кількості практично усіх видів хімічної сировини: нафти, газу, солей, фосфоритів тощо. Інші розвинуті країни значно залежать від імпорту хімічної сировини. Розвинені країни мають потужну багатогалузеву хімічну промисловість. Навпаки, у невеликих країнах розвинута переважно одна галузь. Наприклад, у Швейцарії - фармацевтична, у Нідерландах - гумовотехнічна промисловість. Основна хімія як галузь обіймає кислотну, содову промисловість та виробництво мінеральних добрив. Родовища природної сірки розташовані переважно в США, Канаді, Мексиці, Італії, і пластмасові вироби), Запоріжжі (кремній-органічні сполуки, синтетичні смоли), Дніпродзержинську (полівініл, полістирол), а також Калуші, Одесі, Києві, Фастові, що виробляють хімічну продукцію і стали центрами переробки синтетичних смол на пластмасові, плівкові та інші вироби. Промисловість хімічних волокон. Найбільші підприємства розміщені у Чернігові, Києві (Дарницький шовковий комбінат), Черкасах. Розділ 2 Технологія азотної кислоти 2.1 Фізико-хімічні основи процесу Виробництво розведеної азотної кислоти з аміаку складається з наступних стадій: 1) контактне окисення аміаку до оксиду азоту (ІІ): 4 H3 5О2 → 4 O 6Н2О, ∆Н = - 907 кДж (а) 2) окислення О до O2: 2 O O2 ↔2 O2, ∆Н = -112кДж (б) 3) абсорбція діоксиду азоту водой з утворенням розбавленої азотной кислоти: 3 O2 H2O ↔ 2H O3 O, ∆Н = — 136 кДж (в) Оксид азоту, що виділяється при цьому, (ІІ) окислюється до діоксиду і знову абсорбується. Контактне окислення аміаку. При окисленні аміаку крім основної реакції (а) можуть протікати й інші процеси: 4 H3 4О2 → 2 2O 6Н2О ∆Н = -1105 кДж (г) 4 H3 3О2 → 2 2 6Н2О, ∆Н = -1270 кДж (д) 4 H3 6 O → 5 2 6H2O, ∆Н = -1810 кДж (е) які приводять до непродуктивної витрати аміаку. Рівновага реакцій окислювання аміаку (а), (г), (д) в умовах виробництва повністю зміщена вправо. Обчислені для реакцій (а) і (д) константи рівноваги при 750 °С мають значно малі значення:Отже, перетворення аміаку в кінцеві продукти при 750 °С може досягати майже 100%. Загальна швидкість процесу визначається співвідношенням швидкостей реакцій (а) - (е). Під час відсутності каталізатора найбільш швидкої є реакція окислювання до елементного азоту. Природно, що в азотнокислотному виробництві процес окислення проводять на каталізаторах, які мають властивість вибіркової дії, тобто на таких каталізаторах, які різко прискорюють реакцію одержання O в порівнянні з іншими реакціями окислювання аміаку. В азотнокислотній промисловості в основному застосовують платинові каталізатори. Процес окислювання аміаку на платиновому каталізаторі відноситься до числа найбільш швидких каталітичних реакцій, відомих у даний час.

У виробничих умовах практично повне окислювання аміаку досягається за (1-2) 10-4 с. Швидкість каталітичного окислювання аміаку. Швидкість процесу окислювання залежить від технологічного режиму процесу і конструкції контактного апарату. На високоактивних платиноїдних каталізаторах процес протікає в дифузійній області. На менш активних (оксидних) каталізаторах при знижених температурах окислювання аміаку визначається швидкістю каталітичних актів, тобто протікає в кінетичній області. Підвищення температури сприяє збільшенню не тільки швидкості хімічної реакції, але і коефіцієнта дифузії аміаку в суміші. Тому підвищення температури - ефективний засіб збільшення швидкості процесу окислювання, що протікає як у кінетичної, так і в дифузійній області. Однак підвищення температури каталізу вище ~850°С знижує вихід O і підвищує вихід елементного азоту (мал. 1) за рахунок реакції (д), а також термічної дисоціації H3 і інших шкідливих побічних реакцій. На платиновому каталізаторі підтримують температуру від 800°С при атмосферному тиску і до 900 °С при підвищеному тиску, при якому час контакту сильно зменшуються і побічні реакції практично не встигають протікати. На низькоактивних неплатинових оксидних каталізаторах час зіткнення необхідно збільшувати в десятки разів у порівнянні з платиновим. Оптимальна температура знижується до 700-750 °С. Підвищення тиску прискорює процес окислювання Н3, тому що збільшуються концентрації реагуючих компонентів у реакційному обсязі, зменшується обсяг газової суміші. Однак при підвищеному тиску істотно зростає віднесення дрібних часточок платини з газами, що здорожує товарну кислоту, оскільки платина має високу вартість, а процес уловлювання мікроскопічних часточок платини з нітрозних газів після контактного апарата досить складний і не забезпечує повного усунення втрат платини. При підвищенні тиску необхідно збільшувати товщину стінок апаратури, у результаті чого зростає її вартість. Тому застосовують надлишковий тиск 0,2-1 МПа. Рис. 1. Залежність ступеня перетворення аміаку від температури (& au;= =co s , каталізатор P — Pd — Rh) Рис. 2. Залежність виходу оксиду азоту від відношення концентрацій кисню й аміаку Склад газової суміші впливає на температурний режим і загальну швидкість процесу, особливо якщо лімітує не дифузія, а хімічна реакція між H3 і О2. По рівнянню реакції (а) на 1 моль H3 витрачається 1,25 моль О2, однак при такому співвідношенні компонентів вихід оксиду азоту (ІІ) не перевищує 65%, тобто дуже малий (мал. 2). Для збільшення ступеня окислювання аміаку на практиці застосовують співвідношення O2 : H3=1,8-2,0, що відповідає вмісту аміаку в аміачно-повітряній суміші 9,5-10,5 (об. частки в %). Варто враховувати, що при звичайній температурі суміш аміаку з повітрям вибухонебезпечна в інтервалі 16-27% H3. При підвищенні температури межа вибуховості розширюються. Промислові каталізатори процесу окислювання аміаку. Ці каталізатори являють собою сплав платини з 4% Pd і 3% Rh. Платинові каталізатори виготовляють у вигляді сіток з тонкого дроту діаметром 0,06-0,09 мм, що мають 1024 отвору в 1 см2.

Гексоген Гексоге'н, циклотриметилен-тринитроамин, мощное вторичное (бризантное) взрывчатое вещество. Г. — бесцветный, нерастворимый в воде кристаллический порошок, плотность 1,82 г/см3, tпл 204—205 °С (с разложением), при дальнейшем нагревании воспламеняется (в больших количествах или в замкнутом объёме — со взрывом); при горении развивает температуру более 3000 °С. При сильном ударе или под действием капсюля-детонатора Г. детонирует, скорость детонации приблизительно равна 8,4 км/сек, теплота взрыва 5,4 Мдж/кг (1300 ккал/кг). Г. обычно получают из гексаметилентетрамина (уротропина) и азотной кислоты, применяют для снаряжения боеприпасов, изготовления детонаторов и как компонент промышленных взрывчатых веществ (аммонитов, предохранительных взрывчатых веществ и др.). Г. опасен в обращении, поэтому для снаряжения боеприпасов его применяют в смеси с др., менее чувствительными взрывчатыми веществами, чаще всего с тротилом, или с добавкой флегматизаторов (парафин, церезин, воск). Во время 2-й мировой войны объём производства Г. измерялся сотнями тысяч т в год.   Лит.: Орлова Е. Ю., Химия и технология бризантных взрывчатых веществ, М., 1960.   Б. Н. Кондриков

1. Технология неконцентрированной азотной кислоты

2. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

3. Промышленное получение азотной кислоты

4. Азотная кислота

5. Азотная кислота

6. Виробництво лимонної кислоти
7. Азотная кислота
8. Химия наследственности. Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Репликация ДНК и передача наследственной информации

9. Серная кислота и экология биосферы

10. Производство серной кислоты нитрозным способом

11. Производство серной кислоты контактным способом

12. Производство серной кислоты

13. Химия наследственности. Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Репликация ДНК и передача наследственной информации

14. Серная кислота

15. Серная кислота

16. Получение серной кислоты из железного колчедана

Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Регенерация азотной и серной кислоты

18. Получение серной кислоты

19. Технология саморазвития по М. Монтессори

20. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

21. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

22. Методика и технология разработки web-сайта образовательного учреждения (на примере сайта социально-гуманитарного факультета БГПУ им. М. Акмуллы)
23. Технологія варених ковбасних виробів на Сумському виробничому комбінаті міста Суми
24. Технологічний проект овочевого цеху дієтичної їдальні на 82 місця

25. Медицинская биохимия. Основные принципы измерительных технологий в биологической химии

26. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

27. Мультимедийные технологии как средство повышения эффективности обучения химии в школе

28. Автоматизация процесса получения сернистого ангидрида при производстве серной кислоты

29. Використання промислових технологій в м. Рівне

30. Технології хімічної промисловості

31. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

32. Извлечение серной кислоты из отработанного травильного раствора

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Химия и технология платиновых металлов

34. Химия и технология штатных бризантных взрывчатых веществ

35. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

36. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

37. Влияние космоса на современные информационные технологии

38. АХОВ. Отравление угарным газом, сероводородом и синильной кислотой
39. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций
40. Внешняя политика М.Тэтчер

41. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

42. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

43. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

44. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

45. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

46. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

47. Нестеров М.В.- русский художник

48. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

49. М.В. Ломоносов

50. Художник М.В. Нестеров

51. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

52. Сім чудес світу

53. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (историческая справка)

54. Разбор рассказа В. М. Шукшина "Мастер"
55. Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского
56. Рассказ М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени"

57. Своеобразие поэзии М. Волошина

58. М.М.Пришвин (биография)

59. Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"

60. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

61. Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

62. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

63. Биография О.М. Савина (писателя)

64. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова. Нравственно психологический роман (его особенности)

66. "Фауст" Гете (по М.А. Аниксту)

67. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"

68. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

69. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

70. Достоевский Ф.М.
71. Дьяволиада в произведениях М.А. Булгакова
72. Журнально-публистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина

73. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

74. М.А. Булгаков "Собачье сердце"

75. Образы коммунистов в романе М.Шолохова "Поднятая целина"

76. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)

77. Рассказы М.М.Зощенко

78. Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

79. Фразеологизмы в романе М.А.Шолохова "Поднятая Целина"

80. Что такое разруха? (По памфлету М. А. Булгакова "Собачье сердце")

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

81. Гражданская война в произведениях А.А. Фадеева "Разгром", И.Э. Бабеля "Конармия", М.А. Булгакова "Дни Турбиных"

82. Конфликт литературного произведения. На материале драмы М. Ю. Лермонтова "Маскарад"

83. Крупноформатные подарочные издания М.О.Вольфа

84. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

85. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

86. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"
87. Без имени - нет человека. (По пьесе М.Горького "На дне")
88. Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

89. Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского

90. Петербург Ф.М.Достоевского

91. Описание картины В.М. Васнецова «Богатыри»

92. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова

93. Образ художника в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита"

94. Троемирие в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

95. М.Горький

96. Встреча Берлиоза и Бездомного с Воландом в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

97. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

98. Секунданты дуэли М. Ю. Лермонтова

99. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.