Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Основи охорони праці

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу &quo ;Основи охорони праці&quo ; для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчанняУкладач А.Ф. Денисенко Відповідальний за випускЛ.Д. Пляцук Декан заочного факультетуВ.Я. Стороженко Суми Вид-во СумДУ 2005 Зміст 1. Місце і значення навчальної дисципліни 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 3. Програма курсу 4. Контрольні питання за програмою курсу 5. Задачі з курсу Додатки Список літератури 1. Місце і значення навчальної дисципліни &quo ;Основи охорони праці&quo ; - нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах освіти з метою формування у майбутніх спеціалістів чи магістрів необхідного їм у подальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також формування активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників відносно результатів виробничої діяльності. 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Контрольна робота складається з відповідей на чотири теоретичні питання і розв’язання чотирьох задач. Кожне питання і кожна задача мають десять варіантів (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0). Контрольне питання виконується за варіантом, номер якого збігається з передостанньою цифрою шифру студента. Контрольна задача розв’язується за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою навчального шифру студента. Вивчення курсу &quo ;Основи охорони праці&quo ; здійснюється за рекомендованим підручниками та нормативними документами, включаючи дані методичні вказівки та матеріали оглядових лекцій. При вивченні курсу бажано коротко конспектувати основні положення. Послідовність вивчення дисципліни викладена в програмі. 3. Програма курсу Курс &quo ;Основи охорони праці&quo ; складається з чотирьох розділів: 1 Правові та організаційні питання охорони праці. 2 Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 3 Основи техніки безпеки. 4 Пожежна безпека. Детальний зміст дисципліни має такий вигляд: Пор. ном. Найменування розділу, теми Обсяг, годин Посилання на літ. Вступ. Значення питань охорони праці. Зміст курсу &quo ;Основи охорони праці&quo ;. Зв’язок курсу з профілюючими дисциплінами, ергономікою, психологією праці, фізіологією, досягнення науки і техніки у галузі охорони праці. Технічний прогрес і охорона праці. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація причин травматизму та профзахворювань 0,5 1 Правові та організаційні питання охорони праці 1,5 2 1.1 Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Основні керівні матеріали в галузі ОП 1.2 Державне управління охороною праці та організація ОП на виробництві 1.3 Навчання з питань ОП 1.4 Державний нагляд та громадський контроль в галузі ОП 1.5 Розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві 1.6 Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та профзахворювань на виробництві 2 Основи фізіології гігієни праці та виробничої санітарії 12 3 2.1

Загальні положення. Відповідальність за невиконання санітарних норм умов праці та проживання населення. Праця з використанням засобів обчислювальної техніки. Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що відповідають нормативним 1 2.2 Повітря робочої зони. Основні параметри мікроклімату. Нормування параметрів мікроклімату (ГОСТ 12.1.005-88). Причини та характер забруднення повітряного середовища у виробничих умовах. Класифікація шкідливих факторів, що забруднюють повітряне середовище. Профзахворювання та отруєння від дії шкідливих речовин у повітрі виробничих приміщень. Допустимі концентрації шкідливих домішок у повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005-88). Заходи щодо оздоровлення повітряного середовища 2.3 Вентиляція виробничих приміщень. Технічні та санітарно-гігієнічні вимоги до систем вентиляції. Принципи улаштування природної та механічної вентиляції. Припливна та витяжна вентиляція, кондиціонування повітря. Улаштування місцевої вентиляції. Принципи розрахунку систем вентиляції. Очищення повітря від пилу та газів. Гравітаційні, центробіжні, інерційні пиловіддільники. Фільтри пористі, масляні, електричні, ультразвукові. Експлуатація вентиляційних систем. Системи опалення та вимоги до них. Вимірювання параметрів мікроклімату, вміст шкідливих газоподібних речовин у повітрі, запиленість. Засоби індивідуального захисту очей та органів дихання: фільтрувального типу, ізолюючого типу. Спецодяг. Газотеплозахисні костюми. Захисні пасти 2 2.4 Освітлення виробничих приміщень. Види та системи виробничого освітлення. Вимоги до виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення. Вимоги техніки безпеки до світлотехнічних виробів. Нормування та розрахунок штучного освітлення (СНиП ІІ-4-79). Улаштування природного освітлення. Нормування та розрахунок природного освітлення (СниП ІІ-4-79). Засоби індивідуального захисту органів зору. Експлуатація освітлювальних установок. Контроль освітлення у виробничих умовах 2 2.5 Вібрація. Основні джерела вібрацій. Причини виникнення, фізичні характеристики вібрацій. Основні рівняння: процес коливання, відношення між силовим впливом та амплітудою віброшвидкості. Дія вібрації на людину, вібраційна хвороба. Санітарно-гігієнічні та технічні норми вібрацій (ГОСТ 12.1.012-90). Загальні методи боротьби із шкідливим впливом вібрації. Організація праці робітників вібронебезпечних професій. Засоби індивідуального захисту від шкідливого впливу вібрацій. Вимірювання вібрацій та вібровимірювальна апаратура 2 2.6 Шум, ультразвук та інфразвук. Основні джерела шуму. Звуковий тиск та інтенсивність звуку; зв’язок рівня звукового тиску з рівнем інтенсивності. Частота звуку. Класифікація шумів. Дія шуму на організм людини. Нормування постійних та непостійних шумів (ГОСТ 12.1.003-83). Шумові характеристики машин. Акустичні принципи проектування цехів. Захисні заходи 2 2.7 Іонізуюче випромінювання. Види, біологічний вплив. Норми радіаційної безпеки. Засоби індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання. Дозиметричний контроль 1 2.8 Електромагнітні поля, електромагнітні випромінювання.

Нормування електромагнітних полів (ГОСТ 12.1.006-84). Методи захисту від їх впливу. Особливості впливу та нормування постійних електромагнітних та електричних полів. Захист від лазерного випромінювання. Засоби індивідуального захисту від електромагнітних полів 1 2.9 Випромінювання оптичного діапазону. Дія на організм людини. Нормування, заходи захисту. Перша допомога при ураженні лазерним випромінюванням 2.10 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, виробничих та допоміжних приміщень. Санітарно-захисна зона. Розміщення виробничих будівель на території промислового підприємства 3 Основи техніки безпеки 4 1 3.1 Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Вимоги безпеки. Небезпечні зони обладнання. Основні вимоги безпеки, що ставляться до експлуатації машин 3.2 Безпека при експлуатації систем під тиском та кріогенної техніки. Герметичні установки 3.3 Безпека вантажопідйомних робіт і робіт на транспорті 3.4 Електробезпека. Електромагнетизм в промисловості. Дія електричного струму на людину та види ураження. Види електричних мереж. Заходи з електробезпеки. Засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом 4 Пожежна безпека 2 4.1 Основні поняття та значення пожежної безпеки. Основні нормативні документи. Причини пожеж 4.2 Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин. Поняття про процес горіння. Параметри, що визначають пожежну небезпеку газів, рідин та твердих речовин. Причина та характер пожеж на підприємствах машинобудівної промисловості 4.3 Пожежовибухонебезпечність об’єкта. Відповідність зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання. Норми 4.4 Системи запобігання пожеж. Пожежна безпека вогневих робіт 4.5 Система пожежного захисту. Основні заходи з профілактики пожеж. Класифікація виробництв за пожежною небезпекою. Вогнегасні речовини та засоби пожежогасіння. Особливості гасіння електричного обладнання, що знаходиться під напругою 4.6 Система організаційно-технічних заходів. Організація пожежної охорони промислового підприємства. Відомча пожежна охорона 5 Економічні питання охорони праці Всього 20 6 4. Контрольні питання за програмою курсу Блок питань 1 Значення питань охорони праці в суспільстві. Нормування та контроль у галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці. Історія розвитку наукових основ охорони праці. Навчання працівників безпечних способів праці. Зміст та види інструктажів, хто і коли їх проводить. Нещасні випадки, що пов’язані з виробництвом. Порядок їх розслідування, спеціальне розслідування. Порядок розслідування професійних захворювань. Причини виробничого травматизму, методи його аналізу, показники травматизму. Відповідальність власника за невиконання нормативних вимог охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль. Закон України «Про охорону праці». Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності». Блок питань 2 Причини забруднення і характер впливу повітря робочої зони на працівників.

Перелк важких робт  робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей особами молодше всмнадцяти рокв затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 191 Медичн огляди осб молодше всмнадцяти рокв Ус особи молодше всмнадцяти рокв приймаються на роботу лише псля попереднього медичного огляду  в подальшому, до досягнення 21 року, щороку пдлягають обов'язковому медичному оглядов. Стаття 192 Заборона залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн Забороняться залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн. Стаття 193 Норми виробтку для молодих робтникв Для робтникв вком до всмнадцяти рокв норми виробтку встановлюються виходячи з норм виробтку для дорослих робтникв пропорцонально скороченому робочому часу для осб, що не досягли всмнадцяти рокв

1. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

2. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

3. Загальна характеристика конституції України

4. Загальна характеристика класу Птахи

5. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

6. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції
7. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку
8. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

9. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

10. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

11. Різновиди ОС Windows, загальна характеристика найбільш використовуваної ОС

12. Загальна характеристика датчиків

13. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

14. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

15. Аналіз можливих схем електрохімічних генераторів для автономних джерел електричної енергії

16. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

17. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

18. Проектування будівництва двоповерхового 6 квартирного житлового будинку

19. Загальна характеристика хімічних властивостей Купруму

20. Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"

21. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

22. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства
23. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
24. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

25. Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

26. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

27. Підсилення фундаменту будівлі житлового комплексу гірськолижної бази

28. Проект триповерхового будинку

29. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

30. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

31. Разработка основных разделов проекта производства работ

32. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

33. Характеристика звезд

34. Общая характеристика процесса научения

35. Редкие растения, краткая характеристика

36. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

37. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

38. Экономико-географическая характеристика Юга США
39. Австралия - экономико-географическая характеристика
40. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

41. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

42. Характеристика Австралии

43. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

44. Экономико-географическая характеристика Московского региона

45. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

46. Экономико-географическая характеристика Японии

47. Комплексная характеристика Бразилии

48. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

49. Общая характеристика Туниса

50. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

51. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

52. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

53. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

54. Комплексная характеристика Словении
55. Китай. Характеристика страны
56. Социально-экономическая характеристика Индии

57. Характеристика природного комплекса Черного моря

58. Геоинформационные проекты Барнаула

59. Характеристика политико-географического положения Китая

60. Страноведческая характеристика Грузии

61. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

62. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

63. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

64. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

65. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

66. Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

67. Характеристика налоговой системы Великобритании

68. Характеристика источников Конституционного права

69. Характеристика Конституции Франции

70. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации
71. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации
72. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

73. Политический режим как сущностная характеристика государства

74. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

75. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

76. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

77. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

78. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

79. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

80. Характеристика Иудушки Головлева

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

81. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

82. Загальна структура мовної системи

83. Характеристика Пугачева по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

84. Характеристика арго и жаргонов

85. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

86. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики
87. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского
88. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

89. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

90. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

91. Интегрированный проект учебного процесса

92. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

93. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

94. Характеристика дополнительных устройств к ПК

95. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

96. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Общая характеристика системы Windows

98. Установка и основные характеристики Linux

99. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

100. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.