Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психодіагностика в роботі соматичних лікувальних закладів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАПРЯМКИ РОБОТИ СОМАТИЧНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1.1 Діагностика захворювань 1.2 Лікування захворювань 1.3 Психокорекція РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ З РІЗНИМИ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 2.1 Онкологічна патологія 2.2 Акушерська та гінекологічна патологія 2.3 Терапевтична та хірургічна патологія РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ХВОРИХ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ПАТОЛОГІЯМИ 3.1 Зміни особистості при онкологічних хворобах 3.2 Суб`єктивний образ хвороби у свідомості пацієнта 3.3 Аналіз психологічних змін особистості у процесі хвороби ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність. Одним із ключових напрямків клінічної сфери нейронаук і медицини в цілому є сьогодні вивчення проблеми непсихотичних психічних захворювань, зокрема соматичних розладів (СР) (Марута Н.О., 2002; Напрєєнко О.К., 2002; Кришталь В.В., 2003; Казакова С.Є., 2003; Підкоритов В.С., 2003; Сосін І.К., 2003; Морозов О.М., 2004 та ін.). Відмічається значне зростання психосоматичної патології в загальній структурі захворюваності, що відображає сучасну тенденцію до переміщення психічних розладів зі сфери психіатричної допомоги в загальносоматичну медицину, і вимагає більш детальної розробки та удосконалення засобів діагностики та терапії, у тому числі психодіагностики та психотерапії (Чабан О.С., 1995, 2003; Гавенко В.Л. 1999, Абрамов В.А., 1999; Мiшиєв В.Д., 2001; Козидубова В.М., 2001; Луценко О.Г., 2002; Кочарян О.С., 2002; Бабюк І.О., 2003; Ахмедов Т.І., 2003; Кочарян Г.С., 2003; Пшук Н.Г., 2003 та ін.). СФР, які були виділені у самостійну групу психічних розладів Міжнародною класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10), являють собою досить неоднорідну з поглядів вітчизняної психіатрії групу. Так, поряд із вельми докладно описаними органними неврозами до соматоформних віднесені розлади, які традиційно розглядалися у якості окремих синдромів, здебільш істеричного неврозу. Істотно переглянуті також теоретичні і практичні, у тому числі і класифікаційні, підходи до вегето-судинної дистонії, яка, особливо у вітчизняній психоневрології, довгі роки була фактично загальноприйнятим синонімом СФР (Первомайский Б.Я.,1974; Абабков В.А. 1993; Гиндикин В.Я., 2000; Сердюк О.I., 2000, 2003; Вейн А.М., 2002; Спіріна І.Д., 2003; Михайлов Б.В., Сарвір І.М., Мирошниченко Н.В., 2004 та ін.). Усе це створило ситуацію, коли систематизовані наукові розробки в цій галузі далеко відстали від сформованих клінічних потреб. Присутні класичні роботи з клінічної структури деяких форм СФР (Карвасаркий Б.Д., Простомолотов В.Ф.,1988; Абабков В.А., 1993; Смулевич А.Б., Сиркин А.Л., Козырев В.Н. 2000 та ін.), але на патопсихологічному рівні майже відсутні роботи, спрямовані на пошук диференційних ознак сучасних форм СФР і роботи, які б були зорієнтовані на вибір найефективніших засобів психотерапії і принципів застосування патогенетично обґрунтованих лікувально-реабілітаційних підходів. Однією із проблем сучасної клінічної медицини є своєчасна діагностика депресивних розладів та надання спеціалізованої допомоги. За даними ВООЗ, у 2004 році депресивні розлади займуть провідне місце серед 10 основних хвороб, які приводять до інвалідизації населення.

За даними МЗ України, в структурі захворюваності на психічну патологію 71,1% становлять психічні розлади непсихотичного рівня, серед яких переважають депресії. Більшість пацієнтів не усвідомлюють наявність симптомів депресії, не віддають належне необхідності щодо спеціалізованого обстеження, займаються самолікуванням. Така ситуація створює значні діагностичні труднощі та подекуди зумовлює призначення не патогенетичних, а симптоматичних методів терапії. А.В.Гнєздилов вважав, що частота і виразність психічних реакцій на онкологічну патологію залежить багато в чому від локалізації і характеру хворобливого процесу, наявності метастазів і деяких інших факторів. Не тільки локалізація і характер онкологічного захворювання впливають на частоту появи психічних порушень. Немаловажну роль відіграють такі фактори, як особливості характеру людини, що захворіли онкологічним захворюванням, наявність акцентуацій рис характеру (Е.Ф.Бажин, А.В.Гнєздилов). Т.Я.Пшенічникова та Т.А.Федорова займалася вивченням причин виникнення проблеми безпліддя у жінок. На думку В.М.Дильмана, клімакс є одночасно і нормою, і хворобою. Розглядаючи психічний стан хворих жінок з позиції навчання В.Н.Мясищева, М.Е.Телешевська описує своєрідну перебудову системи відносин особистості, пов'язану з клімаксом, підкреслюючи, що навіть колишні протягом свого життя активними, енергійними, цілеспрямованими, витривалими, досить упевненими в собі стають у цьому віці недовірливими, тривожними, легко ранимими, невпевненими, нерішучими, що сумніваються в усьому. Розглядаючи причини виникнення невротичних симптомів у жінок у клімактеричному періоді, В.Н.Мясищев і Е.К.Яковлева установили, що вони, у першу чергу, залежать від преморбідних особливостей особистості хворих. За останні десятиліття розвиток психотерапії привів до появи декількох десятків методів, що виступають переважно як технічні прийоми або умов і стилю проведення психотерапії. Класифікації психотерапевтичних методів, що приводяться, варто розглядати лише як спробу їх упорядкування, що дозволяє краще орієнтуватися в цій області. Через зростаючу роль особистісно-орієнтованої психотерапії, що забезпечує змістовний, реконструктивний характер психотерапевтичних впливів, так само як і розробку особистісно-орієнтованих систем психогігієни і психопрофілактики, цим питанням приділяється більша увага. Значний інтерес представляють особливості застосування психотерапії в різних областях медицини. Хоча психотерапія використовується при широкому колі захворювань як метод лікування, а також для рішення психогігієнічних і психопрофілактичних задач, однак етіопатогенетичного значення вона набуває лише при психогеніях, виникнення і плин яких обумовлений психічним фактором. Організаційні структури медичної допомоги в охороні здоров'я, відбиваючи досягнутий теоретичний рівень окремих областей, у свою чергу є найважливішим стимулом для подальших досліджень. З розвитком нових методів психотерапії, особливо особистісно-орієнтованої (реконструктивної) групової психотерапії, а також &quo ;поведінкових&quo ; методів зростає актуальність етичних і деонтологічних аспектів їх використання.

Мета дослідження - аналіз психодіагностики в роботі соматичних лікувальних закладів Предмет дослідження – напрямки роботи соматичних лікувальних закладів. Об`єкт дослідження - психодіагностика соматичних захворювань Завданнями роботи є наступні: характеристика основних напрямків роботи соматичних лікувальних закладів; аналіз психологічних особливостей хворих з різними соматичними захворюваннями; організація та проведення психологічної діагностики хворих з онкологічними захворюваннями. Психодіагностика має певні зв`язки з іншими науками, зокрема з клінічною психологією, психоаналізом, психотерапією, патопсихологією. РОЗДІЛ 1. НАПРЯМКИ РОБОТИ СОМАТИЧНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1.1 Діагностика захворювань Зважаючи на те, що депресивні розлади вражають людей в найбільш працездатному, творчому, активному віці (20-40 років), проблема діагностики та лікування депресій набуває значного соціально-економічного значення. 46% хворих на депресію за первинною допомогою звертаються до лікарів-соматологів та інтерністів загально-медичної практики, 11,3% лікуються амбулаторно. Традиційно депресії поділяють на соматогенні, ендогенні та психогенні. Ендогенні депресії становлять основу багатьох психічних хвороб, потребують лікування у лікаря-психіатра. Соматогенні депресивні стани супроводжують прояви соматичної хвороби, і разом з тим не буває депресії, котра б не супроводжувалась функціональними або ж органічними порушеннями різних органів чи систем організму (захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи тощо). Варіанти поєднання депресії з соматичною патологією (коморбідні стани) можутьбути різноманітними. Так, депресії можуть виникати у хворих на хронічні соматичні хвороби (наприклад, ІХС, жовчнокам’яна хвороба, гіпотиреоз, цукровий діабет, бронхіальна астма, хвороба Паркінсона, демієлінізуючі захворювання нервової системи, червоний вовчак, цироз печінки і т.ін.). Крім того, депресія може виникати як особистісна реакція на важкі соматичні хвороби та пов'язані з ними наслідками або ж можуть формуватись медикаментозні депресії, які виникають як наслідок застосування деяких лікарських засобів, котрі володіють побічним депресогенним ефектом (резерпін, препаратина основі дигіталісу, антиаритмічні та протипаркінсонічні препарати, анаболіки, кортикостероїди, прогестерон, естроген, блокатори Н2-гістамінних рецепторів (циметидин, ранітидин), барбітурати тощо). Психогенні депресії зустрічаються доволі часто в загальній соматичній практиці. Їх поява спричинена психотравмуючим впливом соматичної хвороби (нозогенні депресії) чи іншими стресовими чинниками. Однак існують депресивні стани, котрі виявили найбільшу схильністьдо негативного впливу сучасного соціуму, змін еколого-інтоксикаційного характеру, набули різнобарвних нівельованих проявів і не можуть бути віднесені суто до ендогенно чи психогенно зумовлених депресивних станів. Такі депресивні стани мають багато назв: &quo ;депресія без депресії&quo ;, &quo ;маскована депресія&quo ;, &quo ;ларвована депресія&quo ;, &quo ;соматизована депресія&quo ;. Соматизовані депресивні стани - це психічні розлади, в клінічній картині яких домінують псевдосоматичні симптоми, в той час як психопатологічні прояви депресії залишаються нівельованими, прихованими за різноманітним&quo ;соматичним фасадом&quo ;.

Безпосередньо в районних, районних у мст, мських чи мськрайонних судах розглядаються також спори про вдмову у прийнятт на роботу: працвникв, запрошених на роботу в порядку переведення з ншого пдпримства, установи, органзац; молодих спецалств, як закнчили вищий навчальний заклад  в установленому порядку направлен на роботу на дане пдпримство, в установу, органзацю; вагтних жнок, жнок, як мають дтей вком до трьох рокв або дитину-нвалда, а одиноких матерв при наявност дитини вком до чотирнадцяти рокв; виборних працвникв псля закнчення строку повноважень; працвникв, яким надано право поворотного прийняття на роботу; нших осб, з якими власник або уповноважений ним орган вдповдно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договр. Стаття 233 Строки звернення до районного, районного у мст, мського чи мськрайонного суду за виршенням трудових спорв Працвник може звернутися з заявою про виршення трудового спору безпосередньо до районного, районного у мст, мського чи мськрайонного суду в тримсячний строк з дня, коли вн дзнався або повинен був дзнатися про порушення свого права, а у справах про звльнення в мсячний строк з дня вручення коп наказу про звльнення або з дня видач трудово книжки

1. Основи психодіагностики

2. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

3. Завдання психодіагностики

4. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

5. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

6. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
7. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік
8. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

9. Системы адаптивного управления роботами

10. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

11. Шагающие роботы

12. Зарождение современных компьютерных роботов

13. Системы адаптивного управления роботами

14. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

15. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

16. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Нано-роботы

18. Техническое зрение роботов

19. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

20. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

21. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

22. Вказівки до оформлення дипломних робот
23. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
24. Проблеми використання роботів /Укр./

25. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

26. Небезпека роботи з електромережами

27. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

28. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

29. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

30. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

31. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

32. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

33. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

34. Організація роботи Верховної Ради України

35. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

36. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

37. Робота радіожурналіста

38. Публічні виступи в роботі секретаря-референта
39. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
40. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

41. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

42. Організація роботи користувача з АБД

43. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

44. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

45. Робота в захищеному режимі мікропроцесора

46. Робота з базами даних в Мicrosoft Еxcel

47. Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel

48. Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

49. Робота з програмою FineReader

50. Робота з таблицями у Word

51. Роботы

52. Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw

53. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

54. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера
55. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
56. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

57. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

58. Разработка программного обеспечения для голосового управления трехмерными моделями функционирования промышленных роботов

59. Шуми у роботі приймачів та детекторів

60. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

61. Правила подавання буфетної продукції, холодних страв, холодних і гарячих закусок у закладах ресторанного господарства готельних, курортних і туристських комплексів

62. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

63. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

64. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

66. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

67. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

68. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

69. Деякі аспекти патогенезу, діагностики, лікування ендометріозу шийки матки

70. Діагностика і вибір методу лікування при первинному травматичному вивиху плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кістки - пошкодження Hill-Sachs)
71. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання
72. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

73. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

74. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

75. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

76. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

77. Діафізарні переломи довгих кісток, ще не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування)

78. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

79. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

80. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

82. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації

83. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

84. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

85. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

86. Лікувальна фізкультура при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки
87. Лікувальна фізкультура при порушенні вуглеводного обміну речовин
88. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

89. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

90. Нейрогенні розлади сечовипускання. Енурез. Діагностика. Лікування

91. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

92. Нефроптоз. Етіопатогенез. Симптоматика. Діагностика.

93. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініки, діагностика, лікування, прогноз

94. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

95. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

96. Основні показники соматичного здоров`я

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз

98. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

99. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.