Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Курсова робота на тему: “ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ” План Вступ . 3 1. Особливості поведінки споживачів і організацій-споживачів на ринку товарів і послуг . . 5 1.1. Вивчення мотивацій споживачів до придбання товару .5 1.2. Аналіз специфіки прийняття споживачами рішень про купівлю 9 1.3. Дослідження поведінки організацій-споживачів 12 2. Поведінка покупців на ринку банківських послуг . . .15 2.1. Характеристика ринку банківських послуг .15 2.2. Моделювання поведінки клієнтів у банках. .18 3. Мотивація клієнтів на ринку банківських послуг . 23 Висновки 30 Список використаної літератури .31 Вступ Дослідження можливостей ринку і вирішення маркетингових проблем підприємства потребують вичерпної і достовірної інформації про споживачів. Неможливо проводити аналіз, планування та контроль виробничої, збутової діяльності без вивчення попиту покупців, їх потреб та особливостей поведінки. Нині саме інформація стала тим важливим ресурсом, який є передумовою успішної підприємницької діяльності, на відміну від грошей, сировини, обладнання та трудових ресурсів тощо. Від надійного всебічного інформаційного забезпечення маркетингової служби залежить конкурентоспроможність підприємства, його перспективи на ринку. Разом з тим важко знайти підприємство, яке б цілком було задоволене інформацією про ринок. Тому вивчення поведінки покупців товарів і послуг є актуальною темою дослідження. Робота ґрунтується на наукових працях таких вчених, як А.Войчак, О.Дубовик, Л.Копець, В.Полторак, М.Аристархова, О.Брегеда, О.Дзюблюк, В.Корінєв, О.Кощій, Л.Ліпич, А.Краєва, Т.Царьова та інших , які плідно досліджували особливості поведінки як покупців на ринку товарів і послуг, так і організацій-споживачів. Разом з тим, питанням вивчення мотивацій споживачів на окремих ринках і галузях в Україні приділяється ще недостатньо уваги, хоча це є перспективним напрямом аналізу, а результати можуть бути використані провідними підприємствами, організаціями, установами задля найповнішого задоволення потреб споживачів. Метою написання роботи є подальший розвиток теоретико-методологічних засад дослідження поведінки покупців на ринку товарів і послуг та практичний аналіз мотивацій споживачів на ринку банківських послуг. Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та вирішення комплексу завдань: 1) дослідження мотивацій споживачів до придбання товару чи послуги; 2) дослідження типології покупців; 3) аналіз специфіки прийняття різними споживачами рішень про купівлю того чи іншого товару (послуги); 4) аналіз поведінки організацій-споживачів при закупівлі сировини, матеріалів, обладнання; 5) застосування наявної методології маркетингових досліджень для визначення мотивації споживачів на ринку банківських послуг; 6) визначення особливостей мотивації клієнтів на ринку банківських послуг. 1. Особливості поведінки споживачів і організацій-споживачів на ринку товарів і послуг 1.1 Вивчення мотивацій споживачів до придбання товару Основний принцип взаємодії фірми, що використовує маркетингові дослідження, і покупця - принцип суверенітету споживача, що виражається у відомому висловлюванні: “Споживач – король”.

Тому до основних завдань будь-якого підприємства, будь-якої фірми належить ретельне і постійне вивчення споживачів своїх товарів і послуг, забезпечення того, щоб вироблений і реалізований продукт максимально гармоніював з потребами і попитом населення, споживачів. Існує певна проблема у вивченні мотивацій споживачів до придбання товару. Хоча майже в кожному підручнику і періодичних виданнях з маркетингу можна зустріти аналіз цього питання, але і досі відсутні достатня методологія і методи аналізу мотивації. Вся справа в тому, що при описі мотивації до придбання товару нерідко плутають поняття “мотив” і “мотивація”. Що стосується мотивів (мотиви - спонукальні причини дій і вчинків людей, в основі яких лежать різноманітні потреби, у результаті усвідомлення яких у людини виникають певні спонукування до діяльності, спрямованої на задоволення таких потреб), то їх дослідження здійснюються досить часто. Під подібними мотивами мають на увазі ті, що безпосередньо пов'язані з чинниками, які впливають на споживчу поведінку (економічні, соціальні, психологічні). Крім того, виділяються мотиви раціональні і емоційні . До раціональних мотивів належать: мотив економії (прагнення заощадити гроші при купівлі); мотив якості товару; мотив здоров’я, безпеки та захищеності тощо. До емоційних мотивів належать такі: мотив радості, фантазії, чуттєвості; мотив переваги над іншими; прагнення до індивідуальності та самореалізації тощо. Виділяють також мотиви свідомі і несвідомі. Не завжди маркетингові дослідження подібних мотивів прості. Наприклад, для виявлення підсвідомих мотивів споживчої поведінки необхідно дуже кваліфіковано використовувати глибинні інтерв'ю, тести на асоціації. У той же час вивчення мотивів з використанням різноманітних методів маркетингового дослідження цілком здійсненне. Зокрема, тут можуть застосовуватися опитувальні методи. Одним з найголовніших функціональних мотивів, задоволення яких пов'язане не з результатом, а з процесом діяльності, є інтерес (лат. “i eres ” – важливо). Функціональні мотиви мають в основі потреби у грі, у спілкуванні, у творчості. Серед них особливе місце займають пізнавальні мотиви. Інтерес супроводжується специфічною емоцією захопленості, зачарованості, зумовленою презентацією предметів, з якими пов'язані потреби, суб'єктивна приємність яких є чинником постійного відтворення відповідної діяльності . При формуванні маркетингової політики, рекламуванні нових продуктів тощо слід керуватися поняттям інтересу. Адже зацікавившись певним товаром, є досить-таки велика ймовірність, що його куплять. Мотиви споживачів можуть бути достатньо ясними і зрозумілими (прийшов у магазин, щоб придбати той або інший товар), що ж стосується мотивації, то тут усе набагато складніше. Мотивація - це процес такої організації мотивів, при якій споживач приймає рішення про придбання товару як під впливом сукупності мотивів, що визначають його поведінку, так і з урахуванням багатьох чинників, пов'язаних з його минулим досвідом, ставленням до тих або інших товарів, їхньою наявністю в торговій точці тощо .

В. Корнєв використовує такі визначення мотивації і мотивів: “Мотивація являє собою комплекс чинників, що спонукають споживача до тих чи інших дій. Мотиви керують придбанням товару. Але підприємство має цікавити не власне мотив споживача, а процес формування його майбутніх намірів. Намір слугує вже усвідомленим імпульсом до дії, виконання котрого може відкладатися на якийсь час” . Значний внесок у теорію мотивації зробив американський учений А.Маслоу, який вважав, що людські потреби розміщені в ієрархічному порядку (рис. 1.1.). Рис. 1.1. Ієрархія споживчих потреб за А.МаслоуПоведінка особистості мотивована певною системою потреб, що виникають у певній послідовності й ієрархічно впорядковані. Для того щоб вищі потреби заявили про себе, спочатку мають бути заспокоєні потреби, що розташовані на нижчих рівнях ієрархії. Порядок домінування потреб особистості такий: фізіологічні потреби; потреби безпеки та захисту; потреби незалежності та любові; потреби самоповаги; потреби самоактуалізації . Наприклад, голодну людину (потреба №1) не цікавлять ні події мистецтва (потреба №5), ні те, як на неї дивляться інші люди, чи поважають її (потреби №4 і №5, ні те, чи чистим повітрям вона дихає (потреба №2). Але вдовольняючи первинну потребу у їжі на перший план виходить наступна за нею. Таким чином, мотивована поведінка - це діяльність, спрямована на досягнення якоїсь конкретної мети. Тому при вивченні мотивації необхідно, по-перше, виявити мету, завдання поведінки, яка є стимулом такої поведінки і звичайно локалізується поза індивідом. По-друге - потреби, мотиви людини, що стимулюють її певну дію. “На стику” подібних завдань і мотивів знаходиться шукана мотивація поведінки споживача. У найпростішому випадку вона виглядає так: голодною людиною рухає почуття голоду, мотив його задоволення, а поведінка людини в цій ситуації спрямована на пошук їжі. Інший приклад такий: хвора людина потребує лікування, мотив – одужання, поведінка людини – купівля ліків або візит лікаря. З метою якнайповнішого дослідження мотивів дій споживача використовуються функціональний, динамічний та аналітичний методи. Перший з них базується на принципі пошуку відповіді на запитання про функціональне (технічне) призначення продукції. В даному разі мається на увазі рівень задоволення потреб та вимог споживача виходячи з функціональних властивостей продукції та ціни на неї. Динамічний метод відзначається тим, що застосовується до конкретного часового ряду. Так, при зміні ставлення споживачів до певного типу продукції підприємство пропонує нову, яка задовольняє запити. Даний процес простежується в динаміці. Аналітичний метод полягає у вивченні етапів формування наміру та мотивів, які не усвідомлені самим споживачем, а також його ірраціональних спонукань. Дослідження свідчать, що мотиви і наміри споживачів не завжди бувають продуманими та раціональними. Пояснюється це тим, що кожен споживач керується власними асоціаціями і стереотипами у процесі придбання товару. Тому бажано надати дослідженням психологічного спрямування, щоб краще врахувати емоційні зв'язки між покупцем і товаром.

Дивіться самі - сестер КличКО, сестрами КличКО, Сестрам КличКО. І нокаут на місці, і правила не порушуються. А стать? Ну, врешті-решт, чимось можна пожертвувати заради торгової марки. Книжковий клуб +, 2003 р. КРАЩЕ РОДИМА ВІДЬМА, ЧИМ НАВЧЕНА СТЕРВА В Україні здавна відьом поділяли на родимих та навчених. Існує навіть прислів’я: “Гірша відьма вчена, як родима”. Якщо родимим відьмам здебільшого пробачали, бо вважалося, що людина не винувата, коли народилася відьмою, то до навчених ставилися дуже жорстко, навіть жорстоко. Наші багаторічні дослідження довели, що українки - відьми родимі. До них претензій бути не може. Всі українки відьми. Це вам підтвердить будь-який українець, особливо одружений. Ми теж дотримуємося цієї думки і навіть провели широко розрекламований телебаченням експеримент з потопленням ляльок, щоб науково довести цю просту істину. І що цікаво - у більшості своїй жінки не заперечували ані проти самого досліду, ані проти його висновків. Позаторік перед 8-мим березня ми проводили свій експеримент на телебаченні

1. Світові ринки зброї та військового спорядження

2. Поняття та структура світового ринку

3. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

4. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

5. Світовий ринок нафти

6. Світовий ринок чаю
7. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах
8. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

9. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

10. Світова продовольча проблема

11. Інтеграція України у світове господарство

12. Туризм у світовій економіці

13. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

14. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

15. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

16. Історія світової банківської системи

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

17. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

18. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

19. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

20. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

21. Арабські країни після ІІ світової війни

22. Великобританія після Другої світової війни
23. Головні події Другої світової війни
24. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

25. Друга світова війна і Україна

26. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

27. Німеччина після Другої світової війни

28. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

29. Причини початку Другої Світової війни

30. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

31. Світовий уряд. Масони в Україні

32. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Україна у Другій світовій війні

34. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

35. Український національний рух напередодні Першої світової війни

36. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

37. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

38. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію
39. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва
40. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

41. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

42. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

43. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

44. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

45. Місце і роль США у світовому господарстві

46. Світова економічна інтеграція

47. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

48. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

50. Тероризм як проблема світового масштабу

51. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

52. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

53. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

54. Міжнародна політика і світовий політичний процес
55. Сучасні світові ідеології
56. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

57. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

58. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

59. Туризм та його вплив на світову економіку

60. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

61. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

62. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

63. Загальні закономірності світового економічного розвитку

64. Особливості реформування світової валютної системи

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

65. Світова економіка

66. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

67. Государство ТОГО

68. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

69. Расчёт супергетеродинного приёмника ДВ, СВ волн

70. "Восемь помыслов" и борьба с ними /по творениям св. Аввы Евагрия/
71. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника (Apokatastasis and «Honorable silence» in the eschatology of st. Maximus the confessor)
72. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

73. Александр Невский, Св.

74. Два подвига св. Александра Невского

75. "Одетое тогами племя"

76. Храм Св. Софии в Константинополе

77. Сім чудес світу

78. Два фольклорных сюжета о св. Николае-чудотворце

79. Рецензия на рассказ Леонида Андреева Бен Товит

80. Світогляд сучасного юнака

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. История становления научной психологической мысли в императорском университете Св. Владимира

82. Монастырь св.Тихона Задонского

83. Церковь св. Полиевкта в Константинополе и ее декоративная программа

84. Апокатастасис и "Благое молчание" в эсхатологии св. Максима исповедника

85. Полный список того, зачем нужен секс

86. Суспільна свідомість та її структура
87. Организация перевозки железнодорожным транспортом в войсках ПВО СВ.
88. Того

89. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

90. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

91. Технологія середньо – мулітових вогнетривів

92. Поиск того, чего нет

93. Художній світ П. Лебединця

94. Человек создан не для того, чтобы терпеть поражения

95. Св.Феофил Антиохийский

96. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

97. Маркетингова програма відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк"

98. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

99. Наукова картина світу

100. Еволюція органічного світу по ерах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.