Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зародження інституту банкрутства в процесі розвитку суспільних відносин і становлення товарного виробництва та грошово-кредитних відносин. Економічні та правові підстави створення законодавчої бази про банкрутство в Україні. Основні принципи банкрутства в Законі України &quo ;Про банкрутство&quo ; (у редакції від 1992 р.): порушення провадження у справі про банкрутство; визнання боржника банкрутом; санація; ліквідаційна процедура. 3.Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування інституту неплатоспроможності у 1999 р. Основні положення Закону України &quo ;Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом&quo ;: основні принципи державного регулювання неплатоспроможності боржника; поняття банкрутства як засобу відновлення платоспроможності боржника; особливості санаційної процедури; принципи ліквідаційної процедури; мирова угода як засіб відновлення платоспроможності боржника; особливості банкрутства деяких суб'єктів господарювання. Законодавство, що регулює питання неплатоспроможності та банкрутства. Повноваження державного органу з питань банкрутства. Особливості введення в дію Закону України &quo ;Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 1. З моменту виникнення приватної власності закони ніколи не були милосердні до неспроможних боржників. У середньовіччі, наприклад, гарантом забезпечення повернення боргу було не майно, а сама особа боржника: його життя, особиста свобода та недоторканість. Розвиток капіталістичних відносин потребував інших засобів боротьби з цим явищем. Поступово в цивільному та торговому законодавстві більшості країн було запроваджено нор­ми, спрямовані не на тілесне покарання банкрута, а на стягнення його майна з метою задоволення позовів та претензій кредиторів. Ці питання регулюються, як правило, спеціальним законом про банкрутство. У світовій практиці законодавство про банкрутство розвивалося за двома принципово різними напрямками. Один із них базувався на принципах британської моделі, яка розглядала банкрутство як засіб повернення боргів кредиторам, що, відповідно, супроводжувалося ліквідацією боржника. Інші основи були закладені в американській моделі, основна мета якої полягає, у реабілітації підприємства і відновленні його платоспроможності. Наразі точиться також дискусія про те, який шлях є більш ефективним: ліквідація підприємства та розпродаж його активів чи реструктуризація цього підприємства. Швидка ліквідація може скоротити витрати часу, особливо для кредиторів, які, можливо, не мають достатньо інформації та ресурсів для того, щоб дочекатися більш виграшного закінчення справи. Окрім цього, ліквідація може сприяти прискореній передачі ресурсів більш ефективному власнику. Ліквідація підприємств є менш прийнятною у країнах з перехідною економікою, тому що звільнені таким чином ресурси часто не можуть достатньо швидко знайти іншого власника та бути використаними у інших видах господарської діяльності. Через недостатньо розвинутий ринок вільні капітали, земельні та трудові ресурси можуть залишатися без використання протягом тривалого часу, про що ми говоритимемо нижче у цьому дослідженні.

Наявність розвинутого ринку капіталів є необхідною умовою для ефективного застосування закону про банкрутство. У протилежному випадку найбільш ефективні потенційні інвестори, які належним чином оцінюють відповідне підприємство і здатні вивести його з фінансової кризи, можуть не отримати необхідні фінансові ресурси. Натомість, прихильники реорганізації твердять, що активи відповідних підприємств будуть приносити більше користі, якщо вони і надалі будуть працювати. Також у відповідний час мо­жуть бути відсутні потенційні покупці, які в змозі належним чином оцінити відповідне майно та заплатити відповідну ціну за нього. У цьому випадку більш прийнятним рішенням для усіх сторін може бути збереження підприємства та його подальша робота, що принесе їм вищі надходження, ніж від продажу неплатоспроможного підприємства. Однак, останнім часом у законодавстві розвинутих країн спостерігається тенденція до зближення і поєднання обох зазначених принципів. Особливість даної галузі законодавства полягає в тому, що це одна з найбільш динамічних сфер правового регулювання. Завдання, яке має вирішувати законодавство про неплатоспроможність, є або відновлення платоспроможності (оздоровлення) боржника, або, як у випадку неможливості його вирішен­ня, проведення справедливого розподілу майнових збитків серед усіх суб'єктів права, чиї інтереси можуть бути заторкнуті неплатоспроможністю боржника. У світовій практиці існують наступні підходу до визначення цілей процесу банкрутства, основними з яких є: -стимулювання розвитку бізнесу (підприємництва) і зростання ефективності економіки. Загроза банкрутства суттєво впливає на поведінку ринкових суб'єктів, змушуючи підприємців обережно приймати господарські рішення і підтримувати рівень рентабельності, достатній для обслуговування боргу; контроль господарських відносин між окремими суб'єктами ринку, забезпечення рівності прав, зобов'язань та відповідальності. Банкрутство повинно мати загальний характер, поширюючись на всіх без винятку суб'єктів ринку незалежно від організаційно-правових форм господарювання, розмірів, форм власності кредиторів; очищення ринку від недієздатних учасників. Інститут банкрутства є одним з інструментів регуляції розвитку ринку, надає завершеність цьому механізму. Саме ринок щоденно змушує одних власників поступатися місцем перед сильнішими конкурентами. Звільняючи ринок від банкрутів, держава захищає суб'єктів ринку від фінансових втрат, навмисного нанесення збитків; справедливий розподіл грошових коштів, отриманих від продажу майна банкрута, між кредиторами. Це сприяє ранжуванню кредиторів, тобто визначенню пріоритетів для задоволення їхніх претензій при недостатній кількості майна боржника. Пріоритетність задоволення претензій встановлюється з врахуванням необхідності і ступеня захисту окремих кредиторів, виходячи з інтересів держави (оплата судових витрат і податків), населення (виплата заробітної плати, соціальної допомоги, компенсаційних збитків життю і здоров'ю); -створення умов для відновлення бізнесу у випадку доцільності і бажання власників підприємства. Як було зазначено, фінансова неспроможність підприємства, по- перше, може бути тимчасовою, коли вартість активів перевищує боргові зобов'язання перед кредиторами.

По-друге, ситуація банкрутства може бути наслідком співпадання негативних зовнішніх та внутрішніх факторів, управлінських помилок тощо. У цій ситуації підприємству необхідно дати шанс вижити і відновити свою діяльність. Законодавство про неплатоспроможність дає можливість юридичним і фізичним особам, нездатним виконати свої фінансові зобов'язання, звільнитися від більшої частини свого боргу, або ж реорганізувати виробництво, таким чином знову набуваючи фінансової стабільності. Закон &quo ;Про банкрутство&quo ; повинен виконувати три основні функції: 1.Служити механізмом запобігання непродуктивному використанню активів підприємств. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають значні резерви для успішної фінансово-господарської діяльності в майбутньому, як правило, така реабілітація передбачає фінансову реорганізацію. Сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів. 2. Перший закон у сфері регулювання відносин неспроможності - Закон України від 14 травня 1992 року „Про банкрутство&quo ; - був прийнятий у процесі становлення правової системи незалежної України в умовах відсутності цього інституту приватного права. Ухвалення Закону було передусім намаганням прискорити приватизаційні процеси шляхом використання механізмів, закладених у відповідному законі. Практика застосування першого в Україні Закону у сфері банкрутства виявила суттєві недоліки та прогалини у сфері регулювання відповідних відносин, недосконалість багатьох правових конструкцій та неефективність передбачених судових процедур. Все це давало можливості використовувати відповідні статті законодавства. Закон про банкрутство 1992 року встановлював порядок та умови визнання банкрутами для задоволення претензій кредиторів лише такої категорії суб'єктів підприємницької діяльності, як юридичні особи. Цим Законом передбачалися тільки дві про­цедури - санація та ліквідація. За невизначеності та розробленості процедури санації практично основною процедурою стала тоді ліквідація. Відсутність прикладів успішної реорганізації підприємств, що опинилися у скрутному становищі, на думку фахівців з питань банкрутства, свідчила про суттєві прогалини українського законодавства про банкрутство. Процедура санації, що була розроблена ще за радянських часів (у 1990 році) у проекті закону про неспроможність, не виконувала того завдання, яке на неї покладало ся, - рятування неспроможних підприємств шляхом їх реорганізації. Практика застосування цього Закону підтверджувала такі висновки. До 1995 року відносно небагато підприємств було визнано банкрутами, передусім це були приватні підприємства, які зверталися до цього Закону з метою розв'язання проблем заборгованості та зміни власника збанкрутілих підприємств. Основними недоліками Закону фахівці вважали такі: Закон поширював свою дію тільки на юридичних осіб; недостатньо чітко були визначені основні поняття, що застосовуються у цій сфері законодавства; недостатність правових способів (судових процедур) для виведення підприємстваз фінансової кризи; брак ефективних реорганізаційних процедур; необхідною умовою здійснення санації було переведення всіх боргів на санатора, що вважалося перешкодою для залучення інвесторів;; Закон не передбачав можливості пошуку компромісів між боржником та кредиторами; розпорядником майна частіше виступав представник кредиторів, як правило, представник банку; в Законі не передбачалося механізмів щодо забезпечення збереження майна (на зразок мораторію); на той час не існував інститут професійних керуючих у справах про банкрутство; Закон передусім був спрямований на захист майнових інтересів кредиторів, за рахунок ліквідації боржника; -приблизно 80% справ про банкрутство порушувалося з ініціативи податкових інспекцій.

Простота побудови таких вршикв, милозвучнсть приваблива для слуху немовлят. Звучання звуконаслдувальних слв, як супроводжують певн рухи, сприяють мовному та фзичному розвитков дитини. Так вправи захоплюють елементами гри, вони збуджують нтерес, розвивають емоцйнсть, спостережливсть, розважають, а водночас дитина знайомиться з навколишнм свтом, побутом, отриму нову нформацю про щоденне життя людини, у цьому виявляться практичне значення забавлянок для немовлят. Для дтей старшого вку (35 рокв) народ створив забавлянки, як побудован уже не на фзичних рухах чи елементах гри, а нтерес дитини захоплю сам текст. Вн досить простий, щоб дитина могла його зрозумти, однак деяк його елементи збуджують цкавсть, сприяють розвитков уяви чи нших видв мисленнво дяльност. Це вршован казочки з елементами сюжетност й оповдальност (напр., «Пшла киця по водицю»). ¶нколи вони можуть виконуватися як псеньки на прост мелод. Деяк з забавлянок мають форму гри з елементами випробувань

1. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

2. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

3. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

4. Поняття права природокористування та його види

5. Поняття, підстави та порядок спадкування

6. Романтизм та його значення в мистецтві
7. Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування
8. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

9. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

10. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

11. Поняття діяльності та практики

12. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

13. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

14. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

15. Періодизація та історичне значення махновського руху

16. Поняття "Консорції" в сучасній синекології та її значення у структуруванні біоценозів

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

17. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

18. Постмодернізм та українська історична наука

19. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

20. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

21. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

22. Поняття та форми державного устрою
23. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.
24. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

25. Поняття , ознаки та види господарських товариств

26. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

27. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

28. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

29. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

30. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

31. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

32. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

34. Поняття та методи криміналістики

35. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

36. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

37. Поняття та система господарського законодавства

38. Поняття та склад злочину
39. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
40. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

41. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

42. Поняття: ознаки та характеристика

43. Правомірна поведінка та історичні типи держав

44. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

45. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

46. Документальні та оповідні історичні джерела

47. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

48. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

50. Поняття "культура" та її сутність

51. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

52. Види попиту. Поняття товару та його суть

53. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

54. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.
55. Механізм та біологічне значення запалення
56. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

57. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

58. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

59. Поняття та сутність ефективності управління

60. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

61. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

62. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

63. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

64. Розділи та методи практичної психології

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

66. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

67. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

68. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

69. Поняття та специфіка філософських категорій

70. Значення та аналіз грошових потоків підприємства
71. Фінансова санація та банкрутство підприємств
72. Фінансова санація та банкрутство підприємства

73. Поняття про біосферу та атмосферу

74. Право лісокористування, поняття та види

75. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

76. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

77. Ринкова конкуренція: значення та види

78. Головні поняття етики та естетики

79. Теоретическое значение антропологии

80. Значение зеленых насаждений

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

81. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

82. Полная история танков мира

83. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

84. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

85. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение
88. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

89. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

90. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

91. Соборное Уложение 1649 г. и его значение

92. Конституцiя США та реальнi права громадян

93. Налоговый контроль, его сущность и значение

94. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике

95. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

96. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые
Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки

97. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

98. Понятие и значение государственного кредита

99. Глагол "to have" со значением "иметь"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.