Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування екологічної культури молодших школярів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ 1. Аналіз проблеми в психолого-педагогічній літературі та шкільній практиці 1.1 Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи 1.2 Особливості формування екологічної культури молодших школярів 1.3 Методи формування екологічної культури 1.4 Педагогічний досвід формування екологічної культури молодших школярів 2. Процес і результати експериментального дослідження 2.1 Педагогічні умови формування екологічної культури молодших школярів 2.2 Методика експериментального дослідження 2.3 Результати експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Вступ В умовах сьогодення гостро постали перед людством екологічні проблеми: забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними відходами, вимирання десятків видів рослин та тварин, озонові діри, збереження генофонду та ін. Головною причиною усіх негараздів природи була і є людина. Не усвідомлюючи свого місця у навколишньому природному середовищі, вона шкодить насамперед собі, своїм нащадкам. Ось чому зараз перед учителями та вихователями стоїть завдання екологічної освіти і виховання молоді, а починати слід з найменших школярів, враховуючи їхні морально-психологічні особливості. Діти цього віку сприймають на віру все сказане вчителем, його думка є для них більш вагомою, ніж думки друзів-однолітків, інших дорослих. Вони більш емоційні, ближче до серця сприймають негаразди інших, сильніше співпереживають. Тому саме початкова школа дає можливість сформувати пізнавальний потенціал, виховувати особистість, яка усвідомлює місце людини у довкіллі через ознайомлення із рослинним і тваринним світом, розкриття взаємозв’язків у природі, вивчення та дослідження рідного краю. Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи. Слід зазначити, що педагогічна наука має значний доробок щодо екологічного виховання школярів. Теоретичні засади екологічного виховання (принципи, джерела) розглядаються у дослідженнях В.С. Крисоченко, Д.І. Струпнікової, Л.М. Гош, А.Н. Захлєбного та ін. Проблема екологічної освіти молодших школярів висвітлювалась у працях Н.О. Пустовіт, А.М. Кмець, Н.В. Жук. Однак особливості формування екологічної культури молодших школярів ще остаточно не визначені. Предмет дослідження даної теми – педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування екологічної культури учнів початкових класів. Об’єкт дослідження – процес формування екологічної культури молодших школярів. Мета дослідження: виділити і експериментально перевірити методику формування екологічного виховання учнів початкових класів. Завдання дослідження: вивчити стан проблеми дослідження у психолого-педагогічній літературі і шкільній практиці; виявити педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування екологічної культури молодших школярів; розробити експериментальну методику формування екологічної культури учнів початкових класів; зробити кількісний і якісний аналіз експериментального дослідження.

Методи науково-педагогічного дослідження: а) вивчення психолого-педагогічної літератури; б) педагогічний досвід; в) аналіз педагогічної практики; г) вивчення шкільних документів; ґ) спостереження; д) інтерв’ювання; е) педагогічний експеримент. Базою дослідження виступала Глещавецька ЗОШ І-ІІ ст. Теребовлянського р-ну, Тернопільської обл. Загалом до експерименту було залучено 50 учнів початкових класів. Дипломна робота складається: вступ; 1 розділ: Аналіз проблеми в психолого-педагогічній літературі та шкільній практиці; 2 розділ: Процес і результати експериментального дослідження; висновки: список використаної літератури; додатки. 1. Аналіз проблеми в психолого-педагогічній літературі та шкільній практиці 1.1 Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи Необхідність подолання екологічних проблем сучасності поставила перед педагогічною теорією та шкільною практикою завдання: на основі біосферного підходу підготувати екологічно грамотну людину, яка розуміє значення життя як найвищої цінності, здатна визначати своє місце у світі, брати участь в охороні навколишнього середовища, раціонально використовувати природні багатства, приймати свідомі рішення у сферах життя, де перекриваються інтереси людини як живої істоти, суспільства і довкілля. У системі підготовки екологічно грамотної особистості важлива роль належить початковій школі, яку можна розглядати як початкову ланку збагачення людини знаннями про природне і соціальне середовище, ознайомлення її з цілісною картиною світу і формування науково обґрунтованого, гуманного ставлення до суспільства. Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи. Екологічне виховання – це систематична педагогічна діяльність спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Молодший шкільний вік сприятливий для розвитку в учнів основ екологічної культури. Самою природою обумовлено соціальне призначення дитинства – адаптація дитини до природи і суспільства, здатність брати відповідальність за свої вчинки перед людьми, рослинним і тваринним світом. Початкова школа дає можливість сформувати пізнавальний потенціал екологічних знань для подальшої бази вивчення природничо-математичного циклу, виховувати особистість, яка усвідомлює місце людини у довкіллі, через ознайомлення з рослинним і тваринним світом, розкриття взаємозв’язків і взаємозалежностей у природі, вивчення та дослідження куточків рідного краю. Пізнання навколишнього світу розпочинається з накопичення чуттєвого досвіду, фактичного матеріалу, який осмислюється з метою засвоєння системи знань, адекватної навколишній природі з її зв’язками і залежностями.

Учням початкових класів важко уявляти незнайомі предмети або явища природи. Одним із методів забезпечення наочно-чуттєвої основи засвоєння знань є спостереження. Це цілеспрямоване, планомірне сприймання об’єктів навколишньої дійсності. Воно підпорядковане конкретно визначеним цілям і вимагає вольових зусиль. Систематично спостерігаючи за об’єктами природи, діти вчаться спостерігати, у них формується така важлива риса, як спостережливість. Розвиток спостережливості впливає на структуру і зміст інших психічних процесів, оскільки спостережлива дитина більше сприймає, глибше мислить і розуміє. Це полегшує засвоєння знань та умінь, забезпечує кращі результати у навчанні, позитивні емоції, розвиває пізнавальні інтереси, позитивно впливає на поведінку. Зміст екологічного виховання передбачає розкриття таких положень: а) світ природи – середовище перебування людини, яка має бути зацікавлена в збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі; б) осмислення екологічних явищ, вміння робити висновки відносно стану природи, давати рекомендації розумної взаємодії з нею; в) естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов’язку і відповідальності за збереження, спонукає до природоохоронної діяльності; г) розуміння наслідків тих чи інших дій людини в природі. Завдання екологічного виховання: нагромадження екологічних знань; виховання любові до природи, бажання примножувати і берегти її; формування вмінь і навичок діяльності в природі. Розв’язання цих завдань можливе безпосередньо на уроках природознавства та в позаурочний час. Тому вчитель має чітко визначати місце, призначення та перспективу кожного уроку, його зв’язок з іншими уроками курсу «Я і Україна». Організовуючи процес вивчення навколишнього середовища – світу природи і людини, педагог має дібрати методи і форми, які стимулюватимуть навчальну діяльність, робитимуть її творчою, бажаною і цікавою для кожної дитини. Інструментом для залучення учнів до пізнавальне діяльності є завдання-запитання, вправи, проекти, ігри, вікторини, творчі завдання, загадки екологічного змісту. Значну роль в екологічній освіті молодших школярів відіграють і позакласні заняття: екскурсії, турпоходи, КВК, свята на екологічну тематику. Процес пізнання природи і її законів нелегкий. Він здійснюється поступово, шляхом спостережень відкриттів. Головна роль у цьому процесі належить учителеві. На уроках і в позаурочний час він формує в учні уміння приймати екологічно правильні рішення, виховувати почуття любові й бережного ставлення до природи, вчить застосовувати набуті знання в повсякденному житті . Екологічна освіта й виховання молодших школярів здійснюється, як відомо, на міжпредметній основі. Провідна роль тут належить таким навчальним предметам, як «Ознайомлення з навколишнім», «Природознавство» та «Читання». Зміст чинних програм дає змогу сформувати у дітей елементарні природничі та природоохоронні уявлення й поняття, виробити окремі природоохоронні уміння і навички, розкрити взаємозв’язки між неживою та живою природою, природою і людиною . Екологічна освіта – порівняно нова галузь педагогічної теорії і практики.

Певне злиття культури франкської аристократії з римо-галльською етнічною культурою відбулося за християнізованих Меровінгів, проте Французьке королівство виникло, по суті, тільки в кінці XII ст. на центральному терені Іль-де-Франс. Королі з династії Капетів, звичайно, могли скористатися міфом про ідентичність і славою давнього Франкського королівства й імперії Каролінгів задля власних цілей, і то великою /66/ мірою тому, що королівство східних франків після розпаду держави Карла Великого стало відоме як regnum Teutonicorum, Тевтонське королівство, з осібною ідентичністю {107}. Проте не менш важливою була вирішальна символічна роль, яку відіграла французька церковна ієрархія, зокрема архієпископ Реймський, коли церемонія помазання піднесла Капетів над їхніми численними суперниками, давши династії чар і авторитет навіть більші, ніж давала їх наявність правничої школи в Парижі і воєнна звитяжність королів. Це освячення Французького королівства походить від папської легітимації Піпіна, коли той 754 р. узурпував трон, та коронації Карла Великого, здійсненої папою, і відобразилось у старанно виплекуваному міфі про обраність Французького королівства, що відлунює в етнорелігійній мові папи Боніфація наприкінці XIII ст., коли він проголосив: «…як і народ Ізраїлю, королівство Франція - це осібний народ, обраний Господом для виконання Божих повелінь» {108}

1. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

2. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

3. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

4. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

5. Формування здорового способу життя молодших школярів

6. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу
7. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
8. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

9. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

10. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

11. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

12. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

13. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

14. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

15. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

16. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

17. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

18. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

19. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

20. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

21. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

22. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
23. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
24. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

25. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

26. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

27. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

28. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

29. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

30. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

31. Види трудової діяльності молодших школярів

32. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

34. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

35. Гра як метод виховання молодших школярів

36. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

37. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

38. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
39. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
40. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

41. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

42. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

43. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

44. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

45. Розвиток мовлення молодших школярів

46. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

47. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

48. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

50. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

51. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

52. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

53. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

54. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів
55. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
56. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

57. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

58. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

59. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

60. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

61. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

62. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

63. Розвивальні ігри молодших школярів

64. Розвиток пам’яті молодшого школяра

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

65. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

66. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

67. Екологічно чисті ліки. Вимоги до їх виробництва

68. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

69. Право на одержання екологічної інформації

70. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи
71. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки
72. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

73. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

74. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

75. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

76. Формування організаційної культури

77. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

78. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

79. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

80. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

81. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

82. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

83. Формування особистості в молодшому шкільному віці

84. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

85. Культура Казахстана 19 века

86. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией
87. История и культура народов Огненной Земли
88. Формирование советской культуры: основные направления

89. Культура эпохи средневековья

90. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

91. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

92. Формирование правовой культуры общества

93. Правосознание и правовая культура

94. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

95. Глобализация и культура

96. Искусство и культура в древности

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

97. Импрессионизм как явление в культуре

98. Символ и имидж в массовой культуре

99. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера

100. Культура Древнего Египта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.