Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

смотреть на рефераты похожие на "Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму" Національний університет “Києво-Могилянська академія” Курсова робота на тему: “Совість Риму – соціо-культурна роль стоїцизму” Кафедра культурології Робота студентки ФГНС – ІІ курс Ворон Марини Керівник: Б. М. Чумаченко м. Київ 2000 рік План Вступ 3 І. Історія виникнення та розвитку стоїчної філософії на грецькому підгрунті .6 1. Загальна духовно-світоглядна атмосфера елліністичної доби .6 2. Зенон Кітионський як засновник стоїцизму. Основні догмати і тези стоїчної філософії. Клеанф та Хрісіпп 8 3. Період Середньої Стої (ІІ – І ст. до н.е.) та її представники: Панетій та Посідоній. Деякі зміни у певних стоїчних доктринах. Імпорт стоїцизму до Риму 14 ІІ. Розвиток стоїцизму у Римі у І – ІІ ст 16 1. Римський стоїцизм у контексті доби .16 2. Совість Риму – соціо-культурна роль стоїцизму .18 3. Основні представники римського стоїцизму (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій) та їх моралістична філософія .21 Висновки .30 Література 32 “А дехто з філософів епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили: “Що хоче сказати оцей пустомов?” А інші: “Здається, він проповідник чужих богів,” бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса й воскресіння. І, взявши його, повели в ареопаг та й сказали: “Чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти? Бо чудне щось вкладаєш до наших вух. Отже хочемо знати, що то значити має?” ” Дії святих апостолів 17:18-20 Вступ Більше двох тисячоліть минуло з того часу як ділові інтереси привели фінікійського купця Зенона до Афін. Тут він і заснував свою філософську школу. Улюбленим місцем зібрань прихильників нового вчення став портик Стоя, звідки і пішла їх назва – стоїки. З того часу ідеї стоїків пронизують всю наступну історію філософії, яку Гегель назвав “історичною епохою, схопленою думкою.” Доля не була прихильна до ідей цих мислителів. Увага філософів була прикута до ідей Платона, Арістотеля, Демокріта, але не стоїків, за винятком хіба що Пізньої Стої. Чому так сталося, досі залишається загадкою. В сучасну історичну епоху виникає інтерес до форм світогляду, які формувалися в переломні періоди розвитку людства, переходу до нового соціального укладу. До таких періодів історії належить і епоха еллінізму, в яку сформувався стоїцизм, як вчення грецької філософії самопізнання. “Обыкновенные арфы звучат в любой руке; эоловы арфы лишь тогда, когда по их струнам ударяет буря ” Повинна звучати для нашого сучасника і, можливо, найзмістовніша з цих шкіл – школа Стої. Винятковий інтерес до себе вона викликає геніальною розробкою в ній питань логіки та теорії пізнання, які були оцінені сучасною наукою порівняно недавно. Стоїцизм має шестивікову історію, він виник в трагічний для греків період розпаду полісу і здійснив значний вплив на формування ідеології християнства. Гімн моральному образу думок та вчинків, проголошений Стоєю, підготував основу для виникнення християнської формули, яка полягала в тому, що людина лише тоді отримає щастя, коли буде шанувати доброчесність. Завдяки християнству ідеї стоїків проникли і в філософію Нового часу.

Ідеї стоїків про свободу, всезагальне благо та цінності людської особистості, звучать по-сучасному. Через слабку вивченість епохи еллінізму була поширена думка про філософію цього періоду як про занепалу та еклектичну. Новіші праці з історії епохи еллінізму привідкрили завісу і дозволили говорити про цей час, як про дуже складний, але й не менш цікавий, якому характерний багатогранний розвиток економіки та культури. Стоїцизм здійснив значний вплив на філософську думку наступних віків. Ідеї школи сприйняв навіть батько західної церкви Тертулліан, великий знавець та критик античної філософії. Багато хто з мислителів надихався ідеями стоїків, деякі з них давали критичну оцінку їх вченню. Так, Лейбніц ставив в заслугу стоїкам те, що вони довели принцип протиріччя, відзначав важливе значення моральних положень Стої для Нового часу. Кант високо цінував заклики стоїків до доброчесності, відзначаючи глибину проникнення у проблему морального обов”язку. Гегель виявив значну увагу до вчення стоїків,присвятивши йому цілий розділ в історії філософії і декілька сторінок “Феноменології духу”. З іншого боку, Гегель критикує стоїцизм , називаючи його суб”єктивістським та формалістичним вченням, з позиції об”єктивного ідеалізму. Разом з тим ця критика показує , наскільки високим був рівень стоїцизму, до якого мислитель ставить вимоги новітнього часу. Гегель продовжив почату ще в античності Секстом Емпіриком традицію критичної історії філософії стоїків. Інший значний внесок у вивчення стоїчної філософії зробив Карл Маркс, закликаючи розглядати її з історичної точки зору і звернути увагу на її діалектичний характер. Маркс вперше підкреслив динамізм стоїцизму, вважаючи, що гераклітівський погляд на природу – це принцип світогляду стоїка. Саме він звернув увагу на логіку стоїків. До серйозних досліджень загального характеру, в яких вчення стоїків розглядається як єдине ціле, слід віднести лекцію Едельштейна та монографію Гулда. Перший оцінив увагу стоїків до поняття “знання”, а другий закликав відректися від однобічності при вивченні стоїцизму . До такого ж типу досліджень можна віднести статті Жожи, який твердить, що існує тісний зв”язок між логікою та етикою стоїків. Про сутність стоїчної концепції людини пише Ернст Кассірер, який підкреслює, що людина в цьому вченні “стає моральним суб”єктом”. Карл Поппер вважає безцінним той внесок, який здійснили стоїки у розробці філософських питань мовознавства, відкривши третій світ – світ смислу мовних виразів. Визначний історик філософії О.Ф.Лосєв присвятив стоїкам деякі розділи у монографіях : “Эллинистическо-римская эстетика I-II ст.н.э.» ( Изд. МГУ, 1979), «История античной философии» М., 1989 та свою працю «История античной эстетики. Ранний эллинизм» М., 1979. Свої праці присвятили вивченню стоїцизму багато й інших видатних вчених. У цій роботі цікаво буде простежити трансформацію стоїцизму, який, будучи заснований в Афінах, на римському підгрунті отримав свою специфіку і відіграв у римському суспільстві особливу роль. Чому саме у Римі філософія стоїків стала такою популярною? Як розігрувалась роль такої людини у суспільстві ? Якою була аксеологія (система цінностей) стоїчного життя? На усі ці питання доведеться відповісти, враховуючи особливості психології та виховання римлян, базуючись на їхньому розумінні моральних цінностей та на загальній духовній, політичній, культурній атмосфері римського суспільства І-ІІ ст.н

.е. Розділ 1. Історія виникнення та розвитку стоїчної філософії на грецькому підгрунті. 1. Загальна духовно-світоглядна атмосфера елліністичної доби. Неможливо зрозуміти, вважав К. Маркс, появу Зенона, Епікура, Секста Емпірика після Арістотеля, не помічаючи історичної необхідності, коли “объективная всеобщность философии превращается в субъективные формы отдельного сознания, в которых проявляется ее жизнь”3. І дійсно, в умовах необмеженої елліністичної монархії статус “громадянина”, природно, відходив на другий план, - тепер людина повинна була самовизначатись насамперед по відношенню до верховної одноосібної влади. Опозиція “підлеглий - цар” в епоху еллінізму вирішувалась двома різними шляхами: або активна участь у суспільно-політичному житті, або більш або менш повний відхід від неї і концентрація на “особистому”. Саме ця проблема вибору позиції по відношенню до влади стала основною для двох найбільш популярних елліністичних філософських вчень – епікуреїзму та стоїцизму: епікурейці, як відомо, вважали “неправильною” участь у суспільному житті, тоді як стоїки вважали її необхідною. Оскільки в даному випадку нас цікавить стоїцизм, то важливо зрозуміти й інші моменти, необхідні для розкриття тих умов, в яких формувалась Стоя. В період після смерті Олександра Македонського у 323 р. посилено йшов процес орієнталізації еллінського світу. Розквіт торгівлі, переміщення торгівельних сил призвели до того, що поряд з Єгиптом на перший план виступила Мала Азія. Вихідці з торгівельного середовища тонко відчували дух часу, і їх поява відповідала епосі. Ведення масштабного будівництва, створення портретів мислителів, пристрасть до колекціонування творів мистецтва, до класифікації творів літератури – усе це характерне для епохи еллінізму. Вищезгадані процеси та події не могли не вплинути на формування світогляду стоїків. Багато хто з них, будучи вихідцем з Малої Азії, де з найбільшою силою проявились ці події, відчули їх одними з перших. Розвиток економіки та існуюча політична структура елліністичної монархії стали основою космополітичної та синкретичної філософії. Самобутній характер стоїчної філософії був визначений багатоманітністю культурних традицій народів. Однак, важко погодитись з думкою про їх еклектизм. Ранній еллінізм – час зародження та становлення вчення Давньої Стої – знаменувався правлінням Деметрія I Поліоркета (337 – 283 рр. до н.е.), царя з династії Антигонідів, діадоха. В Афінах, куди в 314 р. прибув засновник школи стоїків Зенон, панував безлад, порушувались закони. В умовах нестабільного політичного клімату в галузі ідеології теж панувала смута. Стоїцизм, поряд з епікуреїзмом, мав на меті запропонувати суспільству те, що допомогло б здобути рівновагу та стійкість, а саме: визначення істини та добра. В нових суспільних умовах важливе значення мав пошук смислу життя, тому стоїки звертають свою увагу до розгляду питань космополітизму, аскетичної моралі, раціональної природи людини. Вони прагнуть жити відповідно до “обов’язку”, який вони розуміють як втілення законів космічного розуму. В силу специфіки своїх загальних філософських положень, стоїки розробляють тему ідеального суспільства і стають ініціаторами нових елліністичних утопій.2

Только здесь эта идея нашла более благоприятную почву для своей реализации, конечно, не в смысле универсальной монархии, а в смысле осуществления той полноты власти, которая принадлежала московскому государю, сделавшемуся из великого князя царем. Здесь не место останавливаться на внутреннем процессе, приведшем к московскому самодержавию, но следует, конечно, отметить факт его установления одновременно с тем, как и на Западе воскресает римская государственная идея, нашедшая свое воплощение не в римско-германском императоре, а в национальных королях. Отношения между государственною властью, с одной стороны, и как церковью, так и сословиями, с другой, сложились в Московском государстве иначе, чем на католико-феодальном Западе, т. е. ближе к византийскому типу, и потому византийская традиция больше соответствовала "Москве, третьему Риму", чем древнеримская - "Священной Римской империи немецкой нации". Формула: "Москва - третий Рим" - получила не только политическое, но и национальное значение. В ней содержалась своего рода националистическо-философская история, отводившая русским особое место во всемирной истории, ибо в формуле этой заключалось определение культурной роли Москвы, как наследницы византийского идеала, известное понимание миссии ее в мире, как хранительницы истинного благочестия

1. Динамика социо-культурных изменений

2. Районирование Российской социо-культурной системы

3. Социо-культурный аспект языка

4. Понятийное содержание термина "государства" в социо-культурном аспекте

5. Религия Древней Греции и Древнего Рима в культурно-историческом аспекте

6. Тривожність як соціально-педагогічне явище
7. Социо-культурное развитие российского общества
8. Античні стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм

9. Людська моральність: обов’язок, честь, гідність, совість

10. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

11. Религиозно-культурный конфликт,в Риме. Оргиастические формы культа Диониса - вакханалии

12. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса и его роль в Центральном Черноземье в годы предвоенных пятилеток

13. Религиозно-культурный конфликт,в Риме. Оргиастические формы культа Диониса - вакханалии

14. Роль власності у соціально-економічних процесах

15. Саратовская духовная семинария и ее роль в преобразовании культурного пространства губернского города

16. Комічне як соціокультурна реальність

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

17. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

18. Соціальна захищеність дітей в Україні

19. Соціальна цінність права

20. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

21. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

22. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
23. Роль Древней Греции и Рима в зарождении Европейской (Западной) цивилизации (сер. ІІ тыс. до н.э. — сер. I тыс. н.э.)
24. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

25. Роль культурных кодов в литературе постмодернизма

26. Зайнятість: соціально-трудові відносини

27. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

28. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

29. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

30. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

31. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

32. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

34. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

35. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

36. Сутність соціального контролю у сфері праці

37. Сутність технологій в соціальній роботі

38. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз
39. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення
40. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

41. Архитектура Древнего Рима

42. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

43. Роль углеводов в жизнедеятельности человека

44. Роль конкуренции в экосистемах

45. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

46. Роль материнского генома в развитии потомка

47. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

48. Роль рек в освоении и заселении Сибири

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Роль транспорта в организации экономического пространства России

50. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

51. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

52. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

53. Государственное управление в социально-культурной сфере

54. Создание и регистрация Культурного фонда "Наследники Гейне"
55. Зарождение элементов бюджетного учёта в Древнем Риме
56. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

57. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

58. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

59. Финансовый менеджмент и его роль

60. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

61. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

62. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

63. Деятельность юристов в Древнем Риме

64. Страхование и его роль в рыночной экономике

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

65. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

66. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

67. Роль заимствований в английском языке

68. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

69. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

70. Искусство античного Рима
71. Культурная морфология О.Шпенглера "Закат Европы"
72. Выдающиеся литераторы Древнего Рима

73. Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков

74. Измир. Эгейское побережье. Культурно-исторические памятники Измири и Эгейского побережья

75. Культура Древнего Рима

76. Магия как культурное явление, ее разновидности и смысл

77. Культура Рима

78. Национально-культурное развитие Исилькульского района на современном этапе

79. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности

80. Культурное общение в клубных объединениях

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

82. Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

83. Культура древнего Рима эпохи Октавиана Августа

84. Образ автора и его роль в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"

85. Роль Татьяны Лариной в романе Пушкина "Евгения Онегина"

86. Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко ? ("Старуха Изергиль" А.М.Горького)
87. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")
88. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

89. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

90. Функционирование культурно обусловленной лексики в жанре американской театральной рецензии

91. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

92. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

93. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

94. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

95. Роль семьи в жизни Сталина

96. Роль личности в истории. И. Сталин

Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

98. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

99. Древний Рим


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.